DORSILON TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DORSILON TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DORSILON TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • parasetamol, psycholeptics ile kombinasyonları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 156/42
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-09-1991
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 7

KULLANMA TALİMATI

DORSİLON

®

450 mg/200 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her tablet 450 mg parasetamol ve 200 mg mefenoksalon

içerir.

Yardımcı

maddeler:

Nişasta,

polivinilprolidon

(PVP),

jelatin

(sığır

kaynaklı),

talk,

magnezyum stearat, portakal esansı.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DORSİLON nedir ve ne için kullanılır?

2. DORSİLON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DORSİLON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DORSİLON’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır

1.DORSİLON nedir ve ne için kullanılır?

DORSİLON, güçlü bir kas gevşetici ve ağrı kesicidir. İlacın içerisindeki iki etkin madde

birbirini destekleyerek tedavi sağlar. Mefenoksalon bir kas gevşeticidir. Parasetamol ise çabuk

etki yapan güçlü bir ağrı kesici ve ateş düşürücüdür.

DORSİLON, 20 ve 60 tabletlik (beyaz renkli, bir yüzü DORSİLON baskılı, diğer yüzü düz

tablet) PVC-alüminyum blister içeren ambalajlarda bulunmaktadır. Yardımcı madde jelatin,

sığır kaynaklıdır.

DORSİLON iki etkin madde içerdiği için geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bel, sırt ve boyun

kaslarının spazm (istemsiz kas kasılması) ile birlikte olan ağrılarında, lumbago (bel ağrısı) ve

siyatik nevraljisi (dördüncü ve beşinci bel omurları arasından çıkan, buradan topuklara kadar

uzanan siyatik adı verilen sinirde görülen ağrılı durum), tortikolis (başın eğilmesine ya da yana

bükülmesine ve şiddetli kas ağrılarına neden olan genellikle doğumsal boyun eğriliği), her türlü

ağrılı kas spazmlarında, kas spazmları ile birlikte görülen romatizmal veya romatizma dışı

ağrılarda, osteoartrit (eklem kireçlenmesi) ve miyozit (kas iltihabı), kırık, çıkık, burkulma, lif

gerilmesi ve kopmalarında, strese bağlı olan ruhsal gerginlik ile beraber görülen ağrılarda ve

adale tutulmalarında, aşırı beden faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kas ağrısı, kramp (ani

2 / 7

başlangıçlı ve şiddetli ağrı ile birlikte olan kas kasılması) ve spazmlarda, diş çekiminden sonraki

ağrılı dönemlerde kullanılır.

2.DORSİLON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DORSİLON’u

aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Parasetamole,

mefenoksalona

veya

ilacın

bileşimindeki

diğer

maddelere

karşı

aşırı

duyarlılığınız (alerjiniz) varsa

Akut (ani başlangıçlı) aralıklı porfiri hastalığınız varsa (vücutta porfirin isimli maddenin aşırı

birikmesine bağlı olarak kanda, idrarda ve dışkıda fazla miktarda porfirin bulunmasıyla

karakterize kalıtsal (ırsi) metabolik hastalık)

Epilepsi (sara) hastası iseniz

Ciddi karaciğer yetmezliğiniz ve faaliyette karaciğer hastalığınız varsa (hepatit, siroz, sarılık

gibi bir karaciğer hastalıgı),

İlerlemiş böbrek yetmezliği

Asetil salisilik aside (aspirin) karşı aşırı duyarlılığınız varsa

Parasetamol içeren baska bir ilaç kullanıyor iseniz

İlerlemiş akciğer hastalığınız varsa

Kalp hastalığınız varsa

DORSİLON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Aneminiz (kansızlık) varsa,

Akciğer hastalığınız varsa,

Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa,

Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,

Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük

alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir

hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa.

Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği

olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

Sinir sistemini yatıştıran ilaçlar veya alkol ile birlikte kullanımı ruhsal veya fiziksel

yeteneklerinizi etkileyebilir.

3–5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde,

parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

DORSİLON,

akut

(kısa

sürede)

yüksek

dozda

alındığında

ciddi

karaciğer

toksisitesine

(zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda

alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

3 / 7

Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda

veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görülen kişiler bir

daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DORSİLON’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

DORSİLON’un yemeklerden sonra alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz

veya

hamile

kalmayı

planlıyorsanız,

doktorunuz

ilacı

kullanabileceğinizi

söylemediği sürece DORSİLON’u almayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz ilacı kullanabileceğinizi söylemediği sürece emzirme döneminde DORSİLON’u

almayınız. DORSİLON bebeklerde uyku haline sebep olabilir.

Araç ve makine kullanımı

DORSİLON uyuşukluk yapabilir. Ayrıca, özellikle sinir sistemini yatıştıran ilaçlar veya alkol

ile birlikte kullanımı zihinsel veya fiziksel yeteneklerinizi etkileyebilir. Bu nedenle araç ve

makine kullanan, dikkat gerektiren işlerle uğraşan kişilerin dikkatli olmaları tavsiye edilir.

DORSİLON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında DORSİLON’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları

kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb.)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan

bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin

Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

Zidovudin

(Çocuk

erişkinlerde

görülen

enfeksiyonlarının

(AIDS)

tedavi

önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

Sarı kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda

bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)

Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım

4 / 7

Alkol

Antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

Bitkisel ürünlerle etkileşim

Hibiscus

(bamya

çiçeği)’un

parasetamolün

plazma

konsantrasyonlarını

azalttığı

bildirilmiştir. Bunun klinik önemi bilinmemektedir.

Parasetamol hepatotoksik potansiyeli olan ekinazya (

Echinacea augustifolia

), kava

Piper methysticum

) ve salisilat içeren söğüt (

Salix alba

) ve çayır güzeli (

Spiraea

ulmaria

) gibi bitkisel ürünlerle birlikte kullanıldığında hepatotoksisite riski artabilir.

Parasetamol

antitrombosit

etkileri

olan

gingko

Gingko

biloba

ginseng

Panax

ginseng

), sarmısak (

Allium sativum

), yaban mersini (

Vaccinium myrtillis

), kasımpatı

Chrysanthemum parthenium

) ile birlikte kullanıldığında kanama riski artabilir.

Parasetamol kumarin içeren sarı papatya (

Anthemis nobilis

), atkestanesi (

Aesculus

hippocastaneum

), çemenotu (

Trigonella foenum graecum

), kızıl yonca (

Trifolium

pratense

) ve demirhindi (

Tamarindus indicus

)ile birlikte kullanıldığında kanama riski

artabilir.

Meryem ana dikeni (

Silybum marianum

); Bu bitkiden hazırlanan silimrin komplex

flovonoidlerin bir karışımıdır. Deneysel olarak sıçanlarda karaciğer glutatyon düzeyini

arttırır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.DORSİLON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DORSİLON’u

zaman,

olarak

doktorunuzun

söylediği

şekilde

kullanınız.

Emin

değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Erişkinlerde 4-6 saatte 1 tablet ve günlük maksimum miktarı 4000 mg’dır.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

DORSİLON ağız yoluyla yutularak alınır.

Tabletler yemeklerden sonra bir bardak su ile alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6-15 yaş arası çocuklarda 6-8 saatte bir yarım tablet. 6 yaş altı çocuklarda kullanımından

kaçınınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlaması gerektiğine dair bilgi bulunmamaktadır. Ancak yaşlı

hastalarda, ilacın kullanımına bağlı olarak istenmeyen etkilerin görülme sıklığı artabilir.

5 / 7

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği

Böbrek

ve/veya

karaciğer

yetmezliğiniz

varsa

doktorunuza

danışmadan

kullanmayınız,

doktorunuz ilacınızın bu durumda uygun olup olmadığını ve uygunsa dozunu sizin için

belirleyecektir.

Alkol alan kişilerde karaciğer hasarı riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı

aşmaması gerekir.

Eğer DORSİLON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DORSİLON kullandıysanız:

DORSİLON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DORSİLON’u kullanmayı unutursanız:

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız.

Ancak diğer dozunuzu alma zamanınız çok yakın ise o dozu atlayıp, tedavinize olağan şekliyle

devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DORSİLON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedavinizi sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DORSİLON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

DORSİLON’u

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzema, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve

boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz

püstülozis),

deride

haşlanma

görünümüne

benzeyen

belirtiler

(toksik

epidermal

nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema

multiforme)

Nefes darlığı, hırıltılı soluma

Kan basıncında (tansiyonda) aşırı düşme, baş dönmesi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DORSİLON’a karşı ciddi allerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı, gaz ve şişkinlik, ishal, kabızlık, kusma

Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, parestezi (el ve/veya ayakta uyuşmalar)

6 / 7

El ve ayaklarda şişme (ödem)

Halsizlik, denge bozukluğu, uykusuzluk, sinirlilik, taşikardi

Ateş, yorgunluk

Karaciğer enzimlerinde artış

Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde

reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

Bulantı

İshal

Halsizlik

Bademcik ameliyatı, 3.azı dişi çekilme sonrasındaki kanama

Bunlar DORSİLON’un hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya durdurulduğunda yok olur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.DORSİLON’un saklanması

DORSİLON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DORSİLON’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DORSİLON’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Suryapı & Akel İş Merkezi

Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No: 6

34805 Kavacık/Beykoz/İstanbul

7 / 7

Üretim yeri:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.