DOPALEVO

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOPALEVO 200/50/200 MG 100 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOPALEVO 200/50/200 MG 100 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levodopa, tespiti inhibitörleri ve comt inhibitörü

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514093732
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-12-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DOPALEVO 200 mg/50 mg/200 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her bir filmtablet 200 mglevodopa, 50 mgkarbidopa ve 200 mgentakapon

içerir.

Yardımcımaddeler:Kroskarmelloz Sodyum, Mikrokristalin Selüloz, Poloksamer188,

Hidroksi Propil Selüloz (LFP), Hidroksi PropilSelüloz (Klucel LF), Laktoz Monohidrat,

Magnezyum Stearat, Opadry Red 13M250002*

* Opadry Red 13M250002İçeriği: Hipromelloz 2910, TitanyumDioksit, Gliserin, Kırmızı

Demir Oksit, Magnezyum Stearat, Polisorbat 80

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacınkullanımısırasında, doktora veyahastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. DOPALEVO nedir ve ne için kullanılır?

2. DOPALEVO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DOPALEVO nasıl kullanılır ?

4. Olasıyan etkiler nelerdir ?

5. DOPALEVO’nun saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. DOPALEVO nedir ve ne için kullanılır?

Bir DOPALEVO filmkaplıtablette üç etkin madde bulunmaktadır. Her bir filmtablet, etkin

madde olarak, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan levodopa ve levodopanın

Parkinson hastalığınıtedavi edici etkilerini artıran karbidopa ve entakapon içerir.

DOPALEVO, anti-Parkinson dopaminerjik ilaç olarak adlandırılan birilaç sınıfına dahildir.

Doktorunuz DOPALEVO'yu size Parkinson hastalığınızıtedavi etmek amacıyla vermiş

bulunmaktadır.

Parkinson hastalığı, sinir sisteminde meydana gelen bir bozukluktur. Bu hastalık, beyinde

üretilen doğal bir madde olan dopaminin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Dopamin, beynin

kas hareketlerini kontrol eden kısmında mesajlarıiletir.Dopamin çok az üretiliyorsa,

hareketlerle ilgili sorunlar ortaya çıkar.

Levodopa, beyindeki dopamin düzeyini yükselterek etki gösterir.

DOPALEVO, Parkinson hastalığında normal günlük işlerin yerine getirilmesini zorlaştıran, el

ve ayakların titremesi, vücut katılığıve hareketlerdeki yavaşlamagibi belirtilerin

hafifletilmesine yardımcıolur.

Bu durumun tedavisi için size başkailaçlar daverilebilir.

Bu ilacın nasıl etki gösterdiği ya da size neden verildiği konusunda sorularınız varsa lütfen

doktorunuza danışınız.

2. DOPALEVO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DOPALEVO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Levodopa, karbidopa ya da entakaponveya DOPALEVO'nun içindeki diğer maddelere

karşıaşırıduyarlılığınız(alerjiniz) varsa.

Şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa.

Dar açılıglokomunuz (göz içindeki basıncın arttığıbir göz hastalığı) varsa.

Böbreküstü bezi tümörünüz varsa(feokromositoma olarak bilinir;şiddetli yüksek kan

basıncıriskini artırabilir).

Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisiiçin belirli ilaçlarkullanıyorsanız (seçici MAO-A ve

MAO-B enzimini inhibe ediciya da seçici olmayan MAO enzimiinhibe edici ilaçlar).

Daha önceşiddetli ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlara karşıseyrekgörülen

bir tepki olan nöroleptik habis (malign) sendrom(NHS) geçirdiyseniz.

Daha önce kas hücrelerinde hasarlanmayla seyreden bir hastalık (bir kas hastalığıolan

rabdomiyoliz) geçirdiyseniz.

DOPALEVO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Daha önce kalp krizi, nefes darlığı(astım)ya da başka herhangi bir kalp, damar ya da

akciğer hastalığıgeçirdiyseniz.

Karaciğer yetmezliğiniz varsa.

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa.

Daha önce böbreklerle, karaciğerle ya da hormonlarla ilgili bir hastalık geçirdiyseniz

Daha önce iltihaplıbağırsak hastalığıgeçirdiyseniz.

Daha önce mide ülseri geçirdiyseniz.

Daha önce havale (konvülsiyon) geçirdiyseniz.

Daha önce herhangi bir türdeşiddetli bir ruhsal bozukluk geçirdiyseniz.

Kendinizi ruhsal olarak çöküntüiçinde (depresif) hissediyorsanız, intihar düşünceleriniz

varsa ya da duygu ve davranışlarınızda olağan dışıdeğişikliklerfarkettiyseniz.

Süreğen (kronik) genişaçılıglokomunuz varsa. Dozunuzun ayarlanmasıve gözlerinizdeki

basıncın takip edilmesi gerekebilir.

Kan basıncınıdüşürebilecek başka ilaçlar kullanıyorsanız. DOPALEVO'nun bu etkiyi

arttırabileceğinin bilincinde olmalısınız.

DOPALEVO almaya başladıktan sonra kontrolünüz dışında bazıhareketler başlarsa ya da

var olanlar kötüleşirse. Bu durumdadoktorunuzun Parkinson hastalığıilaçlarınızın dozunu

değiştirmesi gerekebilir.

Doktorunuz tarafından bazışekerleri bünyenizin kaldıramadığısöylendiyse. Bu durumda

bu ilacıalmadan önce doktorunuza danışınız.

Aileniz/bakıcınız, sizin için normal olmayanşekilde davranmanıza yol açan dürtüler veya

isteklerin ortaya çıktığınıfark ederse veya kendinize ya da başkalarına zarar verebilecek

belli aktivitelerigerçekleştirmek için dürtü,itki veyaisteğe karşıkoyamıyorsanız

doktorunuza söyleyiniz. Bu davranışlar dürtü kontrolü bozukluklarıolarak adlandırılır ve

bağımlılık yapan kumar oynama, aşırıyemeveya para harcama, anormalderecede yüksek

seks dürtüsü veya zihnin artmışcinsel düşünceler ya da hislerde meşgul olmasınıiçerebilir.

Doktorunuzun tedavilerinizi gözden geçirmesi gerekebilir.

Aniden uyuyakalıyorsanız ya da kendinizi çok uykulu hissediyorsanız (ayrıca bkz. Araç ve

makine kullanımı).

Kaslarınız çok sertleşirse ya daşiddetli kasılmalar gösterirse veya titreme, huzursuzluk,

şaşkınlık hali, ateş, nabız artışıya da kan basıncınızda genişdalgalanmalar varsa.

İshaliniz varsa. Bu durumda aşırıkilo kaybıolasılığınıönlemek amacıyla doktorunuz kilo

takibi yapmak isteyebilir.

Eğer kısa zaman içerisinde ilerleyici anoreksia (iştahsızlık), asteni (kuvvetsizlik, bitkinlik)

ve kilo kaybıyaşarsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz karaciğer

fonksiyonlarıda dahil olmak üzere genel bir sağlık değerlendirmesi yapmak isteyebilir.

Genel anesteziyle uyutularak ameliyat olacaksanız. Bu durumda doktora DOPALEVO

aldığınızıbildiriniz.

DOPALEVO kullanmayıdurdurmanız gerektiğini hissediyorsanız önce doktorunuza

danışınız. Yan etkileri ve Parkinson belirtilerinizin kötüleşmesini önlemek için

DOPALEVO dozunun kademeli olarak azaltılmasıve diğer Parkinson ilaçlarınızda

değişiklikleryapılmasıgerekebilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DOPALEVO’nun yiyecek veiçecek ile kullanılması

DOPALEVO'yu yiyeceklerle birlikte veya ayrıolarak alabilirsiniz.

Bazıhastalarda, DOPALEVObol protein içeren gıdalarla (örneğin et, balık, süt ürünleri,

tohumlar ve kuruyemiş) birlikte ya da onlardan kısa bir süre sonra alındığıtakdirde iyi

emilemeyebilir. Bu durumun sizin için geçerli olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

DOPALEVO ve demir içeren preparatlarıağız yoluyla aynıanda almayınız. Birini yuttuktan

sonra diğerini almak için en az 2-3 saat bekleyiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuza danışmadan

DOPALEVO kullanmayınız. DOPALEVO kesinlikle gerekli olmadığıtakdirdehamilelik

döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik döneminde DOPALEVO kullanmanın

olasırisklerini sizinle paylaşacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.DOPALEVO tedavisi görürken

bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

DOPALEVO kan basıncınızıdüşürebilir, bu da başdönmesine ya da sersemlik hissine yol

açabilir. Bu nedenle, araba veya herhangi bir araç ya da makine kullanırken özellikle dikkatli

olmanız gerekir.

Kendinizi çok sersemlemişhissediyor ya da bazen aniden uyuyakalıyorsanız, araba

kullanmamalıya da dikkatli olmanızıgerektiren başka herhangi birşey yapmamalısınız (araç

ya da makine kullanmamalısınız). Bu konuda doktorunuzun tavsiyelerini alınız. Aksi takdirde,

kendinizi ve başkalarınıciddişekilde yaralanma ya da ölümriski altına sokabilirsiniz.

DOPALEVO'nun içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

DOPALEVO tabletler laktoz içerir.Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlerin

sindirimiile ilgili bir probleminiz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dendaha az sodyumihtiva eder; yani esasında

“sodyumiçermez”.

Bu tıbbi ürün 10 g’dan az miktarda gliseriniçermektedir, bu nedenle gliserole bağlıbir uyarı

gerektirmez.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

Şu anda başka herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysanız - kan basıncınızı

düşürmek için verilmişolan ilaçlar, reçetesiz ilaçlar vebitkisel ürünler de dahil olmak üzere -

doktorunuza ya da eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DOPALEVO, bazıdepresyon ilaçlarının ve diğer bazıilaçların etkilerini veyan etkilerini

artırabilir. Bu ilaçlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

MAO-A enzimini inhibe edenler (örneğin moklobemid)

Trisiklik depresyon ilaçları(örn. amitriptilin)

Noradrenalin geri alımınıinhibe edenler (örn. desipramin, maprotilin ve venlafaksin)

Ve bunların yanısıra paroksetin, rimiterol, izoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin,

dobutamin, alfa-metildopa ve apomorfın.

DOPALEVO tedavisi görürken bu ilaçlarıaldığınız takdirde artan etkiler konusunda dikkatli

olunuz.

Bazıilaçlar DOPALEVO'nun etkilerini zayıflatabilir. Builaçlararasında aşağıdakiler yer

almaktadır:

Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (dopamin antagonistleri),

Bulantıve kusma tedavisinde kullanılan ilaçlar (dopamin antagonistleri),

Havalelerin (konvülsiyonların) önlenmesinde kullanılan ilaçlar (fenitoin),

Kaslarıgevşeten ilaçlar (papaverin).

Bu ilaçlankullanıyorsanız ya da bunlarıaldığınızda DOPALEVO'nun eskisi gibi etki

göstermediğini fark ederseniz bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

DOPALEVO demiri sindirmenizi güçleştirebilir. Bu nedenle, DOPALEVO ve demir

takviyelerini aynıanda almayınız. Birini aldıktan sonra diğerini almak içinen az 2-3 saat

bekleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DOPALEVO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

DOPALEVO'yu her zaman, doktorunuzun size verdiği talimatlarıuygulayarak kullanınız.

Emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz her gün tamolarak kaç DOPALEVO tablet alacağınızısize söyleyecektir.

Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlıolarak doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz

önerebilir.

DOPALEVO 50/12.5/200 mg, DOPALEVO 75/18.75/200 mg,DOPALEVO 100/25/200 mg,

DOPALEVO 125/31.25/200 mgve DOPALEVO 150/37.5/200 mg film kaplıtablet için: Bir

günde 10 tabletten fazla almayınız.

Bir günde DOPALEVO 175/43,75/200mg film tabletten 8,DOPALEVO 200/50/200 mg film

kaplıtabletten 7 tabletten fazla almayınız.

Doktorunuzun DOPALEVO'nun, diğer levodopa ilaçlarınızın ve diğer Parkinsonilaçlarınızın

ne zaman ve nasıl kullanılacağıyla ilgili talimatlarına kesinlikle uyunuz. Bu talimatlarla ya da

ambalajın üzerindeki yazıyla ilgili emin olmadığınız noktalar varsa doktorunuza ya da

eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bir miktar su (örneğin 1 bardak) ile yutunuz. HerDOPALEVO tablet, bir tamdoz

levodopa, karbidopa ve entakapon içerir. Her seferinde yalnızca bir tablet alınız.Tabletler

bölünmemeli ya da küçük parçalara ayrılmamalıdır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde DOPALEVO'nun kullanımıonaylanmış

olmadığından, bu kişilerde kullanılmasıönerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz, DOPALEVO'yu doz ayarlamasıyapılmaksızın alabilirsiniz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

DOPALEVO tedavisi, diyaliz uygulananlar dahilşiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara

dikkatle uygulanmalıdır.

Hafif ilaortaşiddettekaraciğer yetmezliği olan hastalara DOPALEVO uygulanırken dikkatli

olunmasıönerilir. Doz azaltımıgerekebilir.

Doktorunuz ayrıbir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

Doktorunuz DOPALEVO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz, çünkü DOPALEVO tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine

neden olabilir.

Eğer DOPALEVO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DOPALEVO kullandıysanız:

DOPALEVO'dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız, bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

DOPALEVO'yu kullanmayıunutursanız:

Bir sonraki dozunuza kadar bir saatten uzun bir süre varsa: hemen bir dozunuzu alınız, bir

sonraki dozunuzu da normal zamanında alınız.

Bir sonraki dozunuza kadar bir saatten kısa bir süre varsa: hemen bir dozunuzu alınız, bir saat

bekleyiniz, sonra bir doz daha alınız. Bunun ardından normal tedavi düzeninize geri dönünüz.

Olasıyan etkileri önlemek için, DOPALEVO tabletleri her zaman en az bir saat arayla

alınmalıdır.

Ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz doktorunuza danışınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

DOPALEVO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz bırakmanızısöylemediği takdirdeDOPALEVO almayıbırakmayınız. Bu gibi

durumlarda, doktorunuzun belirtilerinizin yeterli derecede kontrolünü sağlamak amacıyla diğer

Parkinson ilaçlarınızın (özellikle levodopa) dozunu yeniden ayarlamasıgerekebilir. Hem

DOPALEVO'nun, hemde diğer Parkinson ilaçlarınızın ani olarakkesilmesi, istenmeyen yan

etkilere (örneğinşiddetli kas katılığı, yüksek ateşve bilinç değişiklikleri) yol açabilir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi DOPALEVO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DOPALEVO'yu kullanmayıdurdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyon belirtileri kurdeşen(ürtiker),kaşıntı, döküntü, yüz, dudaklar, dil ya da

boğazdaşişmeyi içerebilir. Bu durum nefes alma ya da yutmada güçlüğe neden olabilir.

Kaslarınız aniden sertleşir veya çokşiddetli seğirmehareketleri yapar,titreme, ajitasyon,

kafa karışıklığı, ateş, nabız yükselmesi veya kan basıncında büyük dalgalanmalar

yaşarsanız.Bunlar Nöroleptik Malignan Sendrom(NMS, merkezi sinir sisteminde

meydana gelen bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlara seyrekolarak verilen bir

reaksiyon,) veya rabdomiyoliz (seyrek görülen ciddi bir kas rahatsızlığı)semptomları

olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Buyan etkilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız,

mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla konuşunuz.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

DOPALEVO'nun kullanılmasısonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiğişekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığıbilinmeyen : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:

Kontrol dışıhareketler (diskinezi)

Bulantı

Zararsız olarak idrar renginin kırmızımsıkahverengi olması

Kas ağrısı

İshal

Yaygın:

Kalp krizi dışındaki kalp ya da arter hastalıkları(örn. göğüs ağrısı)

Düzensiz kalp atışıveya ritmi

Düşük kan basıncınedeniyle başdönmesi ya da baygınlık

Yüksek kan basıncı

Parkinson belirtilerinin aniden kötüleşmesi

Başdönmesi

Sersemlik hali

Kusma

Karın ağrısıve rahatsızlığı

Mide yanması

Ağız kuruluğu

Kabızlık

Uyuyamama

Varsanılar (halüsinasyonlar)

Şaşkınlık hali (konfüzyon)

Kabuslar dahil olmak üzere anormal rüyalar

Bellek veya düşünme sorunlarıdahil olmak üzere mental değişiklikler

Anksiyete ve depresyon (muhtemelen intihar düşünceleriyle)

Yorgunluk

Göğüs ağrısı

Düşmesıklığının artması

Yürümede bozulma

Güç ve enerji kaybı

Nefes darlığı

Artmışterleme

Döküntüler

Kas krampları

İstemsiz kas kasılmaları

Bacaklardaşişme

Bulanık görme

Kansızlık

İştah azalması

Kilo kaybı

Başağrısı

Eklemağrısı

İdrar yollarıenfeksiyonu

Yaygın olmayan:

Kalp krizi

Bağırsak kanaması

Anormal karaciğer fonksiyon testleri

Psikotik belirtiler

Kalın bağırsak iltihabı

Deri, saç, sakal ve tırnaklarda renk bozuklukları

Kan hücresi sayısında kanamaya neden olabilecek değişiklikler

Yutkunmagüçlükleri

İdrara çıkamama

Genellikle kendini kötü hissetme

Seyrek:

Havaleler (konvülsiyonlar)

Sıklığıbilinmeyen:

Cildin ya da göz aklarının sararması(sarılık)

Kaşıntı

Gündüzleri aşırıuykululuk hali

Aniden uyuyakalma olayları

Aşağıdaki yan etkileri yaşayabilirsiniz:

Zararlıolabilecek bir eylemigerçekleştirmek içindürtüyedirenememe; bunlaraşağıdakileri

içerebilir:

- Ciddi ya da özel ailesel sonuçlara rağmen aşırıkumar oynamaya yönelik güçlü dürtü,

- Değişmişya da artmışcinsel ilgi ve sizin için ya da başkalarıiçinendişe teşkil eden davranış,

örneğin, artmışcinsel istek,

- Kontrol edilemeyen aşırıalışverişveya para harcama,

- Aşırıyeme (kısa bir zaman periyodunda büyük miktarlarda yemek yeme) ya da kompulsif

yeme (açlığınızıyatıştırmak için normalden ve gerektiğinden fazla yemek yemek)

Bu davranışlardan birini yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz semptomlarınızı

kontrol etmek veya azaltmak üzere bazıyöntemleri size açıklayacaktır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etkimeydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile

konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.trsitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz

gibi, 0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıda kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha

fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. DOPALEVO’nun saklanması

DOPALEVO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DOPALEVO’yu kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DOPALEVO 'yu kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abdiİbrahimİlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak /Sarıyer/İstanbul

Üretim yeri:

Abdiİbrahimİlaç San. ve Tic. A.Ş.

Esenyurt /İstanbul

Bu kullanmatalimatı ..................... tarihinde onaylanmıştır.

7-8-2018

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Active substance: levodopa / carbidopa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5418 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2611/T/5

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety