DOPALEVO 200MG/ 50MG/ 200MG FILM TABLET , 100 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOPALEVO 200MG/ 50MG/ 200MG FILM TABLET , 100 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOPALEVO 200MG/50MG/200MG FILM TABLET ,100 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levodopa, tespiti inhibitörleri ve comt inhibitörü

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/384
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-05-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DOPALEVO 200 mg/50 mg/200 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir film tablet 200 mg levodopa, 50 mg karbidopa ve 200 mg entakapon

içerir.

Yardımcı maddeler:

Kroskarmelloz Sodyum, Mikrokristalin Selüloz, Poloksamer 188,

Hidroksi Propil Selüloz (LFP), Hidroksi Propil Selüloz (Klucel LF), Laktoz Monohidrat,

Magnezyum Stearat, Opadry Red 13M250002*

* Opadry Red 13M250002 İçeriği: Hipromelloz 2910, Titanyum Dioksit, Gliserin, Kırmızı

Demir Oksit, Magnezyum Stearat, Polisorbat 80

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1.

DOPALEVO nedir ve ne için kullanılır?

2.

DOPALEVO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DOPALEVO nasıl kullanılır ?

4.

Olası yan etkiler nelerdir ?

5.

DOPALEVO’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DOPALEVO nedir ve ne için kullanılır?

Bir DOPALEVO film kaplı tablette üç etkin madde bulunmaktadır. Her bir film tablet, etkin

madde

olarak,

Parkinson

hastalığının

tedavisinde

kullanılan

levodopa

levodopanın

Parkinson hastalığını tedavi edici etkilerini artıran karbidopa ve entakapon içerir.

DOPALEVO, anti-Parkinson dopaminerjik ilaç olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına dahildir.

Doktorunuz

DOPALEVO'yu

size

Parkinson

hastalığınızı

tedavi

etmek

amacıyla

vermiş

bulunmaktadır.

Parkinson hastalığı, sinir sisteminde meydana gelen bir bozukluktur. Bu hastalık, beyinde

üretilen doğal bir madde olan dopaminin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Dopamin, beynin

hareketlerini

kontrol

eden

kısmında

mesajları

iletir.

Dopamin

çok

üretiliyorsa,

hareketlerle ilgili sorunlar ortaya çıkar.

Levodopa, beyindeki dopamin düzeyini yükselterek etki gösterir.

DOPALEVO, Parkinson hastalığında normal günlük işlerin yerine getirilmesini zorlaştıran, el

ayakların

titremesi,

vücut

katılığı

hareketlerdeki

yavaşlama

gibi

belirtilerin

hafifletilmesine yardımcı olur.

Bu durumun tedavisi için size başka ilaçlar da verilebilir.

Bu ilacın nasıl etki gösterdiği ya da size neden verildiği konusunda sorularınız varsa lütfen

doktorunuza danışınız.

2. DOPALEVO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DOPALEVO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Levodopa, karbidopa ya da entakapon veya DOPALEVO'nun içindeki diğer maddelere

karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

Şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa.

Dar açılı glokomunuz (göz içindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı) varsa.

Böbreküstü bezi tümörünüz varsa (feokromositoma olarak bilinir; şiddetli yüksek kan

basıncı riskini artırabilir).

Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisi için belirli ilaçlar kullanıyorsanız (seçici MAO-A ve

MAO-B enzimini inhibe edici ya da seçici olmayan MAO enzimi inhibe edici ilaçlar).

Daha önce şiddetli ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı seyrek görülen

bir tepki olan nöroleptik habis (malign) sendrom (NHS) geçirdiyseniz.

Daha önce kas hücrelerinde hasarlanmayla seyreden bir hastalık (bir kas hastalığı olan

rabdomiyoliz) geçirdiyseniz.

DOPALEVO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Daha önce kalp krizi, nefes darlığı (astım) ya da başka herhangi bir kalp, damar ya da

akciğer hastalığı geçirdiyseniz.

Karaciğer yetmezliğiniz varsa.

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa.

Daha önce böbreklerle, karaciğerle ya da hormonlarla ilgili bir hastalık geçirdiyseniz

Daha önce iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz.

Daha önce mide ülseri geçirdiyseniz.

Daha önce havale (konvülsiyon) geçirdiyseniz.

Daha önce herhangi bir türde şiddetli bir ruhsal bozukluk geçirdiyseniz.

Kendinizi ruhsal olarak çöküntü içinde (depresif) hissediyorsanız, intihar düşünceleriniz

varsa ya da duygu ve davranışlarınızda olağan dışı değişiklikler fark ettiyseniz.

Süreğen (kronik) geniş açılı glokomunuz varsa. Dozunuzun ayarlanması ve gözlerinizdeki

basıncın takip edilmesi gerekebilir.

Kan basıncını düşürebilecek başka ilaçlar kullanıyorsanız. DOPALEVO'nun bu etkiyi

arttırabileceğinin bilincinde olmalısınız.

DOPALEVO almaya başladıktan sonra kontrolünüz dışında bazı hareketler başlarsa ya da

var olanlar kötüleşirse. Bu durumda doktorunuzun Parkinson hastalığı ilaçlarınızın dozunu

değiştirmesi gerekebilir.

Doktorunuz tarafından bazı şekerleri bünyenizin kaldıramadığı söylendiyse. Bu durumda

bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Aileniz/bakıcınız, sizin için normal olmayan şekilde davranmanıza yol açan dürtüler veya

isteklerin ortaya çıktığını fark ederse veya kendinize ya da başkalarına zarar verebilecek

belli

aktiviteleri

gerçekleştirmek

için

dürtü,

itki

veya

isteğe

karşı

koyamıyorsanız

doktorunuza söyleyiniz. Bu davranışlar dürtü kontrolü bozuklukları olarak adlandırılır ve

bağımlılık yapan kumar oynama, aşırı yeme veya para harcama, anormal derecede yüksek

seks dürtüsü veya zihnin artmış cinsel düşünceler ya da hislerde meşgul olmasını içerebilir.

Doktorunuzun tedavilerinizi gözden geçirmesi gerekebilir.

Aniden uyuyakalıyorsanız ya da kendinizi çok uykulu hissediyorsanız (ayrıca bkz. Araç ve

makine kullanımı).

Kaslarınız çok sertleşirse ya da şiddetli kasılmalar gösterirse veya titreme, huzursuzluk,

şaşkınlık hali, ateş, nabız artışı ya da kan basıncınızda geniş dalgalanmalar varsa.

İshaliniz varsa. Bu durumda aşırı kilo kaybı olasılığını önlemek amacıyla doktorunuz kilo

takibi yapmak isteyebilir.

Eğer kısa zaman içerisinde ilerleyici anoreksia (iştahsızlık), asteni (kuvvetsizlik, bitkinlik)

kilo

kaybı

yaşarsanız

durumu

doktorunuza

bildiriniz.

Doktorunuz

karaciğer

fonksiyonları da dahil olmak üzere genel bir sağlık değerlendirmesi yapmak isteyebilir.

Genel anesteziyle uyutularak ameliyat olacaksanız. Bu durumda doktora DOPALEVO

aldığınızı bildiriniz.

DOPALEVO

kullanmayı

durdurmanız

gerektiğini

hissediyorsanız

önce

doktorunuza

danışınız.

etkileri

Parkinson

belirtilerinizin

kötüleşmesini

önlemek

için

DOPALEVO

dozunun

kademeli

olarak

azaltılması

diğer

Parkinson

ilaçlarınızda

değişiklikler yapılması gerekebilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DOPALEVO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

DOPALEVO'yu yiyeceklerle birlikte veya ayrı olarak alabilirsiniz.

Bazı hastalarda, DOPALEVO bol protein içeren gıdalarla (örneğin et, balık, süt ürünleri,

tohumlar ve kuruyemiş) birlikte ya da onlardan kısa bir süre sonra alındığı takdirde iyi

emilemeyebilir. Bu durumun sizin için geçerli olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

DOPALEVO ve demir içeren preparatları ağız yoluyla aynı anda almayınız. Birini yuttuktan

sonra diğerini almak için en az 2-3 saat bekleyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuza danışmadan

DOPALEVO

kullanmayınız.

DOPALEVO

kesinlikle

gerekli

olmadığı

takdirde

hamilelik

döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik döneminde DOPALEVO kullanmanın

olası risklerini sizinle paylaşacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. DOPALEVO tedavisi görürken

bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

DOPALEVO kan basıncınızı düşürebilir, bu da baş dönmesine ya da sersemlik hissine yol

açabilir. Bu nedenle, araba veya herhangi bir araç ya da makine kullanırken özellikle dikkatli

olmanız gerekir.

Kendinizi

çok

sersemlemiş

hissediyor

bazen

aniden

uyuyakalıyorsanız,

araba

kullanmamalı ya da dikkatli olmanızı gerektiren başka herhangi bir şey yapmamalısınız (araç

ya da makine kullanmamalısınız). Bu konuda doktorunuzun tavsiyelerini alınız. Aksi takdirde,

kendinizi ve başkalarını ciddi şekilde yaralanma ya da ölüm riski altına sokabilirsiniz.

DOPALEVO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DOPALEVO tabletler laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlerin

sindirimi

ilgili

probleminiz

olduğu

söylenmişse

tıbbi

ürünü

almadan

önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez”.

Bu tıbbi ürün 10 g’dan az miktarda gliserin içermektedir, bu nedenle gliserole bağlı bir uyarı

gerektirmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda başka herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysanız - kan basıncınızı

düşürmek için verilmiş olan ilaçlar, reçetesiz ilaçlar ve bitkisel ürünler de dahil olmak üzere -

doktorunuza ya da eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DOPALEVO, bazı depresyon ilaçlarının ve diğer bazı ilaçların etkilerini ve yan etkilerini

artırabilir. Bu ilaçlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

MAO-A enzimini inhibe edenler (örneğin moklobemid)

Trisiklik depresyon ilaçları (örn. amitriptilin)

Noradrenalin geri alımını inhibe edenler (örn. desipramin, maprotilin ve venlafaksin)

Ve bunların yanı sıra paroksetin, rimiterol, izoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin,

dobutamin, alfa-metildopa ve apomorfın.

DOPALEVO tedavisi görürken bu ilaçları aldığınız takdirde artan etkiler konusunda dikkatli

olunuz.

Bazı ilaçlar DOPALEVO'nun etkilerini zayıflatabilir. Bu ilaçlar arasında aşağıdakiler yer

almaktadır:

Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (dopamin antagonistleri),

Bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan ilaçlar (dopamin antagonistleri),

Havalelerin (konvülsiyonların) önlenmesinde kullanılan ilaçlar (fenitoin),

Kasları gevşeten ilaçlar (papaverin).

ilaçlan

kullanıyorsanız

bunları

aldığınızda

DOPALEVO'nun

eskisi

gibi

etki

göstermediğini fark ederseniz bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

DOPALEVO

demiri

sindirmenizi

güçleştirebilir.

nedenle,

DOPALEVO

demir

takviyelerini aynı anda almayınız. Birini aldıktan sonra diğerini almak için en az 2-3 saat

bekleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DOPALEVO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DOPALEVO'yu her zaman, doktorunuzun size verdiği talimatları uygulayarak kullanınız.

Emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz

gün

olarak

kaç

DOPALEVO

tablet

alacağınızı

size

söyleyecektir.

Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz

önerebilir.

DOPALEVO 50/12.5/200 mg, DOPALEVO 75/18.75/200 mg, DOPALEVO 100/25/200 mg,

DOPALEVO 125/31.25/200 mg ve DOPALEVO 150/37.5/200 mg film kaplı tablet için: Bir

günde 10 tabletten fazla almayınız.

Bir günde DOPALEVO 175/43,75/200 mg film tabletten 8, DOPALEVO 200/50/200 mg film

kaplı tabletten 7 tabletten fazla almayınız.

Doktorunuzun DOPALEVO'nun, diğer levodopa ilaçlarınızın ve diğer Parkinson ilaçlarınızın

ne zaman ve nasıl kullanılacağıyla ilgili talimatlarına kesinlikle uyunuz. Bu talimatlarla ya da

ambalajın

üzerindeki

yazıyla

ilgili

emin

olmadığınız

noktalar

varsa

doktorunuza

eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bir miktar su (örneğin 1 bardak) ile yutunuz. Her DOPALEVO tablet, bir tam doz

levodopa, karbidopa ve entakapon içerir. Her seferinde yalnızca bir tablet alınız. Tabletler

bölünmemeli ya da küçük parçalara ayrılmamalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda

yaşın

altındaki

ergenlerde

DOPALEVO'nun

kullanımı

onaylanmış

olmadığından, bu kişilerde kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz, DOPALEVO'yu doz ayarlaması yapılmaksızın alabilirsiniz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

DOPALEVO tedavisi, diyaliz uygulananlar dahil şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara

dikkatle uygulanmalıdır.

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalara DOPALEVO uygulanırken dikkatli

olunması önerilir. Doz azaltımı gerekebilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz DOPALEVO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz, çünkü DOPALEVO tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine

neden olabilir.

Eğer DOPALEVO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DOPALEVO kullandıysanız:

DOPALEVO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DOPALEVO'yu kullanmayı unutursanız:

Bir sonraki dozunuza kadar bir saatten uzun bir süre varsa: hemen bir dozunuzu alınız, bir

sonraki dozunuzu da normal zamanında alınız.

Bir sonraki dozunuza kadar bir saatten kısa bir süre varsa: hemen bir dozunuzu alınız, bir saat

bekleyiniz, sonra bir doz daha alınız. Bunun ardından normal tedavi düzeninize geri dönünüz.

Olası yan etkileri önlemek için, DOPALEVO tabletleri her zaman en az bir saat arayla

alınmalıdır.

Ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DOPALEVO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz bırakmanızı söylemediği takdirde DOPALEVO almayı bırakmayınız. Bu gibi

durumlarda, doktorunuzun belirtilerinizin yeterli derecede kontrolünü sağlamak amacıyla diğer

Parkinson ilaçlarınızın (özellikle levodopa)

dozunu

yeniden

ayarlaması

gerekebilir.

DOPALEVO'nun, hem de diğer Parkinson ilaçlarınızın ani olarak kesilmesi, istenmeyen yan

etkilere (örneğin şiddetli kas katılığı, yüksek ateş ve bilinç değişiklikleri) yol açabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DOPALEVO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

DOPALEVO'yu

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyon belirtileri kurdeşen (ürtiker), kaşıntı, döküntü, yüz, dudaklar, dil ya da

boğazda şişmeyi içerebilir. Bu durum nefes alma ya da yutmada güçlüğe neden olabilir.

Kaslarınız aniden sertleşir veya çok şiddetli seğirme hareketleri yapar, titreme, ajitasyon,

kafa

karışıklığı,

ateş,

nabız

yükselmesi

veya

basıncında

büyük

dalgalanmalar

yaşarsanız.

Bunlar

Nöroleptik

Malignan

Sendrom

(NMS,

merkezi

sinir

sisteminde

meydana gelen bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlara seyrek olarak verilen bir

reaksiyon,) veya rabdomiyoliz (seyrek görülen ciddi bir kas rahatsızlığı) semptomları

olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu yan etkilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız,

mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla konuşunuz.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

DOPALEVO'nun kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1' inde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

hastanın

birinden

fakat

1.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen

: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:

Kontrol dışı hareketler (diskinezi)

Bulantı

Zararsız olarak idrar renginin kırmızımsı kahverengi olması

Kas ağrısı

İshal

Yaygın:

Kalp krizi dışındaki kalp ya da arter hastalıkları (örn. göğüs ağrısı)

Düzensiz kalp atışı veya ritmi

Düşük kan basıncı nedeniyle baş dönmesi ya da baygınlık

Yüksek kan basıncı

Parkinson belirtilerinin aniden kötüleşmesi

Baş dönmesi

Sersemlik hali

Kusma

Karın ağrısı ve rahatsızlığı

Mide yanması

Ağız kuruluğu

Kabızlık

Uyuyamama

Varsanılar (halüsinasyonlar)

Şaşkınlık hali (konfüzyon)

Kabuslar dahil olmak üzere anormal rüyalar

Bellek veya düşünme sorunları dahil olmak üzere mental değişiklikler

Anksiyete ve depresyon (muhtemelen intihar düşünceleriyle)

Yorgunluk

Göğüs ağrısı

Düşme sıklığının artması

Yürümede bozulma

Güç ve enerji kaybı

Nefes darlığı

Artmış terleme

Döküntüler

Kas krampları

İstemsiz kas kasılmaları

Bacaklarda şişme

Bulanık görme

Kansızlık

İştah azalması

Kilo kaybı

Baş ağrısı

Eklem ağrısı

İdrar yolları enfeksiyonu

Yaygın olmayan:

Kalp krizi

Bağırsak kanaması

Anormal karaciğer fonksiyon testleri

Psikotik belirtiler

Kalın bağırsak iltihabı

Deri, saç, sakal ve tırnaklarda renk bozuklukları

Kan hücresi sayısında kanamaya neden olabilecek değişiklikler

Yutkunma güçlükleri

İdrara çıkamama

Genellikle kendini kötü hissetme

Seyrek:

Havaleler (konvülsiyonlar)

Sıklığı bilinmeyen:

Cildin ya da göz aklarının sararması (sarılık)

Kaşıntı

Gündüzleri aşırı uykululuk hali

Aniden uyuyakalma olayları

Aşağıdaki yan etkileri yaşayabilirsiniz:

Zararlı olabilecek bir eylemi gerçekleştirmek için dürtüye direnememe; bunlar aşağıdakileri

içerebilir:

- Ciddi ya da özel ailesel sonuçlara rağmen aşırı kumar oynamaya yönelik güçlü dürtü,

- Değişmiş ya da artmış cinsel ilgi ve sizin için ya da başkaları için endişe teşkil eden davranış,

örneğin, artmış cinsel istek,

- Kontrol edilemeyen aşırı alışveriş veya para harcama,

- Aşırı yeme (kısa bir zaman periyodunda büyük miktarlarda yemek yeme) ya da kompulsif

yeme (açlığınızı yatıştırmak için normalden ve gerektiğinden fazla yemek yemek)

davranışlardan

birini

yaşarsanız

doktorunuza

söyleyiniz;

doktorunuz

semptomlarınızı

kontrol etmek veya azaltmak üzere bazı yöntemleri size açıklayacaktır.

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile

konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz

gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha

fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DOPALEVO’nun saklanması

DOPALEVO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DOPALEVO’yu kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DOPALEVO 'yu kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak /Sarıyer/İstanbul

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.