DOLINE IM 1 G/ 2 ML AMPUL, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOLINE IM 1 G/ 2 ML AMPUL, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOLINE IM 1 G/2 ML AMPUL, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Fenamates

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 196/19
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-12-2000
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KULLANMA TALİMATI

DOLİNE İ.M. 1g / 2 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

Kas içine enjekte edilir.

Steril ampul

Etkin madde:

Her bir 2ml’lik ampul 1 g etofenamat içerir.

Yardımcı maddeler:

Hindistan cevizi yağı fraksiyonu

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük

doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DOLİNE İ.M. nedir ve ne için kullanılır?

2.

DOLİNE İ.M.’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DOLİNE İ.M. nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DOLİNE İ.M.'nin saklanması

1.

DOLİNE İ.M. nedir ve ne için kullanılır?

DOLİNE İ.M., 2 ml’lik enjeksiyon solüsyonu içinde ağrı kesici, iltihap giderici ve ateş düşürücü

özelliklere sahip 1 g etofenamat etkin maddesi içeren 1 ampullük kutularda sunulan bir üründür.

Etofenamat, steroid olmayan analjezik/ anti-romatik ajanlar grubuna ait bir etkin maddedir ve

iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar), ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

Aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Dejeneratif eklem hastalığı, eklem kireçlenmesi (osteoartrit)

2/10

Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit)

Özellikle omurga eklemlerinde birleşme ve hareket kaybı ile görülen romatizmal bir

hastalık (ankilozan spondilit)

Zaman zaman ani şekilde ortaya çıkan, sıklıkla ayak baş parmağındaki iltihapla kendini

gösteren, eklemler üzerinde ileri derecede ağrıya, duyarlılığa, kızarıklığa ve şişkinliğe

neden olan eklem iltihabı (akut gut artriti)

Akut kas iskelet sistemi ağrıları

Ameliyat sonrası görülebilen inflamasyon, şişkinlik ve yumuşak doku hasarı (postoperatif

ağrı)

Adet ağrısı (dismenore)

Not: Enjeksiyonluk çözelti, sadece etofenamatın lokal uygulamasının yararlı olmadığı veya

uygun

olmadığı

durumlarda

kullanılır.

Kural

olarak,

tedavi

enjeksiyonla

sınırlandırılmalıdır.

DOLİNE

İ.M. etkin maddesinin uygulanan yerden yavaş salınması nedeniyle, hızlı etki

başlangıcı gereken hastalıklarda tedavinin başlatılması için uygun değildir.

Yağlı formülasyondan etkin maddenin yavaş salımı nedeniyle, DOLİNE İ.M. uygulamasından

sonra etki süresi 24 saate kadar uzayabilir.

2. DOLİNE İ.M.'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

DOLİNE İ.M.'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp-damar sistemi Riski

NSAİ veya ağrı kesici ilaçlar ölümcül olabilen inme, kalp krizi ve kalp-damar sistemiyle ilgili

trombotik olay riskinin artmasına neden olabilirler. Bu risk kullanım süresiyle artabilir. Kalp-

damar hastalığı veya kalp-damar hastalığı riski olan kişilerde daha fazla risk olabilir.

DOLİNE

İ.M.

koroner

arter

by-pass

greft

cerrahisinin

hazırlığında

ağrı

tedavisi

için

kullanılmamalıdır.

Mide-Bağırsak Sistemi Riski:

NSAİ veya ağrı kesici ilaçlar, mide veya bağırsak sisteminde delinme, ülserasyon ve kanama

gibi ölümcül olabilen ciddi mide bağırsak sistemi yan etki riskinin artmasına neden olur. Bu

yan etkiler tedavi sırasında herhangi bir zamanda ve uyarıcı semptomlar olmadan oluşabilir.

Yaşlı hastalarda ciddi mide bağırsak olay riski daha yüksektir. (bkz. Bölüm 4.4)

3/10

Eğer,

Etofenamata veya DOLİNE İ.M.’nin içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı

duyarlılığınız varsa.

Daha önceden aspirin veya başka bir steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaç kullanımı

sonrasında astım, hırıltılı solunum, burun akıntısı, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonlar

yaşadıysanız.

Mide veya bağırsaklarınızda ülser veya kanamanız varsa veya daha önceden geçirdiyseniz.

Kalbi besleyen damarlarınız (koroner damar) ile ilgili ameliyat olacaksanız.

Kanın pıhtılaşmasını engelleyen veya kan sulandırıcı (antikoagülan veya antitrombotik)

ilaç tedavisi alıyorsanız.

Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa.

Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa

Hamileliğin geç evresinde (altıncı aydan sonra) iseniz.

Emziriyorsanız

18 yaşından küçükseniz.

DOLİNE İ.M. 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

DOLİNE İ.M. sadece risk-yarar oranı dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra kullanılması

gereken durumlar:

Eğer,

Tetiklenebilir porfiri hastası iseniz (doğuştan veya sonradan gelişen kana rengini veren

maddenin yapım bozukluğu; bu hastalığın akut atakları bazı maddelerle tetiklenebilir)

DOLİNE İ.M. sadece dikkatli tıbbi gözlemle kullanılması gereken durumlar:

Eğer,

Daha önceden NSAİ veya ağrı kesici ilaçlarla ilişkilendirilmiş mide-bağırsak kanaması

veya delinmesi şikayetiniz olduysa.

Aktif veya geçmişte mide veya oniki parmak bağırsağınızda ülser veya kanamanız (bir veya

iki kanıtlanmış kanama veya ülser atağı) olduysa.

İltihabi bağırsak hastalığınız (ülseratif kolit veya Crohn hastalığı) varsa veya daha önce

geçirmişseniz.

Kalp-damar sisteminizle ilgili rahatsızlığınız var ise

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) şikayetiniz varsa

Kalp hastalığınız veya ödem sorununuz varsa

Daha önce inme geçirmişseniz.

Yeni ameliyat geçirdiyseniz

65 yaşın üzerindeyseniz veya vücudunuzu zayıf düşüren bir rahatsızlığınız varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışın.

4/10

DOLİNE İ.M.'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız

DOLİNE İ.M. hamileliğin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dönemden önce de doktorunuz

kullanmanız gerektiğini belirtmedikçe DOLİNE İ.M’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

DOLİNE İ.M.’i emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

DOLİNE İ.M. özellikle tedavinizin başlangıç döneminde veya tedavi dozunuz artırıldığında

dikkat durumunuzu etkileyebilir.

DOLİNE İ.M. alıyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

DOLİNE İ.M.’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DOLİNE İ.M.’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler kullanım yolu veya dozu nedeniyle

herhangi bir uyarı gerekmemektedir. Yine de bu maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı

olan hastaların kullanmaması gerekir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DOLİNE İ.M.‘i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Aspirin ve diğer NSAİ ilaçlar

DOLİNE İ.M. aşağıdaki ilaçlarla dikkatle kullanılmalıdır.

Anjiotensin

dönüştürücü

enzim

(ADE)

inhibitörleri

(yüksek

basıncı

tedavisinde

kullanılırlar)

Furosemid ve diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar

Antihipertansifler (yüksek kan basıncını düşüren ilaçlar)

Lityum (mani ve depresyon tedavisinde kullanılır)

Metotreksat (romatoid artrit ve bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılır)

Kanın pıhtılaşmasını engelleyen veya kanın sulandıran varfarin ve benzeri ilaçlar

Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)

Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılır)

Kortikosteroidler (inflamasyon, alerji veya organ transplantasyonu gibi oldukça geniş

yelpazede kullanılan bir ilaç grubu)

Potasyum tutucu idrar söktürücüler

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) (depresyon tedavisinde kullanılırlar)

5/10

Probenesid

veya

sülfinpirazon

(kandaki

artmış

ürik

asit

düzeylerini

düşürmek

için

kullanılırlar)

Alkol

Siklosporin (doku reddini önlemek için kullanılır)

Antidiyabetik ilaçlar (kan şekerini düşürmek için kullanılırlar)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DOLİNE İ.M. nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz

hastalığınıza

bağlı

olarak

DOLİNE

İ.M.

dozunu

belirleyecek

size

uygulayacaktır.

Genel kullanım dozu, derin enjeksiyonla kas içerisine 1 ampul DOLİNE İ.M.'dir.

Etofenamat

tedavisinin

sürdürülmesi

düşünülüyorsa

DOLİNE

İ.M.

uygulanmasından

sonra tedaviye lokal olarak uygulayabileceğiniz DOLİNE JEL veya DOLİNE SPREY ile

devam etmenizi söyleyebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

DOLİNE

İ.M.,

içine

uygulama

içindir.

Ampulün

kırılmasından

sonra

içerisindeki

enjeksiyonluk çözelti bir şırıngaya çekilir ve yeterince uzun enjeksiyon iğnesi ile kas içerisine

derin bir şekilde enjekte edilir. Çözeltiyi enjekte etmeden önce, herhangi bir kan damarının

zarar görmediğinden emin olmak için şırınganın pistonu çok az geri çekilir.

Anafilaktik

reaksiyonların

(ani

gelişen

ağır

alerji

durumu)

gelişme

olasılığı

nedeniyle

DOLİNE İ.M. enjeksiyonundan sonra en az 1 saat izlenmeniz gerekebilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklar ve ergenlik dönemi yaş grubunda DOLİNE İ.M. ile deneyim olmadığından, 18 yaşın

altındaki hastalarda DOLİNE İ.M. kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

Olası

istenmeyen

etkilerden

dolayı

DOLİNE

İ.M.

yaşlı

hastalarda

dikkatli

gözlemle

kullanılmalıdır.

6/10

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa DOLİNE İ.M. kullanmayınız.

Eğer DOLİNE İ.M.'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise,

doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DOLİNE İ.M. kullandıysanız:

DOLİNE İ.M'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Eğer gerekenden daha fazla DOLİNE İ.M. kullanıldıysa, ilacın istenmeyen etkileri ve şiddeti

artabilir. DOLİNE İ.M. aşırı dozda uygulanmışsa baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik ve bilinç

bulanıklığı gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları yanında bulantı, kusma, karın ağrısı gibi

belirtilere neden olabilir. Ek olarak mide-bağırsak kanalınızda kanama, karaciğer ve böbrek

işlevlerinde bozulmalar ortaya çıkabilir. Eğer bu belirtilerle karşılaşırsanız doktorunuz veya

eczacınız size yardımcı olacaktır.

DOLİNE İ.M.’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DOLİNE İ.M. ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Herhangi bir etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DOLİNE İ.M’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkileri olabilir.

Çok yaygın (≥1/10): 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın (≥1/100 ila < 1/10) : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100): 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden

fazla görülebilir.

Seyrek (≥1/10.000 ila <1/1000): 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek ( < 1/10.000): 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

7/10

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

DOLİNE

İ.M.'i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciddi deri reaksiyonu formları

(Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu)

Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları mümkündür ve aşağıdakiler görülebilir:

Yüz, dil ve boğazda şişme, ciltte döküntü, hırıltılı solunum, nefes almada zorlanma, solunum

yolunu daraltan gırtlak (larenks) ödemi, astım krizine kadar gidebilen nefes alma zorluğu, kalp

atım hızında artış, potansiyel öldürücü şoka ulaşabilen kan basıncı düşmesi, ateş veya şok ile

ortaya çıkan ciddi alerjik reaksiyon benzeri semptomlardan biri görüldüğünde

Bu reaksiyonlar ilaç ilk kez kullanıldığında görülebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Aşağıdaki

istenmeyen

etkilerin

doza

bağlı

olduğu

bireyler

arasında

kişiden

kişiye

değişebileceği akılda bulundurulmalıdır.

Genel olarak en sık gözlenen yan etkiler sindirim sistemi ile ilgilidir. Özellikle yaşlılarda bazen

ölümcül olabilen mide bağırsak ülseri (peptik ülser), perforasyon veya mide veya bağırsak

kanaması ortaya çıkabilir.(bkz. bölüm 4.4.). Mide bulantısı, kusma, diyare, midede

toplanması, kabızlık, sindirim problemi, karın ağrısı, dışkının renginin koyulaşması, kan kusma,

ağız ülserleri, kolit ve Crohn hastalığının alevlenmesi uygulamayı takiben bildirilmiştir (bkz.

Bölüm 2.). Daha az sıklıkla, midede inflamasyon gözlenmiştir. Genellikle gastrointesinal

kanamanın gerçekleşme riski, NSAİ ilaçlarla tedavinin süresine ve kullanılan doz aralığına

bağlıdır.

NSAİ ilaç tedavisi ile ilişkili ödem, yüksek kan basıncı ve kalp yetmezliği bildirilmiştir.

DOLİNE İ.M. gibi ilaçlar kalp krizi (miyokard infarktüsü veya inme) riskinde küçük bir artışla

ilişkili olabilirler.

DOLİNE İ.M. için bildirilen istenmeyen etkiler:

Yaygın yan etkiler:

Mide bulantısı,

Kusma,

İshal gibi şikayetleri

İstisnai vakalarda kansızlığa neden olabilen hafif mide-bağırsak sisteminde görülebilecek

kan kaybı.

8/10

Yaygın olmayan yan etkiler:

Baş ağrısı,

Eksitasyon,

Asabiyet,

Yorgunluk,

Sersemlik

Baş dönmesi.

Hazım bozuklukları, midede gaz toplanması, karında kramp, iştah kaybı, mide ve oniki

parmak barsağı ülserleri (bazen kanama ve perforasyonla birlikte olan)

Ciltte döküntü ve kaşıntı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları

Kanda karaciğer enzimlerinde (serum transaminazlar) yükselme

Seyrek yan etkiler:

yapımı

bozuklukları

(anemi,

lökopeni,

agranülositoz,

trombositopeni).

Başlangıç

semptomları

ateş,

boğaz

ağrısı,

ağızda

yüzeyel

lezyonlar,

grip

benzeri

belirtiler,

ciddi

yorgunluk, burun kanaması ve ciltte kanamaları içerir. Uzun süreli tedavi alan hastaların kan

tablosu düzenli aralıklarla izlenmelidir.

Kusmuk, dışkı veya ishalde kan görülmesi

Ürtiker ve/veya saç dökülmesi

Karaciğer hasarı (sarılıkla beraber olan veya olmayan hepatit, çok nadir vakalarda fulminan

gidişli, nadiren prodromal semptomlar da olmadan). Bu nedenle, hastanın karaciğer değerleri

düzenli olarak takip edilmelidir.

Özellikle kan basıncı yüksek olan (hipertansif) hastalar ya da böbrek fonksiyonları bozulmuş

hastalarda ödem (periferal ödem) gelişebilir.

Çok seyrek

yan etkiler:

Çarpıntı, göğüs ağrısı, yüksek kan basıncı ve dolaşım kollapsı.

Kalp yetmezliği

Hemolitik anemi

Duyularda bozukluk, tat alma duyusu bozuklukları, kulaklarda çınlama ve duymada geçici

bozukluk,

Hafızada zayıflama,

Oryantasyon bozukluğu,

Havaleler,

Endişe hali,

Gece kabusları,

Titreme,

Depresyon ve diğer psikotik reaksiyonlar .

Ağız mukozasında, dilde enflamasyonlar,

Yemek borusunda lezyonlar,

9/10

Alt karın bölgesinde şikayetler (öm. kanamalı kolit veya Crohn hastalığının / ülseratif kolitin

şiddetlenmesi)

Kabızlık.

Görme bozuklukları (bulanık görme ve/veya çift görme)

Deride içi sıvı dolu kabarcıklı döküntü,

Egzema,

Kızarıklık,

Işığa duyarlılık,

Kabarıklık(ayrıca alerjik purpura)

Tek tük vakada: Akut böbrek yetmezliğinin eşlik edebileceği böbrek hasarı (interstisyel nefrit,

papiller nekroz), idrarda protein (proteinüri) ve/veya idrarda kan (hematüri).

İzole vakalarda nefritik sendrom gelişebilir. Bu nedenle böbrek fonksiyonu düzenli olarak

kontrol edilmelidir.

İzole vakalarda pankreas enflamasyonu bildirilmiştir.

İzole vakalarda, kan damarlarında ve akciğerlerde alerjiye bağlı enflamasyon gözlenmiştir.

İzole vakalarda, steroid olmayan anti-enflamatuvar ilaçların uygulandığı anda enfeksiyona bağlı

enflamasyon (nekrozitan fasiitis gelişimi) kötüleşebilir. Bu muhtemelen steroid olmayan anti-

enflamatuvar ilaçların etki mekanizması ile bağlantılıdır. Bu nedenle yeni bir enfeksiyona bağlı

semptomlar gelişirse veya var olan semptomlarınız DOLİNE İ.M. kullandığınızda kötüleşirse

derhal doktorunuza danışınız. Herhangibir antibiyotik ya da anti-infeksiyöz bir tedavinin

gerekliliği değerlendirilmelidir.

Kas içi uygulama sonrası, yaygın olmayarak enjeksiyon yerinde lokal yan etkiler (yanma

hissi) veya doku hasarı (steril apse oluşumu, yağlı doku veya deri nekrozu gibi) görülebilir.

Yukarıda bahsedilen yan etkiler için listelenen önerileri dikkate alınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

10/10

5. DOLİNE İ.M’in saklanması

DOLİNE İ.M’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DOLİNE İ.M.'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Tripharma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4

34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 366 84 00

Fax: 0212 286 20 20

Üretim yeri:

İdol İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Davutpaşa Cad. Cebealibey Sok. No:20

Davutpaşa / Topkapı / İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.