DIVATOR 40 MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DIVATOR 40 MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DIVATOR 40 MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • atorvastatin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 208/94
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-10-2006
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

40mgfilmtablet

Etkinmadde:4

Kalsiyumkarbonat,laktozmonohidrat,mikrokristalselüloz,

kroskarmelozsodyum,hidroksipropilselüloz,Polisorbat80,magnezyumstearate,saf

su,filmkaplama(Polivinilalkol,Titanyumdioksit,PEG3350Toz,Talk).

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

-Bukullanmatalim

-

-

-

-

1.

2. kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.

4.

5.

2/10

1.

Herbirfilmtablet,4 atorvastatinkalsiyumveboyarmadde

olaraktitanyumdioksitiçeren

düzenleyicilerisimliilaçgrubunaaittir.

Normalbüyümesüreciiçin

Ancakkandakikolesterol lanarak

edilmektedir.

riskiniz

standart

2. kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

;

kontrolyöntemi

kesmenizidoktorunuzönerecektir.

.

3/10

Böbrekproblemlerinizyadaböbrekproblemiöykünüzvarsa,

)iletedavi

,

azüretilmesi)varsa

içmeyiniz.Çünküyüksekmiktardag

Hamilelik

4/10

Emzirme

olumsuz

daönemlibilgiler

geçiniz.

unugözönünde

bulundurunuz.

ciddiyetini

dozunuzakararverirkenbunugözönünde

rifampin,fusidikasit

5/10

verapamil,diltiazem

ritonavir,lopinavir,atazanavir,indinavir,

darunavir,nelfinavirgibi(proteazinhibitörleri)ilaçlar

)

ezetimib(kolesterol

varfarin(kan stiripentol

antiasitler(alüminyumve

veriniz.

3.

sizeuygunhalegetirecektir.Divator’

melidir.

Divator’udoktorunuzun

Uygulamayoluvemetodu:

Dozlargününherhangibirsaatinde,yemeklebirlikteveya

6/10

Deiikya

Çocuklarda

olan gerekli .

iletedaviye

fonksiyontestleri

zgerekend

7/10

4.

Tümilaçlargibi,

etkilerolabilir.

DERHALdoktorunuzabildirinizveya

A

bunlardanbirisizdemevcutise

hemendoktorunuzabildiriniz.

pembe-

döküntüsü

olarakciddi,

’u

doktorunuzabildiriniz.

esmeniziönerdiktensonrakasproblemleriniz

devamediyorsaderhaldoktorunuzabildiriniz.Budurumdadoktorunuzkas

problemlerinizinnedeninibulmakiçindahafazlatestyapabilir.

Çokseyrekdurumlar Buda

kullanan10.000hastadan9.999’undabuyanetkileringörülmesinin

önceveyaDivator

o

o

o

oKoyuamberrenkliidrar

8/10

o

Stevens- toplama),

memebüyümesi.

gerekolabilir.

Buciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

kullanan

Alerjikreaksiyonlar

kullanan10 .

izlemeyedevamediniz)

Kabusgörme,uykusuzluk

Kusma,g

9/10

,özellikl

Seyrekdurumlar

Beklenmeyenkanamaveyamorarma

Tendonzedelenmesi

Çokseyrekdurumlar kullanan100.000hastada1ila10’unuetkiler

Biralerjikreaksiyon-

esalmadazorluk,kolaps

Jinekomasti(erkekvebayanlardamemebüyümesi)

(konfüzyon)

Cinselzorluklar

Depresyon

5. ns

10/10

RuhsatSahibi: 1370.sok.7/306520

Balgat-ANKARA

ÜretimYeri: Çubuk–ANKARA

Bukullanmatalim .tarihinde