DIVATOR 20 MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DIVATOR 20 MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DIVATOR 20 MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • atorvastatin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 208/12
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-05-2006
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

20mgfilmtablet

Etkinmadde:2

Kalsiyumkarbonat,laktozmonohidrat,mikrokristalselüloz,

kroskarmelozsodyum,hidroksipropilselüloz,Polisorbat80,magnezyumstearate,saf

su,filmkaplama(Polivinilalkol,Titanyumdioksit,PEG3350Toz,Talk).

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

-Bukullanmatalim

-

-

-

-

1.

2. kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.

4.

5.

2/10

1.

Herbirfilmtablet,2 atorvastatinkalsiyumveboyarmadde

olaraktitanyumdioksitiçeren

düzenleyicilerisimliilaçgrubunaaittir.

Normalbüyümesüreciiçin

Ancakkandakikolesterol lanarak

edilmektedir.

riskiniz

standart

2. kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

;

kontrolyöntemi

kesmenizidoktorunuzönerecektir.

ayadakanlipidlerinid

.

3/10

Böbrekproblemlerinizyadaböbrekproblemiöykünüzvarsa,

r)iletedavi

,

azüretilmesi)varsa

içmeyiniz.Çünküyüksekmiktarda

Hamilelik

4/10

Emzirme

olumsuz

un

geçiniz.

bunugözönünde

bulundurunuz.

ikisinindeetkinl

ciddiyetini

dozunuzakararverirkenbunugözönünde

rifampin,fusidikasit

5/10

Yüksektansiyonyadaanjina(Kalbibesleyendamarlar

verapamil,diltiazem

ritonavir,lopinavir,atazanavir,indinavir,

darunavir,nelfinavirgibi(proteazinhibitörleri)ilaçlar

)

ezetimib(kolesterol

varfarin(kan stiripentol

antiasitler(alüminyumve

veriniz.

3.

sizeuygunhalegetirecektir.Divatorun

übirdiyete

Divator’udoktorunuzun

Uygulamayoluvemetodu:

Dozlargününherhangibirsaatinde,yemeklebirlikteveya

6/10

Deiikya

Çocuklarda

Özelkullan

olan li .

iletedaviye

fonksiyontestleri

u

da

önce

7/10

4.

Tümilaçlargibi, u

etkilerolabilir.

DERHALdoktorunuzabildirinizveya

bunlardanbirisizdemevcutise

hemendoktorunuzabildiriniz.

pembe-

döküntüsü

olarakciddi,

’u

doktorunuzabildiriniz.

kasproblemleriniz

devamediyorsaderhaldoktorunuzabildiriniz.Budurumdadoktorunuzkas

problemlerinizinnedeninibulmakiçindahafazlatestyapabilir.

Çokseyrekdurumlar Buda

kullanan10.000hastadan9.999’undabuyanetkileringörülmesinin

nanbelirtilerinizvarsa

o

o

o

oKoyuamberrenkliidrar

8/10

o

Stevens- organlardaciddisutoplama),

memebüyümesi.

bunlardanbirisizdemevcutise,a

gerekolabilir.

Buciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

kullanan

Buruny

Alerjikreaksiyonlar

kullanan10 .

Kabusgörme,uykusuzluk

9/10

Boy

Seyrekdurumlar ’unuetkiler

Beklenmeyenkanamaveyamorarma

Tendonzedelenmesi

Çokseyrekdurumlar kullanan100.000hastada1ila10’unuetkiler

Biralerjikreaksiyon-

Jinekomasti(erkekvebayanlardamemebüyümesi)

Uykusuzlu

(konfüzyon)

Cinselzorluklar

Depresyon

inizvarsa,fazla

doktorunuzuve

5. ns

10/10

erindebelirtilensonkullanmatarihindensonra

RuhsatSahibi: 1370.sok.7/306520

Balgat-ANKARA

ÜretimYeri: Çubuk–ANKARA

.tarihinde