DIFENAK %1 JEL, 50 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DIFENAK %1 JEL, 50 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DIFENAK %1 JEL, 50 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diclofenac

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 233/59
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-07-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DİFENAK %1 jel

Haricen kullanılır.

Etkin madde:

Her 1 g jel 10 mg diklofenak sodyuma eşdeğer 11,6 mg diklofenak

dietilamonyum içerir.

Yardımcı maddeler:

Karbomer 940, propilen glikol, izopropil alkol, sepineo P 600,

izopropilmiristat, lavanta esansı, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1)

DİFENAK nedir ve ne için kullanılır?

2)

DİFENAK’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3)

DİFENAK nasıl kullanılır?

4)

Olası yan etkiler nelerdir?

5)

DİFENAK’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DİFENAK nedir ve ne için kullanılır?

DİFENAK etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.

DİFENAK topikal kullanılan non steroidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir

ilaç grubuna dahildir. Yalnızca harici kullanım içindir.

DİFENAK 50 g'lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.

DİFENAK yetişkinlerde

Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı,

iltihaplanma ve şişmede,

Yumuşak doku iltihaplanmalarında,

Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

2.DİFENAK’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİFENAK’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:

Diklofenaka veya DİFENAK’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi

birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise,

Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal

antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri

döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa

Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.

DİFENAK’ı açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine

uygulamayınız.

14 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanmayınız.

DİFENAK’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:

Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli

kullanınız.

DİFENAK yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.

DİFENAK’ın gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla

yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

DİFENAK kullandığınız sürede aşırı güneş ışığına maruz kalmayınız.

Deri döküntülerinizin olması durumunda tedavinizi durdurunuz.

DİFENAK kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir; ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandajlar

kullanılmamalıdır.

Diklofenak içeren diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DİFENAK’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

DİFENAK JEL’in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİFENAK’ı gebeliğiniz boyunca, özellikle üçüncü üç aylık dönemde kesinlikle kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİFENAK’ı kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz

tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli

kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

DİFENAK’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

DİFENAK’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DİFENAK propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.DİFENAK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler:

DİFENAK’ı günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız.

Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram.

DİFENAK (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 2-2,5 cm çapında bir alanı

tedavi etmek için yeterlidir.

DİFENAK’ı doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme

gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün

kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse

doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif

serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge

elleriniz değilse).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DİFENAK’ın çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

14 yaş ve üzeri çocuklarda, ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomların

kötüleşmesi durumunda doktora danışılması önerilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda DİFENAK’ın yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer DİFENAK’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DİFENAK kullandıysanız:

DİFENAK JEL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DİFENAK’ı kullanmayı unutursanız:

Eğer DİFENAK’ın bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir sonraki

dozu normal kullanma zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DİFENAK’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DİFENAK’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme

Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen

Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİFENAK’e

karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)

Döküntü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Işığa hassasiyet

Kaşıntı

Kızarıklık

Bunlar DİFENAK’ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da O 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

DİFENAK’ın saklanması

DİFENAK’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerindeki son kullanma tarihinden sonra DİFENAK’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİFENAK’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Terra İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Ümraniye/İstanbul

Üretim Yeri:

Myfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Tuzla/İstanbul

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.