DICLOMEC % 1, 16 JEL, 50 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DICLOMEC % 1, 16 JEL, 50 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DICLOMEC % 1,16 JEL, 50 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diclofenac

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 165/74
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-08-1993
 • Son Güncelleme:
 • 10-05-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DİCLOMEC % 1.16 jel

Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde:

Her 1 g jel 10 mg diklofenak sodyuma eşdeğer 11.6 mg diklofenak

dietilamonyum içerir.

Yardımcı maddeler:

Karbopol 974, adonia esansı, vazeline likit XXI, deiyonize su,

izopropil alkol, propilen glikol, setomakrogol 1000, setiol LC, trietanolamin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DİCLOMEC nedir ve ne için kullanılır?

2.

DİCLOMEC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DİCLOMEC nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DİCLOMEC'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DİCLOMEC nedir ve ne için kullanılır?

DİCLOMEC etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir

ilaçtır.

DİCLOMEC

topikal

kullanılan

non-streoidal

antiinflamafuvar

preparatları

olarak

adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Yalnızca harici kullanım içindir.

DİCLOMEC, 50 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.

DİCLOMEC yetişkinlerde

Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden

olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede,

Yumuşak doku iltihaplanmalarında,

Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

2.DİCLOMEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİCLOMEC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Diklofenaka veya DİCLOMEC’'in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi

birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise

Asetilsalisilik

asit

(ağrı

kesici

ilaç)

veya

ibuprofen

gibi

diğer

non-steroidal

antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri

döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa

Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.

DİCLOMEC’i açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine

uygulamayınız.

14 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanmayınız.

DİCLOMEC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli

kullanınız.

DİCLOMEC yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.

DİCLOMEC’in gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz

suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

DİCLOMEC kullandığınız sürede aşırı güneş ışığına maruz kalmayınız.

Deri döküntülerinizin olması durumunda tedavinizi durdurunuz.

DİCLOMEC

kapatıcı

olmayan

bandajlarla

kullanılabilir;

ancak

hava

geçirmeyen

kapatıcı bandajlar kullanılmamalıdır.

Diklofenak içeren diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DİCLOMEC’in

yiyecek ve içecek ile kullanılması

DİCLOMEC’in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİCLOMEC’i

gebeliğiniz

boyunca,

özellikle

üçüncü

üç

aylık

dönemde

kesinlikle

kullanmayınız.

Tedavi

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİCLOMEC’i

kesinlikle

gerekli

olmadıkça

emzirme

döneminde

kullanmayınız.

Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız,

uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

DİCLOMEC’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

DİCLOMEC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DİCLOMEC propilen glikol içerdiğinden deride iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DİCLOMEC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler:

DİCLOMEC’i

günde

defa

derinin

etkilenen

bölgesine

yavaşça

ovmak

suretiyle

uygulayınız.

Gerekli

olan

miktar

ağrılı

yerin

genişliğine

bağlıdır.

Örneğin:

gram

DİCLOMEC (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 2.0-2.5 cm çapında bir

alanı tedavi etmek için yeterlidir.

DİCLOMEC’i doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme

gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız.7 gün

kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye

giderse doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında

hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen

bölge elleriniz değilse).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DİCLOMEC’in çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

l4 yaş ve üzeri çocuklarda, ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomların

kötüleşmesi durumunda doktora danışılması önerilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda DİCLOMEC’in yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer DİCLOMEC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DİCLOMEC kullandıysanız:

DİCLOMEC’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DİCLOMEC’i kullanmayı unutursanız

Eğer DİCLOMEC’in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir

sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DİCLOMEC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DİCLOMEC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

DİCLOMEC’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme

Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen

Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)

Bunların

hepsi

çok

ciddi

etkilerdir.

Eğer

bunlardan

biri

sizde

mevcut

ise,

sizin

DİCLOMEC’e

karşı

ciddi

alerjiniz

demektir.

Acil

tıbbi

müdahaleye

veya

hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

:100

hastanın

birinden

fakat

1.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Seyrek

:1.000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Çok seyrek

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)

Döküntü

Kaşıntı

Kızarıklık

Çok seyrek:

Işığa hassasiyet

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800

314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

DİCLOMEC’in Saklanması

DİCLOMEC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DİCLOMEC’i

kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

DİCLOMEC’i

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.