DIAMICRON MR 60 MG TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DIAMICRON MR 60 MG TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DIAMICRON MR 60 MG TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • gliklazid

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2017/358
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-01-1970
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMA TALİMATI

DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı tablet

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: 60 mg Gliklazid.

Yardımcı

maddeler:

Laktoz

monohidrat

(buzağı

kaynaklı),

Maltodekstrin,

Hipromelloz,

Magnezyum stearat, Anhidre kolloidal silis.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DİAMİCRON MR nedir ve ne için kullanılır?

2.

DİAMİCRON MR’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DİAMİCRON MR nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DİAMİCRON MR 'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DİAMİCRON MR nedir ve ne için kullanılır?

DİAMİCRON MR, beyaz, oblong, her iki yüzünde DIA 60 baskılı 30, 60 ve 90 tabletten

oluşan blister ambalajlarda bulunmaktadır.

DİAMİCRON MR, kandaki şeker düzeyini azaltır (sülfonilüre grubuna ait oral antidiyabetik).

DİAMİCRON MR, yetişkinlerde, diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybının tek başına kan şekeri

kontrolünü sağlamada yetersiz kaldığı durumlarda, insülinden bağımsız (Tip 2) diyabet

tedavisinde kullanılmaktadır.

Bu ilaç buzağı kaynaklı laktoz monohidrat yardımcı maddesini içerir. Doktorunuza danışmadan

ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

2.

DİAMİCRON MR’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİAMİCRON MR’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

2/8

Etkin maddeye veya DİAMİCRON MR’ın içerdiği yardımcı maddelerden birine (‘Yardımcı

maddeler’ bölümünde listelenmiştir), veya aynı gruba ait benzer ilaçlara (örn: sülfonilüreler

veya hipoglisemik sülfonamidler) aşırı duyarlıysanız (alerjik),

İnsüline bağımlı (Tip 1) diyabetiniz varsa,

İdrarda keton maddesi (protein) ve şeker varsa (diyabete bağlı olduğu anlamına gelebilir), şeker

koması durumlarında,

Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Mantar enfeksiyonu tedavisi için ilaç kullanıyorsanız (örn. mikonazol, bakınız ‘Diğer ilaçlar ile

birlikte kullanım),

Emziriyorsanız (bakınız ‘Emzirme’).

DİAMİCRON MR’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANININZ

DİAMİCRON MR kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Normal kan şeker düzeyine ulaşmak için doktorunuz tarafından reçete edilen tedaviyi takip

etmeniz gerekmektedir. İlacı düzenli kullanmakla birlikte doktorunuzun önerdiği perhize/diyete

uymalı, düzenli egzersiz yapmalı ve gerekiyorsa kilo vermelisiniz.

DİAMİCRON

tedavi

görürken

şekeri

(idrar

olabilir)

aynı

zamanda

glikolizillenmiş hemoglobin (HbA1c) değerleriniz düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Tedavinin ilk haftalarında kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi) riski artabilir. Bu durumda

sıkı tıbbi takip gerekmektedir.

Kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi) aşağıdaki durumlarda meydana gelebilir:

Düzensiz öğün vakitleri, atlanan öğünler,

Oruç,

Yetersiz beslenme,

Perhiz/diyette değişiklik, özellikle öğün atlanması durumunda,

Eğer alınan/tüketilen karbonhidrat miktarı fiziksel aktivitedeki artışı karşılamıyorsa,

Alkol kullanımı, özellikle öğün atlanması durumunda

Farklı ilaçlar veya doğal ilaçların birlikte kullanılması,

Aşırı miktarlarda DİAMİCRON MR kullanımı,

Hormonal hastalıkların varlığı (Tiroid, hipofiz veya adrenal bezi bozuklukları),

Karaciğer veya böbrek fonksiyonlarında ciddi azalma varsa.

Kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi) varsa aşağıdaki belirtiler oluşabilir: (bakınız ‘Olası

yan etkiler nelerdir’).

Baş ağrısı, yoğun açlık, bulantı, kusma, halsizlik, uyku bozuklukları, ajitasyon (aşırı huzursuzluk

hali), agresyon (kişinin diğer kişilere karşı söz ve davranışlarıyla saldırgan bir durum alması),

konsantrasyon bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve reflekslerde bozukluk, depresyon, konfüzyon (kafa

karışıklığı, zihin bulanması), görme veya konuşma bozukluğu, titreme, duyu bozukluğu, vertigo

ve güçsüzlük hissi.

Aşağıdaki belirtiler de oluşabilir: terleme, ciltte nem, anksiyete (endişe, kaygı), hızlı veya düzensiz

kalp atışı, kan basıncında yükselme, yakın bölgelere de dağılabilen ani ve güçlü göğüs ağrısı

(angina pektoris).

3/8

Kan şekeri değerleri düşmeye devam ederse aşırı konfüzyon (zihin karışıklığı), kasılma nöbetleri

(konvülziyon), kontrol kaybı, yüzeysel solunum, kalp hızında yavaşlama ve baygınlık/bilinç kaybı

oluşabilir.

Kan şeker düzeyinde azalma belirtileri şeker yenilirse genellikle hızla ortadan kalkar, örneğin

glukoz tabletler, küp şeker, meyve suyu veya şekerli çay.

Yanınızda her zaman şeker (örneğin glukoz tabletleri veya küp şeker) bulundurmalısınız. Yapay

tatlandırıcılar bu durumda etkili değildir. Şeker alımına rağmen belirtiler devam ederse veya

belirtiler tekrar ortaya çıkarsa doktorunuza veya size en yakın hastaneye başvurunuz.

Bazı durumlarda kan şeker düzeyinde azalma belirtileri gizli, daha az belirgin veya yavaş

gelişebileceğinden kan şekeri seviyenizin düştüğünü fark etmeyebilirsiniz. Bu durum özellikle

diğer ilaçları kullanan yaşlı hastalarda oluşabilir (örneğin merkezi sinir sistemi üzerinde etki eden

ilaçlar ve beta blokör adı verilen ilaçlar).

Stresli bir durumdaysanız (kaza, ameliyat, ateşlenme) doktorunuz geçici olarak insülin tedavisi

uygulayabilir.

Tedavi

doktorunuz

tarafından

reçete

edildiği

şekilde

uygulanmadığında,

John’s

Wort

(hypericum perforatum) (sarı kantaron – yara otu) ilaçlarını kullanıyorsanız (bakınız “Diğer

ilaçlarla birlikte kullanım”), özel stres durumlarında veya DİAMİCRON MR tedavisinin kan

şekeri düzeyini yeterince düşürmediği durumlarda kan şeker düzeyinde artış (hiperglisemi)

oluşabilir. Kan şeker düzeyinde artışın (hiperglisemi) belirtileri susamak, sık idrara çıkma isteği,

ağız kuruluğu, kaşıntı veya cilt kuruluğu, cilt enfeksiyonları, performans düşüklüğüdür.

Bu belirtiler devam ederse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

DİAMİCRON MR, florokinolonlar olarak adlandırılan antibiyotik sınıfına ait ilaçlar ile birlikte

reçete edildiğinde, özellikle yaşlı hastalarda kan şekerinde bozukluklar (düşük kan şekeri ve

yüksek kan şekeri) meydana gelebilir. Bu durumda, doktorunuz size kan şekeri düzeyi takibinin

önemini hatırlatacaktır.

Sizde veya ailenizde Glukoz-6-fosfat-dehidrojenaz (G6PD) eksikliği varsa (kırmızı kan hücre

anomalisi),

hemoglobin

düzeyinde

azalma

veya

kırmızı

hücrelerinde

yıkım

oluşabilir

(hemolitik anemi). Bu durumda, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Klinik veri bulunmadığından çocuklarda DİAMİCRON MR kullanılması önerilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DİAMİCRON MR’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

DİAMİCRON MR tablet yiyecek ve alkol içermeyen içecekler ile alınabilir.

Alkol ve alkol içeren içecekler kullanılmamalıdır.

4/8

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte DİAMİCRON MR kullanımı önerilmemektedir. Hamileyseniz veya hamile kalmayı

planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce tavsiyesi için doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz ilacı kesiniz ve derhal doktorunuza veya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİAMİCRON MR emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makine kullanımı

Kan şekeriniz çok düşük (hipoglisemi) veya çok yüksek (hiperglisemi) ise veya bu nedenlerden

dolayı görme bozukluğunuz varsa konsantrasyon veya tepki verme yeteneğinizi azalabilir. Araç

veya makine kullanırken kendinize veya başkalarına zarar verebilirsiniz.

DİAMİCRON MR kullanırken, özellikle tedavinin başlangıcında kan şeker düzeyinde azalma

(hipoglisemi)

riskinden

dolayı

araç

ve/veya

makina

kullanımı

sırasında

dikkatli

olunması

gerekmektedir.

Sık sık düşük kan şekeri nöbetleri geçiriyorsanız

Düşük kan şekeri olduğuna dair belirtileri az veya hiç yoksa

araç kullanıp kullanamayacağınızı doktorunuza sorunuz.

DIAMCIRON MR’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DİAMİCRON MR, 71.36 mg laktoz ve glukoz kaynağı olan maltodekstrin içermektedir. Eğer daha

önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi

ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Hali hazırda kullandığınız, yakın zamanda kullanmış olduğunuz veya kullanabileceğiniz diğer

ilaçları doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Diğer ilaçlar DİAMİCRON MR ile tedaviyi etkileyebilir.

Aşağıdaki

ilaçlar

birlikte

kullanıldığında

DİAMİCRON

MR’ın

kan

şekeri

düşürücü

(Hipoglisemik) etkisi artabilir ve kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi) belirtileri ortaya

çıkabilir

Kan şeker düzeyinde artışı (hiperglisemi) tedavi eden diğer ilaçlar (oral antidiyabetik ajanlar,

GLP-1 reseptör agonistleri veya insülin),

Antibiyotikler (örn. sülfonamidler, klaritromisin),

Hipertansiyon veya kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar (beta blokörler ve kaptopril

veya enalapril gibi anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri),

Mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar (mikonazol, flukonazol),

Mide veya onikiparmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (H

reseptör

antagonistleri),

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (monoamin oksidaz inhibitörleri),

Ağrı kesici ve antiromatizmal ilaçlar (fenilbutazon, ibuprofen),

5/8

Alkol ihtiva eden ilaçlar.

Aşağıdaki

ilaçlar

birlikte

kullanıldığında

DİAMİCRON

MR’ın

kan

şekeri

düşürücü

(hipoglisemik) etkisi azalabilir ve kan şeker düzeyinde artış (hiperglisemi) belirtileri ortaya

çıkabilir

Merkezi sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (klorpromazin),

Enflamasyonu azaltan ilaçlar (kortikosteroidler),

Astım tedavisinde veya efor sırasında kullanılan ilaçlar (damardan salbutamol, ritodrin ve

terbutalin kullanımı),

Meme hastalıkları, majör menstrüal kanama ve endometriyozis tedavisinde kullanılan ilaçlar

(danazol).

St John’s Wort (hypericum perforatum) (sarı kantaron – yara otu) ilaçları

DİAMİCRON MR, florokinolonlar olarak adlandırılan antibiyotik sınıfına ait ilaçlar ile birlikte

reçete edildiğinde, özellikle yaşlı hastalarda kan şekerinde bozukluklar (düşük kan şekeri ve

yüksek kan şekeri) meydana gelebilir.

DİAMİCRON MR pıhtılaşma önleyici (antikoagülan) ilaçların etkisini artırabilir (örn. varfarin).

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

DİAMİCRON MR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DİAMİCRON

kesinlikle

doktorunuz

yada

eczacınız

tarafından

önerilen

dozda

kullanılmalıdır. Emin değilseniz doktorunuza danışınız. Dozlar kan ve idrardaki şeker seviyenize

göre doktorunuz tarafından belirlenmektedir.

Dış etkenlerdeki değişiklikler (örn. kilo kaybı, hayat tarzınızdaki değişiklik, stres) veya kan

şekerinizde düzelme doz ayarlaması gerektirebilir.

Önerilen doz, tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak, tek seferde kahvaltı ile birlikte genellikle

günde yarım ile 2 tablet arasında (en fazla 120 mg) değişmektedir.

DİAMİCRON MR ve metformin , alfa glukosidaz inhibitörü, tiyazolidindion, dipeptidil peptidaz-

4 inhibitörü, GLP-1 reseptör agonisti ile kombine tedavi uygulanıyorsa, veya insülin başlanmışsa

durumunuza göre doktorunuz her ilaç için kullanmanız gereken dozları belirleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu

Oral yoldan kullanılır.

Tabletler gerektiğinde iki eşit parçaya bölünebilir. Tabletler veya yarım tabletler ezmeden ve

çiğnemeden tek parça olarak kahvaltı ile birlikte yeterli miktarda su ile yutulur. Tabletleri her gün

aynı saatte almaya özen gösteriniz.

Tabletleri aldıktan sonra mutlaka yemek yemelisiniz.

6/8

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı:

Klinik veri bulunmadığından çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde DİAMİCRON MR

kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

DİAMİCRON MR, yaşlılarda yetişkinlerde uygulanan dozlarda kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif

orta

şiddetli

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

ancak

dikkatli

takip

şartıyla

kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğine ilişkin veri bulunmamaktadır.

Doktorunuz başka bir şekilde kullanmanızı tavsiye etmedikçe, bu talimatları takip ediniz.

Eğer DİAMİCRON MR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DİAMİCRON MR kullandıysanız

DİAMİCRON MR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Aşırı miktarda DİAMİCRON MR kullanımı kan şeker düzeyinde azalmaya (hipoglisemi) neden

olur (bakınız ‘Uyarılar’). Bu durumda derhal 4-6 küp kesme şeker yemeli veya şekerli bir içecek

içmeli ve ardından yemek yemelisiniz.

Eğer hasta baygınsa, doktoru DERHAL bilgilendirilmeli ve hasta en yakın hastanenin acil

servisine götürülmelidir. Hasta baygınsa yiyecek veya içecek verilmemelidir.

Eğer ilacı yanlışlıkla başka bir kişi kullanırsa veya yanlışlıkla yutulursa (örn. çocuklar) aynı

uyarılar geçerli olup aynı önlemler uygulanmalıdır.

Durumunuzu bilen ve acil durumlarda doktora haber verecek birilerinin yanınızda bulunmasına

dikkat ediniz.

DİAMİCRON MR kullanmayı unutursanız:

Tedavinin etkili olması için dozlar hergün aynı saatte düzenli olarak alınmalıdır. İlacınızı almayı

unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, unuttuğunuzu farkettiğinizde sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu

atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

7/8

DİAMİCRON MR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tip 2 diyabet genellikle ömür boyu sürer. Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz ara

vermeyiniz. Tedaviniz kesmeniz diyabetinizin kontrol altında tutulamaması ve hiperglisemiye

neden olabilir (kanda şeker düzeyinin artması).

Bu ürün ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, DİAMİCRON MR’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan

kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

DİAMİCRON

MR’ı

kullanmayı

durdurun

ve

DERHAL

doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

En sık gözlenen yan etki kan şeker düzeyinde azalmadır (hipoglisemi). Eğer belirtiler tedavi

edilmezse uyuklama hali, bilinç kaybı hatta komaya sebep olabilir. Şeker alımına rağmen

uzayan veya şiddetli hipoglisemi durumunda derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın

hastanenin acil bölümüne başvurun.

Kan şeker düzeyinde azalma, DİAMİCRON MR’ın çok ciddi yan etkisidir ve genellikle ilaç

aşırı dozlarda alındığında oluşur (belirtileri için bakınız “DİAMİCRON MR’ı aşağıdaki

durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ”).

Ciltte döküntü, kızarıklık, kaşınma, kurdeşen ve anjiyoödem (göz kapakları, yüz, dudak, ağız,

dil ve boğaz gibi dokularda meydana gelen ve nefes darlığına neden olabilen hızlı şişme) gibi

reaksiyonlar bildirilmiştir. Döküntü, ciltte yaygın kabarma veya soyulma şeklinde ilerleme

gösterebilir. İstisnai olarak, başlangıçta grip benzeri belirtiler ve yüzde döküntü ardından

yaygın döküntü ve yüksek ateş ile seyreden şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonu (DRESS)

belirtileri rapor edilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİAMİCRON MR' a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Gözlerde ve ciltte sararmaya neden olabilen az sayıda karaciğer fonksiyonlarında bozulma

vakası bildirilmiştir. Tedavisinin kesilmesiyle bu belirtiler genellikle kaybolur. Tedavinin

sonlandırılıp sonlandırılmayacağına doktorunuz karar vermelidir.

Diğer

sülfonilüre

grubu

ilaçların

kullanımında

olduğu

gibi

hücre

sayısında

ciddi

değişiklik ve kan damar duvarlarının alerjik enflamasyonu, kanda sodyum düzeyinde azalma

(hiponatremi),

karaciğer

bozukluğu

belirtileri

(örn.

sarılık)

bildirilmiştir.

Vakaların

çoğunluğunda sülfonilüre tedavisinin kesilmesiyle belirtiler kaybolmuştur ancak çok az

vakada hayati tehlikesi olan karaciğer bozukluğuna neden olabilir.

Kan hücrelerinde azalma (örn. trombositler, beyaz ve kırmızı kan hücreleri), solgun cilt rengi,

kanama zamanının uzaması, ciltte hafif çarpmaya bağlı morarmalar, boğazda yanma ve ateşe

sebep olabilir. Bu semptomlar genellikle tedavinin kesilmesi ile ortadan kalkar.

8/8

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek

görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Sindirim sistemi rahatsızlıkları (karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, hazımsızlık, ishal,

kabızlık). Tavsiye edildiği gibi ilaç yemeklerle birlikte alınırsa bu yan etkiler azalabilir.

Özellikle tedavinin başlangıcında kan şekeri düzeyindeki değişiklikten kaynaklanan geçici

görme bozuklukları.

Bunlar DİAMİCRON MR’ın hafif yan etkileridir.

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

DİAMİCRON MR’ın saklanması

DİAMİCRON MR’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C altında oda sıcaklığında, kuru yerde saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİAMİCRON MR’ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.

Beybi Giz Kule, Meydan Sok. No. 1 Kat: 22-23

34398 Maslak, İstanbul

: 0212 329 14 00

Faks

: 0212 290 20 30

Üretim yeri:

Adı

: Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş

Adresi

: Esenyurt, İstanbul

Bu kullanma talimatı .tarihinde onaylanmıştır.