DIAFURYL FORT 200 MG KAPSÜL, 16 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DIAFURYL FORT 200 MG KAPSÜL, 16 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DIAFURYL FORT 200 MG KAPSÜL, 16 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nifuroxazide

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 202/79
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-06-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-05-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DİAFURYL FORT 200 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde

: Nifuroksazid 200 mg

Yardımcı maddeler:

Nişasta, sukroz, magnezyum stearat, talk

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DİAFURYL FORT nedir ve ne için kullanılır?

2.

DİAFURYL FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DİAFURYL FORT nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DİAFURYL FORT’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DİAFURYL FORT nedir ve ne için kullanılır?

DİAFURYL FORT, nifuroksazid etkin maddesini içerir.

1 kapsül içinde 200 mg etkin madde bulunur. 16 veya 24 kapsül içeren blister ambalajda

kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca süspansiyon formu da bulunmaktadır.

DİAFURYL FORT bölgesel (lokal) etkili bir bağırsak antiseptiğidir. Genel durum bozukluğu,

ateş,

enfeksiyon

veya

zehirlenme

belirtilerinin

görülmediği

bakteriyel

kökenli

olduğu

düşünülen akut ishal tedavisinde, su kaybının giderilmesine ek olarak kullanılır.

Su kaybının derecesi ve uygulama yolu (ağızdan veya damardan), ishalin şiddetine ve yaşınıza

ile durumunuza (eşlik eden hastalıklar vs.) bağlı olarak değişir.

2. DİAFURYL FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİAFURYL FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Nitrofuran türevlerine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa

6 yaşın altındaki çocuklarda

DİAFURYL FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

- İki günlük uygulamadan sonra ishal devam ederse,

- Günde 6 defadan fazla sulu dışkılamayla seyreden veya 24 saatten uzun süren veya kilo

kaybına yol açan ishal durumunda, ya da ateş ve kusma başlarsa (derhal doktora başvurunuz),

- Uzun süren şiddetli ishal,

- Şiddetli kusma veya yemeği reddetme durumunda,

- Dışkıda kan veya mukus bulunursa,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza

danışınız.

DİAFURYL FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

* Su kaybının giderilmesi: İshalin neden olduğu sıvı kaybını yerine koymak için, çocuğunuza

bol miktarda şekerli veya şekersiz içecekler içirilmelidir (bir günde alınması önerilen ortalama

su miktarı 2 litredir.)

* Beslenmenin sürdürülmesi: İshal sırasında beslenme sürdürülmelidir, ancak;

- Çiğ sebzeler, meyve, yeşil sebzeler, baharatlı yiyecekler, buzlu içecek veya yiyeceklerin

verilmesinden kaçınılmalıdır.

- Izgara etler ve pirince ağırlık verilmelidir.

- Süt ve süt ürünlerinin kesilip kesilmemesi, her hasta için ayrıca değerlendirilmelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında kullanımıyla ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır, bu nedenle hamilelik

sırasında kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kısa süreli DİAFURYL FORT kullanımı sırasında bebek emzirmeyi sürdürebilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

DİAFURYL FORT’un araç ve makine kullanımı üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

DİAFURYL FORT içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Alkol bağımlılığı için disülfiram gibi bir ilaç alıyorsanız veya merkezi sinir sistemi baskılayan

ilaçlar alıyorsanız DİAFURYL FORT’u bu ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DİAFURYL FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinlerde: Günde 4 kapsül (800 mg) alınır.

Tedavi 7 günden daha uzun sürdürülmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 yaşından büyük çocuklarda: Günde 3-4 kapsül (600 mg-800 mg) alınır.

6 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde, yutarken boğaza kaçma riski nedeniyle kapsül

formunun kullanımı kontrendikedir. Bu yaş grubuna çocuk (pediyatrik) kullanımına daha

uygun olan ağızdan alınan DİAFURYL FORT süspansiyon formu önerilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Klinik olarak genç hastalarda kullanımından farkı gösteren yeterli çalışma yapılmamıştır.

Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Klinik olarak, normal böbrek/karaciğer fonksiyonları olan hastalardan farkı gösteren yeterli

çalışma bulunmamaktadır.

Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

Eğer DİAFURYL FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DİAFURYL FORT kullandıysanız:

DİAFURYL FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

DİAFURYL FORT’u kullanmayı unutursanız

Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz

dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DİAFURYL FORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

DİAFURYL FORT tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, hastalığınızla ilgili

şikayetleriniz tekrar ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DİAFURYL FORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DİAFURYL FORT’u almayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz

Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı

veya nefes almayı zorlaştıracak kadar şişmesi

Ani aşırı duyarlılık tepkisi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİAFURYL FORT’a karşı ciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

:100

hastanın

birinden

fakat

1.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Seyrek

:1.000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Çok seyrek

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor:

Döküntü

Kurdeşen

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DİAFURYL FORT’un Saklanması

DİAFURYL

FORT’u

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİAFURYL FORT’u kullanmayınız.

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

DİAFURYL

FORT’u

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4

34467 Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No:3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.