DIAFURYL 200 MG/ 5 ML SUSPANSIYON, 60 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DIAFURYL 200 MG/ 5 ML SUSPANSIYON, 60 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DIAFURYL 200 MG/5 ML SUSPANSIYON, 60 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nifuroxazide

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 164/33
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-05-1993
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DİAFURYL 200 mg/ 5 ml süspansiyon

Ağızdan alınır.

Etkin madde

: Nifuroksazid

Yardımcı maddeler:

Karbomer 974, portakal esansı, etanol, metil parahidroksibenzoat, şeker.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/çocuğunuza önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DİAFURYL nedir ve ne için kullanılır?

2. DİAFURYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DİAFURYL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DİAFURYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DİAFURYL nedir ve ne için kullanılır?

DİAFURYL nifuroksazid etkin maddesini içerir. Ağızdan alınacak süspansiyon formundadır. 1 ölçek

(5 ml) içinde 200 mg etkin madde bulunur. 60 ml sarı renkli solüsyon içeren şişede kullanıma

sunulmuştur. Piyasada ayrıca kapsül formu da mevcuttur.

DİAFURYL bölgesel (lokal) etkili bir bağırsak antiseptiğidir. Genel durum bozukluğu, ateş, enfeksiyon

veya zehirlenme belirtilerinin görülmediği bakteriyel kökenli olduğu düşünülen akut ishal tedavisinde,

su kaybının giderilmesine ek olarak kullanılır.

Su kaybının derecesi ve uygulama yolu (ağızdan veya damardan), ishalin şiddetine ve yaşınıza ile

durumunuza (eşlik eden hastalıklar vs.) bağlı olarak değişir.

2.

DİAFURYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİAFURYL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Nitrofuran türevlerine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa

Erken doğan ve yeni doğanlarda (0-1 ay) ve 2 yaşın altındaki çocuklarda kontrendikedir.

DİAFURYL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Çocuklarda görülen akut ishalin tedavisinde, su kaybının giderilmesi (rehidratasyon) çok önemli

bir faktördür ve her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

İki günlük uygulamadan sonra ishal devam ederse

Günde 6 defadan fazla sulu dışkılamayla seyreden veya 24 saatten uzun süren veya kilo kaybına

yol açan ishal durumunda, ya da ateş ve kusma başlarsa (derhal doktora başvurunuz).

Uzun süren şiddetli ishal, şiddetli kusma veya yemeği reddetme durumunda

Dışkıda kan veya mukus bulunursa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza

danışınız.

DİAFURYL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Su kaybının giderilmesi: İshalin neden olduğu sıvı kaybını yerine koymak için, çocuğunuza bol

miktarda şekerli veya şekersiz içecekler içirilmelidir Çocuğa sık sık, örneğin 15 dakikada bir,

sıvı verilmesi gereklidir.

Bir kural olarak, uygulanması önerilen ağızdan alınan su kaybını gidermek için kullanılan çözelti

miktarı, çocuğun kilo kaybına eşit olmalıdır; örneğin, vücut ağırlığının %5-10’u kadar kilo kaybı

bulunan bir çocuğa uygulanması gereken çözelti miktarı, 50-100 ml/kg olmalıdır.

Beslenmenin sürdürülmesi: İshal sırasında beslenme sürdürülmelidir, ancak;

Çiğ sebzeler, meyve, yeşil sebzeler, baharatlı yiyecekler, buzlu içecek veya yiyeceklerin

verilememelidir.

Izgara etler ve pirince ağırlık verilmelidir.

Süt ve süt ürünlerinin kesilip kesilmemesi, her hasta için ayrıca değerlendirilmelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu tıbbi ürün çocuklarda kullanıma yöneliktir.

Hamilelik sırasında kullanımıyla ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır, bu nedenle hamilelik sırasında

kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu tıbbi ürün çocuklarda kullanıma yöneliktir.

Kısa süreli DİAFURYL kullanımı sırasında bebek emzirmeyi sürdürebilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

DİAFURYL’in araç ve makine kullanımı üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

DİAFURYL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız

olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün metil parahidroksibenzoat içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş)

neden olabilir.

Bu tıbbi ürün bir ölçekte 100 mg’dan daha az etanol (alkol) içerir.

Karaciğer hastalığı, alkolizm ve epilepsisi olanlarda veya gebelerde kullanılması önerilmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Alkol bağımlılığı için disülfiram gibi bir ilaç alıyorsanız veya merkezi sinir sistemi baskılayan ilaçlar

alıyorsanız DİAFURYL’i bu ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız

ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

DİAFURYL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

2 yaşından büyük çocuklar: Günde 3 defa 1 ölçek.

Tedavi 7 günden fazla sürdürülmemelidir.

Doktorun tavsiye ettiği doz aşılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Yukarıda belirtilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Klinik olarak genç hastalarda kullanımından farkı gösteren yeterli çalışma yapılmamıştır.

Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Klinik olarak, normal böbrek/karaciğer fonksiyonları olan hastalardan farkı gösteren yeterli çalışma

bulunmamaktadır.

Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

Eğer DİAFURYL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya

eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DİAFURYL kullandıysanız:

DİAFURYL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DİAFURYL’i kullanmayı unutursanız

Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DİAFURYL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

DİAFURYL tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, hastalığınızla ilgili şikayetleriniz

tekrar ortaya çıkabilir.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DİAFURYL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DİAFURYL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz

Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı

veya nefes almayı zorlaştıracak kadar şişmesi

Ani aşırı duyarlılık tepkisi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİAFURYL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor

Bilinmiyor:

Döküntü

Kurdeşen

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu

veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda,

hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr

sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki

bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan

etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı

sağlamış olacaksınız.

5.

DİAFURYL’in Saklanması

DİAFURYL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİAFURYL’i kullanmayınız.

kullanma

tarihi

geçmiş

veya

kullanılmayan

ilaçları

çöpe

atmayınız!

Çevre

Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad.

No.4 34467 Maslak/Sarıyer-İstanbul

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.