DIAFORMIN 850 MG FILM TABLET, 100 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DIAFORMIN 850 MG FILM TABLET, 100 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DIAFORMIN 850 MG FILM TABLET, 100 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metformin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 208/97
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-10-2006
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 9

KULLANMA TALİMATI

DİAFORMİN

®

850 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir film tablet, 662,90 mg metformin baza eşdeğer 850 mg metformin

hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

PVP K30, Avicel pH 102, magnezyum stearat, deiyonize su, Opadry II

White 85F18422 (içeriği: polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen glikol/makrogol, talk).

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DİAFORMİN

®

nedir ve ne için kullanılır?

2.

DİAFORMİN

®

’i

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DİAFORMİN

®

nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DİAFORMİN

®

’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DİAFORMİN

®

nedir ve ne için kullanılır?

DİAFORMİN

oral

antidiyabetikler

(biguanidler)

olarak

adlandırılan

ilaç

grubuna dahildir. Bu tür ilaçlar şeker hastalığını (diyabet) tedavi etmede kullanılırlar.

Her bir film tablet 850 mg metformin hidroklorür içeren 100 tabletlik blister

ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

DİAFORMİN

beyaz renkte oblong, bir yüzünde “850” yazısı bulunan film kaplı

tablet.

İnsülin

pankreas

tarafından

üretilen

dolaşıma

verilen

hormon

olup

vücudunuzun kandaki glikozu (şeker) almasını sağlar. Vücudunuz glikozu enerji

üretmek için kullanır veya ileride kullanmak için depolar.

Eğer şeker hastalığınız varsa, pankreasınız yeterli insülini üretmiyor veya vücudunuz

üretilen insülini düzenli kullanamıyordur. Bu durum kanınızda yüksek düzeyde

glikoz

bulunmasına

neden

olur.

DİAFORMİN

kanınızdaki

glukoz

düzeyini

mümkün olduğunca normal düzeye düşürmeye yardımcı olur.

2 / 9

DİAFORMİN

, tek başına diyet ve egzersizin kan şekeri düzeyini kontrol etmede

yetersiz kaldığı özellikle fazla kilolu tip 2 diyabetli hastaları (insülinden bağımsız

diyabet olarak adlandırılan, bir tür şeker hastalığı) tedavi etmede kullanılır.

Erişkinler,

DİAFORMİN

’i

başına

veya

şeker

hastalığını

tedavi

etmede

kullanılan diğer ilaçlarla (ağızdan alınan ilaçlar veya insülin) birlikte kullanabilir.

10 yaş ve üzeri çocuklar ve ergenler DİAFORMİN

’i tek başına veya insülinle

birlikte kullanabilir.

Yalnız yaşam tarzı değişikliğinin glukoz değerlerini normal sınırlarda tutmakta

yetersiz kaldığı durumda, en az bir risk faktörü olan prediyabetik bireylerde tip 2

diabetes mellitusun önlenmesi.

2.

DİAFORMİN

®

’i

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİAFORMİN

®

’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Metformin

veya

DİAFORMİN

’in

bileşiminde

bulunan

yardımcı

maddelerden

herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,

Karaciğer problemleriniz varsa

Böbrek fonksiyonlarınızın ciddi olarak azalması durumunda

Ağır hiperglisemi (yüksek kan şekeri), bulantı, kusma, ishal, hızlı kilo kaybı, laktik

asidoz (laktik asidoz riski aşağıda açıklanmıştır) ya da ketoasidoz gibi durumların

eşlik ettiği kontrol altına alınamayan bir şeker hastalığınız varsa,

ketoasidoz ‘‘keton

cisimcikleri’’ denilen maddelerin kanda birikip diyabetik komaya yol açabileceği bir

tablodur. Belirtileri mide ağrısı, hızlı ve derin soluk alıp verme, uykululuk hali veya

olağandışı meyvemsi bir nefes kokusudur.

Böbrekler tarafından atılması gereken asit iyonlarının birikmesi veya aşırı bikarbonat

iyonunun

kaybedilmesi

durumu

varsa

(metabolik

asidoz),

Metabolik

asidoz

belirtileri; bilinç dağınıklığı, durgunluk, uyku bozukluğu, kusma, bulantı, baş ağrısı

karakterize

durumdur.

belirtilerin

sizde

görülmesi

halinde

lütfen

doktorunuz ile irtibata geçiniz.

Uzun süreli veya şiddetli ishal veya üst üste birkaç kez kusma gibi durumlardan

dolayı vücudunuzdan çok fazla su kaybı (dehidrasyon) olmuşsa,

Dehidrasyon; böbrek sorunlarına yol açabilir, bu da sizde laktik asidoz oluşma

riskine

açabilir

(Lütfen

aşağıdaki

“DİKKATLİ

KULLANINIZ”

bölümüne

bakınız).

Akciğer ya da bronş sisteminizi veya böbreklerinizi etkileyen ciddi bir enfeksiyon

riskiniz varsa,

Ciddi enfeksiyonlar böbrek sorunlarına yol açabilir ve bu durum sizde laktik asidoz

riski doğurabilir (Lütfen aşağıdaki “DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız).

Akut kalp yetmezliğinden tedavi görüyorsanız veya yakın bir geçmişte kalp krizi

geçirmişseniz, kan dolaşımı ile ilgili ciddi problemleriniz (şok gibi) varsa veya nefes

almada güçlük çekiyorsanız, kan veya dokularda mikroorganizma ya da patojenlerin

bulunma riski ile oluşan sistemik bir hastalığınız (septisemi) varsa

3 / 9

Bu durum dokular için oksijen kaynağının eksikliğine yol açabilir, bu da sizde laktik

asidoz oluşma riski oluşturabilir (Lütfen aşağıdaki “DİAFORMİN

’i aşağıdaki

durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız).

Çok miktarda alkol tüketiyorsanız,

Emziriyorsanız.

Aşağıdaki durumlarda DİAFORMİN

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz:

Eğer:

Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği

X-Ray cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz,

Büyük bir cerrahi girişim geçirecekseniz, işlemden veya girişimden önce ve sonra

belli bir zaman döneminde DİAFORMİN

kullanmayı kesmelisiniz.

Doktorunuz bu süre içinde farklı bir tedaviye ihtiyacınız olup olmayacağına karar verecektir.

Doktorunuzun talimatlarına harfiyen uymanız önemlidir.

DİAFORMİN

®

’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Lütfen özel bir risk olarak laktik asidoza dikkat ediniz.

DİAFORMİN

, özellikle de böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa, laktik asidoz denilen çok

seyrek görülen fakat ciddi bir yan etkiye neden olabilir. Laktik asidoz riski, kontrol altında

tutulmayan şeker hastalığı, ciddi enfeksiyonlar, uzun süreli açlık ya da alkol alımıyla, vücuttan

su kaybı olması durumunda (dehidrasyon; daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir), karaciğer

problemlerinde, yetersiz oksijen tedariğine yol açan herhangi bir tıbbi durumda (örn; akut ciddi

kalp hastalıkları) artmaktadır.

nedenle

yukarıdaki

durumlardan

herhangi

birini

fark

etmeniz

durumunda

derhal

doktorunuzla konuşmalısınız.

Ciddi kusma, ishal, ateş veya ısıya maruz kalmanız durumunda ya da normalden daha az su

içtiğinizde vücudunuzdan su kaybı (dehidrasyon) oluşabilir. Bu durumda geçici süreliğine

DİAFORMİN

’i kesmelisiniz ve derhal doktorunuzla konuşmalısınız.

Aşağıdaki laktik asidoz belirtilerinden herhangi biri ile karşılaşmanız durumunda bu durumun

koma

durumuna

ilerleyebileceğini

göz

önünde

bulundurarak

acilen

DİAFORMİN®

kullanımını durdurmalısınız ve derhal doktorunuz ile iletişime geçmelisiniz.

Laktik asidoz belirtileri;

Kusma

Karın ağrısı

Kas krampları

Ciddi

yorgunluk

beraber

genel

olarak

kendini

hissetmeme durumu

Nefes almada zorluk

Vücut sıcaklığının azalması

Kalp atışının azalması

Yukarıdaki

sıralanan

durumlardan

herhangi

birini

fark

etmeniz

durumunda

derhal

doktorunuzla

konuşmalısınız.

Laktik

asidoz

acil

tıbbi

bir

durumdur

ve

hastane

koşullarında tedavi edilmesi gerekmektedir

4 / 9

Herhangi bir cerahi girişimden önce ya da cerahi girişim sonrasında bir süreliğine DİAFORMİN

kullanımını durdurmalısınız. DİAFORMİN

ile tedaviye ne zaman başlayacağınıza doktorunuz

karar verecektir.

DİAFORMİN

tek başına hipoglisemiye (kan şekeri düzeyinin çok düşük olması) neden olmaz.

Buna karşılık DİAFORMİN

’i, şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ve hipoglisemiye neden

olabilen

diğer

ilaçlarla

(sülfonilüreler,

insülin,

meglitinidler

gibi)

birlikte

kullanıyorsanız

hipoglisemi oluşma riski mevcuttur. Eğer sizde halsizlik, sersemlik, terlemede artış, hızlı kalp

atışı, görme bozuklukları veya konsantrasyon bozukluğu gibi hipoglisemi belirtileri oluşursa, bu

durumu düzeltmek için şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketmek yardımcı olacaktır.

DİAFORMİN

ile tedaviniz süresince, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yılda en az bir kez

olmak üzere kontrol edecektir, eğer yaşlı bir hasta iseniz ya da böbrek fonksiyonlarınızda

kötüleşme varsa bu süre daha sık olacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DİAFORMİN

®

’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

DİAFORMİN

, yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra alınabilir.

DİAFORMİN

’i kullanırken aşırı alkol kullanımından kaçınmalısınız. Çünkü bu durum laktik

asidoz

riskini

artırabilir

(bkz.

Bölüm

DİAFORMİN

’i

aşağıdaki

durumlarda

dikkatli

kullanınız).

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğiniz

süresince,

şeker

hastalığınızı

tedavi

etmek

için

insüline

gerek

duyarsınız.

Hamileyseniz,

hamile

olma

ihtimalinizin

olduğunu

düşünüyorsanız

veya

hamile

kalmayı

planlıyorsanız, DİAFORMİN

kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz; bu durumda

doktorunuz tedavinizi değiştirebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi planlıyorsanız DİAFORMİN

kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

DİAFORMİN

tek başına hipoglisemiye (kan şekeri düzeyinin çok düşük olması) neden olmaz.

Bu nedenle DİAFORMİN

araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

Buna karşılık DİAFORMİN

’i hipoglisemiye neden olabilen diyabet tedavisinde kullanılan diğer

ilaçlarla (sülfonilüreler, insülin, meglitinidler) birlikte kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız.

Hipoglisemi belirtileri; halsizlik, sersemlik, terlemede artış, hızlı kalp atışı, görme bozuklukları

veya

konsantrasyon

bozukluğudur.

belirtileri

hissetmeye

başlarsanız

araç

makine

kullanmayınız.

5 / 9

DİAFORMİN

®

’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DİAFORMİN

’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu

maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği X-Ray cihazı

veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz enjeksiyon öncesi veya enjeksiyon

esnasında

DİAFORMİN

kullanmayı

kesmelisiniz.

Doktorunuz

tedavinizi

zaman

keseceğinize ve DİAFORMİN

ile tedavinize ne zaman başlayacağınıza karar verecektir.

Herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza

bunlar hakkında bilgi veriniz. Kan şekeri veya böbrek fonksiyon testlerinizin daha sık yapılması

veya doktorunuzun DİAFORMİN

dozunu ayarlaması gerekebilir. Özellikle aşağıdaki ilaçlar ile

beraber

DİAFORMİN

kullanımında

konunun

doktorunuz

tarafından

dikkatlice

değerlendirilmesi gerekmektedir;

İdrar üretimini artıran ilaçlar (diüretikler),

Ağrı ve enflamasyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar (ibuprofen ve selekoksib gibi NSAİİ

ve COX-2- inhibitörleri),

Yüksek

basıncının

tedavisinde

kullanılan

bazı

ilaçlar

(ADE

inhibitörleri

anjiyotensin II reseptörü antagonistleri),

Astım tedavisinde kullanılan beta-2 agonistleri (salbutamol veya terbutalin adı verilen

ilaçlar),

Astım ya da şiddetli cilt iltihabı gibi çeşitli durumların tedavisinde kullanılan kortikosteroid

grubu ilaçlar,

Özellikle böbrek fonksiyonunuzda azalma gibi bir durum olmak üzere kanınızda metformin

hidroklorür miktarını değiştirebilen ilaçlar (verapamil, rifampisin; simetidin, dolutegravir,

ranolazin, trimetoprim, vandetanib, izavukonazol, krizotinib, olaparib gibi)

Diyabet tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DİAFORMİN

®

nasıl kullanılır?

DİAFORMİN

sağlıklı bir yaşam tarzının yararlarının yerini alamaz. İlacınızı kullanırken

doktorunuzun size tavsiye ettiği diyeti ve düzenli egzersizleri uygulamaya da devam ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça erişkinlerde standart başlangıç dozu günde iki

veya üç kez 500 mg veya 850 mg DİAFORMİN

’dir. Alınabilecek en fazla günlük dozu üçe

bölünmüş şekilde 3000 mg’dır.

İnsülin de kullanıyorsanız, doktorunuz DİAFORMİN

’e nasıl başlamanız gerektiğini size

anlatacaktır.

Diyabetin önlenmesi için kullanımı: Standart başlangıç dozu yemekler ile birlikte veya

yemeklerden

sonra

günde

doza

bölünmüş

şekilde

1000

1700

metformin

6 / 9

hidroklorürdür.

Hastanın

tedaviye

devam

edip

etmeme

ihtiyacını

değerlendirmek

için

glisemik durumu ve aynı zamanda risk faktörleri düzenli aralıklarla takip edilmelidir.

İzleme:

Doktorunuz kan glukoz düzeylerinizi düzenli olarak takip edecek ve kan glukoz düzeyinize göre

DİAFORMİN

’in dozunu belirleyecektir.

Tedaviniz süresince doktorunuz en az yılda bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek

isteyecektir. Eğer böbrekleriniz normal çalışmıyorsa doktorunuz böbreklerinizi daha sık kontrol

etmek isteyebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

DİAFORMİN

yemekler ile birlikte veya

yemeklerden sonra alınabilir. DİAFORMİN

’i

yemeklerle birlikte veya yemekten sonra almanız bu ilacın sindirim sisteminizi etkileyen yan

etkilerinin oluşmasını önler.

Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.

DİAFORMİN

tableti yeterli miktarda su ile yutunuz.

Günde bir doz DİAFORMİN

alıyorsanız, sabah alınız (kahvaltıda).

Günde iki bölünmüş doz DİAFORMİN

alıyorsanız, sabah (kahvaltıda) ve akşam (akşam

yemeğinde) alınız.

Günde üç bölünmüş doz DİAFORMİN

alıyorsanız, sabah (kahvaltıda), öğleyin (öğle

yemeğinde) ve akşam (akşam yemeğinde) alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DİAFORMİN

’in 10 yaş ve üzeri çocuklarda ve ergenlerde standart başlangıç dozu günde bir

kez 500 mg veya 850 mg’dır. Alınabilecek en fazla doz, iki veya üçe bölünmüş doz şeklinde

2000

mg’dır.

yaş

arası

çocukların

tedavisi,

yaş

grubunda

yeterli

deneyim

olmadığından sadece doktorunuzun özel önerisi üzerine tavsiye edilir.

İzleme:

Çocuk ve ergenlerde kullanılması gereken DİAFORMİN

dozunu kan şekeri düzeyinize göre

doktorunuz belirleyecektir. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlanmayla birlikte böbreklerinizin fonksiyonları bozulabilir. Doktorunuz kullanmanız gereken

DİAFORMİN

dozunu

böbrek

fonksiyonlarınıza

göre

ayarlayacaktır.

Düzenli

olarak

doktorunuzla görüşünüz.

İzleme:

Doktorunuz

kullanmanız

gereken

DİAFORMİN

dozunu

şekeri

düzeyinize

göre

belirleyecektir. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

Doktorunuz yılda en az bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek isteyecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

7 / 9

Böbrek fonksiyonlarınızın azalması durumunda doktorunuz daha düşük bir dozda ürün reçete

edecektir.

Yaşlı kişilerde, böbrek fonksiyonlarının azalma potansiyeli nedeniyle DİAFORMİN

dozu,

böbrek fonksiyonlarına göre ayarlanmalıdır. Böbrek fonksiyonlarının düzenli kontrolü gereklidir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda DİAFORMİN

kullanılmamalıdır.

Eğer DİAFORMİN

®

’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DİAFORMİN

®

kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla DİAFORMİN

kullandıysanız, sizde laktik asidoz oluşabilir.

Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı (abdominal ağrı), şiddetli

yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür. Diğer

belirtileri ise vücut sıcaklığının düşmesi ve kalp atışının yavaşlamasıdır. Bahsedilen laktik asidoz

belirtilerinin

sizde

görülmesi

halinde

DİAFORMİN

kullanımını

hemen

kesmelisiniz

doktorunuz ile irtibata geçmelisiniz. Çünkü laktik asidoz komaya neden olabilir ve bu durum acil

tıbbi müdahale gerektirir.

DİAFORMİN

®

’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DİAFORMİN

®

’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

İlacınızı

almayı

unutursanız,

unuttuğunuz

dozu

atlayarak

sonraki

dozunuzu

normal

zamanında alınız.

DİAFORMİN

®

ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe DİAFORMİN

’i almayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DİAFORMİN

’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralamıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Çok yaygın:

Mide bulantısı,

8 / 9

Kusma,

İshal,

Karın ağrısı,

İştah kaybı.

Bu istenmeyen etkiler, genellikle tedavinin başlangıcında görülür. Önlem olarak, metforminin

bölünmüş günlük dozlarda kullanılması ve yemek sırasında veya yemek sonrasında alınması

önerilir. Eğer bu belirtiler devam ederse, DİAFORMİN

kullanımını hemen kesmelisiniz ve size

en yakın hastaneye başvurmalısınız.

Yaygın:

Tat almada bozukluk (ağızda metalik tat),

Asteni,

Baş dönmesi ve sersemlik hali,

Baş ağrısı.

Çok seyrek:

Laktik asidoz.

Laktik asidoz, özellikle böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa çok seyrek görülen; fakat ciddi bir

rahatsızlıktır. Eğer bu durum sizde oluşursa, acil tedaviye gerek duyabilirsiniz. Laktik asidozun

belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı (abdominal ağrı), şiddetli yorgunluk ile genel

olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür. Diğer belirtileri ise vücut

sıcaklığının düşmesi ve kalp atışının yavaşlamasıdır.

Bu belirtilerin görülmesi durumunda acil

tıbbi müdahale gerekebilir çünkü laktik asidoz koma durumu oluşturabilir. Bu durumda

DİAFORMİN

®

kullanımını hemen kesmelisiniz ve size en yakın hastaneye başvurmalısınız.

Metabolik asidoz (bilinç dağınıklığı, durgunluk, uyku bozukluğu, kusma, bulantı ve baş ağrısı

ile karakterize bir durum).

Karaciğer fonksiyon testlerindeki anormallikler

Hepatit (karaciğer iltihabı olup yorgunluk, iştah kaybı, kilo kaybı, cildin ve gözün beyaz

kısımlarının sararması)

Bu durum oluştuğunda DİAFORMİN

kullanımını durdurunuz ve doktorunuza söyleyiniz.

Kolestatik hepatit (sarılık, açık renkli dışkı, kaşıntı, halsizlik, iştahsızlık ile karakterize bir

durum).

Karaciğer enzim seviyelerinde artma.

Kan pıhtılaşma bozuklukları, kansızlık (hemolitik anemi)

Kanda düşük B12 vitamin düzeyi,

Hipoglisemi

(titreme,

terleme,

dudakta

dilde

karıncalanma,

solukluk,

çarpıntı

huzursuzluk ile kendini gösteren kan şekerinin normalden düşük olması).

Cilt üzerinde kızarıklık oluşması (eritem), kaşıntı, kurdeşen gibi cilt reaksiyonları

Parlak, mor renkli papüllerden oluşan döküntülerle belirgin deri rahatsızlığı.

Kilo kaybı ve zayıflama (kaşeksi), iştah azalması (anoreksi)

Değişik yaş grupları:

Çocuklar ve ergenlerde:

9 / 9

Çocuk ve ergenlerden elde edilen sınırlı bilgi, yan etkilerin erişkinlerde bildirilen yan etkilere

içerik ve şiddet yönünden benzer olduğunu göstermektedir.

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DİAFORMİN

®

’in saklanması

DİAFORMİN

®

’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİAFORMİN

®

’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi

o ayın son gününü belirtmektedir.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİAFORMİN

’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.

Yeşilce Mahallesi Doğa Sokak No: 4

34418 Kağıthane/İstanbul

Üretim yeri:

Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.

İkitelli OSB Mah. 10. Cadde

No: 3/1A Başakşehir/İstanbul

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.