DEX-FORTE 50 MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEX-FORTE 50 MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEX-FORTE 50 MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dexketoprofen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 239/80
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-02-2012
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DEX-FORTE 50 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır

Etkin madde:

50 mg deksketoprofen’e eşdeğer 73,76 mg deksketoprofen trometamol

içerir.

Yardımcı maddeler:

Mannitol (E421), kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat ve

opadry II 85G18490 white

içeriği olarak; polivinil alkol, titanyum dioksit (E171), talk,

polietilen glikol, lesitin (soya) (E322) içerir.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEX-FORTE nedir ve ne için kullanılır?

2. DEX-FORTE’u kullanmadan önce dikkat etmeniz gerekenler.

3. DEX-FORTE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler

5. DEX-FORTE’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DEX-FORTE nedir ve ne için kullanılır?

DEX-FORTE, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)

(iltihap

giderici) olarak

adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

Osteoartrit (eklemlerde harabiyet ve kireçlenme), romatoid artrit (iltihabi eklem rahatsızlığı)

ve ankilozan spondilit (daha çok omurga eklemlerinde sertleşme ile seyreden, ağrılı ilerleyici

romatizma) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti (gut hastalığına bağlı ağrılı

eklem iltihabı), akut kas iskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağrısı), postoperatif ağrı (ameliyat

sonrası ağrı) ve dismenore (ağrılı adet dönemleri) tedavisinde endikedir.

DEX-FORTE 50 mg deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 20 ve 30 film kaplı

tabletlik ambalajlar halinde mevcuttur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2. DEX-FORTE kullanmadan önce dikkat etmeniz gerekenler

DEX-FORTE’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Deksketoprofen trometamole veya DEX-FORTE’un içindeki yardımcı maddelerden

herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa;

Asetilsalisilik aside veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerjiniz

varsa;

Astımınız varsa veya geçmişte aspirin veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar

ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burun içerisinde

kısa

süreli

iltihaplanma),

burunda

polip

(alerjiye

bağlı

burun

içerisinde

oluşan

kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler,

dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing)

meydana geldiyse;

Ketoprofen (steroid olmayan antiinflamatuvar bir ilaç) veya fibrat (kandaki yağı

düşürmek için kullanılan bir ilaç) kullanımı sırasında fotoalerjik veya fototoksik

reaksiyonlardan şikayet ediyorsanız (güneşe maruz kalan cildin kızarması ve/veya

kabarması şeklindeki belirtiler);

Peptik ülser (mide-bağırsak yarası), mide ya da bağırsak kanaması veya süregelen

sindirim sorunlarınız varsa (örn. hazımsızlık, göğüste yanma) veya daha önceden mide

ya da bağırsak kanaması, ülser (mide- bağırsak yarası) veya delinme geçirdiyseniz;

Süregelen sindirim sistemi problemleriniz varsa (örneğin, hazımsızlık, mide ekşimesi);

Fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa;

Ağrı

kesici

olarak

kullanılan

steroid

olmayan

antiinflamatuvar

ilaçların

(NSAİİ)

kullanımına bağlı olarak geçmişte mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi

geçirdiyseniz;

Süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa;

Ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunları veya ciddi karaciğer

sorunlarınız varsa;

Kanama bozukluğunuz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa;

Kusma, ishal veya yeterli olmayan miktarda sıvı alımı nedenlerinden dolayı şiddetli

derecede dehidrasyonunuz varsa (vücudun çok miktarda sıvı kaybı);

Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız;

Koroner arter cerrahisi (Koroner arter by-pass greft) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi,

sırası ve sonrası ağrıların tedavisinde kullanmayınız.

DEX-FORTE’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Alerjiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa;

Sıvı tutulumu dahil, böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon

ve/veya

kalp

yetmezliği)

veya

sorunların

herhangi

tanesinden

geçmişte

şikayetiniz olduysa;

Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (örn. aşırı

idrara çıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunları

yaşıyorsanız;

Kalp sorunlarınız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu

düşünüyorsanız (örn. yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya

sigara kullanıyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEX-FORTE gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (“miyokard enfarktüsü”) veya inme

riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi ile her türlü

risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.

Yaşlıysanız: yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir (bkz. Bölüm 4). Bunlardan

herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz;

Üreme

problemi

olan

kadın

iseniz

(DEX-FORTE

üremeyi

olumsuz

yönde

etkileyebilir, bu nedenle gebe kalma planınız varsa veya kısırlık testi yaptıracaksanız

bu ilacı kullanmayınız);

Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz;

Kan veya kan hücreleri yapımı bozukluğunuz varsa;

Sistemik lupus eritomatozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık)

veya karışık bağ dokusu hastalığınız varsa (bağ dokusunu etkileyebilen bağışıklık

sistemi bozuklukları);

Geçmişte iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı);

Başka bir mide ve bağırsak hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz;

İstisnai

olarak

NSAİİ’ler

enfeksiyonu

arttırabileceğinden,

varisellanız

çiçeği)

varsa;

NSAİİ’ler kanama, mide- bağırsak yarası veya delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi

mide- bağırsak sistemi yan etkilerine yol açarlar. Bu yan etkiler herhangi bir zamanda,

önceden uyarıcı bir bulgu vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar

ciddi mide- bağırsak sistemi yan etkileri bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar

Peptik ülser veya kanama riskini arttıran ilaçlar alıyorsanız, örn; oral steroid, bazı

antidepresanlar (SSRI tipli; örneğin Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri); kanın

pıhtılaşmasını önleyen aspirin veya varfarin gibi antikoagülan ilaçlar. Bu durumlarda,

DEX-FORTE almadan önce lütfen doktorunuza danışınız. Midenizi koruyucu ilave

ilaçlar (örn. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyici ilaçlar) verebilir;

Asetilsalisilik asit ve/veya NSAİİ’lere popülasyonun geri kalanından daha yüksek

alerji riskiniz olduğundan, asetilsalisilik asit veya diğer NSAİİ’lerin alımı sonucunda

kronik rinitle beraber astım, kronik sinüzit ve/veya burun polipi şikayetiniz varsa. Bu

ilacın kullanımı özellikle asetilsalisilik asit veya NSAİİ’lere alerjisi olan hastalarda,

astım atakları veya bronkospazma (solunum yollarının daralması) neden olabilir.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

DEX-FORTE’un yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız. Tabletleri yiyecek ile almanız mide veya bağırsakta

ortaya çıkabilecek yan etki riskini azaltmaya yardımcı olur. Bununla birlikte, akut ağrınız

varsa, tabletleri aç karnına alınız. İlacı yemeklerden en az 30 dakika önce almanız, ilacın biraz

daha hızlı etki göstermesine yardımcı olur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemi boyunca DEX-FORTE kullanmayınız. Çok gerekli

olmadıkça

DEX-FORTE’u

hamileliğin

birinci

veya

ikinci

üç

aylık

dönemi

süresince

kullanmamak en iyi seçim olacaktır. Hamile iseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile

kalmayı planlıyorsanız DEX-FORTE kullanmak sizin için doğru olmayabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız DEX-FORTE kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

DEX-FORTE, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi veya uyuşukluğa yol açabileceğinden,

araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz,

belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

DEX-FORTE’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DEX-FORTE lesitin (soya (E322)) içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu

tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DEX-FORTE’un yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu,

diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması

veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

Asetilsalisik asit (aspirin), kortikosteroidler (kortizon) veya diğer antiinflamatuvar

ilaçlar

Kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar

Bazı duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum

Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluklarına neden olan devamlı bir

hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat

Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin

Bakteriyel

enfeksiyonlar

(iltihap

oluşturan

mikrobik

hastalıklar)

için

kullanılan

sülfametoksazol

Önlem gerektiren kombinasyonlar:

Yüksek

tansiyon

kalp

problemlerinde

kullanılan

inhbitörleri

(örneğin

enalapril, kaptopril), diüretikler (örneğin hidroklorotiyazid, furosemid), beta blokörler

(örneğin metoprolol, atenolol) ve anjiyotensin II antagonistleri (örneğin olmesartan,

telmisartan,)

Süregelen venöz ülserlerin (toplam damar yaraları) tedavisinde kullanılan pentoksifilin

ve okspentifilin

Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin

Bakteriyel

enfeksiyon

tedavisinde

kullanılan

aminoglikozid

antibiyotikleri

(gentamisin, amikasin vb.)

Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid

Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (örn. siprofloksasin,

levofloksasin)

Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin

veya takrolimus

Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar, örneğin kan pıhtılarını

eritmede kullanılan ilaçlar

Gut tedavisinde kullanılan probenesid

Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin

Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRI’lar)

Trombositlerin

agregasyonu

(kan

pulcuklarının

kümelenmesi)

pıhtısı

oluşumunu azaltmada kullanılan antitrombosit ajanlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DEX-FORTE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DEX-FORTE’u

zaman,

olarak

doktorunuzun

söylediği

şekilde

alınız.

Emin

olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İhtiyacınız

olan

DEX-FORTE

dozu,

ağrınızın

tipine,

şiddetine

süresine

bağlıdır.

Doktorunuz size günde kaç tablet ve ne kadar süre ile almanız gerektiğini söyleyecektir.

Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz genellikle 75 mg’dır (8 saatte bir 25 mg [1/2

tablet]). Günlük toplam doz 75 mg’ı geçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri yeteri kadar su ile alınız.

Ağrınız şiddetliyse ve ağrının daha hızlı rahatlaması gerekiyorsa, tableti, emilimi daha kolay

olacağından aç karnına (yemekten en az 30 dakika önce) alınız (bkz. bölüm 2 “DEX-

FORTE’un yiyecek ve içecek ile kullanılması”).

Değişik yaş grupları:

Çocuk ve ergenlerde kullanımı:

Çocuk ve ergenlerde DEX-FORTE kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıysanız, tedaviye günlük toplam 1 tableti (50 mg) geçmeyen dozda başlamalısınız.

DEX-FORTE iyi tolere edilirse, yaşlı hastalarda bu başlangıç dozu, daha sonra genel önerilen

doza (75 mg) çıkarılabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer sorununuz varsa, tedaviye günlük 50 mg’ı (günde bir defa DEX-FORTE)

geçmeyecek dozda başlamalısınız.

Eğer DEX-FORTE’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEX-FORTE kullandıysanız:

DEX-FORTE’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını de yanınıza almayı unutmayınız.

DEX-FORTE’u kullanmayı unutursanız

Zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEX-FORTE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

DEX-FORTE ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, DEX-FORTE’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

DEXFORTE’u

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümünr başvurunuz

Anafilaktik reaksiyon (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli

yanıt, ani aşırı duyarlılık)

Cilt,

ağız,

göz

genital

bölgelerde

açık

yaralar

(Steven

Johnson

Lyell

sendromları)

Yüzde şişme veya dudaklar ve boğazda şişme (Anjiyonörotik ödem)

Hava yollarının daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin DEX-FORTE’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilememektedir.

Yaygın yan etkiler:

Mide bulantısı ve/veya kusma

Karın ağrısı

İshal

Sindirim sorunları (hazımsızlık)

Yaygın olmayan yan etkiler:

Baş dönmesi (vertigo)

Sersemlik

Uyuklama

Uyku düzensizlikleri

Sinirlilik

Baş ağrısı

Çarpıntı

Kızarma

Mide sorunları

Kabızlık

Ağız kuruluğu

Şişkinlik

Deri döküntüsü

Yorgunluk

Ağrı

Ateş ve titreme hissi

Genel kırıklık, keyifsizlik hissi

Seyrek yan etkiler

Peptik ülser

kusma

veya

siyah

dışkı

kendini

gösteren,

peptik

ülser

delinmesi

veya

kanaması

Bayılma

Yüksek kan basıncı

Çok yavaş nefes alıp verme

Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (örn. ayak bileklerinin

şişmesi)

İştah kaybı (anoreksi)

Duyularda anormallik

Gırtlak bölgesinde şişlik (larenjial ödem)

Ani gelişen böbrek bozukluğu (akut renal bozukluk)

Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)

Kaşıntılı döküntü

Akne

Terleme artışı

Sırt ağrısı

Sık idrara çıkma

Adet düzensizlikleri

Prostat sorunları

Anormal karaciğer fonksiyonu testleri (kan testleri)

Çok seyrek

Nefes darlığı

Hızlı kalp artışı

Düşük kan basıncı

Pankreasta iltihaplanma

Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)

Bulanık görme

Kulaklarda çınlama (tinnutus)

Deride hassasiyet

Işığa karşı duyarlılık

Kaşınma

Böbrek sorunları

Kanda akyuvar hücresi sayısının düşük olması (nötropeni), kan pulcukları sayısının

azlığı (trombositopeni)

Daha önce antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana

geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir karın/bağırsak yan etkisi fark

ederseniz (örn. karın ağrısı, yanma, kanama).

Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya

herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez DEX-FORTE kullanımını bırakınız.

Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle

ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.

DEX-FORTE gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif bir

artış ile ilişkilendirilebilir.

Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları (sistemik lupus eritematozus veya

karışık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş

ağrısı ve ense sertliğine yol açabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DEX-FORTE’un saklanması

DEX-FORTE’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DEX-FORTE’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEX-FORTE’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi :

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

Esenler/İSTANBUL

Tel: 0 850 201 23 23

Faks: 0 212 481 61 11

e-mail: bilgi@neutec.com.tr

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

Arifiye / SAKARYA

Bu kullanma talimatı ( ) tarihinde onaylanmıştır.