DESLORAN ŞURUP , 150 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DESLORAN ŞURUP , 150 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DESLORAN ŞURUP ,150 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • naltrekson

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/731
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-09-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DESLORAN 2,5 mg / 5 mL şurup

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her 5 ml (1 ölçek )’de 2,5 mg desloratadin içerir.

Yardımcı maddeler:

Sorbitol, sitrik asit monohidrat, sodyum benzoat, sodyum sitrat dihidrat,

disodyum edetat, sukroz, çilek aroması, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DESLORAN nedir ve ne için kullanılır?

2. DESLORAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DESLORAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DESLORAN’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DESLORAN nedir ve ne için kullanılır?

DESLORAN, HDPE kapaklı 150 ml’lik şişelerde ambalajlanmıştır. 2 ml ve 2.5 ml işaretli PP 5

ml’lik ölçü kaşığı ile sunulmaktadır.

DESLORAN,

uyku

hali

oluşturmayan

antialerjik

ilaçtır.

Alerjik

reaksiyonlar

alerji

belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

DESLORAN alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve

gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3S3k0S3k0S3k0ak1URG83M0Fy

karşı alerji) giderir.

DESLORAN ayrıca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi

belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.

Bu belirtilerin giderilmesi tüm gün boyunca sürer ve normal günlük aktivitelerinize devam

etmenize ve uyumanıza yardımcı olur.

2. DESLORAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DESLORAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,

-Desloratadin, loratadin veya özellikle sorbitol (E420) ve sukroz olmak üzere DESLORAN’ın

yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

DESLORAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer,

- Böbrek fonksiyonlarınız zayıfsa

- Kalp-damar sistemi probleminiz varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DESLORAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

DESLORAN aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz, DESLORAN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız DESLORAN kullanmayınız.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3S3k0S3k0S3k0ak1URG83M0Fy

Araç ve makine kullanımı

Önerilen dozlarda, DESLORAN’ın sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına

neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa DESLORAN, bazı hastalarda uyku

hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

DESLORAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DESLORAN sorbitol (E420) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere

karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

DESLORAN sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

DESLORAN oral yolla alınan doğum kontrol ilaçları ile etkileşime geçmektedir. Bu nedenle,

tedavi süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

DESLORAN’ın diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DESLORAN nasıl kullanılır?

DESLORAN 6 ay ila 11 yaşlarındaki çocuklar, ergenler (12 yaş ve üzeri), yaşlılar dahil

yetişkinler için endikedir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

6 ila 11 aylık çocuklar: Günde bir kez 2 ml şurup alınız.

1 yaş ila 5 yaşa kadar olan çocuklar: Günde bir kez 2,5 ml (1/2 ölçek) şurup alınız.

6 yaş ila 11 yaşa kadar olan çocuklar: Günde bir kere 5 ml (1 ölçek) şurup alınız.

Erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki çocuklar: Günde bir kere 10 ml (2 ölçek) şurup alınız.

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle

DESLORAN almanız gerektiğine karar verecektir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3S3k0S3k0S3k0ak1URG83M0Fy

Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha

kısa

süreyle

olması)

ise,

doktorunuz

hastalığın

geçmişini

değerlendirecek

size

doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

Eğer sizdeki alerjik nezle,kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4

haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi

önerebilir.

Ürtikerin

tedavi

süresi

hastadan

hastaya

farklılık

gösterebilir,

nedenle

doktorunuzun

talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Şurubu yutunuz ve arkasından biraz su içiniz. DESLORAN’ı besinlerle ya da ayrı alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DESLORAN 6 aydan itibaren kullanılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

DESLORAN’ın etkinlik ve güvenilirliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliğinde kullanım

Karaciğer yetmezliğiyle ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliğinde kullanım

Şiddetli böbrek yetmezliğinde, DESLORAN dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer

DESLORAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DESLORAN kullandıysanız

DESLORAN’ı yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili

ciddi sorunlar beklenmemektedir.

DESLORAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3S3k0S3k0S3k0ak1URG83M0Fy

DESLORAN’ı kullanmayı unutursanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız,

daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DESLORAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi,DESLORAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Yetişkinlerde

etkiler

plaseboyla

(tedavi

edici

özelliği

olmayan

ilaç

türü)

benzerdir. Ancak, 2 yaşından küçük çocuklarda sık görülen yan etkiler ishal, ateş ve uykusuzluk,

yetişkinlerde yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan

etkilerdir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

DESLORAN’ı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik

reaksiyonlar

(Nefes

almada

zorluk,

hırıltılı

solunum,

kaşıntı,

ürtiker

(kurdeşen),

döküntü)

Bunların

hepsi

çok

ciddi

etkilerdir.

Eğer

bunlardan

biri

sizde

mevcut

ise,

sizin

DESLORAN’a

karşı

ciddi

alerjiniz

demektir.

Acil

tıbbi

müdahaleye

veya

hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Bitkinlik.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3S3k0S3k0S3k0ak1URG83M0Fy

Yaygın olmayan:

Ağız kuruluğu

Baş ağrısı

Çok seyrek:

Alerjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen),

döküntü)

Hayal görme

İnme

Artan vücut hareketiyle huzursuzluk

Çarpıntı

Kalp atışının hızlanması

Karaciğer fonksiyon testlerinde anormalllik

Karaciğerde iltihap

Sersemlik

Fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu

Mide ağrısı

Bulantı (hastalık hissi)

Kusma

İshal

Uykusuzluk

Uyku hali

Kas ağrısı

Şişkinlik

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız,

doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3S3k0S3k0S3k0ak1URG83M0Fy

5. DESLORAN’ın saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DESLORAN’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DESLORAN’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Terra İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Ümraniye/İstanbul

Üretim Yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Lüleburgaz/Kırklareli

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3S3k0S3k0S3k0ak1URG83M0Fy