DERMAN 300/ 100/ 50 MG KAŞE, 1 KAŞE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DERMAN 300/ 100/ 50 MG KAŞE, 1 KAŞE
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DERMAN 300/100/50 MG KAŞE, 1 KAŞE
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • parasetamol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 132/74
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-10-1983
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 5

KULLANMA TALİMATI

DERMAN 300/100/50 mg Kaşe

Ağız yoluyla alınır.

Etkin maddeler: 300 mg parasetamol, 100 mg propifenazon, 50 mg kafein

Yardımcı madde: Karamelli nişasta

Bu kullanma talimatında:

1. DERMAN nedir ve ne için kullanılır?

2. DERMAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DERMAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DERMAN’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DERMAN nedir ve ne için kullanılır?

Her kaşe 300 mg parasetamol, 100 mg propifenazon ve 50 mg kafein içerir.

DERMAN tek kaşe içeren ambalajda sunulmaktadır.

DERMAN,

hafif

orta

dereceli

ağrıların

giderilmesi

için

kullanılır.

İlacın

içerdiği

parasetamol ve propifenazon ağrı kesici ve ateş düşürücü etki gösterir, kafein ise ağrı

kesici etkiyi arttırır.

2.

DERMAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DERMAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

İlacın içindeki maddelerden birine ya da benzer ilaçlara karşı alerjiniz varsa

Kalıtsal bir hastalığa bağlı hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile seyreden bir

kansızlık durumu) adı verilen kansızlığınız varsa

Akut hepatik porfiria adı verilen ve kansızlığa neden olan bir hastalığınız varsa

Bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda

10 günden uzun süren ağrılarda

Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa

DERMAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Sarılığa neden olan ve Gilbert sendromu denen bir hastalığınız varsa

Kan hücreleri ile ilgili hastalığınız varsa

Kansızlığı

(anemisi)

olanlarda,

akciğer

hastalarında,

karaciğer

böbrek

fonksiyon

bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

2 / 5

Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde

uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

Ağrı ve ateş yakınmanız bir haftadan daha fazla sürdüyse mutlaka doktorunuza danışınız.

Başka bir ilaç kullanmakta iseniz doktorunuza söyleyiniz.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

Astım, saman nezlesi veya benzeri hastalıklarınız varsa DERMAN’ı doktorunuza danışmadan

almayınız.

Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer

hasarına

sebep

olabilir.

Ağrı

kesicilerin

düzenli

biçimde

uzun

süre

kullanılmasının

sakıncalı

olduğunu

bunun

ancak

doktorunuzun

önerisi

yapılması

gerektiğini

unutmayınız.

Parasetamol veya propifenazon kullanan bazı duyarlı hastalarda solunum ve dolaşım sistemi

ile ilgili sorunlar olabileceği bildirilmiştir.

DERMAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

DERMAN tedavisi sırasında alkol kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DERMAN

kullanımı

hamilelerde

önerilmemektedir.

Ancak

doktorun

yarar-risk

hesabı

yapmasıyla ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DERMAN

kullanımı

emzirenlerde

önerilmemektedir.

Ancak

doktorun

yarar-risk

hesabı

yapması ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

DERMAN’ın içeriğinde bulunan kafein anne sütüne geçerek, bebekte huzursuzluk, ağlama,

uykusuzluk vb. istenmeyen etkilere neden olabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımını olumsuz etkileme ihtimali düşüktür. Yine de parasetamol bazı

hastalarda baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında DERMAN’ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi

değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Uyku veren bazı ilaçlar (barbitüratlar)

Sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin)

Antibiyotik olarak kullanılan bazı ilaçlar (kloramfenikol, rifampisin)

Mide boşalma süresini etkileyen bazı ilaçlar (propantelin, metoklopramid)

Kan sulandırıcı bazı ilaçlar (varfarin, kumarin)

AIDS tedavisinde kullanılan zidovudin

Alerji tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

Sempatik

sinir

sisteminin

uyarılmasına

neden

olan

ilaçlar,

oksimetazon,

imidazolin

türevleri, psödoefedrin

Ağız yoluyla alınan doğum kontrol hapları

3 / 5

Tiroid hormonu (tiroksin) (Guatr, kronik tiroidit ve hipotiroidizm tedavisinde kullanılan

hormon)

Besinler DERMAN’ın barsaklardan emilim hızını azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

DERMAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça:

Yetişkin iseniz tek seferde 1-2 kaşe kullanabilirsiniz. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez

DERMAN alabilirsiniz.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

DERMAN alınmadan önce 1-2 saniye suya daldırılır, dil üzerine koyulur ve bir bardak su ile

birlikte yutulur.

Doktorunuz DERMAN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12-16 yaş arası hastalar tek seferde 1 kaşe kullanabilirler. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez

uygulanabilir.

12 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: Hafif-orta şiddette böbrek yetmezliğiniz var ise DERMAN kullanırken

dikkat ediniz.

Karaciğer

yetmezliği:

Hafif-orta

şiddette

karaciğer

yetmezliğiniz

DERMAN

kullanırken dikkat ediniz.

Eğer DERMAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DERMAN kullandıysanız:

Solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma parasetamolün aşırı dozda kullanımında sık görülen

erken belirtileridir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.

DERMAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DERMAN’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DERMAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

DERMAN’ı

kullanmayı

durdurun

ve

DERHAL

doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

­

Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık)

­

Cilt döküntüsü

­

Anjioödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde şişme)

­

Anaflaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon)

4 / 5

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DERMAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

­

Nefes darlığı

­

Astım belirtileri (öksürme, göğüste ıslık/hırıltı, nefes daralması)

­

Kan hücresi sayısında bozukluklar

­

Bronş spazmı (solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma)

­

Böbrek hasarları (çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece idrara sık çıkma, idrar

miktarında azalma)

­

Kan pulcuğu sayısında azalma (halsizlik, solukluk, yorgunluk)

­

Akyuvar

sayısında

azalma

(sık

enfeksiyonlara-iltihap

oluşturan

mikrobik

hastalık-

yakalanma)

­

Kan hücrelerinde azalma (tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik, solukluk,

yorgunluk, Sık enfeksiyonlara -iltihap oluşturan mikrobik hastalık- yakalanma)

­

Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin

sayısında azalma belirtilerinin birlikte görüldüğü trombositopenik purpura (kan pulcuğu

sayısında azalma ile ilişkili deri bulguları)

­

Karaciğer bozuklukları, siroz ve fibroz dahil (yorgunluk, bulantı, paslı dil, ciltte sarılık,

yüzde lekeler)

­

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

­

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

­

Kaşıntı

­

Kızarıklık

Bunlar DERMAN’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DERMAN’ın saklanması

DERMAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25° C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DERMAN’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

5 / 5

Ruhsat Sahibi: Derman İlaç San. ve Tic. A.Ş. Büyükdere Cad. No: 126

Esentepe / Şişli / İSTANBUL

Üretim yeri:

Gripin İlaç A.Ş. Avcılar /İstanbul

Bu kullanma talimatı ././’de onaylanmıştır.