DERMABEL %0, 05 MERHEM, 30 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DERMABEL %0, 05 MERHEM, 30 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DERMABEL %0,05 MERHEM, 30 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • prednizolon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2019/88
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-02-2019
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DERMABEL % 0.05 Merhem

Cilt üzerine uygulanır.

Etkin

madde:

gram

merhem

Betametazon’a

eşdeğer

0.640

betametazon dipropiyonat içerir.

Yardımcı maddeler: Sıvı parafin, beyaz yumuşak parafin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1.

DERMABEL nedir ve ne için kullanılır?

2.

DERMABEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DERMABEL nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DERMABEL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DERMABEL nedir ve ne için kullanılır?

DERMABEL ağzı plastik kapakla kapatılmış, 15 g ve 30 g merhem içeren

alüminyum tüpler içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

DERMABEL, kortikosteroidlere cevap veren cilt rahatsızlıklarında (deride belli

bölgelerde kızarıklık, kaşıntı ve döküntü ile seyreden bazı dermatit türleri, terleme

bozukluğu gibi) dışarıdan cilde sürülerek kullanılır. İçerdiği betametazon ciltteki

rahatsızlık sonucu ortaya çıkan iltihabın, kaşıntı ve kızarıklık gibi belirtilerin

giderilmesinde oldukça güçlü bir etkiye sahiptir.

2.

DERMABEL’i

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DERMABEL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Betametazon

dipropiyonat

veya

DERMABEL’in

bileşiminde

bulunan

yardımcı

maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var

Tüberküloz, çiçek, suçiçeği ve virüslerin neden olduğu diğer deri enfeksiyonları ile

yüzünüzde kızarıklık ve şişlik veya ağız çevresinde kaşıntı, kızarıklık, döküntü var ise

Alt bacaklarınızda, varislerden kaynaklanan yaralar var ise

Katarakt, glokom, gözde mantar enfeksiyonu ve ateşli uçuk oluşma ihtimali nedeniyle

yüz üzerinde uzun süreli tedavi için veya alın, göz ve göz çevresinde kullanmayınız.

DERMABEL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Çocuklardaki cilt rahatsızlıkları için kullanıyorsanız

Çocuk

bezlerinin

altında

kullanmanız

gerekiyorsa

(Doktor

tarafından

aksi

önerilmedikçe çocuk bezi altında kullanmayınız.)

Karaciğer yetmezliğiniz varsa

Uzun süreli DERMABEL tedavisi alıyorsanız

Bağışıklık sisteminizde bozukluk varsa dikkatli kullanınız.

DERMABEL’i cilt yüzeyine sürdüğünüz bölgenin üzerini kapatmayacak giysileri tercih

ediniz.

Vücudun kasıklar, koltuk altı gibi doğal olarak havasız ve üstü kapalı kalan bölgelerinde

DERMABEL ile tedavi sırasında ciltte incelme oluşma riski daha fazladır. Bu nedenle bu

bölgelerde dikkatli kullanınız ve doktorunuza danışınız.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

DERMABEL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

DERMABEL’in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DERMABEL kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DERMABEL’i emzirmeden önce meme üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

DERMABEL’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DERMABEL’in herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DERMABEL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yeterli miktarda DERMABEL’i günde iki kez (sabah ve akşam) enfekte cilt

bölgesine uygulayınız. 3 haftadan uzun süre kullanmayınız.

Doktor

tarafından başka bir şekilde tavsiye

edilmediği takdirde belirtilen

dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

DERMABEL’i enfekte cilt bölgesinde cilt üzerine ince bir tabaka halinde

uygulayınız.

DERMABEL’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak

uyunuz. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda deri yüzeyinin nispeten geniş olması ve cildin koruyucu tabakasının az

gelişmiş

olması

nedeniyle,

cilt

üzerinde

kullanımda

betametazonun

dolaşımına

geçişi

artar.

Çocuklarda

kullanılan

bezler,

özellikle

plastikten

yapılanlar kapalı pansuman görevi görerek merhemin ciltten geçişini arttırırlar ve

istenmeyen etkilerin görülmesine neden olabilirler. Bu nedenle beze bağlı cilt

rahatsızlığı

olan

alanlarda

kullanılması

uygun

değildir.

Bununla

birlikte

DERMABEL çocuklarda kısa süreli tedavi için ve dikkatle uygulanmalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

DERMABEL’in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda,

özellikle

emilmeyi

kolaylaştırıcı

kapalı

pansumanın gerekli olduğu durumlarda, betametazonun kan dolaşımına geçişinin

artması nedeniyle DERMABEL’i dikkatli bir şekilde gözlem altında kullanınız,

ilacın kan dolaşıma geçişine bağlı etkiler oluşabilir.

Eğer DERMABEL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DERMABEL kullandıysanız:

DERMABEL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Aşırı dozda tedavi hemen kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.

DERMABEL’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DERMABEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalara, cilt yüzeyi hasar görmüş ve dolayısıyla geçirgenliği

artmış geniş cilt yüzeylerine veya çocuklara uzun süreyle (>3 hafta) uygulandığında ya da

kapalı pansuman yapıldığında sistemik dolaşıma geçen miktarında artış olur ve dolayısıyla

sistemik etkiler oluşabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

DERMABEL’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kaşıntı

İritasyon

Yanma

Kızarıklık

Cilt kuruluğu

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DERMABEL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çocuklarda büyümede yavaşlama, kilo kaybı, kan ve idrardaki kortizol

konsantrasyonlarında azalma

Yüzde yuvarlaklaşma, bitkinlik, ödem gibi Cushing sendromu belirtileri

İdrar yapma sıklığında artış, aşırı susama, ağız kuruluğu ve deri kuruması gibi kan

glikoz düzeyindeki artış belirtileri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Akne

Ciltte içi sıvı dolu kabarcıkların görülmesi

Deride çizgilenme, kılcal damarlarda çatlamalar, kıl dibi iltihapları, deride incelme.

Varolan

cilt

rahatsızlığına

olarak

gelişen

enfeksiyon

nedeniyle

hastalığın

kötüleşmesi.

Ciltte beyaz lekeler

Bunlar DERMABEL’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800

314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

DERMABEL’in Saklanması

DERMABEL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DERMABEL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DERMABEL’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ümraniye/ İstanbul

Üretim Yeri :

Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez-Kırklareli

Bu kullanma talimatı 18 / 02 / 2019 tarihinde onaylanmıştır.