DEPREKS 20 MG KAPSUL, 24 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEPREKS 20 MG KAPSUL, 24 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEPREKS 20 MG KAPSUL, 24 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fluoksetin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 166/41
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-11-1993
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DEPREKS 20 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Fluoksetin hidroklorür

Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda fluoksetin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, dimetikon 350 CS, FDC Blue No: 1, demir oksit,

titanyum dioksit.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DEPREKS nedir ve ne için kullanılır?

2.

DEPREKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DEPREKS nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DEPREKS'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DEPREKS nedir ve ne için kullanılır?

DEPREKS yeşil ve beyaz renkteki kapsüller, 16 ve 24 kapsüllük blisterlerde iki değişik ambalaj

formundadır.

DEPREKS seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) antidepresanlar olarak bilinen ilaç

grubuna dahildir.

Bu ilaç yetişkinlerde aşağıdakilerden herhangi birisini tedavi etmek için kullanılır

Majör depresyon

Takıntı hastalığı (obsesif kompulsif bozukluk = OKB olarak da tanınır)

Aşırı yeme ve ardından kusarak çıkartma (bulimia nervoza)

Adet öncesi gerginlik (pre-menstrüel disforik bozukluk)

DEPREKS nasıl etki eder?

Herkesin beyninde serotonin olarak adlandırılan bir madde bulunur. Depresyonda olan ya da

obsesif kompulsif bozukluğu olan ya da yeme bozukluğu (bulimia nervoza) olan kişiler diğer

insanlara göre daha düşük seviyede serotonine sahiptirler. DEPREKS ve diğer serotonin geri

alım inhibitörlerinin nasıl etki ettikleri tam anlaşılmamakla birlikte bunlar beyinde azalmış olan

serotonin seviyesini artırarak etki gösterirler. Bu durumların tedavisi daha iyi olabilmeniz için

önemlidir. Eğer tedavi edilmezse, durumunuz düzelmez, daha ciddi ve tedavisi zor bir hale

gelebilir.

Semptomlardan kurtulduğunuza emin olabilmeniz için birkaç hafta ya da birkaç ay boyunca

tedavi edilmeniz gerekebilir.

2. DEPREKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEPREKS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Fluoksetine ya da bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

Döküntü ya da başka alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, yüzde ya da dudaklarda şişme ya

da nefes darlığı gibi) gelişirse, ilacınızı almayı hemen kesiniz ve derhal doktorunuza

bildiriniz.

Seçici olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) ya da geri dönüşümlü MAOİ tip A

(aynı zamanda depresyon tedavisinde de kullanılan MAOİ’ler olarak da bilinir) olarak

bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, çünkü bu durumda ciddi, hatta ölümcül reaksiyonlar ortaya

çıkabilir. MAOİ’lere örnek ilaçlar: depresyon tedavisinde kullanılan nialamid, iproniazid,

moklobemid,

fenelzin,

tranilsipromin,

izokarboksazid

toloksaton

linazolid

(antibiyotik).

Öte yandan geri dönüşümsüz MAOİ (örneğin tranilsipromin) tedavisi alıyorsanız fluoksetin

tedavisi ilaç kesildikten en az 2 hafta sonra başlatılmalıdır. Bununla birlikte, fluoksetin

tedavisi,

MAOİ-A

olarak

adlandırılan

bazı

geri

dönüşümlü

MAOİ’ler

(örneğin

moklobemid, linezolid) kesildikten sonraki gün başlatılabilir.

DEPREKS almayı bıraktıktan sonra en az beş hafta MAOİ’lerinden hiçbirini almayınız.

Eğer DEPREKS uzun bir dönem kullanılmak üzere ve/veya yüksek bir dozda verildiyse,

doktorunuz bu arayı uzatmayı düşünmelidir.

Eğer

tiyoridazin

içeren

ilaçlar

kullanıyorsanız

DEPREKS

almayınız.

DEPREKS’i

bıraktıktan sonra 5 gün boyunca tiyoridazin içeren ilaçları almayınız. Tiyoridazin

içeren ilaçlar DEPREKS ile birlikte kullanıldığında ciddi kalp ritim problemlerine

neden olarak ani ölümlere yol açar.

Antipsikotik etkili pimozid içeren ilaçlar kullanıyorsanız DEPREKS almayınız.

DEPREKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Sara

hastalığınız

(epilepsiniz)

varsa

geçmişte

nöbet

geçirdiyseniz,

nöbet

geçiriyorsanız ya da nöbet sıklığında artış varsa derhal doktorunuza bildiriniz; DEPREKS

kullanımının kesilmesi gerekebilir;

Daha

önce

aşırı

hissetme

hareketlilik

hali

(mani)

geçirdiyseniz;

manik

atak

geçiriyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz; DEPREKS kullanımının kesilmesi gerekebilir;

Şeker hastalığınız (diyabetiniz) varsa (doktorunuzun insülinin ya da diğer antidiyabetik

tedavinin dozunu ayarlaması gerekebilir);

Karaciğerle ilgili sorunlarınız varsa (doktorunuzun ilacın dozunu ayarlaması gerekebilir);

Kalple ilgili sorunlarınız varsa;

İstirahat halinde düşük kalp atım hızı ve/veya uzamış ağır ishal ve kusma sonucunda tuz

kaybı olduğunu biliyorsanız veya idrar söktürücü (diüretik) ilaç kullanıyorsanız;

Göz içi basıncının artması (glokom);

İdrar söktürücü (diüretik) alıyorsanız, özellikle de yaşlıysanız;

Elektrokonvülsif (elektroşok) tedavi görüyorsanız;

Kanama bozukluğu öykünüz varsa ya da morluklar veya olağandışı kanamalar ortaya

çıkıyorsa;

Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız (bkz. ‘Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı’).

Tamoksifen (meme kanseri tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız (bkz. ‘Diğer ilaçlar ile

birlikte kullanımı’).

Kendinizi huzursuz hissediyorsanız ve yerinde duramama ya da oturamama gibi aşırı

hareketli bir durumunuz var ise, akatizi adı verilen bir durum ortaya çıkmış olabilir;

DEPREKS dozunu artırmanız kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir.

Ateş, kaslarda sertlik ya da titreme (seyirme), zihinsel durumunuzda değişiklik (konfüzyon),

aşırı hassasiyet ve aşırı huzursuzluk gibi değişiklikler varsa; serotonin sendromu ya da

nöroleptik malign sendrom geçiriyor olabilirsiniz. Bu sendrom nadiren görülse de, yaşamı

tehdit edebilecek durumlara neden olabilir, derhal doktorunuza bildiriniz, DEPREKS

kullanımının kesilmesi gerekebilir.

İntihar düşüncesi ve depresyon ya da anksiyete bozukluğunuzun kötüleşmesi

Ruhsal çöküntü (depresyon) ve/veya kaygı (anksiyete) bozukluklarınız varsa kendinize zarar

verme

intihar

düşünceleriniz

olabilir.

risk,

antidepresanları

kullanmaya

başladığınızda artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermesi genellikle 2 hafta bazen daha

uzun sürer.

Bu durumda aşağıdaki gibi düşünebilirsiniz:

Daha önce intihar ya da kendine zarar verme düşüncesi varsa

Genç yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler antidepresanla tedavi edilmiş

25 yaşın altındaki psikiyatrik durumu olan yetişkinlerde intihar davranışında artma riskini

göstermiştir.

Eğer her an kendine zarar verme ya da intihar etme düşünceleriniz varsa doktorunuzla irtibata

geçiniz ya da hemen hastaneye gidiniz.

Herhangi

bir

yakınınıza

depresyonunuz

anksiyete

bozukluğunuz

olduğunuzu

söylemeniz yararlı olabilir. Onlardan bu talimatı okumalarını isteyiniz. Depresyonunuzun ya

da anksiyetenizin daha kötüye gittiğini ya da davranışlarınızdaki değişikliklerden endişe

duyduklarını size söylemelerini isteyebilirsiniz.

18 yaşın altındaki hastalar bu sınıftaki ilaçları aldığında intihara teşebbüs, intihar düşünceleri ve

muhalefet davranışlar (ağırlıklı olarak saldırganlık, karşı gelme ve öfke) gibi yan etkilerde artış

riski bulunmaktadır. DEPREKS’in büyüme, ergenlik, ruhsal, duygusal ve davranış gelişimi

üzerine

uzun

süreli

güvenlilik

bilgisi

sınırlıdır.

DEPREKS’in

çocuklar

ergenlerde

kullanılması önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DEPREKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DEPREKS’i tercihinize göre yemekle birlikte ya da ayrı olarak alabilirsiniz.

Bu ilacı kullanırken alkol almaktan kaçınmalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeliğin ilk birkaç ayı boyunca anneleri fluoksetin kullanan bebeklerde kalbi etkileyen doğum

kusurları

riskinde

artış

olduğunu

gösteren

raporlar

bulunmaktadır.

Genel

popülasyonda,

bebeklerin %1’i kalp kusuru ile doğmaktadır. Bu oran anneleri fluoksetin kullanan bebeklerde

%2’dir. Gebelik sırasında DEPREKS kullanımına doktorunuzla görüştükten sonra dozunu

azaltarak son verebilirsiniz. Ancak, doktorunuz durumunuza göre size DEPREKS kullanmaya

devam etmenizi de önerebilir.

Gebelik sırasında özellikle gebeliğin son 3 ayında fluoksetin benzeri ilaçlar alındığında,

bebeklerde hızlı solumaya ve mavimsi bir görünüm almasına yol açan yenidoğanda dirençli

pulmoner hipertansiyon (PPHN) adı verilen ciddi durumun riskini artırabilir. Bu belirtiler bebek

doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğinizde böyle bir durum olursa derhal

doktorunuza danışınız.

Gebelik

sırasında,

özellikle

gebeliğin

evresinde

doğumdan

hemen

önce

kullanıldığında yeni doğan bebeklerde aşağıdaki etkiler rapor edildiğinden dikkatli olunmalıdır:

uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (iritabilite), titreme, kas zayıflığı, sürekli ağlama,

emme ya da uyku sırasında sorunlar.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fluoksetin anne sütüne geçer ve bebeklerde yan etkilere neden olabilir. Kesinlikle emzirmeniz

gerekiyorsa doktorunuz fluoksetin dozunu azaltabilir.

Üreme

Teorik olarak, insanda üreme üzerine olumsuz bir etkisi henüz gözlenmemiştir.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilaç, karar verme yeteneğinizi ya da uyumunuzu etkileyebilir. Doktorunuza ya da eczacınıza

danışmadan araç ya da makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ilaç diğer bazı ilaçlar ile etkileşim gösterebilir. Aşağıdaki ilaçlarla etkileşim meydana

gelebilir:

DEPREKS, bazı seçici olmayan MAOİ ve MAOİ tip A ile birlikte kullanılmamalıdır, Geri

dönüşsüz MAOİ (örneğin tranilsipromin) tedavisi kesildikten 2 hafta sonra başlatılmalıdır.

Bununla birlikte, fluoksetin tedavisi, MAOİ-A olarak adlandırılan bazı geri dönüşümlü

MAOİ’ler (örneğin moklobemid, linezolid) kesildikten sonraki gün başlatılabilir. Bazı

MAOİ tip B (selegelin), doktorunuzun sizi yakından takip etmesi şartıyla DEPREKS ile

birlikte kullanılabilir.

Lityum, triptofan; DEPREKS ile birlikte kullanıldığında serotonin sendromu (ani, aşırı

serotonin etkisi) riski artar. DEPREKS lityum ile kombinasyon halinde kullanıldığında

doktorunuz kontrol sıklığını artıracaktır.

Fenitoin

(sara

için

kullanılır);

DEPREKS

ilacın

kandaki

düzeylerini

etkileyebileceğinden, birlikte kullanılacaksa daha dikkatli olunmalıdır.

Tramadol

(ağrı

kesici)

triptanlar

(migren

için);

artan

hipertansiyon

(kan

basınıcınızda artış) riski bulunmaktadır.

Kalp ritmini etkileyebilen ilaçlar ör. Sınıf IA ve III antiaritmikler, antipsikotikler (ör.

fenotiyazin

türevleri,

pimozid,

haloperidol),

trisiklik

antidepresanlar,

bazı

antimikrobiyal

ajanlar

(örneğin

sparfloksasin,

moksifloksasin,

eritromisin

pentamidin) antimalaryal tedavi özellikle halofantrin, bazı antihistaminikler (astemizol,

mizolastin).

Flekainid ya da enkainid (kalple ilgili sorunlar için), karbamazepin (sara için), trisiklik

antidepresanlar (örneğin imipramin, desipramin ve amitriptilin); DEPREKS bu ilaçların

kandaki düzeylerini değiştirebileceğinden, doktorunuz bu ilaçların dozunu azaltabilir.

Tamoksifen

(meme

kanseri

tedavisi

için);

DEPREKS

ilaçların

düzeylerini

değiştirebileceğinden ve, doktorunuz farklı antidepresanlar kullanabilir.

Varfarin (kanı sulandırır), non steroidal antienflamatuar ilaçlar (ağrı, ateş ve iltihaba

etkili) ya da kanı sulandırabilen diğer ilaçlar (klozapin ve aspirin); DEPREKS bu ilaçların

kan pıhtılaşmasına etkisini değiştirebilir. Varfarin kullanırken doktorunuzun bazı testler

yapması gerekecektir.

DEPREKS

kullanırken

bitkisel

ürün

olan

sarı

kantaron

(St.

John’s

Wort

kullanmayınız, çünkü istenmeyen etkilerde artış görülebilir. Sarı kantaronu kullanıyorsanız

kullanmayı kesmeli ve doktorunuza bildirmelisiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise veya kullanma ihtimaliniz varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar

hakkında bilgi veriniz.

3. DEPREKS nasıl kullanılır?

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun ya da eczacınızın size söylediği şekilde alınız.

Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Depresyon: Önerilen doz günde bir kapsüldür (20 mg). Tedavi başlatıldıktan sonraki 3-4

hafta içinde doktorunuz dozajınızı gözden geçirecek ve gerekiyorsa ayarlayacaktır. Uygun

olan durumlarda doz maksimum 3 kapsüle (60 mg) kadar kademeli olarak artırılabilir. En

düşük etkili dozu aldığınızdan emin olmak için doz dikkatle artırılmalıdır. Depresyon

ilacınızı almaya ilk başladığınızda hemen kendinizi daha iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu

normaldir, çünkü ilk birkaç hafta geçinceye kadar depresif belirtilerde iyileşme meydana

gelmez. Depresyon hastaları en az 6 aylık bir süre boyunca tedavi edilmelidir.

Bulimia nervoza: Günde üç kez bir kapsül (20 mg) ya da bir kez üç kapsül (60 mg).

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB): Önerilen doz günde bir kapsüldür (20 mg). Tedavi

başlatıldıktan

hafta

sonra

doktorunuz

dozu

gözden

geçirecek

gerekiyorsa

ayarlayacaktır. Uygun olan durumlarda doz maksimum üç kapsüle (60 mg) kadar kademeli

olarak artırılabilir. 10 hafta içinde herhangi bir iyileşme gözlenmezse, DEPREKS tedavisi

yeniden değerlendirilmelidir.

Adet öncesi huzursuzluk (pre-menstrüel disforik bozukluk (PMDB): Adet döngüsü boyunca

her gün 20 mg doz ya da aralıklı olarak adet başlangıcından 14 gün önce başlayarak adetin

ilk gününe kadar ve her döngüde tekrarlayacak şekilde doz önerilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

Kapsülleri bir miktar suyla birlikte yutunuz.

Kapsülleri çiğnemeyiniz.

Her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla sayıda kapsül almayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DEPREKS’in çocuklarda ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıysanız, doktorunuz dozu artırırken daha dikkatli olacaktır ve günlük doz genellikle iki

kapsülü (40 mg) aşmamalıdır. Maksimum doz günde 3 kapsüldür (60 mg).

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz

ayarlaması gerekmez.

Karaciğerle ilgili bir sorununuz varsa ya da DEPREKS’i etkileyebilecek başka bir ilaç da

kullanıyorsanız, doktorunuzun kararı daha düşük bir doz vermek ya da DEPREKS’i iki günde

bir kullanmanızı söylemek yönünde olabilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz DEPREKS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer DEPREKS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEPREKS kullandıysanız

DEPREKS’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Çok fazla ilaç kullanmışsanız derhal en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz ya da

durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

Mümkünse yanınıza DEPREKS kutusunu da alınız.

Doz aşımı belirtileri şunları içerir: Bulantı, kusma, nöbetler, kalple ilgili sorunlar (kalp

atışlarında düzensizlik ve kalp durması gibi) akciğerle ilgili sorunlar ve ruhsal durumda

huzursuzluktan komaya kadar ilerleyen değişiklikler.

DEPREKS’i kullanmayı unutursanız

Bir dozu almayı unuttuysanız bir sonraki dozunuzu bir sonraki gün normal saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İlacınızı her gün aynı saatte almanız, size her gün ilacınızı düzenli olarak almanız gerektiğini

hatırlatmaya yardımcı olacaktır.

DEPREKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz söylemedikçe DEPREKS ile tedavinizi kesmeyiniz. İlacınızı almaya devam

etmeniz önemlidir. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile ilacınızı doktorunuza

sormadan bırakmayınız.

Yanınızda her zaman yeteri kadar ilacınızın olduğundan emin olunuz.

DEPREKS kullanmayı ani olarak bıraktığınızda aşağıdaki etkileri (yoksunluk etkileri) fark

edebilirsiniz: Sersemlik, iğnelenme gibi karıncalanma hissi, uyku bozuklukları (canlı rüyalar,

kabuslar, uyuyamama), huzursuz ya da tedirgin hissetme, sıra dışı yorgunluk ya da güçsüzlük,

endişeli hissetme, bulantı/kusma, titreme, baş ağrıları.

Çoğu kişiye göre, DEPREKS bırakıldığında görülen tüm belirtiler hafiftir ve birkaç hafta içinde

kendiliğinden

geçmektedir.

Tedaviyi

kestiğinizde

belirtilerle

karşılaşırsanız

doktorunuza

danışınız.

DEPREKS’i bırakırken doktorunuz dozunuzu bir ya da iki hafta içinde yavaş yavaş azaltmanızı

önerecektir.

tedavinin

sonlandırılmasında

oluşabilecek

etkilerin

oluşma

riskinin

azaltılmasını sağlar.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bunlarla ya da başka bir hastalık etkisiyle karşılaşırsanız doktorunuza bildiriniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, bu ilacın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

DEPREKS’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Vücudunuzda şiddetli döküntü fark ederseniz ya da kaşıntı, dudaklarda/dilde şişme veya

hırıltı/nefes darlığı gibi ciddi bir alerjik reaksiyon meydana gelirse,

Cilt renginiz kırmızıya dönmeye başlarsa ya da çeşitli deri reaksiyonları gelişirse veya

cildinizde kabarcıklar ya da soyulma varsa.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

DEPREKS’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme ya da intihar gibi düşünceleriniz varsa

Kendinizi huzursuz hissediyorsanız ve hareketsiz duramıyor ya da oturamıyorsanız, akatizi

adı verilen bir durum ortaya çıkmış olabilir; DEPREKS dozunu artırmanız kendinizi daha

kötü hissetmenize neden olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil birimine başvurunuz:

Solunum hızının ya da kalp atım hızının artmasıyla birlikte açıklanamayan ateş, terleme,

kaslarda sertlik ya da titreme, zihin karışıklığı, aşırı gerginlik ya da uyku hali (seyrek olarak)

dahil olmak üzere çeşitli belirtiler bir arada ortaya çıkması (serotonin sendromu olarak

bilinir)

Çoğunlukla

yaşlılarda

idrar

söktürücü

(diüretik)

alan

(yaşlı)

kişilerde

güçsüzlük,

uyuşukluk ya da zihin karışıklığı

Erkeklerde uzun süreli ya da ağrılı sertleşme

Aşırı hassasiyet ve aşırı gerginlik

Hızlı ve düzensiz kalp atımı, bayılma, kalp atımındaki işleyişte bir anormalliğin belirtisi

olan ayağa kalkınca baş dönmesi veya çökme gibi kalp problemleri. Bunların hepsi ciddi

yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uykusuzluk

Baş ağrısı

İshal, mide bozukluğu (bulantı)

Yorgunluk

Acıkmama, kilo kaybı

Sinirlilik, endişe

Huzursuzluk, konsantrasyon zayıflığı

Gergin hissetme

Cinsel

dürtüde

azalma

cinsel

problemler

(cinsel

aktivite

için

sertleşmenin

devamlılığında zorluk dahil)

Uyku sorunları, olağandışı rüyalar, yorgunluk ve uykusuzluk

Sersemlik

Tat alma duyusunda değişiklik

Kontrol edilemeyen titreme hareketleri

Bulanık görme

Hızlı ve düzensiz kalp atım hissi

Al basması

Esneme

Hazımsızlık, kusma

Ağız kuruluğu

Döküntü, kurdeşen, kaşınma

Aşırı terleme

Eklem ağrısı

Sık idrara çıkma

Açıklanamayan vajinal kanama

Titreme hissi ya da üşüme

Kendine yabancılaşma duygusu

Tuhaf düşünme

Anormal mutluluk hissi

Orgazm problemleri

İntihar düşünceleri veya kendine zarar verme

Diş gıcırdatma

Kas seyirmesi, istem dışı hareketler ya da denge veya koordinasyonla ilgili problemler

Hafıza zayıflığı

Göz bebeklerinin genişlemesi

Kulaklarda çınlama

Tansiyon düşüklüğü

Kısa nefes alma

Burun kanaması

Yutmada zorluk

Saç dökülmesi

Deride berelenme eğiliminde artış

Deride açıklanamayan çürüme ya da kanamayla ilişkili kızarıklıklar

Soğuk terleme

İdrara çıkmada güçlük

Sıcak ya da soğuğa karşı hassasiyet

Anormal karaciğer fonksiyon test sonuçları

Kanda tuz seviyelerinde düşüklük

Kanama veya çürüme riskini artıran trombositlerde azalma

Tipik olmayan saldırgan davranışlar

Varsanı (halüsinasyonlar)

Huzursuzluk

Panik ataklar

Kafa karışıklığı (konfüzyon)

Kekeleme

Nöbetler

Kan damarları iltihabı (vaskülit)

Boyun, yüz, dudak ve/veya boğaz çevresindeki dokularda hızlı şişme

Yemek borusunda ağrı

Sarılık

Akciğer problemleri

Güneşe hassasiyet

Kas ağrısı

İdrar yapmada zorluk

Memelerden süt gelmesi

Kemik kırık riski – Bu tip ilaçları alan hastalarda kemik kırıklarında artma riski gözlenmiştir.

Çocuklar

ergenlerde

yukarıda

listelenen

etkilere

ilaveten

DEPREKS

büyümeyi

yavaşlatır ya da muhtemelen cinsel olgunlukta gecikmeye yol açar. İntiharla ilişkili davranışlar

(intihara kalkışma ve intihar düşüncesi), düşmanlık, mani (abartılı davranışlar) ve burun

kanaması çocuklarda yaygın olarak bildirilmiştir.

Bu yan etkilerin çoğu tedavi devam ettirildiğinde kaybolmaktadır.

Bunlar DEPREKS’in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800

314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. DEPREKS'in saklanması

DEPREKS'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Bu ilacı, 30

C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEPREKS'i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız DEPREKS’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu

konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4

Maslak / İstanbul

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sanayi Mah. Tunç Cad. No: 3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı --/--/---- tarihinde onaylanmıştır.