DEPOSILIN 6.3.3 IU ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEPOSILIN 6.3.3 IU ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEPOSILIN 6.3.3 IU ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kombinasyonları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 166/30
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-10-1993
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

DEPOSİLİN 600.000/300.000/300.000 I.U. enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz

Kas içine uygulanır.

Etkin madde:

Her bir flakonda 600.000 I.U. benzatin benzilpenisilin

(benzatin penisilin G), 300.000 I.U. prokain benzilpenisilin

(prokain penisilin G), 300.000 I.U. sodyum benzilpenisilin

(sodyum penisilin G)

Yardımcı maddeler:

Simetikon, mannitol, polividon, susuz trisodyum sitrat,

çözücü ampul: enjeksiyonluk su

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DEPOSİLİN nedir ve ne için kullanılır?

2.

DEPOSİLİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DEPOSİLİN nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DEPOSİLİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DEPOSİLİN nedir ve ne için kullanılır?

DEPOSİLİN, beyaz veya krem renkli hemen hemen kokusuz toz içeren bir flakondur ve

enjeksiyonluk su içeren çözücü bir ampul ile birlikte takdim edilmektedir.

Her bir flakon 600.000 IU benzatin penisilin G, 300.000 IU prokain penisilin G ve 300.000 IU

sodyum penisilin G içermektedir.

DEPOSİLİN aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır:

Üst solunum yollarındaki bazı hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlar

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Erizipel (cilt üzerinde iltihaplı kızarıklıklar gösteren ateşli bir hastalıktır), kızıl (ateş ve

döküntü ile seyreden bir hastalık)

Hafif ve orta şiddetteki akciğer iltihabı (pnömoni) ve orta kulak iltihabı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ZmxXQ3NRSHY3ZmxXZW56

2

DEPOSİLİN

6.3.3

frengi,

soğukluğu,

yaws

(tropikal

enfeksiyon),

bejel

(akdeniz

ülkelerinde rastlanan frambezi benzeri bir hastalık) ve pinta (bir çeşit deri hastalığı) gibi

zührevi hastalıkların tedavisinde kullanılmaz. Bu hastalıklarda DEPOSİLİN’in bir başka formu

kullanılmaktadır.

2. DEPOSİLİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEPOSİLİN kas içine enjeksiyonla uygulanır.

Yanlışlıkla

damar

içine

uygulanması

sonucu

kalp-solunum

durması

ve

ölüm

bildirilmiştir.

Uygulamayı bir sağlık personeli yapmalıdır. İlacı kendi kendinize uygulamayınız.

DEPOSİLİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Penisilinlere karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise,

Prokain maddesine karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise.

DEPOSİLİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Daha önce penisilin alerjisi, sefalosporinler denilen antibiyotik grubundan bir ilaca karşı

alerji veya herhangi başka bir maddeye karşı alerji geçirdiyseniz ya da astımınız varsa

DEPOSİLİN kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz, çünkü penisilin tedavisi

sırasında

ciddi

bazen

hayatı

tehdit

edici

şiddette

alerjik

reaksiyonlar

ortaya

çıkabilmektedir.

DEPOSİLİN

kullanırken

veya

kullandıktan

haftalar

sonra

sizde

ishal

gelişirse

derhal

doktorunuza

başvurmalısınız.

DEPOSİLİN

dahil

olmak

üzere

hemen

hemen

tüm

antibiyotikler

“psödomembranöz

kolit”

denilen

ciddi

bağırsak

iltihabına

neden

olabilmektedir. Bu durumun en önemli belirtisi ishaldir.

Böbrek

fonksiyonlarınızda

bozukluk

varsa

yüksek

dozlarda

penisilin

sinir

sistemi

uyarılarına,

istemsiz

kasılmalara

komaya

neden

olabilir.

Herhangi

böbrek

rahatsızlığınız var ise doktorunuza söylemelisiniz.

Antibiyotik ile temas eden kişilerde ciltte hassasiyet ortaya çıkabilir ve bu nedenle madde

ile temastan kaçınmalısınız.

DEPOSİLİN atardamar veya sinir içine veya yakınına enjekte edilmez. Kazaen damar içine

uygulama sonucu kalıcı ve ciddi rahatsızlıklar oluşabilir. Bu nedenle ilacın bir sağlık

personeli

tarafından

uygulanması

gerekmektedir.

DEPOSİLİN’i

kendi

kendinize

uygulamayınız.

Bazı enfeksiyonlarda tedavi sonunda doktorunuz durumunuzu değerlendirmek için örnek

alınarak (kültür) tahlil yapılmasını isteyebilir. Böyle bir durumda tahlili yaptırmayı ihmal

etmeyiniz.

Uzun süre DEPOSİLİN kullanıldığında, DEPOSİLİN’in etkili olmadığı bazı enfeksiyonlar

veya

mantar

enfeksiyonları

gelişebilmektedir.

Eğer

DEPOSİLİN

kullanırken

mantar

enfeksiyonu veya yeni bir başka enfeksiyon gelişirse doktorunuz size uygun başka bir

tedavi verecektir.

DEPOSİLİN bazı tahlillerde yanlış sonuç alınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle

herhangi

veya

idrar

tahlili

yaptırmadan

önce

DEPOSİLİN

kullandığınızı

doktorunuza söylemelisiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ZmxXQ3NRSHY3ZmxXZW56

3

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DEPOSİLİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEPOSİLİN’in hamilelikte kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur. Doktorunuz hamileliğiniz

sırasında DEPOSİLİN kullanıp kullanmamanız gerektiğine karar verecektir.

Doğum

kontrol

hapı

kullanıyorsanız,

diğer

doğum

kontrol

yöntemleri

hakkında

bilgi

edinmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEPOSİLİN

anne

sütüne

geçmektedir.

Doktorunuz

tedavi

sırasında

bebeğinizi

emzirip

emzirmemenize karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

DEPOSİLİN’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

DEPOSİLİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir flakonda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani bu dozda,

sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

kullanıyorsanız

DEPOSİLİN

kullanmadan

önce

doktorunuza söylemelisiniz.

DEPOSİLİN tetrasiklin grubu antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında etkisi azalmaktadır.

DEPOSİLİN

probenesid

(genellikle

tedavisinde

kullanılan

ilaç)

birlikte

kullanıldığında DEPOSİLİN’in etki süresi uzamaktadır.

DEPOSİLİN ile birlikte ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları kullanılırsa istenmeyen

gebelikler

oluşabilir.

Tedaviniz

sırasında

korunma

yöntemi

(kondom

gibi)

kullanmalısınız.

DEPOSİLİN, metotreksat içeren ilaçlar ile birlikte kullanıldığında metotreksatın zararlı

etkilerinde artış olabilmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DEPOSİLİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ZmxXQ3NRSHY3ZmxXZW56

4

DEPOSİLİN’in

dozu

hastalığın

tipine

şiddetine

göre

ayarlanmaktadır.

Doktorunuz

hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

Doktorunuz, DEPOSİLİN flakon ve beraberindeki enjeksiyonluk suyu ilacı uygulamadan

önce

birbirine

karıştıracaktır.

DEPOSİLİN

içine

(IM)

enjeksiyon

yoluyla

uygulanmaktadır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Yaşlılarda kullanım:

Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise ilacın dozunda değişiklik yapılması gerekebilir.

Böyle bir durumda DEPOSİLİN kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız.

Eğer DEPOSİLİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEPOSİLİN kullandıysanız:

Doktorunuz

DEPOSİLİN’i

doğru

dozda

almanızı

sağlayacaktır.

İlacı

kendi

kendinize

uygulamamalısınız.

DEPOSİLİN’den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullandıysanız sinir sistemi ile ilgili

istenmeyen etkiler (istemsiz kasılmalar, nöbetler gibi) ortaya çıkabilir.

DEPOSİLİN

den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DEPOSİLİN’i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı zamanında almanız önemlidir.

Eğer ilacınızı almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı

yaklaşmışsa, bekleyip bir sonraki dozu alınız ve daha sonra ilacınızı normal şekilde almaya

devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

DEPOSİLİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Eğer,

iyileştiğinizi

hissetseniz

bile,

doktorunuzun

söylediğinden

daha

erken

ilacınızı

bırakırsanız,

bakteriler

ilaca

karşı

dirençli

hale

gelebilir,

hastalığınız

geri

dönebilir

veya

kötüleşebilir. Bu nedenle ilacınızı doktorunuzun size söylediği kadar süre kullanmalısınız.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ZmxXQ3NRSHY3ZmxXZW56

5

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DEPOSİLİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Anaflaksi (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı

duyarlılık)

Ajitasyon (huzursuzluk), ölüm korkusu, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbet

Larinks ödemi (gırtlakta şişme)

Psödomembranöz

kolit

(uzun

süreli

antibiyotik

kullanımına

bağlı

kanlı,

sulu

ishalle

seyreden barsak iltihabı)

Böbrek yetmezliği

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşagıdaki yan etkiler görülme sıklıklarına göre sıralanmıştır:

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

1.000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

Döküntü, ürtiker (kurdeşen)

Bulantı, kusma

Eozinofili (Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış)

Sifilizin

(frengi)

diğer

tedavilerinde

olduğu

gibi,

Jarisch-Herxheimer

reaksiyonu

(antibiyotikle yok olan bakterinin vücutta oluşturabileceği bir reaksiyon) kaydedilmiştir.

Yorgunluk, ateş

Bilinmiyor

Hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile belirgin bir çeşit kansızlık), lökopeni

(akyuvar sayısında azalma), trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)

Aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak alerjik vaskülit (kan damarları iltihabı), lenfadenopati

(lenf bezlerindeki sinir ağlarında bozulma)

Anksiyete (endişe), asteni (kuvvetsizlik), serebrovasküler olay (beyin damarları ile ilgili

olay), koma, konfüzyon (zihin karışıklığı), sersemlik, öfori (neşe, güven, güçlülük gibi

duyguların aşırı şekilde bulunması), ölüm korkusu, sinirlilik, başağrısı, nöropati (sinirlerde

herhangi

nedenle

görülen

bozukluklar-duyu

kaybı),

enjeksiyon

bölgesinde

nörovasküler zedelenme (damar sinirlerinde hasar), somnolans (uykululuk hali), transvers

miyelopati

sendromu

(omurilik

iltihabı),

tremor

(titreme),

enjeksiyon

bölgesinde

vazospazm (damarlarda spazm)

Bulanık görme, geçici körlük

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ZmxXQ3NRSHY3ZmxXZW56

6

Kardiyak arrest (Penisilin G Benzatin’in yanlışlıkla intravenöz uygulanması sonucu ani

kalp

durması

ölüm

bildirilmiştir.),

hipotansiyon

(düşük

tansiyon),

palpitasyonlar

(çarpıntı), senkop (bayılma), taşikardi (kalp atımının hızlanması), vazodilatasyon (kan

damarlarında genişleme), vazovagal reaksiyon (bir çeşit bayılma)

Apne (solunumun geçici olarak kısa ya da uzun süre kesilmesi, dispne (solunum güçlüğü),

hipoksi (akciğerlerde ve kanda oksijen yetersizliği), pulmoner embolizm (akciğerde damar

tıkanması), pulmoner hipertansiyon (akciğer tansiyonunda yükselme)

Gastrointestinal nekroz (bağırsak dokusunda hasar), melena (kanamaya bağlı katran renkli

dışkı)

Diyaforez (aşırı terleme), pruritus (kaşıntı). İnflamasyon, ağrı, apse, ödem, hemoraji

(kanama), selülit, atrofi (büzülme) ve cilt ülserini içeren enjeksiyon bölgesi reaksiyonları

Eklem bozukluğu, periostit (kemik zarında iltihap), artrit alevlenmesi (eklem iltihabında

alevlenme), miyoglobinüri (idrarda miyoglobin bulunması), rabdomiyoliz (kas erimesi-bu

etkiler kemik ve eklemlerde şiddetli ağrılar ile kendini gösterebilir)

Hematüri (idrarda kan çıkması), nefropati (böbrek yetmezliği), nörojenik mesane (idrar

kesesindeki sinirlerin bozulmasıyla oluşan bir durum), proteinüri (idrarda protein çıkması),

serum kan üre azotunda artış, serum kreatininde artış

İmpotans (iktidarsızlık), priapism (erkeklerde uzun süreli ağrılı sertleşme)

Aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak üşüme, ateş, ödem, artralji (eklem ağrısı) ve bitkinliği

içeren serum hastalığı benzeri reaksiyon bildirilmiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0

800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. DEPOSİLİN’in saklanması

DEPOSİLİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Isıdan ve nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEPOSİLİN’i kullanmayınız.

Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEPOSİLİN’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 Maslak

Office Building Kat: 7-8 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ZmxXQ3NRSHY3ZmxXZW56

7

Üretim

yeri:

İ.E.

Ulagay

İlaç

Sanayii

Türk

A.Ş.

Davutpaşa

Cad.

34010

Topkapı/İstanbul

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ZmxXQ3NRSHY3ZmxXZW56

8

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK OLAN SAĞLIK PERSONELİ

İÇİNDİR

DEPOSİLİN sadece kas içi (IM) kullanım içindir.

İlacın kullanıma hazırlanması:

Flakonunun kapağındaki metal disk koparılır ve antiseptik solüsyon (alkol vs.) ile kauçuk

tapanın yüzeyi silinir.

Uzunluğu 4 cm olan 1-2 no'lu iğne ile enjektöre, DEPOSİLİN 6.3.3 Enjektabl Toz İçeren

Flakon’un kutusu içinde bulunan 2 ml’lik enjeksiyonluk su çekilir.

Flakonu baş aşağı

çevirerek enjektör

içindeki çözücü sıvının

tamamı, piston itilerek

flakon içine verilir.

İğne flakondan

çıkartılarak iğnenin

koruyucu kapağı

kapatılır.

Flakon, iki el arasında

hafifçe ve devamlı

döndürülerek

süspansiyon oluşması

sağlanır. Bu aşamada bir

miktar köpük oluşumu

meydana gelir. Fazla

köpük oluşmaması için

şiddetli çalkalamadan

kaçınılmalıdır.

İğne ucu süspansiyon

içinde olacak şekilde,

süspansiyon enjektöre

çekilir. Süspansiyon

hazırlandıktan sonra

kontaminasyona dikkat

edilerek iğne ucu

değiştirilmeli ve

bekletilmeden hemen

uygulanmalıdır. Aksi

takdirde donmaya

sebebiyet verebilir. Bir

defada uygulanmayan

kısım atılmalıdır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ZmxXQ3NRSHY3ZmxXZW56

9

İlacın uygulanması:

Enjeksiyon için uygun adale seçildikten ve enjektörle adaleye girildikten sonra piston geri

çekilerek 2-3 saniye beklenir ve enjektörde kan çekildiğini gösterecek bir renk değişikliği olup

olmadığına bakılır. Herhangi bir renk değişikliği kan damarına girildiğini gösterdiğinden, böyle

bir durumda enjektör adaleden çekilerek başka bir yere yeniden dikkatle girilmelidir. Enjektörde

kan veya renk değişimi olmaması halinde, enjektör muhteviyatı yavaşça enjekte edilmelidir.

Yavaş enjeksiyon sırasında enjeksiyon yerinde şiddetli ve ani ağrı oluşuyorsa enjeksiyona

devam edilmemelidir.

Derin intramüsküler enjeksiyon halinde kalçanın üst dış kadranına uygulanır. Bebeklerde ve

küçük çocuklarda uyluğun midlateral bölgesi tercih edilmelidir. Dozların tekrarlanması halinde

enjeksiyon yeri değiştirilmelidir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ZmxXQ3NRSHY3ZmxXZW56