DEPO-MEDROL 40 MG/ ML ENJEKTABL SUSPANSİYON ICEREN FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEPO-MEDROL 40 MG/ ML ENJEKTABL SUSPANSİYON ICEREN FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEPO-MEDROL 40 MG/ML ENJEKTABL SUSPANSİYON ICEREN FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metilprednizolon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 223/33
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-01-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DEPO-MEDROL 40 mg/ml Enjektabl Süspansiyon İçeren Flakon

Kas/eklem/tendon/lezyon içine uygulanır.

Sterildir.

Etkin madde: 1 ml’lik flakonda 40 mg metilprednizolon asetat içerir.

Yardımcı maddeler: Polietilen glikol, sodyum klorür, miristil-gamma-pikolinyum klorür,

enjeksiyonluk su

Bu

ilacı

kullanmaya başlamadan

önce

bu KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun

dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DEPO-MEDROL nedir ve ne için kullanılır?

2.

DEPO-MEDROL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DEPO-MEDROL nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DEPO-MEDROL’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DEPO-MEDROL nedir ve ne için kullanılır?

DEPO-MEDROL,

etkin

maddesi

kortikosteroid

olan

metilprednizolon

asetat

içeren

flakondur. Her 1 ml’sinde 40 mg metilprednizolon asetat içeren 1 ml’lik flakonlarda piyasaya

verilmiştir.

DEPO-MEDROL,

Eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan romatoid artrit, kireçlenme (osteoartrit),

eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit), tendon iltihabı (tendinit), kas kiriş kılıfının

iltihabı (tenosinovit), epikondil adı verilen eklem bölgesindeki çıkıntının kronik iltihabı

(epikondilit) ve tendon üzerindeki gangliyon adı verilen sinir düğümlerinin enflamasyonu

gibi romatizmal hastalıkların,

Ruhsal durumlara bağlı olarak meydana gelen deride döküntü şeklinde görülen bir deri

hastalığı (nörodermit), deride kalın pullanma yapan bir deri hastalığı (hipertrofik lichen

planus), deride kaşıntı ile birlikte madeni para şeklinde döküntülerle seyreden bir deri

hastalığı (nummüler ekzema), şeker hastalarında sık görülen doku ölümü ile seyreden bir

deri hastalığı (necrobiosis lipoidica diabeticorum), bölgesel saç dökülmesi, yüz, boyun,

ense, omuzlar, üst kol gibi bölgelerde görülen ciltte pullanmayla kendini gösteren bir

hastalık (diskoid lupus erythematosus) ve böcek ısırıkları gibi deri hastalıklarının,

Kalın barsak iltihabının (ülseratif kolitte), ince barsağın (ileum) son 10-20 cm’lik kısmının

inflamasyonu (crohn hastalığı) gibi mide-barsak sistemi hastalıklarının

Tüberküloz, beyin zarı (menenjit) iltihabının (uygun antitüberküloz kemoterapi eşliğinde)

Böbreküstü bezi hormanlarının oluşumunu etkileyen

doğumsal bir hastalık (konjenital

adrenal hiperplazi)

Astımın

İlaç aşırı duyarlılık reaksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

2. DEPO-MEDROL’ ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEPO-MEDROL’ ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

DEPO MEDROL, kortikosteroid içeren diğer bir ilaç veya bu ilacın içeriğinde bulunan

herhangi bir madde uygulandıktan sonra alerjik veya diğer bir tür reaksiyon geçirmişseniz.

Alerjik reaksiyon cilt döküntüsü veya kızarıklığı, şişmiş yüz veya dudaklar veya nefes

darlığına sebep olabilir.

Diğer bir enfeksiyon belirtisi olan döküntü oluşuyorsa.

Son zamanlarda aşılandınız veya yakın zamanda aşılanacak iseniz.

ilacı

aşil

tendonuna

(bilek

ekleminin

arkasında

alır),

doğrudan

damar

içine

(intravenöz), beyin omurilik sıvısına (intratekal), beynin dış kabuğuna (ekstradural), burun

deliklerinin içine (intranazal), göze (intraoküler) enjekte ettirmeyiniz.

DEPO-MEDROL’ ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Akut

adrenal

yetmezliğiniz

(adrenal

bezlerinizdeki

problemler

sebebiyle

vücudunuzun

yeterince kortikosteroid üretememesi) varsa,

Akut pankreatitiniz (pankreasın inflamasyonu) varsa,

Su çiçeği, kızamık, zona geçiriyorsanız veya gözünüzde uçuk varsa. Su çiçeği, kızamık ve

zona geçiren biriyle temasa geçtiyseniz ve bu hastalıkları henüz geçirmediyseniz veya

geçirip geçirmediğinizden emin değilseniz,

Ciddi depresyon veya manik depresyon (bipolar) geçiriyorsanız. Bu, DEPO-MEDROL gibi

steroid ilaçları almadan önce depresyon geçirilmesi veya bu hastalığa dair bir aile öyküsü

bulunmasını da içerir,

Böbrek üstü bezinden salgılanan bazı hormonların aşırı düzeyde olmasından dolayı ortaya

çıkan bir hastalığınız (Cushing Sendromu) varsa,

Şeker hastalığınız (veya şeker hastalığı konusunda bir aile öykünüz) varsa,

Sara (epilepsi) hastasıysanız,

Göz içi basıncı artması durumu (glokom) sizde veya aile öykünüzde mevcut ise,

Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz,

Kalp yetmezliğiniz veya enfeksiyonunuz varsa,

Yüksek tansiyon hastasıysanız,

Düşük tansiyon hastasıysanız,

Tiroid yetmezliğiniz varsa,

Eklemlerinizde enfeksiyon varsa,

Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,

Geçmişte steroid ilaçları aldığınızda kaslarınızda ağrı veya zayıflık olduysa,

Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı olan myastenia gravis sizde mevcut ise,

Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa,

Böbreküstü bezlerinde seyrek rastlanan bir tür tümörünüz varsa (feokromositoma),

Derinizde iltihap toplanması (apse) varsa,

Midenizde ülser veya diğer ciddi mide problemleri veya barsak sorunlarınız varsa,

Sıradışı stresiniz varsa,

Damarların

kırmızı,

şişmiş

zayıf

hale

gelmesiyle

(flebit)

sonuçlanan

tıkanıklığa

(tromboz) bağlı damar sorunları (tromboflebit)

Verem (tüberküloz) hastasıysanız veya geçmişte tüberküloz geçirdiyseniz,

Travmatik beyin hasarınız varsa,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DEPO-MEDROL’ ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bu ilacı alırken greyfurt suyu içmeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzla konuşmalısınız çünkü bu ilaç

bebeğin gelişmesini yavaşlatabilir.

Hamilelikte uzun süreli kortikosteroid tedavisi alan annelerin çocuklarında katarakt gözlenmiştir.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kortikosteroidli ilaçların küçük miktarları anne sütüne geçebilir. Eğer tedavi görürken emzirmeye

devam

ederseniz

bebeğinizin

ilacınızdan

etkilenmediğinden

emin

olmak

için

tetkikler

gerekecektir.

Araç ve makine kullanımı

Kortikosteroidlerle tedavi sonrasında sersemlik, baş dönmesi, görme bozukluğu ve yorgunluk gibi

istenmeyen etkiler olması mümkündür. Eğer etkileniyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

DEPO-MEDROL’ ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DEPO-MEDROL flakon her 1 ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani

esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki

ilaçlardan

birini

alıyorsanız,

dozu

değiştirmeniz

ve/veya

başka

önlemler

almanız

gerekebilir:

Asetazolamid – yüksek göz tansiyonu (glokom) ve sara (epilepsi) tedavisinde kullanılır

Aminoglutemid ve siklofosfamid – kanser tedavisinde kullanılır

Antibakteriyeller (isoniyazid, eritromisin, klaritromisin ve troleandomisin)

Rifampin veya rifabutin – verem (tüberküloz) tedavisinde kullanılan antibiyotikler

Antikoagülanlar – asenokumarol, fenindion ve varfarin gibi kanı inceltilmesi için kullanılan

ilaçlar

Antikolinesterazlar – distigmin ve neostigmin gibi bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı olan

myastenia gravis’in tedavisinde kullanılan ilaçlar

Antidiyabetikler – yüksek kan şekerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

Antiemetikler (aprepitant ve fosaprepitant gibi)- bulantı önleyici ilaçlar

Aspirin ve non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (ayrıca NSAİİ olarak da adlandırılırlar); orta

ila şiddetli ağrı tedavisinde kullanılan ibuprofen gibi

Barbituratlar, karbamazepin, fenitoin ve primidon – sara (epilepsi) tedavisinde kullanılır

Karbenoksolon– mide yanması, mide asit fazlalığında kullanılır.

Digoksin – kalp yetmezliği ve/veya düzensiz kalp atışında kullanılır

Diltiazem– kalp problemlerinin veya yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılır

Etinilestradiol ve noretindron – ağızdan alınan gebelik önleyici ilaçlar (oral kontraseptifler)

İndinavir ve ritonavir – HIV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır

Ketokonazol veya itrakonazol – mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır

Pankroniyum ve vekroniyum – veya bazı cerrahi prosedürlerde kullanılan geçici kas felci

yapan diğer ilaçlar

Siklosporin – şiddetli iltihaplı eklem romatizması (romatoid artrit), şiddetli sedef hastalığı

(psöriazis) ve organ veya kemik iliği nakli sonrası durumlarda kullanılan ve bağışıklık

sistemini baskılayan bir ilaç.

Takrolimus – organ nakli sonrasında organ reddini önlemek için kullanılır

Aşılar – son zamanlarda aşılandıysanız veya aşılanmak üzere iseniz doktorunuza veya

hemşirenize söyleyiniz. Bu ilacı kullanırken ‘canlı’ aşılarla aşılanmamalısınız. Diğer aşılar

daha az etkili olabilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise,

lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DEPO-MEDROL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DEPO-MEDROL

dozu

tedaviye

vereceğiniz

cevaba

DEPO-MEDROL’e

karşı

dayanıklılığınıza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Tedavinin

dozu

ilacın

uygulanacağı

bölgenin

büyüklüğüne

kullanıldığı

hastalığa

göre

doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Doktorunuz DEPO-MEDROL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi

erken kesmeyiniz.

Yetişkin hastalarda:

Eklemler: Ekleme uygulanacak dozun miktarı eklemin büyüklüğüne bağlıdır. Büyük eklemlerde

(diz, ayak bileği, omuz gibi) 20 ila 80 mg arası (0.5 – 2 ml ), orta boy eklemler için (dirsek ve el

bileği gibi) 10 ila 40 mg arası (0.25 – 1 ml ) ve küçük eklemlerde (el ve ayak parmaklarının

eklemleri gibi) 4 ila 10 mg arası (0.1 – 0.25 ml ) doz uygulanabilir. Eklem enjeksiyonları için

tedaviye cevabın hızına göre her hafta ya da birkaç haftalık süreçlerde uygulama yapılabilir.

Eklem çevresindeki keselerin ve eklem bölgesindeki çıkıntının iltihabı (bursit ve epikondilit):

Genellikle

arasıdır.

(0.1

0.75

Çoğu

durumda

enjeksiyonun

tekrarlanmasına gerek yoktur. Uzun süre devam eden durumlarda enjeksiyonun tekrarlanması

gerekebilir.

Deri hastalıkları: Genellikle doz 20 ila 60 mg arasıdır. (1 -3 ml) Derinin etkilenen bölümünün

içine enjekte edilir.

Diğer durumlar için 40 ila 120 mg arası (1 – 3 ml) doz büyük kaslara enjekte edilir.

İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Doktorunuz tedavi edilen duruma ve ciddiyetine bağlı olarak; enjeksiyon bölgesini, ne kadar

ilaç uygulanacağını, ne kadar enjeksiyon yapılacağını belirleyecektir. Semptomlarınızın etkili

bir biçimde düzeltilmesi için doktorunuz size en az dozu olası en kısa sürede enjekte edecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Kortikosteroidler bebeklik, çocukluk ve ergenlik çağında geri dönüşümsüz olabilecek şekilde

büyüme yavaşlamasına neden olurlar. Tedavi mümkün olabilecek en düşük dozda ve en kısa

periyotta yapılmalıdır. İnfantlar ve çocuklar için dozaj azaltılabilir, fakat çocuklar klinik duruma

ve hastanın tedaviye cevabına göre gözlem altında tutulmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Kullanma talimatına uygun kullanıldığı sürece yaşlılar için herhangi bir doz ayarlamasına gerek

yoktur. Fakat yaşlı hastaların uzun dönem tedavisinde, kortikosteroidlerin yan etkilerinin ileri

yaşlarda kemik erimesi, yüksek tansiyon, kan potasyum düzeyinde düşme, şeker hastalığı,

enfeksiyonlara duyarlılık ve deri incelmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabileceği ve yakın klinik

gözlem gerekebileceği unutulmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

DEPO-MEDROL böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

DEPO-MEDROL karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer DEPO-MEDROL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa,

doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Metilprednizolon dahil kortikosteroidler kan glukozunu arttırabilir, önceden var olan diyabeti

kötüleştirebilir ve uzun süreli kortikosteroid tedavisi alanları diabetes mellitus’a yatkın hale

getirebilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEPO-MEDROL kullandıysanız:

DEPO-MEDROL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en

yakın hastanenin aciline başvurunuz.

DEPO-MEDROL almayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEPO-MEDROL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavinin sonlandırılma zamanını doktorunuz belirleyecektir.

Eğer

3 haftadan fazla DEPO-MEDROL aldıysanız

3 hafta veya daha az süre bile olsa yüksek doz DEPO-MEDROL (32 mg’dan fazla – 0.8 ml)

aldıysanız

Halihazırda

geçmiş

yıl

içinde

kortikosteroid

tabletleri

veya

enjeksiyonları

tedavisi

aldıysanız

tedaviye

başlamadan

önce

halihazırda

adrenal

bezleriniz

ilgili

problem

(adrenokortikoid yetersizlik) yaşadıysanız

Bu tedaviyi yavaş yavaş bırakmalısınız.

Bırakma semptomlarını önlemek için bu ilacı yavaş yavaş bırakmalısınız

Bu semptomlar; deri kaşıntısı, ateş, kas ve eklem ağrıları, burun akıntısı, nemli gözler, terleme

ve kilo kaybını içerebilir.

Eğer bu ilacın dozunun azaltılması ile semptomlarınız tekrarlarsa veya kötüleşirse, acilen

doktorunuza bildiriniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DEPO-MEDROL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir. Doktorunuz bu ilacı size, eğer gerektiği şekilde tedavi edilmezse ciddileşebilecek

durumlar için verecektir.

DEPO-MEDROL gibi ilaçlar aniden kesilmemelidir. Aşağıdakilerden biri olursa, DEPO-

MEDROL’ü kullanmayı durdurmayınız fakat DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. İlacın kesilip kesilmeyeceğine doktorunuz karar

verecektir:

Deri döküntüsü, yüzde şişme veya hırıltı ve nefes almada güçlük gibi ani aşırı duyarlılık

(anafilaktik) ve alerjik reaksiyonlar

Pankreas iltihabı (pankreatit). Muhtemelen kusma,

şok ve bilinç kaybı

ile birlikte

sırtınıza doğru ilerleyen mide ağrısı şeklinde belirtiler gösterir.

Kanamalı ülser. Sırtınıza doğru yayılabilen ciddi mide ağrısı, kanamaya bağlı, siyaha

yakın dışkı ve/veya kan kusma şeklinde belirtileri vardır.

Enfeksiyon. Bu ilaç bazı enfeksiyonların belirtilerini değiştirebilir veya enfeksiyonu

gizleyebilir.

Sizin

enfeksiyonlara

karşı

dayanıklılığınızı

düşürebilir.

nedenle

enfeksiyonları erken tespit etmek zorlaşır. Artan ateş ve kendini iyi hissetmeme gibi

belirtiler

gösterebilirsiniz.

Geçmişte

verem

geçirdiyseniz

yeniden

alevlenebilir

öksürükte kan bulunması ve göğüs ağrısı belirtileri vardır. Bu ilaç ayrıca daha ciddi

enfeksiyonların oluşumuna neden olabilir.

Peritonit. Çoğu karın içi organı kapsayan ve karnın iç duvarını çevreleyen ince doku olan

zarın iltihabı. Midenin çok ağrılı veya hassas olması, hareket ettiğinizde veya karnınıza

dokunduğunuzda ağrının daha kötü olması gibi belirtileri vardır.

Akciğerde damar tıkanması (pulmoner emboli): Belirtileri ani keskin göğüs ağrısı,

nefessizlik ve öksürükte kan bulunmasıdır.

Çocuklarda kafatası içerisindeki basıncın artması. Baş ağrısı, kusma, enerji eksikliği ve

sersemlik

şeklinde

belirtileri

vardır.

etki

genellikle

ilacın

kullanılmasının

bırakılmasının ardından kaybolur.

Toplardamarların

iltihabına

bağlı

pıhtısı

oluşumu

(tromboflebit): Ağrılı

şişlik,

kırmızı zayıf damarlar şeklinde belirtileri vardır.

Aşağıdakilerden herhangi birini veya bu kullanma talimatında yer almayan farklı bir etki

fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Kan, kalp ve kan dolaşımı:

Bilinmiyor:

Baş ağrısı veya genel olarak kendini kötü hissetme gibi semptomlar ile yüksek kan

basıncı

Kalbinizin kan pompalaması (kalp yetersizliği) sorununun semptomları olan şişmiş

bilekler, nefes almada zorluk ve palpitasyon (kalp atımının farkında olma durumu),

kalbin düzensiz atımı, düzensiz/ çok hızlı/ yavaş nabız

Sersemlik,

bayılma,

bayılma

hissi,

bulanık

görme,

hızlı

veya

düzensiz

kalp

atımı

(palpitasyon) gibi semptomlar ile düşük kan basıncı

Beyaz kan hücrelerinde (lökositoz) artış

Kanın pıhtılaşmasında artma

Vücut sıvı ve tuzları:

Bilinmiyor:

Vücuttaki su ve tuz miktarındaki artış nedeniyle oluşan yüksek kan basıncı ve şişlik

Vücuttaki potasyum kaybı nedeni ile kramp ve spazm. Seyrek olarak konjestif kalp

yetmezliği adı verilen vücudun kanı düzgün pompalayamaması durumu oluşabilir.

Sindirim sistemi:

Bilinmiyor:

Ülser

Bulantı veya kusma

Yutmada zorluk

Hazımsızlık

İshal

Midede şişkinlik

Karın ağrısı

Özellikle yüksek doz alındığında devamlı hıçkırık

Kulaklar:

Bilinmiyor:

Sersemlik veya baş dönmesi (vertigo)

Göz bozuklukları:

Bilinmiyor:

Göz merceğinin matlaşması (katarakt)

Göz içi basıncın artışı (Glokom adı verilen bu rahatsızlık gözlerde ağrı ve baş ağrısına

neden olabilir).

Göz sinirlerinde şişme (görme bozukluğuna neden olan papilla ödemi adı verilen bir

duruma neden olabilir)

Artan intraoküler basınç ile göz sinirlerinde olası hasar ve göze perde inmesi

Gözün ön kısmının (kornea) veya gözün beyaz kısmının (sklera) incelmesi

Gözde viral veya mantar enfeksiyonlarında kötüleşme

Göz küresinin anormal şekilde dışarı çıkması (ekzoftalmi)

Bulanık veya bozulmuş görüş (retina ve koroid membrandaki hastalığa bağlı olarak)

Genel hastalıklar:

Bilinmiyor:

Yaraların geç iyileşmesi

Çocuklarda huzursuzluk

Yorgun veya hasta hissetme

Enjeksiyon bölgesinde cilt reaksiyonları

Yetişkinlerde huzursuzluk

Karaciğer, safra ve safra yolları hastalıkları:

Bilinmiyor:

Metilprednizolonun karaciğerinize zarar verebileceği, karaciğer iltihabı ve karaciğer

enzimlerinde artış olabileceği raporlanmıştır.

Hormon ve metabolik sistem:

Bilinmiyor:

Bebek ve çocuklarda kalıcı olabilen büyüme geriliği

Yüzün yuvarlak ve ay görünümünü alması (Cushingoid yüz)

Şeker hastalığı veya mevcut şeker hastalığında kötüleşme

Kadınlarda adet döneminde düzensizlik veya adet görememe

İştah ve kilo artışı

Yağın dokularda anormal şekilde yer yer veya tümör benzeri birikmesi

Uzun tedaviler, kanınızdaki bazı hormonların miktarının azalmasını tetikleyerek kan

basıncınızın düşmesine ve sersemlik haline neden olabilir. Bu durum birkaç ay sürebilir.

Vücudunuzda enzim adı verilen ve sindirime yardımcı olan bazı kimyasal maddeler

(alanin transaminaz, aspartat transaminaz ve alkalen fosfataz) kortikosteroid tedavisi ile

kanınızda

artabilir.

Genellikle

ufak

olan

artış,

ilacın

kanınızdan

tamamen

temizlenmesinin ardından normale döner. Bu artış sizde herhangi bir belirti vermez.

Ancak kan testi yaptırdığınızda ortaya çıkar.

Bağışıklık sistemi:

Bilinmiyor:

Enfeksiyonlara

karşı

duyarlılıkta

artma,

verem

gibi

hastalıklar

için

yapılan

deri

testlerinde yanlış sonuçlar almaya neden olabilir.

Kas, kemik ve eklemler:

Bilinmiyor:

Kaslarda güçsüzlük

Kırılgan kemikler (kemiklerin kolayca kırılması)

Kas kaybı

Kemik kırıkları

Zayıf kan akışı yüzünden kemik yoğunluğunda azalma ve bunun yol açabileceği kalça

ağrısı

Eklem ağrısı

Ağrı ve/veya şişkinliğin eşlik ettiği, kas kirişlerinde yırtılma

Kas krampları veya kas spazmı

Enfeksiyona bağlı olarak eklemlerde şişkinlik ve ağrı

Sinir sistemi ve duygusal durum:

Bilinmiyor:

Metilprednizolonun da dahil olduğu steroid ilaçları, mental (zihinsel) hastalıklara neden

olabilir.

durum

yetişkinlerde

çocuklarda

yaygındır.

Metilprednizolon

kullanan her 100 kişiden 5 kişide görülebilir.

İntihar düşüncesi, depresyon (ruhsal çöküntü)

Hareketlilik, yorulmazlık gibi belirtileri olan kendini çok iyi hissetme durumu, ya da iniş

çıkışlarla seyreden ruhsal durumda değişkenlik

Endişe, uyku sorunları, düşünmede zorluk veya kafa karışıklığı, hafıza kaybı

Gerçekte

olmayan

şeyler

görme,

duyma,

garip

korkular

düşünceler,

normal

davranışlardan farklı davranış sergileme

Diğer sinir sistemi hastalıkları konvülsiyon (ataklar), amnezi (hafıza kaybı), kognitif

bozukluk (zihinsel değişimler, sersemlik ve baş ağrısı)

Sırtta ağrı veya zayıflık (omurganın üzerini veya dışını anormal miktardaki yağın

kaplaması şeklindeki ender br hastalık olan epidural lipomatozisden ötürü)

Deri:

Bilinmiyor:

Sivilce

Berelenme

Özellikle enjeksiyon yerinde apse

Deride çatlaklar ile birlikte derinin incelmesi

Deride küçük mor/ kırmızı lekeler

Deride koyu veya açık lekelenmeler, deri renginde olağandışı değişikliklerde artış

Yüz ve vücutta kıllanmada artış (hirsutism)

Kızarıklık, kaşınma, ürtiker

Terlemede artış

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00

08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında

daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

DEPO-MEDROL’ün saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Dondurmayınız.

DEPO-MEDROL’ü ışıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEPO-MEDROL’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

PFIZER İLAÇLARI Ltd.Şti.

Muallim Naci Cad. No:55

34347 Ortaköy/İSTANBUL

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.

Büyükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Tel: (0 288) 427 10 00

Faks: (0 288) 427 14 55

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.