DENTINOX 3.4 MG/ G + 3.2 MG/ G + 150 MG/ G JEL, 20 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DENTINOX 3.4 MG/ G + 3.2 MG/ G + 150 MG/ G JEL, 20 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DENTINOX 3.4 MG/G + 3.2 MG/G + 150 MG/G JEL, 20 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çeşitli

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 164/20
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-04-1993
 • Son Güncelleme:
 • 10-05-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DENTİNOX 3.4 mg/g +3.2 mg/g + 150 mg/g jel

Diş ve dişetlerine uygulanır.

Etkin madde:

Her bir gram jel etkin madde olarak; 3.4 mg Lidokain hidroklorür (H

O), 3.2 mg

Hidroksipolietoksidodekan 600 ve 150.0 mg Kamomil tentürü içerir.

Yardımcı madde:

Ksilitol, % 70’lik sorbitol solüsyonu, disodyum edetat, propilen glikol,

karbomer 974, sodyum hidroksit, polisorbat 20, sodyum sakarin, mentol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DENTİNOX nedir ve ne için kullanılır?

2.

DENTİNOX’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DENTİNOX nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DENTİNOX’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DENTİNOX nedir ve ne için kullanılır?

DENTİNOX, 10 g ve 20 g’lık alüminyum tüplerde sunulan bir ilaçtır.

DENTİNOX, etkin madde olarak lidokain hidroklorür, hidroksipolietoksidodekan 600 ve

kamomil tentürü içerir.

DENTİNOX, ağrı kesici ve iltihap giderici etkileri sayesinde, çocuklarda diş çıkarma sırasında

görülen veya dişeti iltihabı sırasında görülen ağrılı ve iltihaplı durumların giderilmesinde

kullanılır.

2. DENTİNOX’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DENTİNOX’u

aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Etkin

madde

veya

formüldeki

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine

alerjiniz

(aşırı

duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

DENTİNOX’u

aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Diş etinde ciddi kızarıklık ve şişme olması durumunda doktorunuza bildiriniz.

Göze temas ettirilmemelidir.

“Bu

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.”

DENTİNOX’un

yiyecek ve içecek ile kullanılması

DENTİNOX’un yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın hamilelik boyunca kullanılıp kullanılamayacağına bir hekim karar vermelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme dönemi boyunca ilacın kullanılıp kullanılamayacağına bir hekim karar vermelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ya da makine kullanımı üzerine herhangi bir etki bildirilmemiştir.

DENTİNOX’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DENTİNOX sorbitol içermektedir.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere

karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

DENTİNOX propilen glikol içerdiğinden iritasyona neden olabilir.

İçeriğinde bulunan diğer yardımcı maddeler için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi

bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DENTİNOX’un diğer ilaçlar ile birlikte kullanımında herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DENTİNOX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz

başka

tavsiyede

bulunmadıkça;

günde

DENTİNOX

uygulaması

yeterlidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Doktorunuz başka bir tavsiyede bulunmadıkça; diş etinin etkilenmiş bölgesine temiz bir

parmak ya da pamuk yardımı ile uygulanıp hafifçe masaj yapılır. Özellikle yemeklerden sonra

ve uykudan önce uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Yaş sınırı bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer DENTİNOX’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DENTİNOX kullandıysanız:

DENTİNOX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DENTİNOX’u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DENTİNOX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

DENTİNOX tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DENTİNOX’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

DENTİNOX’u

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişmeye neden olan, yutma veya nefes alma

zorluklarına veya ciltte şiddetli kaşıntıya yol açabilen ciddi alerjik reaksiyon.

‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DENTİNOX’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

DENTİNOX ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

DENTİNOX’un Saklanması

DENTİNOX’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DENTİNOX’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

DENTİNOX’u

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

DENTİNOX GESELLSCHAFT (Almanya) lisansı ile

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467

Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No: 3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.