DENCOL JEL SPREY, 20 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DENCOL JEL SPREY, 20 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DENCOL JEL SPREY, 20 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çeşitli

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 225/65
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 25-06-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 5

KULLANMA TALİMATI

DENCOL %8.71 jel sprey

Ağız içine uygulanır.

Etkin madde:

Her 1 g jel 87.1 mg kolin salisilat içerir.

Yardımcı maddeler:

Klorhekzidin glukonat, gliserin, sorbitol (% 70) (E420), povidon K90,

polioksil 40 hidrojenize hint yağı, sitrik asit monohidrat ve deiyonize su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu

ilacın

kullanımı

sırasında

doktora

veya

hastaneye

gittiğinizde

doktorunuza

bu

ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DENCOL nedir ve ne için kullanılır?

2.

DENCOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DENCOL nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DENCOL’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DENCOL nedir ve ne için kullanılır?

DENCOL, sprey başlıklı plastik şişede, 1 gramında 87.1 mg kolin salisilat içeren haricen

ağız içine uygulanan ağrı kesici (analjezik) etkisi olan bir jel spreydir.

DENCOL, ağızdaki iltihap ve yaralarda, diş protezleri ve çene ortopedik cihazlarından

kaynaklanan baskı ve yara yerlerinde görülen ağrıların giderilmesinde, 6 aydan büyük

çocuklarda diş çıkarma ağrılarında ağrı kesici olarak kullanılır.

2. DENCOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DENCOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

6 aylıktan küçük bebeklerde

Kolin salisilat veya DENCOL’ün bileşenlerine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

DENCOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

VİRAL

GRİP

VEYA

SUÇİÇEĞİ

BELİRTİLERİNİN

GÖRÜLDÜĞÜ

ÇOCUKLAR

ERGENLİK

ÇAĞINDAKİ

GENÇLERDE,

ASPİRİN

BENZERİ

İLAÇLARIN

KULLANILMASIYLA ORTAYA ÇIKAN NADİR FAKAT CİDDİ BİR HASTALIK OLAN

REYE

SENDROMU

GÖRÜLEBİLECEĞİNDEN

DOKTORA

DANIŞILMADAN

KULLANILMAMALIDIR.

2 / 5

Hamilelik durumunda doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

yaş

altı

hastalarda

viral

grip/soğuk

algınlığı

veya

suçiçeği

durumlarında

hekime

danışmadan kullanmayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DENCOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DENCOL

süte

geçebileceği

için

emzirme

döneminde

doktor

tarafından

önerilmedikçe

kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

DENCOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol (% 70) (E420) nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından

bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse DENCOL’ü almadan önce doktorunuza

danışınız.

İçeriğinde bulunan polioksil 40 hidrojenize hint yağı nedeniyle mide bulantısına ve ishale, ayrıca

deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Küçük çocuklarda aspirin (asetilsalisilik asit) içeren ürünler ile birlikte kullanılmaz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DENCOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 4 kez 1 puf kullanınız.

Gece yatmadan önce ve yemeklerden önce kullanılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

DENCOL sadece ağızdan kullanım içindir.

Bir pamuğa veya temiz bir parmağa 1 puf sıkıp söz konusu yere hafifçe masaj yapınız.

3 / 5

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 aylıktan küçük bebeklerde kullanılması uygun değildir.

Ağrının şiddetine göre 6 saatte bir kullanılabilir.

Viral grip veya suçiçeği şüphesi olan 16 yaş altı çocuklarda doktor tavsiyesi ile kullanınız.

Yaşlılarda kullanımı:

DENCOL’ün yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

DENCOL’ün

böbrek

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalardaki

güvenilirlik

etkililiği

incelenmemiştir.

Eğer DENCOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DENCOL kullandıysanız:

DENCOL’den

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

DENCOL’ü kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozu yeniden almaya devam ediniz.

DENCOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DENCOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DENCOL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü, yüzde ve/veya dilde şişme (anaflaksi)

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (hipersensitivite)

Alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise DENCOL’e karşı

ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla

görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

4 / 5

Seyrek:

Baş dönmesi

Denge kaybı

Kan basıncında aşırı düşme

Nefes darlığı

Hırıltılı soluma

Bilinç kaybı ile birlikte kusma

Kurdeşen (ürtiker)

Kaşıntı

Deri döküntüsü

Viral grip veya suçiçeği şüphesi olan 16 yaş altı çocuklarda bilinç kaybı ile birlikte kusma

görülebilir.

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Solunum yolu kanallarında daralmaya (bronkospazma) ve duyarlı

hastalarda astım krizine neden olabilir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DENCOL’ün saklanması

DENCOL’ü

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin

veya

ambalajın

üzerinde

belirtilen

son

kullanma

tarihinden

sonra

DENCOL’ü

kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DENCOL’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul

0 216 456 65 70 (Pbx)

0 216 456 65 79 (Faks)

info@berko.com.tr

5 / 5

Üretim yeri:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/İstanbul

0 216 592 33 00 (Pbx)

0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.