DELIX PROTECT 10 MG TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DELIX PROTECT 10 MG TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DELIX PROTECT 10 MG TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • methylprednisolone

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 113/15
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 16-10-2002
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DELİX protect 10 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Ramipril

10 mg

Yardımcı

maddeler:

Hidroksipropil

metilselüloz,

prejelatinize

mısır

nişastası,

mikrokristalize selüloz, sodyum oktadesil hidrojen fumarat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DELİX nedir ve ne için kullanılır?

2. DELİX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DELİX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DELİX'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DELİX nedir ve ne için kullanılır?

DELİX, ramipril adı verilen ver anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü olarak

bilinen bir etkin madde içerir. Bu madde kalp ve kan damarları üzerinde etki gösterir.

28 çentikli tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Doktorunuz size DELİX’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş

olabilir:

Kan basıncınız (tansiyonunuz) yüksekse, düşürmek için

Kalp

yetmezliği

adıyla

bilinen

hastalığınız

varsa,

kalbinizin

vücudunuza

pompalamasına yardımcı olmak için

Daha önce kalp krizi geçirdiyseniz, kalbinizin zayıflamasını önlemek için

Kalp ve dolaşım problemleri olan veya daha önce inme geçiren bir hastaysanız: kalp krizi,

inme, kalp veya dolaşım problemlerinde artış riskini azaltmak veya kalbinizin dolaşımını

düzeltmek için cerrahi girişim (örneğin kalp bypass ameliyatı) gerekmesi riskini azaltmak

amacıyla

Sigara içen, daha önce kalp veya dolaşım problemleri, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği

veya idrarda protein çıkması gibi sorunlar yaşamış bir şeker hastası iseniz: kalp krizi, inme,

kalp veya dolaşım problemlerinde artış riskini azaltmak veya kalbinizin dolaşımını düzeltmek

için cerrahi girişim (örneğin kalp bypass ameliyatı) gerekmesi riskini azaltmak amacıyla

(DELİX, tansiyonu düşürmek, kanı sulandırmak veya kan yağlarını düşürmek için ihtiyaç

duyulan diğer tedavilerle beraber kullanılabilir.)

2. DELİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DELİX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Ramiprile, ilacın içerdiği diğer maddelerden birine veya bir başka ADE inhibitörüne karşı

alerjiniz varsa

Daha önce anjiyoödem (ciltte veya solunum yollarında şişme) geçirdiyseniz

Diyalize giriyorsanız veya başka bir çeşit kan filtrasyonu kullanıyorsanız. Kullanılan cihaza

göre DELİX sizin için uygun olmayabilir.

Böbreklerinize gelen kan akımını azaltacak bir damar darlığı var ise

Düşük veya hızla değişebilen bir tansiyona sahipseniz

Hamileyseniz

Şeker hastalığı (diyabet) ya da böbrek yetmezliğiniz varsa ve aliskiren isimli yüksek

tansiyon ilacını kullanıyorsanız

Diyabet hastasıysanız ve buna bağlı böbrek bozukluğunuz varsa, DELİX’i anjiyotensin

reseptör antagonisti içeren tansiyon düşürücü bir ilaç ile beraber kullanmayınız.

DELİX’in çocuklarda kullanımı önerilmez.

DELİX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Tedavi sırasında yüz, kol veya bacaklar, dudaklar, dil veya boğazda şişme, solunum

güçlüğü, çarpıntı ve yutma güçlüğü (anjiyoödem) veya karın ağrısı (ağrıyla beraber bulantı

veya kusma da olabilir) ortaya çıkması halinde: tedaviyi hemen kesiniz ve size en yakın

hastanenin acil servisine başvurunuz

Şiddetli

tansiyon

yüksekliğiniz

varsa.

Doktorunuz

tedavinin

başlangıç

döneminde

sizi

yakından takip etmek isteyebilir

Kalp yetmezliğiniz varsa. Doktorunuz tedavinin başlangıç döneminde sizi yakından takip

etmek isteyebilir

Daha önceden, üfürüm veya blok gibi, kalp veya kalp kapakçıklarıyla ilgili herhangi bir

sorununuz olduysa. Doktorunuz tedavinin başlangıç döneminde sizi yakından takip etmek

isteyebilir

Daha önce diüretik (idrar söktürücü) ilaçlarla tedavi gördüyseniz. Doktorunuz tedavinin

başlangıç döneminde sizi yakından takip etmek isteyebilir

Tuz dengesiyle ilgili sorunlarınız olduysa (sodyum veya potasyum düzeylerinde yükselme

veya düşme gibi). Bu durum, kusma veya ishal nedeniyle vücudun su kaybetmesi ya da tuzun

ileri derecede kısıtlandığı bir diyet uygulanması nedeniyle ortaya çıkmış olabilir

Karaciğerinizle ilgili bir sorununuz varsa. Bu durumda doktorunuz sizi yakından takip

etmek isteyebilir

Kalp veya beyin damarlarınızda kan akımıyla ilgili bir sorun varsa. Doktorunuz tedavinin

başlangıç döneminde sizi yakından takip etmek isteyebilir.

İleri

yaşın

üzerindeyseniz

doktorunuz

tedaviye

başlamadan

önce

böbrek

işlevlerinizi

değerlendirmek isteyebilir.

Böbreklerinizle ilgili bir sorununuz varsa. Doktorunuz DELİX’i reçetelemeden önce böbrek

işlevlerinizi değerlendirecek ve tedavi sırasında da sizi izlemeye devam edecektir. Böbreklerle

ilgili sorunlarınız varsa, doktorunuzun ilacın dozunu yeniden ayarlaması gerekebilir.

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan anjiyotensin reseptör antagonisti (AIIRA) ya da

aliskiren içeren ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız tek başına kullanıma göre tansiyon düşüklüğü

(hipotansiyon), kanda potasyum seviyesinde artış (hiperkalemi) ve böbrek fonksiyonunda

azalma riskine ait kanıtlar bulunmaktadır. Bu ilaçların birlikte kullanımı önerilmez.

Doktorunuz tedavi sırasında kan potasyum ve sodyum düzeyinizin düzenli olarak takip

edilmesini isteyebilir.

Doku hücrelerinin aralarındaki boşlukları dolduran esnek yapılı bir protein olan kollajenin

yapısına

girdiği

dokuları

ilgilendiren

Lupus

veya

skleroderma

gibi

kollajen

doku

hastalığınız varsa. Doktorunuz, özellikle böbrek problemleriniz de varsa ve başka ilaçlar

kullanıyorsanız, kan ve idrar takibi yapmak isteyebilir.

Ameliyat

olmanız

veya

size

anestezi

uygulanması

gerekirse,

doktorunuza

veya

diş

hekiminize

DELİX

kullandığınızı

söyleyiniz;

tedavinizin

aldığınız

ilaca

uygun

şekilde

değiştirilmesi gerekebilir.

Eğer arı ve böcek sokmasına karşı alerjiyi azaltma amacıyla tedavi görüyorsanız

Eğer hamile kalmayı düşünüyorsanız (veya hamile iseniz) mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

DELİX hamileliğin ilk 3 ayında tavsiye edilmemektedir ve hamileliğin 3 ayından sonra

bebeğe ciddi zararlar verebilir (bkz. Hamilelik bölümü).

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

DELİX ile tedavi, devamlı tıbbi gözetim gerektirir.

DELİX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DELİX kullanımı sırasında alkol alımı baş dönmesine ve sersemlik hissine yol açabilir.

DELİX kullanırken ne kadar alkol alabileceğiniz konusunda sorularınız var ise doktorunuza

danışınız. Çünkü DELİX’in kan basıncını düşürücü etkisini alkol artırabilir.

Besinler DELİX’in emilimini etkilemez. Tabletleri, yemekler sırasında veya yemekten önce

ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda

yutunuz.

Tuz: Gıdalarla fazla miktarda tuz alınması DELİX’in tansiyon düşürücü etkisini zayıflatabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile kalmayı düşünüyorsanız (veya hamile iseniz) mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

İlacı kullanırken etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanılması gerekir.

Hamileliğinizin ilk 12 haftası boyunca DELİX almamalısınız. 13. haftadan sonra kesinlikle

DELİX kullanmayınız çünkü hamilelik süresince kullanım bebeğinize zarar verebilir.

DELİX

kullanırken

hamile

kalırsanız

hemen

doktorunuza

söyleyiniz.

Planlanan

gebelik

öncesinde uygun alternatif bir tedaviye geçiş yapılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde DELİX kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut olmadığı için DELİX

tavsiye edilmez ve özellikle yeni doğan veya erken doğan bebekleri emzirme döneminde,

güvenliği kanıtlanmış olan alternatif tedavi yöntemleri tercih edilmelidir.

Emzirme döneminde DELİX’i almamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

DELİX kullanırken baş dönmesi hissedebilirsiniz. Daha çok DELİX’e başlarken veya yüksek

doza geçtiğinizde baş dönmesi hissedebilirsiniz. Eğer baş dönmesi yaşarsanız araç veya

makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DELİX’in etkisini azaltabileceğinden aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzu

bilgilendiriniz:

Ağrı ve yangıyı azaltmak için kullanılan ibuprofen ve indometazin, aspirin gibi ilaçlar

(non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler)

Düşük kan basıncı, şok, kardiyak bozukluk, astım veya alerji tedavisi için kullanılan efedrin,

noradrenalin ve adrenalin gibi ilaçlar. Doktorunuz kan basıncınız ölçmek isteyecektir.

Birlikte kullanıldığında yan etkilerin görülme olasılığı artabileceğinden, aşağıdaki ilaçlardan

birini alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan anjiyotensin reseptör antagonisti (AIIRA) ya da

aliskiren içeren ilaçlar (tek başına kullanımına göre tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon), kanda

potasyum seviyesinde artış (hiperkalemi) ve böbrek fonksiyonu değişiklikleri açısından riski)

Ağrı ve yangıyı azaltmak için kullanılan ibuprofen ve indometazin, aspirin gibi ilaçlar (non-

steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler)

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (kemoterapi)

Nakil sonrası organ reddinde kullanılan siklosporin gibi ilaçlar

Furosemid gibi diüretikler (idrar söktürücüler)

Kanınızdaki

potasyum

miktarını

artıran

spironolakton,

triamteren,

amilorid,

potasyum

tuzları ve heparin (kan inceltici) gibi ilaçlar

Yangı tedavisinde kullanılan prednizolon gibi steroid ilaçları

Allopurinol (kanınızdaki ürik asit miktarını düşürmek için kullanılır)

Prokainamid (kalp ritim bozuklukları için)

DELİX

etkileşime

girebileceğinden

aşağıdaki

ilaçları

kullanıyorsanız

doktorunuzu

bilgilendiriniz:

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ağız yoluyla alınan şeker düşürücüler ve insülin gibi

ilaçlar (DELİX tedavisi sırasında kan şekeri düzeylerinizi yakından takip ediniz)

DELİX

birlikte

vildagliptin

(ağız

yoluyla

kullanılan

şeker

düşürücü)

temsirolimus, everolimus, sirolimus gibi (kanser ve organ nakli tedavisinde kullanılır) ilaçlar

kullanıyorsanız, anjiyoödem (yüz, dudaklar, gözler veya boğazdaşişme) gelişme riski artabilir

Lityum (ruh sağlığı problemleri için kullanılır). DELİX, kanınızdaki

lityum

miktarını

artırabilir. Doktorunuz kanınızdaki lityum miktarını yakından takip etmek isteyecektir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DELİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DELİX’i doktorunuzun size söylediği şekilde kullanmaya özen gösteriniz. Sorularınız olur ise

doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) tedavisi:

Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) tedavisinde, olağan başlangıç dozu günde bir kez 1.25 mg

yarım veya 2.5 mg’lık bir tablettir.

Kan basıncınız düzene girene kadar doktorunuz uygun miktarı ayarlayacaktır.

Yüksek tansiyon hastalarının çoğu günde bir kez, 2.5 mg ila 5 mg DELİX dozuna ihtiyaç

duymaktadır (2.5 mg’lık bir veya iki tablet ya da 5 mg’lık bir tablet). Ancak doktorunuz sizin

farklı bir dozla tedavi edilmeniz gerektiğine karar verebilir.

En yüksek günlük doz, 10 mg DELİX’dir (5 mg’lık iki tablet ya da 10 mg’lık bir tablet)

Eğer daha önceden idrar söktürücü kullanmaya başlamış iseniz, DELİX’e başlaman önce

doktorunuz idrar söktürücü ilacınızı bırakmanızı veya azaltmanızı isteyebilir.

— Kalp krizi, inme (felç) ve kalp-damar hastalığına bağlı ölüm riskini azaltmaya yönelik

tedavi

Önerilen olağan başlangıç dozu, günde bir kez 2.5 mg’lık bir tablettir (2.5 mg DELİX).

Doktorunuz daha sonra dozu artırmaya karar verebilir.

En yüksek günlük doz, 10 mg DELİX’dir.

— Şeker hastalığına bağlı veya şeker hastalığından bağımsız böbrek hastalığı tedavisi

Önerilen olağan başlangıç dozu günde bir kez 1.25 mg yarım veya 2.5 mg’lık bir tablettir

Kan basıncınız düzene girene kadar doktorunuz uygun miktarı ayarlayacaktır.

Günlük doz 5 mg veya 10 mg olarak ayarlanabilir.

— Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde, olağan başlangıç dozu günde bir kez 1.25 mg’lık

yarım tablettir.

Kan basıncınız düzene girene kadar doktorunuz uygun miktarı ayarlayacaktır.

En yüksek günlük doz, 10 mg DELİX’dir (5 mg’lık iki tablet ya da 10 mg’lık bir tablet)

— Kalp krizi sonrası tedavi

Yeni kalp krizi geçirmiş hastalarda olağan başlangıç dozu, günde bir kez 1.25 mg dozdan iki

kez (sabah ve akşam) 2.5 mg’lık birer tablet olmak üzere, günde 5 mg DELİX’e kadar

çıkabilir.

Kan basıncınız düzene girene kadar doktorunuz uygun miktarı ayarlayacaktır.

En yüksek günlük doz, 10 mg DELİX’dir (5 mg’lık iki tablet ya da 10 mg’lık bir tablet)

Uygulama yolu ve metodu:

DELİX ağızdan alınır.

Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri, yemekler

sırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz.

Tabletleri her gün aynı saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, kan basıncınız

üzerinde

etkiyi

elde

etmenizi

sağlayacaktır.

Aynı

zamanda,

tabletleri

zaman

alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

DELİX, 18 yaş altı ergenler ve çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlıysanız,

idrar

söktürücü

ilaç

kullanıyorsanız

veya

kalp,

karaciğer

böbrek

probleminiz varsa, doktorunuz daha düşük bir dozla tedavinize başlayabilir. Daha sonra

gerekirse dozunuzu yükseltebilir.

Eğer DELİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DELİX kullandıysanız:

Doktorunuzu bilgilendiriniz veya size en yakın hastaneye gidiniz. Hastaneye giderken araç

kullanmayınız,

birinin

sizi

götürmesi

veya

ambulans

çağırması

hastaneye

ulaşınız.

Yanınıza ilacınızın kutusunu alınız, böylece doktorunuz ne kadar ilaç aldığınız hakkında bilgi

sahibi olacaktır.

DELİX’ten

kullanmanız

gerekenden

fazlasını kullanmışsanız,

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

DELİX'i kullanmayı unutursanız:

Eğer tek doz DELİX’i almayı unutursanız, bir sonraki normal dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DELİX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

DELİX tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz DELİX ile tedavinizin ne kadar

süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz

yönde etkilenebilir.

DELİX

tedavisini

doktorunuzun

onayı

olmadan

bırakırsanız,

aşağıdaki

durumlar

ortaya

çıkabilir:

Tansiyonunuz yeniden yükselebilir

Kalp yetmezliğiniz ağırlaşabilir

Kalp krizi veya inme geçirme ve kalp veya dolaşım problemlerinin görülme riski artar

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DELİX ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdaki ciddi yan etkilerin ortaya çıkması halinde DELİX kullanmayı bırakınız ve

hemen doktorunuzla konuşunuz- acil tıbbi tedavi gerekli olabilir:

Kaşıntı ve döküntü ile birlikte yutma ve nefes almayı güçleştirebilen yüzde, dudaklarda ve

boğazda şişme. Bu DELİX’e karşı ciddi bir alerjik reaksiyonun belirtisi olabilir.

Döküntü,

ağızda

yaralar,

mevcut

deri

hastalığının

kötüleşmesi,

deride

kızarıklık,

toplanması ya da soyulmayı içeren şiddetli deri reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu,

toksik epidermal nekroliz ya da eritema multiforme gibi).

Aşağıdaki yan etkilerin ortaya çıkması halinde hemen doktorunuzla konuşunuz:

Kalp atımında hızlanma, düzensiz ya da hızlı kalp atımı (çarpıntı), göğüs ağrısı, göğüste

sıkışma ya da kalp krizi veya felç gibi daha ciddi sorunlar.

Nefes darlığı ya da öksürük (Bunlar akciğer hastalığı belirtisi olabilir).

Deride kolay berelenme, kanamanın normalden uzun sürmesi, kanama belirtisi (dişeti

kanaması), deride mor noktalar, deride pıhtılaşma lekeler ya da normalden daha kolay

enfeksiyon gelişmesi, boğaz ağrısı, ateş, yorgunluk, baş dönmesi, deride solukluk. Bunlar kan

ya da kemik iliği ile ilişkili sorunların belirtisi olabilir.

Sırtınıza da vuran mide ağrısı. Bu pankreas iltihabı (pankreatit) belirtisi olabilir.

Ateş, titreme, yorgunluk, iştahsızlık, mide ağrısı, bulantı, deride ve gözlerde sararma

(sarılık). Bunlar karaciğer iltihabı (hepatit) ya da karaciğer hasarı belirtisi olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygın

Baş ağrısı, baş dönmesi

Kuru

öksürük,

bronş

iltihabı,

yüz

kemiklerinin

içindeki

hava

boşluklarının

iltihabı

(sinüzit), nefes darlığı

Gastrointestinal enflamasyon (gastrointestinal kanaldaki iltihabi reaksiyonlar), sindirim

bozuklukları, karın ile ilgili rahatsızlık, hazımsızlık, gastrit (mide mukozası iltihabı), diyare,

bulantı, kusma

Kas ağrısı, kas spazmları (krampları)

Kan potasyum düzeyinde artış

Düşük tansiyon, oturur ya da yatar durumdan ayağa kalkınca kan basıncı düşüşü, bayılma

Göğüs ağrısı, bitkinlik (yorgunluk)

Deri döküntüsü ya da deride kabarıklıkla birlikte seyreden deri döküntüsü (makülo-

papüler döküntü)

Yaygın olmayan

Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs

ağrısı) veya miyokard infarktüsü (kalp krizi) dahil olmak üzere kalp atımının hızlanması, kalp

atım düzensizliği, çarpıntı, kollar ve bacaklarda ödem

Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış

Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi), karıncalanma/ ürperme hissi

(parestezi), tat bozuklukları, tat alma duyusu kaybı

Bulanık görme dahil olmak üzere görme bozuklukları

Burun tıkanıklığı, astımın şiddetlenmesi dahil olmak üzere bronşların daralması

Pankreas iltihabı, pankreas enzimlerinde artış, üst karın ağrısı, ağız kuruluğu

Akut böbrek yetersizliği dahil olmak üzere böbrek fonksiyon bozukluğu, idrar çıkışında

artış, kan üre artışı, kan kreatininde (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir

madde) artış, önceden mevcut olan proteinürinin (idrarda protein tespit edilmesi kötüleşmesi)

Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme: çok istisnai olarak, alerji sonucu yüz ve boğazda

şişmeden kaynaklanan hava yolu tıkanıklığı ölümcül sonuç verebilmektedir; sedef hastalığına

benzeyen bir tür deri hastalığı (psöriaziform dermatit), hiperhidroz (aşırı terleme), döküntü,

özellikle deriden hafif kabarık, kaşıntı

Karaciğer enzimlerinde artış

Cilt kızarması

İştahsızlık, iştah azalması

Pireksi (ateş)

Geçici iktidarsızlık, cinsel istek azalması

Depresif duygu durum, kayıtsızlık, kaygı, endişe, sinirlilik, uykululuk hali dahil olmak

üzere uyku bozuklukları (sersemlik, uyku hali)

Seyrek

Akyuvar hücresi sayısında azalma, agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma)

dahil

olmak

üzere

kandaki

parçalı

hücre

sayısında

azalma,

alyuvar

sayısında

azalma,

hemoglobinde azalma, kan pulcuğu sayısında azalma

Titreme, denge bozukluğu

Bir çeşit göz iltihabı

İşitme bozukluğu, kulak çınlaması

Dil iltihabı

Pul pul dökülme ile seyreden iltihaplı bir tür deri hastalığı, ürtiker

Ciddi sıvı eksikliği kapsamında kanın damarda ya da kalpte pıhtılaşması, damarlarda

darlık, hipoperfüzyon (perfüzyon bozukluklarının alevlenmesi), kan damarları iltihabı

Zihin karışıklığı durumu

Çok seyrek

Aftöz stomatit (oral kavitedeki yangısal reaksiyonlar)

Işığa duyarlılık

Bilinmiyor

Kemik iliği yetersizliği, kanın tüm hücresel yapılarında yetersizlik (pansitopeni), bir tür

kansızlık (hemolitik anemi)

Beyine giden damarların tıkanması sonucu oluşan felç ve beyine giden damarların geçici

tıkanması

sonucu

oluşan

geri

dönüşümlü

tür

felç

dahil

olmak

üzere

beyine

giden

damarların tıkanması, psikomotor becerilerde bozukluk (reaksiyonların bozulması), yanma

hissi, parozmi (koku bozuklukları)

Asteni (zayıflık)

Safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık, karaciğerde hücresel düzeyde hasar

Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),

eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık

oluşturan, aşırı duyarlılık durumu), üst deride içi sıvı dolu kesecikler oluşumuyla ortaya çıkan

bir grup deri hastalığı (pemfigus), sedef hastalığının şiddetlenmesi, tırnağın kısmen ya da

genel olarak yatağından oynaması, ciltte kabarıklık veya kızartı veya mukozada kızarıklık ve

kabartı (pemfigoid ya da likenoid), saç dökülmesi

Eklem ağrısı

Kan sodyum düzeyinde düşüş

El ve ayak parmaklarına giden kan akımındaki bozulma (Raynaud fenomeni)

Ani aşırı duyarlılık tepkileri, anti nükleer antikor artışı

Akut karaciğer yetersizliği

Erkekte meme büyümesi

Dikkat bozuklukları (konsantrasyon sorunları)

Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu (vücutta sıvı tutulmasına yol açan bir

hormonun aşırı üretilmesine bağlı olarak kan sodyum düzeyinin düşmesi ve buna bağlı

halsizlik, yorgunluk veya zihin karışıklığı)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DELİX'in saklanması

DELİX' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DELİX’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sanofi Sağlık Ürünleri

Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. No: 193. Levent 34394

Şişli-İstanbul

Tel: 212 339 10 00

Faks: 212 339 10 89

Üretim yeri:

Aventis Pharma S.p.A. 67019 Scoppito (L'Aquila) İtalya.

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.