DEKSTROZ DEM %5 IV İNFÜZYON İÇİN İZOTONİK ÇÖZELTİ, 1000 ML SETSİZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEKSTROZ DEM %5 IV İNFÜZYON İÇİN İZOTONİK ÇÖZELTİ, 1000 ML SETSİZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEKSTROZ DEM %5 IV İNFÜZYON İÇİN İZOTONİK ÇÖZELTİ, 1000 ML SETSİZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidrat

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 120/94
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-01-1970
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DEKSTROZ DEM % 5 I.V. İNFÜZYON İÇİN İZOTONİK ÇÖZELTİ

Damar içi yolla kullanılır.

Etkin madde:

Her 100 mL çözelti içinde

5

g dekstroz (şeker) bulunur.

Yardımcı madde:

Steril enjeksiyonluk su

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu

ilacın

kullanımı

sırasında,

doktora

veya

hastaneye

gittiğinizde

bu

ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEKSTROZ DEM % 5 nedir ve ne için kullanılır?

2. DEKSTROZ DEM % 5’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEKSTROZ DEM % 5 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEKSTROZ DEM % 5’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DEKSTROZ DEM % 5 nedir ve ne için kullanılır?

-DEKSTROZ DEM % 5, vücudun enerji gereksinimi için gerekli olan dekstroz adı verilen bir

şekeri içeren, damar içi yoldan kullanılan steril bir çözeltidir.

-Çözelti 100, 250, 500 ya da 1000 mL hacminde polietilen şişelerde sunulmuştur.

-DEKSTROZ DEM % 5, vücudun susuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde

vücuttan kaybedilen sıvının yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücuttan kaybedilen ya da

ağız yolundan yeterli düzeyde alınamayan şekerleri yerine koyarak vücudun enerji ihtiyacının

bir bölümünü karşılamak amacıyla da kullanılır.

- DEKSTROZ DEM % 5, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun

ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

2. DEKSTROZ DEM % 5’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEKSTROZ DEM % 5, birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz,

karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa ya da şeker hastasıysanız, doktorunuz bu

ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

Ayrıca bu çözelti, kan transfüzyonu ile birlikte, infüzyon öncesinde veya sonrasında aynı

infüzyon setinden uygulanmamalıdır.

DEKSTROZ DEM % 5’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

-Kan şekeriniz normalden yüksekse (hiperglisemi),

-Sizde kontrol altına alınamamış şeker hastalığı (diyabet) varsa,

-Vücudunuzdaki yapım-yıkım işlemlerinin yavaşlaması gibi durumlarda oluşabilen şekerlere

karşı bir tahammülsüzlük varsa,

-Vücudunuz aşırı düzeyde susuz kalmış ve bu durumu düzeltmek amacıyla büyük miktarlarda

şekerli sıvı verilmesine bağlı olarak sizde bir koma (hiperozmolar koma) durumu gelişmişse,

-Vücudunuzdaki karbonhidratların yıkımı sonucu oluşan bir yan ürün olan laktik asidin

düzeyleri artmışsa (hiperlaktatemi),

-Mısır ya da mısır ürünlerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa.

DEKSTROZ DEM % 5’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

-Sizde bir su zehirlenmesi durumu varsa,

-İdrar miktarının azalması ya da hiç idrar olmamasıyla seyreden ağır bir böbrek yetmezliği

durumunuz varsa,

-Kalp yetmezliğiniz varsa,

-Akciğer yetmezliğiniz varsa,

-Beyin damarlarınızın ani olarak tıkanması veya kanaması sonucu sizde bir felç durumu (akut

iskemik inme) oluşmuşsa,

-Son 24 saat içinde kafanıza yönelik bir travma geçirmişseniz,

-Kafa içi basıncınız yüksekse,

Eğer,

-Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan

önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilmelidir.

Bu ilacın size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir.

Ayrıca, yalnızca şişe sağlam ve sızdırmıyorsa, içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

DEKSTROZ DEM % 5’in yiyecek ve içecekle kullanımı:

DEKSTROZ DEM % 5, damar yolundan uygulanan bir ilaç olup, yiyecek ve içeceklerle

bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEKSTROZ DEM % 5, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal

söylediğinizden emin olunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

DEKSTROZ DEM % 5 ile tedaviniz sırasında araç ve makine kullanmak mümkün değildir.

Tedaviden sonra günlük aktivitelerinize devam edebilir, araç ve makine kullanabilirsiniz.

DEKSTROZ DEM % 5’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

DEKSTROZ DEM % 5’in içeriğinde bu tür maddeler bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç

almayı

planlıyorsanız,

alıyorsanız

veya

yakın

zamanda

aldıysanız

lütfen

doktorunuza

bildiriniz.

DEKSTROZ

5’e

ilave

edilerek

kullanılan

herhangi

ilaç

almadan

önce

doktorunuza danışınız. Eğer sizde şeker hastalığı varsa, size bu ilaç verilmeyebilir ya da içine

kandaki şekerinizi nötralize edecek bir ilaçla birlikte verilebilir.

Bu tedavi size uygulanmadan önce, kullanmakta olduğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi

bir ilacı doktorunuza veya hemşirenize bildirmeniz önemlidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DEKSTROZ DEM % 5 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

-

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına

doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma

nedenine göre karar verecektir.

-Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

-İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

-Doktorunuz DEKSTROZ DEM % 5 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik set aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş

grupları:

Çocuklarda kullanımı

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna, uygulamayı öneren doktor tarafından karar

verilir.

Yaşlılarda kullanımı

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızın şiddetine bağlı olarak

ilacı

size

uygulamayabilir;

uygulamaya

karar

verdiği

durumlarda

sizi

uygulama

sırasında dikkatle izleyecektir.

Eğer DEKSTROZ DEM % 5 etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKSTROZ DEM % 5 kullandıysanız:

DEKSTROZ DEM % 5’in kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya

eczacı ile konuşunuz.

DEKSTROZ DEM % 5’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEKSTROZ DEM % 5 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEKSTROZ DEM % 5 de içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan

kişilerde yan etkilere yol açabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

DEKSTROZ

DEM

%

5’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza

bildiriniz

veya

size

en

yakın

hastanenin

acil

bölümüne

başvurunuz:

-Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılı solunum, göğsünüzde sıkışma

hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrı ya da titreme/nezle

benzeri belirtiler.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEKSTROZ DEM % 5’e karşı ciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

-

Vücudunuzdaki sıvı miktarının azalması ve vücudunuzun susuz kalması (dehidratasyon),

-Kanınızdaki iyon adı verilen maddelerin (potasyum, magnezyum, fosfat vb.) düzeylerinde

azalmalar,

-Kan şekerinizde yükselme (hiperglisemi),

-Dolaşan kan hacminin artması (hipervolemi),

-İdrar miktarınızda artış,

-Uygulamanın yapıldığı bölgeden damar dışına çözeltinin sızması,

-Uygulamanın yapıldığı bölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme,

-Uygulamanın yapıldığı bölgede iltihaplanma,

-Uygulamanın yapıldığı damarlarda tahriş,

-Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan iltihaplanma,

-Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlarınızı tıkayan pıhtıların oluşumu.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. DEKSTROZ DEM % 5’in saklanması

DEKSTROZ DEM % 5’i,

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaki sıcaklıkta saklayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış şişeler saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık

kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir şişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç

verilmeyecektir.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra DEKSTROZ DEM % 5’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi ve üretici:

Dem İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Dem Plaza, İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:172

34755 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0 216 4284029

Faks: 0 216 4284069

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Çözelti, steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme

hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

İlave edilecek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile infüzyon

öncesi

sırasında

katılabilir.

Oluşan

ürünün

izotonisitesi

parenteral

uygulama

yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce, eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir.

İlave

ilaç

içeren

çözeltiler,

ilaç

eklenmesinden

hemen

sonra

kullanılmalı;

daha

sonra

kullanılmak üzere saklanmamalıdır.

Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna

bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona

hemen son verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış şişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

İlaç ekleme:

Dikkat:

Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle

geçimli olmalıdır. Ürüne ilaç ilavesi yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında

geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine ilave edilir.

3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Dikkat:

İçine ek ilaç uygulanmış şişeler saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1. Setin klempi kapatılır.

2. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişenin içine uygulanır.

4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

.

Bu pozisyondayken şişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.

6. Şişe eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.