DEKORT 8 MG/ 2 ML I.M./ I.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ, 1 AMPUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEKORT 8 MG/ 2 ML I.M./ I.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ, 1 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEKORT 8 MG/2 ML I.M./I.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ, 1 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • deksametazon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 85/88
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-03-1967
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DEKORT 8 mg/2 ml i.m./i.v. enjektabl solüsyon içeren ampul

Kas içine ve damar içine uygulama içindir.

Etkin madde: Her bir 2 ml’ lik ampul, 8 mg deksametazon 21-fosfata eşdeğer 9.26 mg

deksametazon 21-fosfat disodyum içermektedir.

Yardımcı madde(ler): Kreatinin, fenol, selit 545, sodyum sitrat dihidrat, sodyum hidroksit,

sodyum metabisülfit ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEKORT nedir ve ne için kullanılır?

2. DEKORT’ u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEKORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEKORT’ un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DEKORT nedir ve ne için kullanılır?

DEKORT,

kortikosteroid

(hormonlara

benzeyen

ilaçlar)

grubuna

dahil

ilaç

olan

deksametazon içeren ampuldür.

DEKORT, Tip I camdan yapılmış, halkalı 2 ml’lik amber renkli ampullerde bulunur. Her bir

karton kutu 1 adet 2 ml’ lik ampul içermektedir.

DEKORT, deksametazon etkin maddesini içermektedir.

DEKORT, vücutta iltihap ile ilgili çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir.

Deksametazon alerjik bozukluklar, endokrin hastalıklar (hormonlarla ilgili hastalıklar), deri

hastalıkları, romatizmal hastalıklar, göz ile ilgili (oftalmik) hastalıklar, kan hastalıkları, ödeme

yol açan hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, iltihabi bağ dokusu hastalıkları, sinir sistemi

hastalıkları veya solunum bozuklukları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

2. DEKORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEKORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Deksametazon’a veya DEKORT’ un bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı

duyarlılığınız var ise

Tüm vücudunuzu etkileyen bir enfeksiyonunuz var ise

Aşı yaptırmanız gerekiyorsa, özellikle de canlı aşılar (kızamık, kızamıkçık, kabakulak,

suçiçeği, oral çocuk felci, sarı humma, BGC tüberküloz aşısı, vb.)

DEKORT' u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Kalp yetmezliğiniz var ise,

Çevrenizde su çiçeği veya kızamık geçirmiş insanlar var ise, uzak durunuz

Tüberküloz hastalığınız var ise

Karaciğer ya da böbrek probleminiz var ise

Yüksek kan basıncı ya da diyabet hastalığınız var ise,

Kemik erimesi (osteoporoz) ya da kas zayıflığınız var ise,

Sindirim sistemi ya da mide probleminiz var ise

Göz bozukluğunuz varsa (herpes virüsü ile)

Psikiyatrik sorunlarınız veya epilepsi (sara) hastalığınız var ise

Göz tansiyonunuz (glokom) var ise

Miyastenia gravis hastalığınız (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) var ise

Mide (peptik) ülseriniz varsa

Migreniniz varsa

Parazit enfeksiyonunuz varsa

Büyüme bozukluğunuz varsa

Cushing sendromu’nuz (yüksek kortizol seviyesi ile seyreden bir tür hormonal

hastalık) varsa

Kafa travması geçiriyorsanız

İnme geçirdiyseniz

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

DEKORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEKORT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Deksametazon anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

DEKORT’ un araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

DEKORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’ dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

sodyum içermediği kabul edilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DEKORT kullanmadan önce

doktorunuza bilgi veriniz:

Kalp ve kan rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan varfarin gibi ilaçlar, kan basıncını

düşüren ilaçlar ve diüretikler (idrar söktürücüler)

Rifampisin ve rifabutin gibi antibiyotikler,

Fenitoin, karbamazepin, fenobarbiton ve primidon gibi epilepsi tedavisinde kullanılan

ilaçlar,

Aspirin veya fenilbutazon gibi ağrı kesici ya da iltihap giderici ilaçlar,

Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

Potasyum düzeylerini düşürmek için kullanılan ilaçlar,

Aminoglutethimid gibi kanser ilaçları,

Burun tıkanıklığı semptomlarını hafifletmek için kullanılan efedrin,

Glokom (göz içi basıncının artması) için kullanılan asetazolamid,

Ülser (mide asidi nedeniyle oluşan yaralar) için kullanılan karboneksolon,

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DEKORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

DEKORT ampul, doktorunuz tarafından damar ya da kas içine uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda DEKORT başlangıç dozu, hastalığın durumuna göre değişebilir.

Başlangıç dozu, 0.02 – 0.3 mg/kg/gün’dür ve 3 ya da 4 kısma bölünmüş olarak verilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek, karaciğer veya kalp fonksiyonu azalmasının ve eşlik eden hastalığının veya diğer ilaç

tedavisinin aşırı sıklığı dikkate alınarak ve genellikle dozaj aralığının düşüğünden başlayarak,

yaşlılarda doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Özellikle kortikosteroidler ile tedavi edilen

yaşlı

hastalarda

diyabet,

sıvı

retansiyonu

hipertansiyon

riski

göz

önünde

bulundurulmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

Karaciğer yetmezligi

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

Eger DEKORT’ un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKORT kullandıysanız:

DEKORT’ dan fazla alınması ile boğazın şişmesi, deri reaksiyonu, nefes alıp vermede

zorlanma görülebilir.

DEKORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DEKORT' u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi

devam ediniz.

DEKORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bu ilacı

almayı aniden durdurmanız tehlikeli

olabilir. Eğer bu tedaviyi sonlandırmanız

gerekiyorsa, doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz size ilacın dozunu yavaş yavaş

azaltarak sonlandıracaktır. Bu ilacı aniden sonlandırmanız durumunuzu daha kötüleştirebilir.

Ayrıca, yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz. Bunlar, ateş baş ağrısı, görme bozukluğu(gözde

ağrı veya göz iltihabı), hasta hissetme, kas ve eklem ağrısı, burnun iç kısmında şişlik, kilo

kaybı, deride kaşıntı ve konjunktivit.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEKORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Eğer bir yan etki yaşarsanız, yan etkilerden biri kötüleşirse veya bu kullanma talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

etki

karşılaşırsanız

doktorunuzu

veya

eczacınızı

bilgilendiriniz.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEKORT’ u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Döküntü

Kaşınma

Nefes alıp vermede zorlanma ya da bayılma

Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

DEKORT’ a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Depresif duygu (intihar düşüncesi dahil) hali

Ruh halinde aktif ya da pasif değişiklikler (aşırı taşkınlık, huzursuzluk)

Sinirli olma, uyku problemi, hafıza kaybı

Var olmayan nesneleri hissetme, görme veya duyma

Yalnız kalındığında korkutucu düşüncelere sahip olma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşagıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Mide şişkinliği

Bulantı veya kusma

Hıçkırık

İshal

Pankreas iltihabı (şiddetli sırt ya da mide ağrısı oluşumuna sebep olur)

Kanda tuz seviyesinde problemler

Kan basıncında yükselme

Kanın pıhtılaşması

Kalp krizini takiben kalp kası problemleri

Kan sekerinin yükselmesi

Kemiklerin zayıflaması, incelmesi (osteoporoz)

Kas zayıflığı

Ciltteki yaraların yavaş iyilesmesi

Sivilce

Glokom, katarakt, göz enfeksiyonları

Menstrual düzensizlik

Çocuklarda büyümenin yavaşlaması

Yüzde şişme

Nöbet veya epilepsinin tetiklemesi

Şiddetli baş ağrısı

Yorgunluk

İştah artışı veya kilo kaybı

Ödem ve kilo artışı

Bunlar DEKORT’ un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. DEKORT'un saklanması

DEKORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C’ nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEKORT'u kullanmayınız.

Eğer ambalajda herhangi bir hasar fark ederseniz DEKORT'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1

34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

İmal Yeri:

Deva Holding A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi,

Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.