DAYMOL 200 MG/ 500 MG EFERVESAN TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DAYMOL 200 MG/ 500 MG EFERVESAN TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DAYMOL 200 MG/500 MG EFERVESAN TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 231/28
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-04-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DAYMOL

®

200 mg / 500 mg efervesan tablet

Ağız yolu ile alınır.

Etkin maddeler:

Her bir efervesan tablet, 200 mg asetilsistein ve 500 mg parasetamol içerir.

Yardımcı maddeler:

Sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, povidon, sodyum klorür, sukraloz (E955) ve

limon aroması içerir.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DAYMOL nedir ve ne için kullanılır?

2. DAYMOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DAYMOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DAYMOL’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DAYMOL nedir ve ne için kullanılır?

DAYMOL suda tamamen eritildikten sonra içilerek kullanılan bir ilaçtır.

DAYMOL,

efervesan

tablet

içeren

ambalajlarda

piyasaya

sunulmaktadır.

Efervesan

tabletler beyaz renkte, iki tarafı düz ve yuvarlak şekildedir.

DAYMOL etkin madde olarak asetilsistein ve parasetamol içermektedir. Asetilsistein; bir

amino asit olan sistein türevi bir ajandır ve balgam söktürücü etkiye sahiptir. Parasetamol ise

ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

DAYMOL, ateş, eklem ağrısı, burun tıkanıklığı ile beraber solunum yollarında yoğun kıvamlı

balgam oluşumunun eşlik ettiği soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların kısa süreli (3 gün)

semptomatik tedavisinde kullanılır.

2. DAYMOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DAYMOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Asetilsisteine, parasetamole veya DAYMOL’ün diğer bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,

Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,

DAYMOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Astım

bronkospazm

(bronşların

daralması)

hikayeniz

ise,

DAYMOL’ü

kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Kansızlığı

(anemisi)

olanlarda,

akciğer

hastalarında,

karaciğer

böbrek

fonksiyon

bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Mide ve bağırsağınızda yara (ülser) ve yemek borusunda toplardamar genişlemesi gibi

rahatsızlıklarınız var ise,

Siroz hastası iseniz,

Sara (epilepsi) hastası iseniz,

Histamin intoleransınız (dayanıksızlık) varsa (belirtileri: baş ağrısı, burun akıntısının

eşlik ettiği rinit, kaşıntı v.b),

Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,

Parasetamol içeren başka bir ilaç alıyorsanız kullanmayınız. Parasetamol içeren başka

ilaçlarla birlikte kullanımı doz aşımına neden olabilir. Parasetamol içeren ve ağrı kesici,

ateş düşürücü, grip ve nezle semptomlarını giderici ya da uykuya yardımcı ilaçlar ile

birlikte kullanmayınız.

Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın

dozunda

veya

tekrarlayan

dozlarında

deride

kızarıklık,

döküntü

veya

deri

reaksiyonu görülen kişiler bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı

kullanmamalıdır.

Kilonuz normalin altındaysa, anoreksik iseniz ya da beslenme yetersizliğiniz mevcutsa,

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık

olan Gilbert sendromunuz varsa,

Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği

olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin) yıkımı görülebilir.

DAYMOL’ü kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

DAYMOL’ü

kullanırken

cildinizde

göz

çevresinde

herhangi

değişiklik

(örn.

Kızarıklık, kaşıntı, içi sıvı dolu kabarcık, kan oturması) fark ederseniz hemen doktorunuza

başvurunuz.

3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde,

DAYMOL kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Sepsis gibi glutatyon eksiliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini

arttirabilir.

Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

Mide bulantısı ve kusma

İştahsızlık

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

DAYMOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

DAYMOL’ün yiyecek ile beraber kullanılmasında bilinen bir sakınca bulunmamaktadır.

Alkol, DAYMOL içeriğindeki parasetamolün karaciğer üzerine olumsuz etkilerini arttırır, bu

nedenle alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DAYMOL’ün anneye ve bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak

bilinmemektedir.

Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız DAYMOL’ü kullanmadan önce doktorunuza

başvurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DAYMOL içeriğindeki parasetamol anne sütüne çok az miktarda geçmekte, diğer etken

madde asetilsisteinin ise geçip geçmediği bilinmemektedir.

DAYMOL, emziren annelerde zorunlu nedenler olmadıkça kullanılmamalıdır. Emzirmeye

devam edip etmemeniz gerektiği konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

DAYMOL’ün araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.

Ancak DAYMOL içeriğindeki parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali

yapabilir.

DAYMOL

kullanırken,

uyanık

kalmanızı

gerektiren

işler

yaparken

dikkatli

olmalısınız.

DAYMOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir efervesan tablet 151,43 mg (6,58 mmol) sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü

sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DAYMOL’e ek olarak herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

DAYMOL’ün antitussif (öksürüğü kesen) ilaçlarla bir arada kullanımı uygun değildir.

DAYMOL’ün

antibiyotik

grubu

ilaçlarla

(örn.,

tetrasiklin,

aminoglikozid,

penisilin)

beraber

kullanılmamalıdır.

İki

ilacın

birlikte

kullanılmaları

gerekiyorsa

alınmaları

arasında 2 saatlik bir süre olmalıdır.

DAYMOL nitrogliserin (kalp hastalığında kullanılır) içeren ilaçlarla ve karbamezapin

(epilepside kullanılır) birlikte kullanılmadan önce doktorunuza danışınız.

Aktif kömür DAYMOL ile birlikte kullanılmamalıdır.

Ayrıca, bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında DAYMOL’ün etkisi değişebilir. Aşağıdaki

ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb.)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan

bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin

Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve

önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

Sarı kantaron (St. John’s Worth / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda

bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)

Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım

Alkol

Antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DAYMOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

14 yaş üzerindeki ergenlerde ve erişkinlerde günde 3 defa bir DAYMOL 200 mg / 500 mg

efervesan tablet kullanılması önerilir. Dozlar arasındaki süre 4 saatten az olmamalıdır.

DAYMOL

efervesan

tablet

kullanırken

zaman

doktorunuzun

talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

DAYMOL, sadece ağız yoluyla alınır.

DAYMOL, aç veya tok karnına alınabilir.

DAYMOL, bir bardak (150 mL) suda çözüldükten sonra bekletilmeden içilmelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6-14 yaş arası çocuklarda günde 2 defa bir DAYMOL 200 mg / 500 mg efevesan tablet

kullanılması önerilir.

Dozlar arasındaki süre 4 saatten az olmamalıdır.

6 yaşın altındaki çocuklarda DAYMOL kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Sağlıklı hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda

doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

DAYMOL daha fazla nitrojenli maddenin ortaya çıkmasından kaçınmak amacıyla karaciğer

ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır. Eğer böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız

varsa DAYMOL’ü kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer DAYMOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DAYMOL kullandıysanız

aşımı

durumlarında

solgunluk,

iştahsızlık

bulantı

kusma

görülen

başlıca

belirtilerdir,

ancak

bazı

durumlarda

saatlerce

belirti

görülmeyebilir.

Ayrıca

emzirilen

bebeklerde vücut salgılarının aşırı artması tehlikesi vardır. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla

ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz.

Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun

zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi

edilmelidir.

DAYMOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DAYMOL’ü kullanmayı unutursanız

İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakın ise bu dozu atlayıp almayınız ve

daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DAYMOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Herhangi bir olumsuz etki göstermesi

beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DAYMOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

DAYMOL’ü

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik

reaksiyonlar

(kaşıntı,

kurdeşen,

cilt

kızarıklıkları,

soluk

alma

güçlüğü,

kalp

atışında hızlanma ve kan basıncında düşme gibi)

Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (anafilaktik reaksiyonlar). Döküntü, kaşıntı,

terleme, baş dönmesi, dil, dudak ve soluk borusunda şişme, hava yolunun tıkanması,

bulantı,

kusma

gibi

belirtiler

görülebilir.

Ayrıca,

çok

seyrek

olarak

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.

Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DAYMOL’e karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek:

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

Uyku hali (somnolans)

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Üst solunum yolları enfeksiyon belirtileri

Bulantı

Kusma

Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar

Bağırsak gazı

Karın ağrısı

Kabızlık

Hazımsızlık

Yaygın olmayan

Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler

nekroz)

Sinir sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)

Bronşların daralması (nefes darlığı, nefes almada güçlük yaşanabilir)

Ateş

Kaşıntı

Kurdeşen (ürtiker)

Egzantem (enfeksiyon hastalıklarında görülen deri üzerindeki kızartı veya lekeler ve

kabarıklar)

Taşikardi (kalbin normalden hızlı çalışması)

Tansiyon düşmesi

Ağız içinde iltihap

İshal

Seyrek

Akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi

(kansızlık), kanda metemglobin bulunması (metemoglobinemi), anormal sayıda düşük

beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik

purpura)

Bu istenmeyen etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkili değildir.

Deri

döküntüsü,

kaşıntı,

egzama,

alerjik

ödem,

yüzde,

dilde

boğazda

şişlik

(anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantemöz püstülozis), el, yüz

ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)

Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi

şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

Toksik

epidermal

nekroliz

(Lyell

sendromu)

(ilaç

çeşitli

enfeksiyonlara

bağlı

gelişebilen deri hastalığı)

Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı

Nefes darlığı (dispne)

Bronkospazm (bronş düz kaslarının kasılması), zor soluk alıp verme

Çok seyrek

Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranülositoz)

Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni),

Alerjik reaksiyon belirtileri

Aspirin

benzeri

non-steroid

anti-inflamatuar

ilaçlara

karşı

hassasiyeti

olan

hastalarda bronkospazm

Karaciğer işlev bozukluğu

Bilinmiyor

Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde

iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk, gerginlik

Pozitif alerji testi

İnsan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklarını (trombosit) zarar verici olarak kabul

edip imha etmesi (immün trombositopeni)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DAYMOL’ün saklanması

DAYMOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DAYMOL’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DAYMOL’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Celtis İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Esenler / İSTANBUL

Telefon: 0 850 201 23 23

Fax: 0 212 481 61 11

e-mail: info@celtisilac.com.tr

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

Arifiye / SAKARYA

Bu kullanma talimatı ( ) tarihinde onaylanmıştır.