CYPLOS SANOHALER 50/ 100 MCG INHALASYON ICIN TOZ, 60 DOZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CYPLOS SANOHALER 50/ 100 MCG INHALASYON ICIN TOZ, 60 DOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CYPLOS SANOHALER 50/100 MCG INHALASYON ICIN TOZ, 60 DOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • inhalasyon ve pulmicort

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 252/57
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-08-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KULLANMA TALİMATI

CYPLOS SANOHALER 50/100 mcg inhalasyon için toz

Solunum yoluyla alınır. (Nefesle birlikte akciğerlere çekme)

Etkin maddeler:

Bir solumada 50 mikrogram salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde) ve 100

mikrogram (+%5 eksez doz) flutikazon propiyonat

Yardımcı madde:

Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı laktoz)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CYPLOS SANOHALER nedir ve ne için kullanılır?

2. CYPLOS SANOHALER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CYPLOS SANOHALER nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CYPLOS SANOHALER’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CYPLOS SANOHALER nedir ve ne için kullanılır?

CYPLOS SANOHALER, etkin madde olarak salmeterol ve flutikazon propiyonat içerir.

Salmeterol, bronkodilatörler (bronş genişleticiler) adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir ve

akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında bulunan kasları gevşeterek genişlemelerine yol

açar.

Flutikazon propiyonat ise kortikosteroidler adı verilen ilaç grubuna aittir ve yangı (iltihap,

inflamasyon) giderici etkisi olduğundan, akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında oluşan

şişme ve hassasiyeti azaltarak nefes alıp verme sorunlarını rahatlatır.

CYPLOS SANOHALER 50/100 mcg inhalasyon için toz, her uygulamada 50 mikrogram

salmeterol ve 100 mikrogram flutikazon propiyonat püskürten 60 dozluk bir cihazdır.

CYPLOS SANOHALER aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Astım semptomlarının düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla. Astım hastalığının

basamaklı tedavisinde 3. basamaktan itibaren verilir.

Düzenli tedavide orta ve ağır KOAH’lı (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) hastalarda

belirtilerin ve atak sıklığının azaltılmasında.

CYPLOS SANOHALER, başlamak üzere olan nefes darlığı ve hırıltıyı durdurmaya yardımcı

olur.

Nefes

darlığı

veya

hırıltılar

başlamışsa

işe

yaramayacaktır.

Bunun

olması

halinde,

2/11

salbutamol gibi hızlı etkili, “kurtarıcı” ilaçlar kullanmanız gerekir. Hızlı etkili, “kurtarıcı”

ilacınızı her zaman yanınızda taşıyınız.

Normalden daha sık nefes darlığı yaşıyorsanız veya hırıltılarınız artmışsa veya hızlı etkili

kurtarıcı ilacınızı normalden daha sık kullanıyorsanız doktorunuza görünmelisiniz.

2. CYPLOS SANOHALER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CYPLOS SANOHALER’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Etkin maddelerden salmeterole veya flutikazon propiyonata ya da yardımcı madde laktoza

alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

CYPLOS SANOHALER’i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

CYPLOS SANOHALER’i ani ortaya çıkan belirtileri rahatlatmak için kullanmayınız, böyle

durumlar için kullandığınız ilaçları daima yanınızda bulundurunuz.

Eğer

belirtileri

gidermek

için

kısa

etkili

bronkodilatör

(bronş

genişletici)

kullanımını

artırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.

Astımınız ani ve ilerleyen şekilde kötüleştiyse doktorunuzu bilgilendiriniz.

İlaç tedavinizi doktorunuza danışmadan kesmeyiniz, CYPLOS SANOHALER tedavisi doktor

gözetiminde kademeli olarak kesilmelidir.

Bu ilacı KOAH tedavisi için kullanıyorsanız pnömoni olarak bilinen akciğer enfeksiyonu

geliştirme riskiniz artabilir. Bu rahatsızlığın belirtileri için “4. Olası yan etkiler nelerdir?”

bölümüne

bakınız.

belirtilerden

herhangi

biri

sizde

geliştiyse

derhal

doktorunuzu

bilgilendiriniz.

Aktif ve sessiz akciğer tüberkülozunuz (TB-verem), mantar, virüs ya da diğer solunum yolu

enfeksiyon hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak

isteyebilir.

Tirotoksikozunuz

(tiroid

bezinin

aşırı

hormon

salgılaması

sonucu

oluşan

durum)

varsa

doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

CYPLOS SANOHALER tedavi dozlarından yüksek dozlarda uygulandığında yüksek tansiyona

ve kalp hızında artışa yol açabilir, bu nedenle yüksek tansiyonunuz varsa veya herhangi bir kalp

damar hastalığınız (düzensiz veya hızlı kalp atışı da dahil olmak üzere) varsa doktorunuza

bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

CYPLOS

SANOHALER

daha

yüksek

tedavi

dozlarında

alındığında

kandaki

potasyum

seviyelerinde azalmaya yol açabilir, bu nedenle kanınızdaki potasyum seviyesi düşükse veya

buna eğiliminiz varsa doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

CYPLOS

SANOHALER

özellikle

yüksek

dozlarda

uzun

süre

kullanıldığında,

içerdiği

kortikosteroid

nedeniyle

Cushing

sendromu

(sırtta

kambura

benzer

yağ

birikimi,

yüzde

yuvarlaklaşma, aşırı kıllanma ve özellikle bel ve leğen kemiklerinde kemik erimesi), Cushing

benzeri belirtiler, adrenal süpresyon (böbrek üstü bezinden hormon salınımının baskılanması),

çocuk ve ergenlerde büyüme geriliği, kemik mineral yoğunluğunda azalma, katarakt ve

glokom (göz tansiyonu) gibi sistemik etkilere yol açabilir.

Çocuklarda ve ergenlerde büyüme geriliğine yol açabilir, bu nedenle uzun süre

CYPLOS

SANOHALER alan çocukların boyu düzenli olarak takip edilmelidir.

İlacınızı

aldıktan

sonra

hırıltılı

solunumda

artış

olursa

derhal

doktorunuza

bildiriniz.

Tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

3/11

Bazı hastalar inhale (nefes yoluyla alınan) kortikosteroidlere daha duyarlı olabilir bu nedenle

ağızdan alınan kortikosteroid tedavisinden inhale kortikosteroid tedavisine geçirildiğinizde

doktorunuz sizi yakından izleyecektir.

İnhale flutikazon propiyonat tedavisine başladıktan sonra yanınızda stres dönemlerinde ek

tedaviye ihtiyaç duyabileceğinizi gösteren bir uyarı kartı taşıyınız.

CYPLOS SANOHALER kan şekerinin seviyesini artırabilir bu nedenle şeker hastalığınız

varsa doktorunuzu bilgilendiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

Eğer ritonavir (virüslere karşı kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz,

tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

Görüşünüzde bulanıklık veya diğer görme bozukluklarınız olursa doktorunuzla görüşünüz.

Etkin maddelerden salmeterol, astımlı hastalarda tek başına tedavi olarak kullanılmamalıdır.

Uzun etkili beta agonist adı verilen bir ilaç grubundaki preparatlara bağlı olarak nadiren,

ciddi ve bazen ölümcül olabilen astım ile ilgili solunum problemleri meydana gelebilir.

CYPLOS SANOHALER astım hastalığının başlangıç tedavisi için önerilmez.

Uzun etkili beta agonist grubundaki ilaçlar astım belirtilerinin kontrolünü sağlayan en kısa süre

boyunca

kullanılmalı

astım

kontrolüne

ulaşıldığında

eğer

mümkünse

kullanımları

durdurulmalıdır. Sonrasında hastaların kontrol edici bir tedaviye devam etmesi sağlanmalıdır.

İnhale kortikosteroide ek olarak uzun etkili beta agonist bir ilaç kullanan çocuk ve ergen

hastalarda, her iki ilaca uyumu garanti altına almak için hem inhale kortikosteroid hem de uzun

etkili beta agonist içeren bir kombinasyon preparatı kullanılması önerilir.

Hastalar alevlenme dönemlerinde ise ya da önemli ölçüde veya akut olarak kötüye giden astım

şikâyetleri varsa, uzun etkili beta agonistlerle tedaviye başlanmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

CYPLOS SANOHALER’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CYPLOS SANOHALER’in kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Salmeterol

flutikazonun

emzirme

döneminde

kullanımı

ilgili

deneyim

yetersiz

olduğundan emzirme döneminde sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

CYPLOS SANOHALER’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine bir etki oluşturması

beklenmez.

CYPLOS SANOHALER’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

4/11

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer bir başka ilaç alıyorsanız ya da son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya

eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar astım ilaçlarını veya reçetesiz alınan ilaçları

da kapsamaktadır. Bunun nedeni CYPLOS SANOHALER’in diğer ilaçlarla birlikte alımının

uygun olmama ihtimalidir.

CYPLOS

SANOHALER

kullanmadan

önce,

aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

kullanıyorsanız lütfen bunu doktorunuza bildiriniz:

Beta-blokörler (atenolol, propranolol ve sotalol gibi). Beta-blokörler çoğunlukla yüksek

tansiyon veya diğer kalp rahatsızlıkları için kullanılmaktadır.

tedavisinde

kullanılan

bazı

ilaçlar

(ritonavir,

kobisistan

içeren

ilaçlar

gibi)

dahil

enfeksiyonlara karşı kullanılan ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol ve eritromisin gibi). Bu

ilaçların bazıları vücudunuzdaki flutikazon propiyonat veya salmeterol miktarının artmasına

neden olabilir. Bu da düzensiz kalp atışı dahil olmak üzere CYPLOS SANOHALER’in

neden olduğu yan etkileri yaşama riskinizi artırabilir veya yaşamakta olduğunuz yan etkileri

daha da kötüleştirebilir. Bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuz sizi yakından takip etmek

isteyebilir.

Kortikosteroidler (iltihap giderici ilaçlar, ağızdan veya enjeksiyonla alınanlar). Yakın zaman

önce bu ilaçlardan kullanmışsanız, bu durum bu ilacın böbrek üstü bezinizi etkileme riskini

artırabilir.

Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan aynı zamanda idrar söktürücü olarak bilinen

diüretikler (furosemid, hidroklorotiyazid gibi kandaki potasyum seviyesini düşürebilecek

idrar söktürücü içeren ilaçlar)

Astım

KOAH

tedavisinde

kurtarıcı

ilaç

olarak

kullanılan

diğer

bronkodilatörler

(salbutamol gibi)

Ksantin ilaçları (astım tedavisinde kullanılırlar)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CYPLOS SANOHALER nasıl kullanılır?

Doktorunuz

bırakmanızı

söyleyene

kadar

CYPLOS

SANOHALER’i

gün

kullanınız.

Doktorunuzun önerdiğinden yüksek dozda kullanmayınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya

eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışmadan CYPLOS SANOHALER kullanmayı bırakmayınız ve kullandığınız

dozu azaltmayınız.

CYPLOS SANOHALER ağız yolundan solunarak akciğerlere alınır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Astım tedavisinde:

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri ergenler:

Günde 2 kez 1 inhalasyon (nefesle birlikte akciğerlere çekme) (50 mikrogram salmeterol ve 100

mikrogram flutikazon).

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH):

Yetişkinler: Günde 2 kez 1 inhalasyon (nefesle birlikte akciğerlere çekme) (50 mikrogram

salmeterol ve 100 mikrogram flutikazon).

5/11

Uygulama yolu ve metodu:

CYPLOS SANOHALER

sadece inhalasyon yoluyla uygulanır. Toz halindeki ilacı ağız yoluyla

akciğerlere inhale ediniz (inhale etmek: nefes alırken ilacı ağzınızdan içeri çekmek).

Eğer CYPLOS SANOHALER

bir çocuk için verilmişse uygulama CYPLOS SANOHALER

kullanmayı anlayabilen bir yetişkin gözetiminde yapılmalıdır.

Tam fayda sağlamak için CYPLOS SANOHALER’in düzenli kullanılması gereklidir. Kendinizi

daha iyi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz.

Doktorunuz söylemeden ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

CYPLOS SANOHALER

kullanma talimatları

CYPLOS SANOHALER ölçülü bir dozda hazırlanmış tozun akciğerlere inhale edilmesini sağlayan

bir cihazdır.

Aşağıda

alan

detaylı

kullanma

talimatında

belirtildiği

şekilde,

öncelikle

cihazın

kapağı

kaldırılıp, yan tarafındaki doz hazırlama butonuna basılarak kullanıma hazırlanır. Cihazın ağızlığı

ağıza yerleştirilir. Tam bir inhalasyon sağlanabilmesi için cihazın ağızlığı, boşluk bırakılmayacak

şekilde ağıza yerleştirilmelidir. Sonrasında doz inhale edilir. İnhalasyon sonrası cihazın kapağı

sıkıca kapatılır. Cihazın kapağının kapatılması ile birlikte doz hazırlama butonu ilk konumuna

otomatik olarak geri döner. Kapak kapalıyken doz hazırlama butonu kilitli konumda olacaktır.

Kullanılmamış bir Sanohaler içinde ayrı ayrı korunmuş olarak toz halde 60 dozluk ilaç bulunur.

Sanohaler’in

kısmında

alan

göstergesi

kaç

kaldığını

gösterir.

İlaç

miktarı

azaldığında sizi uyarmak üzere 10 - 0 arasındaki rakamlar kırmızı renkte yazılmıştır.

İlacın alınması için Sanohaler cihazının kullanımı aşağıdaki dört basamakta gösterilmiştir:

Cihaz kapağının açılması

Doz hazırlama butonuna basılması

İçine çekilmesi (inhale edilmesi)

Cihazın kapağının kapatılması

1.

Cihaz kapağının açılması

Sanohaler’i açmak için bir elinizle cihazı tutarken diğer eliniz ile kapağı ok yönünde kaldırınız.

Cihazın kapağı kapalıyken doz hazırlama butonuna basmak için zorlamayınız.

2. Doz hazırlama butonuna basılması

6/11

Sanohaler’i ağızlığı size dönük olacak şekilde tutunuz. Doz hazırlama butonuna bir “klik” sesi

duyulana kadar basınız. Sanohaler artık kullanıma hazırdır.

3. İçine çekilmesi (İnhale edilmesi)

İlacı içinize çekmeden önce bu bölümü dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sanohaler’i ağzınızdan uzakta tutarak, nefesinizi verebildiğiniz kadar dışarı veriniz.

Unutmayınız - asla Sanohaler’in içine nefes vermeyiniz.

Ağızlığı boşluk kalmayacak şekilde ağzınıza yerleştiriniz. Kesintisiz bir şekilde derin bir

nefes alınız. Nefesi burnunuzdan değil, Sanohaler’in içinden alınız.

İnhalasyon tamamlandıktan sonra Sanohaler’i ağzınızdan uzaklaştırınız.

10 saniye veya tutabildiğiniz kadar uzun bir süre nefesinizi tutunuz. Daha sonra normal nefes

alıp vermeye devam edebilirsiniz.

7/11

4. Cihazın kapağının kapatılması

Sanohaler’i kapatmak için bir elinizle cihazı tutarken diğer eliniz ile kapağı sıkıca kapatınız.

Sanohaler kapağı

kapatılınca bir “klik” sesi duyulur ve d

oz hazırlama butonu ilk konumuna

otomatik olarak geri döner. Kapak kapalıyken doz hazırlama butonu kilitli konumda olacaktır.

Eğer doktorunuz tarafından iki inhalasyon dozu almanız tavsiye edildiyse, ilk inhalasyondan sonra

Sanohaler’in kapağını kapatarak yukarıda tarif edilen 1’den 4’e kadar olan basamakları tekrar

etmelisiniz.

UNUTMAYINIZ!

Doz hazırlama butonuna basılıp doz inhale edilmeye hazır hale geldikten sonra mutlaka inhale

edilmelidir. Doz inhale edilmediği takdirde haznede kalan ilaç, cihazın çalışma mekanizmasını

bozarak sonraki dozların alınmasında probleme neden olacaktır.

Sanohaler’i sudan ve nemli ortamlardan uzak tutunuz.

Cihaz kullanılmadığı zaman kapağını kapalı tutunuz.

Sanohaler’in içine asla nefes vermeyiniz.

Doz hazırlama butonunu sadece ilacı almaya hazır olduğunuzda ve cihazın kapağı açıkken itiniz.

Cihazın kapağı kapalıyken doz hazırlama butonuna basmak için zorlamayınız.

Doktorunuzun önerdiği dozdan fazla doz almayınız.

Sanohaler’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

4 -12 yaş arası çocuklar:

Günde 2 kez 1 inhalasyon (50 mikrogram salmeterol ve 100 mikrogram flutikazon propiyonat).

4 yaşından küçük çocuklarda CYPLOS SANOHALER kullanımı ile ilgili bilgi yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

8/11

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda Salmeterol/flutikazon propiyonat kullanımına ilişkin bilgi

yoktur.

Eğer CYPLOS SANOHALER’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CYPLOS SANOHALER kullandıysanız:

CYPLOS

SANOHALER’i

talimatlar

doğrultusunda

kullanmanız

önemlidir.

Kazara

önerilenden daha fazla doz almış olmanız halinde, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kalbinizin normalden hızlı attığını ve titrediğinizi hissedebilirsiniz. Ayrıca baş ağrısı, kaslarda

güçsüzlük ve eklem ağrısı da hissedebilirsiniz.

Uzun

süre

boyunca

yüksek

kullandıysanız,

tavsiye

almak

üzere

doktorunuza

veya

eczacınıza danışınız. Bunun nedeni yüksek dozlarda alınan CYPLOS SANOHALER’in adrenal

bezlerde üretilen steroid hormonlarının miktarını azaltabilme ihtimalidir.

CYPLOS SANOHALER’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya

eczacı ile konuşunuz.

CYPLOS SANOHALER’i kullanmayı unutursanız:

CYPLOS SANOHALER’i

kullanmayı unutursanız bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CYPLOS SANOHALER ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

CYPLOS SANOHALER’i her gün doktorunuzun belirttiği şekilde kullanmanız önemlidir.

Doktorunuz

bırakmanızı

söyleyene

kadar

kullanmaya

devam

ediniz.

CYPLOS

SANOHALER’i aniden kullanmayı bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.

Bu, nefes

almanızı kötüleştirebilir.

Ayrıca, aniden CYPLOS SANOHALER’i kullanmayı bırakırsanız veya dozunuzu azaltırsanız,

bu (çok seyrek olarak) böbrek üstü bezlerinizle ilgili problemlere (adrenal yetmezlik) ve buna

bağlı yan etkilere neden olabilir.

Bunlar aşağıdakileri içermektedir:

Mide ağrısı

Yorgunluk ve iştahsızlık

Bulantı ve ishal

Kilo kaybı

Baş ağrısı ve sersemlik

Kanınızdaki potasyum düzeylerinde düşüş

Düşük tansiyon ve nöbetler

KOAH’lı

hastalarda

tedavinin

kesilmesi

semptomatik

dekompansasyona

(organın

çalışmasındaki yetersizlik) yol açabilir, tedavi bir hekim gözetiminde kesilmelidir.

9/11

Çok seyrek olmakla birlikte, enfeksiyona yakalanmanız veya aşırı stres altında olduğunuz

(örneğin ciddi bir kazanın ardından veya ameliyat olmuşsanız) durumlarda da benzer yan

etkileri yaşayabilirsiniz. Bu belirtilerin ortaya çıkmasını engellemek için, doktorunuz size

ekstra

kortikosteroid reçete edebilir (prednizolon gibi).

Eğer ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm

ilaçlar

gibi,

CYPLOS

SANOHALER’in

içeriğinde

bulunan

maddelere

duyarlı

olan

kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etki ihtimalini azaltmak için, doktorunuz astımınızı kontrol

etmek üzere en düşük CYPLOS SANOHALER dozunu reçete edecektir.

Eğer aşağıdakilerden biri olursa, CYPLOS SANOHALER’i kullanmayı durdurunuz ve

DERHAL

doktorunuza

bildiriniz

veya

size

en

yakın

hastanenin

acil

bölümüne

başvurunuz:

Alerjik

reaksiyonlar:

CYPLOS

SANOHALER

kullandıktan

sonra

solunumunuzun

aniden

kötüleştiğini

fark

edebilirsiniz.

Aşırı

hırıltı,

nefes

darlığı

yaşayabilir

öksürebilirsiniz. Ayrıca vücudunuzda kaşıntı, döküntü ve şişme de (genellikle yüz, dudaklar

veya boğaz bölgesinde) fark edebilir veya aniden kalbinizin çok hızlı attığını ya da bayılacak

gibi

olduğunuzu

veya

sersemlediğinizi

(yığılmaya

bilinç

kaybına

açabilir)

hissedebilirsiniz.

Bu

etkileri

yaşamanız

veya

bunların

CYPLOS

SANOHALER

kullanımından hemen sonra ortaya çıkması durumunda derhal durumu doktorunuza

bildiriniz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CYPLOS Sanohaler’e karşı ciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

Baş ağrısı – Bu genellikle tedavi devam ettikçe iyileşmektedir.

KOAH’lı hastalarda soğuk algınlığı sayısında artışlar olduğu bildirilmiştir.

Yaygın

KOAH’lı hastalarda pnömoni (akciğerlerde enfeksiyon)

Salmeterol/Flutikazon

propiyonat

kullanırken

aşağıdaki

belirtilerden

birisini

yaşarsanız

hekiminize bildiriniz. Bu belirtiler akciğer enfeksiyonu belirtileri olabilir:

ateş veya titreme

mukus üretiminde artış, mukus renginde değişiklik

10/11

artmış öksürük veya nefes alma güçlüğünde artış

Ağız ve boğazda aft (ağrılı, krem rengi-sarı kabarık noktalar). Ayrıca dilde, boğazda şişme,

boğaz iritasyonu ve ses kısıklığı. Her inhalasyondan sonra ağzınızı su ile çalkalamak ve bu

suyu derhal tükürmek işe yarayabilir. Doktorunuz aftı tedavi etmek için mantar önleyici bir

ilaç reçete edebilir.

Eklemlerde ağrı, şişme ve kas ağrıları

Kas krampları

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan hastalarda aşağıdaki yan etkiler de

bildirilmiştir:

Çürümeler ve kemik kırıkları.

Sinüzit (burun, yanaklar ve gözlerin arkasında gerginlik veya doluluk hissi, zaman

zaman zonklama şeklinde bir ağrı da buna eşlik eder).

potasyum

miktarında

azalma

(kalp

atışlarınız

düzensizleşebilir,

kaslarınız

zayıflayabilir ve kramp girebilir).

Pnömoni ve bronşit (akciğerlerde enfeksiyon)

Yaygın olmayan

Kanınızdaki

şeker

miktarında

(glukoz)

artış

(hiperglisemi).

Diyabet

hastasıysanız,

şekerinizin daha sık izlenmesi ve muhtemelen normal diyabet tedavinizin de ayarlanması

gerekebilir.

Katarakt (göze perde inmesi, görüşün bulanıklaşması)

Çok hızlı kalp atışı (taşikardi).

Titreme ve hızlı ya da düzensiz kalp atışı (çarpıntı – palpitasyon, atrial fibrilasyon) – bunlar

genellikle zararsız olup tedavi devam ettikçe azalmaktadır.

Göğüs ağrısı (anjina pektoris)

Endişeli ruh hali (bu genellikle çocuklarda görülür)

Uyku bozukluğu

Alerjik deri döküntüsü

Seyrek

CYPLOS SANOHALER’İ aldıktan hemen sonra kötüleşen solunum güçlüğü veya

hırıltı.

Bunun meydana gelmesi halinde

CYPLOS SANOHALER kullanmayı bırakınız

Solunumunuzu iyileştirmek için çabuk etki eden “kurtarıcı” ilacınızı kullanınız ve

derhal

doktorunuza bildiriniz

Özellikle uzun süreler boyunca yüksek dozlar kullanmanız halinde CYPLOS SANOHALER

vücuttaki steroid hormonlarının normal üretimini etkileyebilmektedir. Bu etkiler aşağıdaki

gibidir:

Çocuklar ve adolesanlarda büyümenin yavaşlaması

Kemiklerde incelme

Katarakt ve glokom

Kilo artışı

Yuvarlak (ay şeklinde) yüz (Cushing Sendromu)

Doktorunuz bu yan etkilerin meydana gelip gelmediğini görmek üzere sizi düzenli olarak

kontrol edecek ve astımınızı kontrol etmek üzere en düşük CYPLOS SANOHALER dozunu

almanızı sağlayacaktır.

Endişeli ruh hali, uyku bozuklukları ve sıra dışı şekilde aktif veya huzursuz olma gibi

davranış değişiklikleri (bu etkiler genellikle çocuklarda görülebilmektedir).

Düzensiz veya kalbin normalden bir fazla vurduğu kalp atışı (aritmi) doktorunuza durumu

bildiriniz

ancak

bırakmanızı

söyleyene

kadar

CYPLOS

SANOHALER’i

kullanmayı

bırakmayınız.

11/11

Yemek borusunda (özofagus) mantar enfeksiyonu (yutkunma zorluğuna neden olabilir)

Bilinmiyor

Depresyon veya sinirlilik (agresyon). Bu etkiler genellikle çocuklarda görülebilmektedir.

Bulanık görme

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

numaralı

etki

bildirim

hattını

arayarak

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi’ne

(TÜFAM)

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

5. CYPLOS SANOHALER’in saklanması

CYPLOS SANOHALER’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CYPLOS SANOHALER’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Arven İlaç San. ve Tic. A.Ş.

34460 İstinye - İstanbul

Üretim yeri:

Arven İlaç San. ve Tic. A.Ş.

39750 Merkez – Kırklareli

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.