CUROSURF 240 MG/ 3 ML INTRATRAKEAL SUSPANSIYON IÇEREN FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CUROSURF 240 MG/ 3 ML INTRATRAKEAL SUSPANSIYON IÇEREN FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CUROSURF 240 MG/3 ML INTRATRAKEAL SUSPANSIYON IÇEREN FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • doğal fosfolipid

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 111/51
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-12-2001
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CUROSURF 240 mg/3 mL intratrakeal süspansiyon içeren flakon

Nefes borusu içine uygulanır.

STERİL

Etkin madde

: 3 mL’lik flakon 240 mg domuz akciğeri fosfolipit fraksiyonu içerir.

Yardımcı madde(ler):

Sodyum klorür, sodyum hidrojen karbonat, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1.

CUROSURF nedir ve ne için kullanılır?

2.

CUROSURF’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CUROSURF nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CUROSURF’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CUROSURF nedir ve ne için kullanılır?

CUROSURF tek doz halinde, erken doğan bebeklerin solunum güçlüğü sendromunun

(RDS) tedavisi veya önlenmesinde nefes borusu içine (endotrakeal) veya bronş içine

(endobronşiyal) uygulanan ve flakon içerisinde bulunan steril (mikrop içermeyen) bir

süspansiyondur.

Akciğerler, solunumu kolaylaştıran ve akciğerlerin sönmesini yüzey gerilimini azaltarak

önleyen surfaktan isimli bir madde ile kaplıdır. Bazı yenidoğan bebeklerde, özellikle de

vaktinden önce doğan bebeklerde bu madde akciğerlerde yeterince bulunmadığından

solunum güçlüğü oluşmakta ve Solunum Güçlüğü Sendromu (RDS) olarak tanımlanan

tablo ortaya çıkmaktadır.

CUROSURF bu grup yenidoğan bebeklerde, doğal akciğer surfaktanı gibi işlev görerek

erken doğan bebeklerin solunumu iyileşene ve bebek kendi surfaktanını üretmeye

başlayıncaya kadar kullanılır.

CUROSURF her kutuda bir adet flakon içerir. CUROSURF beyazımsı sarı renkli steril

süspansiyon içerir. CUROSURF şeffaf renksiz 3 mL’lik flakonlarda ambalajlanmıştır.

2.

CUROSURF’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CUROSURF’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer bu ilaçtaki etkin maddeye veya bu ilacın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi

birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa

CUROSURF’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

CUROSURF

tedaviye

başlamadan

önce

bebeğin

genel

durumu

dengeli

hale

getirilmelidir. Kanda asit oranının yükselmesi (asidoz), düşük tansiyon (hipotansiyon),

kansızlık

(anemi),

düşük

şekeri

(hipoglisemi)

vücut

sıcaklığında

azalma

(hipotermi) düzeltilmelidir.

Reflü durumunda CUROSURF uygulaması durdurulmalı ve gerekli ise, nefes borusu

içerisinden uzatılan tüp temizleninceye kadar solunum cihazı üzerindeki inspirasyon

tepe basıncına artırılmalıdır.

uygulanırken

veya

uygulandıktan

kısa

süre

sonra

solunumu

önemli

derecede

bozulan

bebeklerde,

özellikle

ilacın

verilmesinden

önce

akciğer

salgıları

belirgin ise, nefes borusu içerisinden uzatılan tüpün balgamla tıkandığı düşünülmelidir.

Bu nedenle doz verilmeden önce emme uygulamasının yapılması soluk borusunun

balgamla

tıkanma

olasılığını

azaltabilir.

Nefes

borusu

içerisinden

uzatılan

tüp

tıkanıklığından şüphe ediliyorsa ve tıkanıklığı açmada “emme” işlemi yetersizse nefes

borusu içerisinden uzatılan tüp derhal değiştirilmelidir. Bununla birlikte, uygulamadan

sonra en az 6 saat boyunca trakeal (soluk borusu kaynaklı) salgıların aspirasyonu, hayatı

tehdit eden durumlar dışında önerilmez.

Kalp atımının

yavaşlaması (bradikardi), düşük tansiyon (hipotansiyon) ve kandaki

oksijen

doygunluğunda

azalma

(düşük

oksijen

satürasyonu)

vakalarının

meydana

gelmesi durumunda CUROSURF uygulaması durdurulmalı ve kalp hızını normal hale

getirmek için uygun önlemler göz önünde bulundurulmalı ve alınmalıdır. Dengeye

ulaşma sonrasında, bebeğin hayati belirtilerinin uygun bir şekilde izlenmesi koşulu ile

tedaviye devam edilebilir.

Gerekli

solunum

cihazı

ayarlarının

hemen

yapılması

durumunda,

CUROSURF

uygulandıktan sonra pulmoner uyunç (göğsün genişlemesi) ve oksijenlenme hızlı bir

şekilde düzelebilir.

Alveollerdeki

değiş-tokuşunun

düzelmesi,

atar

damarlardaki

oksijen

konsantrasyonunda

hızlı

artışa

sebep

olabilir.

durumda

solunan

oksijen

konsantrasyonunda hızlı bir ayarlama yapılarak fazla oksijenlenmeden kaçınılmalıdır.

Burun yoluyla sürekli pozitif havayolu basıncı (nCPAP), tedaviye devam etmek için

kullanılabilir,

ancak

uygulama

yalnızca

teknik

donanımı

yeterli

birimlerde

gerçekleştirilmelidir.

Yüzey gerilim azaltıcı (surfaktan) ile tedavi edilen bebekler enfeksiyon belirtileri

bakımından dikkatli bir şekilde izlenmelidir. Enfeksiyonun erken belirtilerinde bebeğe

derhal uygun antibiyotik tedavisi başlanmalıdır.

CUROSURF ile yapılan tedaviye istenilen yanıtın alınamaması veya hızlı kötüleşme

durumunda, bir sonraki dozun uygulanmasından önce, anne karnındaki kaplten çıkan iki

büyük atardamar arasındaki açıklığın doğumdan sonra kapanmayıp açık kalması ya da

akciğer

enfeksiyonu

gibi

akciğer

hastalıklarının

yanısıra

diğer

gelişim

geriliği

komplikasyonları olasılığının göz önünde bulundurulması tavsiye edilir.

Çok uzamış (3 haftadan fazla) zar yırtığından sonra doğan bebeklerde, bir dereceye

kadar akciğerler yetersiz gelişebilir ve bu vakalar dış kaynaklı yüzey gerilim azaltıcılara

optimal (en iyi) bir yanıt göstermeyebilirler.

Yüzey gerilim azaltıcı (surfaktan) uygulamasının Solunum Güçlüğü Sendromu’nun

şiddetini azaltması beklenebilir ancak erken doğum ile ilişkili ölüm ve hastalıkları

tamamen

ortadan

kaldırması

beklenmemelidir.

Çünkü

erken

doğan

bebeklerde

vaktinden

önce

doğuma

bağlı

diğer

komplikasyonlar

ortaya

çıkmış

olabilir.

CUROSURF uygulaması sonrası beynin elektriksel aktivitesinin 2 ila 10 dakika süreyle

geçici olarak bastırıldığı bildirilmiştir. Bu durum yalnızca bir çalışmada gözlenmiştir ve

etkisi belirgin değildir.

LISA tekniği (ince kateterle daha az girişimsel surfaktan uygulaması) ile CUROSURF

uygulandığında bradikardi (kalp atımının yavaşlaması), apne (solunumun geçici olarak

durması)

düşük

oksijen

satürasyonu

(kandaki

oksijen

doygunluğunda

azalma)

sıklığında artış olduğu bildirilmiştir. Bu etkiler genellikle kısa süreli olup, uygulama

esnasında önemli sonuçlara yol açmaz ve kolayca kontrol altına alınır. Bu olaylar ciddi

hale gelirse surfaktan tedavisi kesilmeli ve komplikasyonlar tedavi edilmelidir.

Yüzey gerilim azaltıcı (surfaktan) ile önleyici tedavi, yalnızca erken doğan bebeklerin

yoğun bakımı konusunda eğitimli ve deneyimli personel tarafından ve solunum güçlüğü

sendromlu

bebeklerin

ventilasyon

takibi

için

uygun

ekipmanın

mevcut

olduğu

hastane ortamında uygulanmalıdır.

100 veya 200 mg/kg’ın (1,25-2,5 mL/kg) dışındaki başlangıç dozları ve 12 saatte birden

daha sık doz uygulamasının etkileri veya CUROSURF’ün Solunum Güçlüğü Sendromu

tanısı

konduktan

saat

sonra

başlayan

uygulaması

hakkında

hiçbir

bilgi

bulunmamaktadır.

Kan basıncı ileri derecede düşük (hipotansiyon) olan erken yenidoğanlara CUROSURF

uygulanması araştırılmamıştır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

CUROSURF’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geçerli değildir.

CUROSURF’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

CUROSURF’ün

içeriğinde

özel

uyarı

gerektiren

herhangi

yardımcı

madde

bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandınız ise lüfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3. CUROSURF nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz

hastalığınıza

bağlı

olarak

ilacınızın

dozunu

belirleyecek

size

uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

CUROSURF yalnızca, erken doğan bebeklerin yoğun bakımı konusunda eğitimli ve

deneyimli personel tarafından ve solunum güçlüğü sendromlu bebeklerin ventilasyon ve

takibi

için

uygun

ekipmanın

(araç-gerecin)

mevcut

olduğu

hastane

ortamında

uygulanmalıdır.

CUROSURF bebeklerde kalp atım hızı ve atar damarlardaki oksiyen miktarı (arteriyel

oksijen konsantrasyonu) veya kandaki oksijen doygunluğunun (oksijen saturasyonu)

sürekli olarak takip edilebildiği, koşulları uygun yenidoğan ünitelerinde soluk borusu

(trake) içerisine uygulanır.

Doktorunuz ya da hemşireniz sıvı haldeki CUROSURF’ü oda sıcaklığına getirerek bir

şırıngaya çekip, tüp veya ince bir kateter aracılığıyla bebeğinizin nefes borusuna kuvöz

içerisinde uygulayacaktır. Bu uygulama esnasında bebeğinizi birkaç dakika süreyle

solunum cihazından ayırabilirler.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Bu ilaç yalnızca erken doğan ve Solunum Güçlüğü Sendromu gelişen bebekler içindir.

Yaşlılarda kullanım:

Geçerli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan erken yenidoğanlara CUROSURF uygulanması

araştırılmamıştır.

Eğer CUROSURF’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CUROSURF kullandıysanız:

CUROSURF uygulamasını takiben doz aşımına dair rapor yoktur. Ancak kazara doz

aşımı durumunda ve sadece bebeğin solunumu, havalanması ve oksijenlenmesine dair

kesin klinik etkiler ortaya çıktığında süspansiyonun çoğunun hemen geri emilmesi ve

bebeğin uygun sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanmasına yönelik destek tedavi görmesi

gerekmektedir.

CUROSURF’den

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı ile konuşunuz.

CUROSURF’ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CUROSURF uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından böyle bir durumun

oluşması beklenmez.

CUROSURF ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Geçerli değildir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CUROSURF’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

İstenmeyen olaylar aşağıda belirtilen sıkılıklara göre sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir

Yaygın

: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir (izole vakalar da dahil)

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan:

Ciddi enfeksiyon (sepsis)

Beyin kanaması (intrakraniyal hemoraji)

Akciğerin sönmesi (pnömotoraks)

Seyrek:

Kalp atımının yavaşlaması (bradikardi)

Düşük tansiyon (hipotansiyon)

Kronik akciğer hastalığı (bronkopulmoner displazi)

Kandaki oksijen doygunluğunda azalma (düşük oksijen satürasyonu)

Akciğer kanaması (pulmoner hemoraji)

Bilinmiyor:

Fazla oksijenlenme (hiperoksi)

Deri ve mukozanın mavi renk alması (yenidoğan siyanozu)

Geçici solunum durması (apne)

Anormal beyin elektrosu

Nefes borusunda oluşan komplikasyon (endotrakeal entübasyona bağlı

komplikasyon)

CUROSURF ile tedavi edilen bebeklerde diğer surfaktanlarla olduğu gibi bir tip kalp

damar hastalığı olan patent duktus arteriosus (kalpten çıkan iki büyük atardamarın

arasındaki açıklığın doğumdan sonra kapanmayıp açık kalması durumu) vakalarında

hafif bir artış olduğu bildirilmiştir.

İnce kateterle CUROSURF uygulaması sırasında bradikardi, apne, kandaki oksijen

doygunluğunda azalma, ağız köpürmesi, öksürük, boğulma ve aksırma gibi bazı hafif ve

geçici yan etkiler gözlenmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca, yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç

Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’e bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını

da kullanabilirsiniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CUROSURF’ün saklanması

CUROSURF’ü

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

+2 ila +8°C arasında, ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Oda sıcaklığına kadar ısıtılmış olan açılmamış, kullanılmamış flakonlar daha sonra

kullanılmak üzere 24 saat içinde tekrar buzdolabına konabilir.

Oda sıcaklığına kadar ısıtılmış olan ambalajları bir kereden fazla buzdolabına

koymayınız.

İlk uygulamadan sonra flakonda kalan kısmı kullanmayınız. Kullanılmayan kısımları

ileride kullanmak için saklamayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CUROSURF’ü kullanmayınız.

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

"Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"'ne uygun olarak

imha edilmelidir.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve

Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi :

Chiesi İlaç Tic. A.Ş

Büyükdere Cad. No:122 Özsezen İş Merkezi C Blok Kat:3, 34394 Esentepe/Şişli/İstanbul

Üretim yeri:

CHIESI FARMACEUTICI SpA Via Palermo, 26/A – Parma– İtalya

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK MESLEĞİ

MENSUPLARI İÇİNDİR

Kurtarma tedavisi: Önerilen başlangıç dozu, RDS teşhisi konur konmaz uygulanan 100-

200 mg/kg’lık tek dozdur (1,25-2,5 mL/kg).

100 mg/kg’lik (1,25 mL/kg) ilave dozların uygulanması mümkündür. Bu ilave dozlar

hala yardımlı ventilasyon ve oksijen desteği gerektiren bebeklerde 12 saatlik aralıklarla

verilmelidir (maksimum toplam doz: 300-400 mg/kg).

Profilaksi: Doğumdan hemen sonra (tercihen 15 dakika içinde) 100-200 mg/kg (1,25-

2,5 mL/kg) uygulanmalıdır. İlk dozdan 6-12 saat sonra ayrıca 100 mg/kg (1,25 mL/kg)

verilebilir. RDS belirtileri devam eden ve ventilatöre bağlı bebeklerde bu doz 12 saat

sonra tekrar uygulanabilir (maksimum toplam doz: 300-400 mg/kg).

CUROSURF kullanıma hazır flakonlar halinde bulunmaktadır ve +2 ila +8°C arasında

sıcaklıkta saklanmalıdır. Kullanmadan önce flakon oda sıcaklığına kadar ısıtılmalı

(birkaç dakika avuç içinde tutularak) ve daha homojen bir süspansiyon elde edebilmek

için “çalkalamadan”, hafifçe aşağı-yukarı çevrilmelidir. Flakon içerisindeki süspansiyon

steril iğne ve şırınga yardımı ile aşağıdaki açıklamalara uygun olarak çekilir. Sonrasında

CUROSURF’ü akciğerlere ulaştırmak için uygun bir kateter veya tüp kullanılmalıdır.

1) Çentiği (FLIP UP) renkli plastik kapağın üzerine yerleştiriniz.

2) Çentiği kaldırınız ve yukarıya çekiniz.

3) Plastik kapağı aluminyum kısmı ile aşağı doğru çekiniz.

4) ve 5) Tüm halkayı alüminyum sargıyı çekerek çıkarınız.

6) ve 7) Lastik kapağı ekstratın içeriğinden ayırınız.

CUROSURF aşağıdaki şekillerde uygulanabilir;

a. Bebeği solunum cihazından ayırarak

Bebeği solunum cihazından kısa bir süreliğine ayırınız ve süspansiyonun 1,25-2,5

mL/kg (100-200 mg/kg)’nı tek bolus doz olarak endotrakeal tüp vasıtası ile doğrudan alt

trakea’nın içine uygulayınız. Bebeği yaklaşık bir dakika el ile ventile ediniz ve daha

önce kullanılan set vasıtası ile solunum cihazına tekrar bağlayınız. İlave dozlar (1,25

mL/kg) gerekli olduğunda aynı yaklaşımla uygulanabilir;

veya

b. Bebeği solunum cihazından ayırmaksızın

Süspansiyonun 1,25-2,5 mL/kg (100-200 mg/kg)’nı tek bolus doz olarak endotrakeal

tüp vasıtası ile doğrudan alt trakea’nın içine uygulayınız.

İlave dozlar (1,25 mL/kg) gerekli olduğunda aynı yaklaşımla uygulanabilir.

CUROSURF uygulamasından sonra pulmoner uyunç (kompliyans) hızla düzelebilir. Bu

nedenle ventilatör ayarlarının derhal yapılması gerekir.

Alveolar gaz değiş-tokuşunun düzelmesi, arteriyel oksijen konsantrasyonunun hızlı bir

şekilde

artmasına

neden

olabilir.

nedenle

hiperoksiden

kaçınmak

için

solunan

oksijen konsantrasyonunun hızlı bir şekilde ayarlanması gerekir. Uygun kan oksijen

değerlerinin

korunması

için,

periyodik

hemogaz

analizine

olarak,

transkutanöz

’nin

veya oksijen satürasyonunun sürekli izlenmesi de önerilir.

veya

c. Mekanik ventilasyona başlamadan önce, doğum odasında, endotrakeal tüp ile üçüncü

bir uygulama seçeneği bulunmaktadır – bu durumda ambu tekniği kullanılır ve doğum

odasında ya da bebek yenidoğan birimine yatırıldıktan sonra CPAP (Nazal yoldan

sürekli

pozitif

havayolu

basıncı)’la

ekstübasyon

seçenektir

(INtübasyon

SURfaktan Ekstübasyon – INSURE). Dozlar a) ve b) maddelerindeki yöntemlerle

aynıdır.

veya

d. İnce kateterle daha az girişimsel (invaziv) surfaktan uygulaması (LISA)

Alternatif olarak, kendiliğinden soluyabilen erken doğan bebeklerde CUROSURF ince

bir kateterle daha az invaziv surfaktan uygulanması (LISA) tekniğiyle verilebilir. Dozlar

a), b) ve c) maddelerindeki şekilde uygulanır. Küçük çaplı kateter bebeklerin trakesine

CPAP’da yerleştirilir, sürekli kendiliğinden solunum sağlanır ve laringoskopi ile ses

telleri doğrudan gözlenir. CUROSURF 0,5-3 dakika süresince tek bolus olarak instile

edilir. CUROSURF instillasyonu sonrasında tüp hemen çıkartılır. CPAP tedavisi tüm

prosedür süresince devam etmelidir.

Surfaktan

uygulamasında

planlanan

kullanım

için

işaretli

ince

kateterler

kullanılmalıdır.

CUROSURF’ün bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.