CROXILEX-BID 200/ 28 ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ, 100 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CROXILEX-BID 200/ 28 ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ, 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CROXILEX-BID 200/28 ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ, 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Amoksisilin ve enzim inhibitörü

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 198/84
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 04-01-2002
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CROXİLEX

®

-BID 200/28 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her 5 ml'de 200 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer amoksisilin trihidrat ve

28,5 mg klavulanik asit aktivitesine eşdeğer potasyum klavulanat içerir (ko-amoksiklav

200/28).

Yardımcı maddeler: Şeker (sukroz), ksantan zamkı, kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200),

silikon dioksit (syloid), sodyum sakarin, süksinik asit, muz aroması, ahududu aroması.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CROXİLEX nedir ve ne için kullanılır?

2.

CROXİLEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CROXİLEX nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CROXİLEX'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

CROXİLEX nedir ve ne için kullanılır?

CROXİLEX, enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir ve enfeksiyona neden

olan bakterileri öldürerek işlev görür. Amoksisilin (amoksisilin trihidrat olarak) adı verilen bir

penisilin ve amoksisilinin inaktive olmasını engelleyerek işlev gören klavulanik asit (potasyum

klavulanat olarak) olmak üzere iki etkin bileşen içerir.

CROXİLEX, sulandırıldığında 70 ml ve 100 ml süspansiyon elde edilen kuru toz halinde

kahverengi cam şişelerde bulunmaktadır. Beraberinde 5 ml'lik bir adet ölçü kaşığı bulunur.

CROXİLEX,

aşağıdaki

durumlarda

duyarlı

organizmaların

neden

olduğu

bakteriyel

enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Tekrarlayan

bademcik

iltihabı,

sinüzit,

orta

kulak

iltihabı

gibi

üst

solunum

yolu

enfeksiyonları

Kronik bronşit alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları

İdrar yolu iltihabı, üretra iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve

idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar

Bağ dokusu iltihabı (selülit), hayvan ısırmaları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Diş apseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar

2.

CROXİLEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CROXİLEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Amoksisiline, klavulanik aside, penisiline veya bu ilacın içindeki maddelerin (bölüm 6’da

listesi yer almaktadır) herhangi birine alerjisi varsa

Çocuğunuz diğer herhangi bir antibiyotiğe karşı ciddi alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık)

geçirdiyse: Bu reaksiyon deri döküntüsünü veya yüz ya da boyunda şişmeyi içerebilir.

Çocuğunuz daha önce amoksisilin, klavulanik asit veya penisilin kullanımını takiben sarılık

veya karaciğer yetmezliği geçirdiyse.

Antibiyotiğe bağlı kalın barsak iltihabı (kolit) gözlendiğinde, CROXİLEX tedavisi derhal

kesilmeli,

çocuğunuz

doktor

tarafından

değerlendirilmeli

uygun

tedaviye

başlamalıdır. Bu durumda çocuğunuza bağırsakların hareketlerini önleyen (anti-peristaltik)

ilaçlar vermeyiniz.

CROXİLEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Çocuğunuz kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsa

Çocuğunuzun karaciğer yetmezliği varsa

Çocuğunuzun böbrek yetmezliği varsa

Çocuğunuzun glandüler ateşi varsa (Öpücük hastalığı)

Ayrıca:

Çocuğunuzun enfeksiyoz mononükleoz adı verilen bir hastalığı varsa veya böyle bir

hastalığının

olduğundan

şüpheleniliyorsa

doktorunuzu

bilgilendiriniz

(CROXİLEX

kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili

olabilir). O takdirde doktorunuz çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.

CROXİLEX'i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı

zamanla duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir.

Çocuğunuzun idrar miktarında azalma varsa, idrar miktarının düzenlenmesi için uygun

miktarda sıvı almasını sağlayınız.

Bazı

durumlarda

doktorunuz,

çocuğunuzun

enfeksiyonuna

neden

olan

bakteri

tipini

araştırabilir. Sonuçlara bağlı olarak çocuğunuza CROXİLEX’in farklı bir dozu veya farklı bir

ilaç verilebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Dikkat etmeniz gereken durumlar

CROXİLEX önceden var olan bazı durumları kötüleştirebilir veya ciddi yan etkilere sebep

olabilir. Bunlar arasında alerjik reaksiyonlar, konvülsiyonlar (nöbetler) ve kalın bağırsak

iltihabı

alır.

Herhangi

sorunun

ortaya

çıkma

riskini

azaltmak

için

çocuğunuz

CROXİLEX alırken belirli semptomlara karşı dikkatli olmalısınız. Bölüm 4’te ‘Dikkat etmeniz

gereken durumlar’ kısmına bakınız.

Kan ve idrar testleri

Eğer çocuğunuz kan testleri (alyuvar durumu testleri veya karaciğer fonksiyonu testleri) veya

idrar

testleri

(glukoz

için)

oluyorsa,

çocuğunuzun

CROXİLEX

almakta

olduğunu

doktorunuzun bilmesini sağlayınız. Bunun nedeni, CROXİLEX’in bu tip testlerin sonuçlarını

etkileyebilmesidir.

CROXİLEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CROXİLEX

mide

bağırsak

rahatsızlıkları

olasılığını

indirmek

için

yemek

başlangıcında alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CROXİLEX

kullanan

yetişkinseniz

hamileyseniz

(veya

hamile

olabileceğinizi

düşünüyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi CROXİLEX, barsak faydalı bakterileri etkileyebilir,

doğum kontrolü için kullanılan ilaçların vücuda girişini azaltabilir. Bu nedenle tedavi süresince

alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CROXİLEX kullanan bir yetişkinseniz ve emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Araç ve makine kullanımı

CROXİLEX yan etkilere neden olabilir ve semptomlar sizi araç kullanımına elverişsiz hale

getirebilir.

Kendinizi iyi hissetmediğiniz sürece araç veya makine kullanmayınız.

CROXİLEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CROXİLEX, 5 ml’de 1mmol (23 mg)’den daha az sodyum içerir, bu durum, kontrollü sodyum

diyetinde

olan

hastalar

için

göz

önünde

bulundurulmalıdır.

İçeriğindeki

granüle

kristal

şekerden(sukroz)

dolayı,

eğer

daha

önceden

doktorunuz

tarafından

bazı

şekerlere

karşı

intoleransınız olduğu söylenmişse CROXİLEX’i kullanmadan önce doktorunuz ile temasa

geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CROXİLEX aşağıda belirtilen ilaçlar ile etkileşebilmektedir:

Çocuğunuz CROXİLEX'le birlikte allopurinol (eklemlerde iltihap ve ağrıya neden olan ürik

asit artışı ile karakterize gut hastalığı için kullanılır) alıyorsa; alerjik deri reaksiyonu

gelişme olasılığı artabilir.

Çocuğunuz probenesid alıyorsa (gut hastalığı için kullanılır); doktoru CROXİLEX dozunu

ayarlama kararı verebilir.

Çocuğunuz CROXİLEX'le birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin

gibi) alıyorsa, fazladan kan testleri yapılması gerekebilir.

CROXİLEX, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan

bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

CROXİLEX, mikofenolat mofetilin (organ nakillerinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme

biçimini etkileyebilir.

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi CROXİLEX, barsak faydalı bakterileri etkileyebilir,

doğum kontrolü için kullanılan ilaçların vücuda girişini azaltabilir. Bu nedenle tedavi

süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı çocuğunuz şu anda kullanıyorsa veya son

zamanlarda kullandıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

CROXİLEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

CROXİLEX süspansiyon 2 ay-12 yaş arasındaki çocuklar içindir.

2 ay-2 yaş arası çocuklar:

Doktorunuz

çocuğunuzun

hastalığına,

yaşına

kilosuna

göre

uygun

tedavi

dozunu

belirleyecektir.

2-6 yaş arası çocuklar (13-21 kg):

Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 5 ml alınır.

Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 10 ml alınır.

7-12 yaş arası çocuklar (22-40 kg):

Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 10 ml alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

CROXİLEX süspansiyonun hazırlanması:

Şişe üzerinde işaretli çizginin yaklaşık 2/3'üne denk gelecek kadar

su ekleyiniz ve şişeyi iyice çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak

için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir).

İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

Daha sonra şişe üzerinde işaretli çizgiye gelecek kadar (kalan 1/3) su ekleyerek şişeyi

yeniden çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su

tercih edilmelidir).

Doktorunuzun her uygulama için önerdiği miktarda ilacı, şişe ile birlikte bulunan 5 ml'lik

ölçü kaşığını kullanarak hastaya veriniz.

1,25 ml, 2,5 ml ve 5 ml’lik miktarları ölçü kaşığı

üzerinde yer alan çizgiler yardımı ile belirleyiniz.

Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

CROXİLEX'i, mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için öğünlerin

başlangıcında ya da biraz öncesinde veriniz.

Dozları gün içinde aralarında en az 4 saat olacak şekilde eşit zaman aralıklarına ayırınız. İki

dozu 1 saat içinde vermeyiniz.

Çocuğunuza CROXİLEX'i 2 haftadan fazla vermeyiniz. Çocuğunuz iyileşmemişse yeniden

doktoru tarafından görülmelidir.

Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatınız.

Sulandırılan süspansiyonu buzdolabı içinde (2-8

C) saklayınız ve dondurmayınız.

Sulandırılan süspansiyon 7-10 gün içinde kullanılmalıdır.

CROXİLEX'in rengi, kullanımı sırasında hafifçe sararma gösterebilir. Bu durumun ilacın

etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: Yukarıda belirtildiği şekildedir.

Yaşlılarda kullanımı: Doz ayarlanması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Çocuğunuzda böbrek yetmezliği varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz çocuğunuz için

daha düşük bir tedavi dozu belirleyecek veya çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.

Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz uygun tedavi

dozunu belirleyecek ve çocuğunuzu yakından takip edecektir.

Eğer CROXİLEX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CROXİLEX kullandıysanız:

Çocuğunuz

kullanması

gerekenden

daha

fazla

CROXİLEX

aldıysa

en

kısa

zamanda

doktorunuzu bilgilendiriniz.

CROXİLEX'i kullanmayı unutursanız

Çocuğunuza CROXİLEX vermeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacı almasını sağlayınız.

Fakat bir sonraki dozu çok yakın zamanda vermeyiniz, bir sonraki dozu vermek için yaklaşık

dört saat bekleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.

CROXİLEX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Çocuğunuzun, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak için verilen her doza ihtiyacı vardır.

Bir bölümü ölmeyen bakteriler, enfeksiyonun tekrar nüksetmesine yol açabilirler.

Kendisini daha iyi hissetse bile çocuğunuza tedavi bitinceye kadar CROXİLEX vermeye

devam ediniz.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CROXİLEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CROXİLEX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Alerjik reaksiyonlar:

deri döküntüsü

kan damarlarının iltihaplanması (vaskülit); deri üzerinde kırmızı veya mor kabarık

noktalar şeklinde gözle görülebilir fakat vücudun başka kısımlarını da etkileyebilir

ateş, eklem ağrısı, boyun, koltukaltı ve kasık bezlerinde şişme,

bazen yüzde ve ağızda meydana gelen (anjiyoödem), nefes alıp vermeyi zorlaştıran

şişlik kollaps (çevresel damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır

bir çöküntü tablosu, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi )

Eğer çocuğunuzda bu belirtilerden herhangi biri olursa derhal bir doktorla iletişime geçiniz.

CROXİLEX almayı bırakınız.

Kalın bağırsak iltihabı

Kalın bağırsakta, genellikle kan ve sümüksü dokunun eşlik ettiği sulu ishale, mide ağrısına

ve/veya ateşe neden olan iltihap.

Eğer çocuğunuzda bu belirtiler olursa tavsiyesini almak için mümkün olan en kısa sürede

doktorunuzla iletişime geçiniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın

10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :

100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek :

1.000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Çok seyrek

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

Mevcut verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygın

Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu (mukokutanöz kandidiyazis)

Özellikle yüksek dozlarda hasta hissetme (bulantı)

Eğer etkisi varsa CROXİLEX yemekten önce alınmalıdır.

İshal

Bulantı

Kusma

Yaygın olmayan

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Sindirim güçlüğü

Deride döküntü

Kaşıntı

Kurdeşen

Karaciğer tarafından üretilen bazı maddelerde (enzimler) artış

Seyrek

Deri döküntüsü, kabarık ve küçük nişan şeklinde görülür (merkezi koyu noktaların etrafında

daha açık renkte bir alan ve sınırda koyu renk bir halka şeklinde gözlenen eritema multiforme).

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz acilen bir doktorla iletişime geçiniz.

Seyrek görülen yan etkiler kan testlerinde de gözlenebilir:

Kan pıhtılaşması için gereken hücrelerin sayısında azalma

Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma

İdrarda kan görülmesi

Bilinmiyor

Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden

olması (anjiyoödem)

Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer

bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma ya da soluk almada zorlanma gibi

belirtilerle kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafilaksi)

İlaç alındıktan 7-12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağrısı özellikle kol altındaki lenf

düğümlerinin şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı

benzeri sendrom)

Deri

yüzeyinin altında

küçük noktalar halinde kırmızı

yuvarlak beneklerin oluşması,

döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gösteren damar

iltihabı (aşırı duyarlılık vasküliti)

Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin

seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevens-Johnson Sendromu)

Deride önce ağrılı kızarıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve

derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu

hastalığa ateş, üşüme nöbeti, kas ağrıları ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder (Toksik

Epidermal Nekrolizis).

Küçük

iltihap

içeren

kabarıklıklarla

beraber

yaygın

kırmızı

deri

döküntüsü

(Bülloz

döküntülü dermatit)

Deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile kırmızı, pullu döküntü (Akut generalize ekzantemöz)

Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık meydana

gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülositoz)

Halsizlik, baş ağrıları, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde

solgunluk ve sararma gibi belirtilerle kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi)

İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishalle seyredebilen kolit (kalın barsak

iltihabı)

Dilin renginin siyah renk olması

Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit)

İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri)

Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, deride ve gözlerde

sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit)

Kollaps (çevresel damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü

tablosu, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi)

Kan pıhtılaşmasında güçlük

Çocuğunuzun derisinin ve gözlerinin sararmasına yol açan ve kanda bilirübin (karaciğerde

üretilen bir madde) seviyesinin artmasıyla ortaya çıkan sarılık

Aşırı hareketlilik

Kasılma, nöbet ya da çırpınma (yüksek dozda CROXİLEX alan hastalarda ve böbrek

bozukluğu olanlarda) (konvülziyon)

Diş renginde değişiklik

Genellikle

fırçalama

giderildiğinden,

ağız

temizliği

diş

rengi

değişimi

engellenebilir.

Beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit)

Grip benzeri belirtiler gösteren döküntü, ateş, salgı bezlerinde şişme ve anormal kan test

sonuçları (beyaz kan hücreleri (eozinofili) ve karaciğer enzimlerinde artış içeren) (Eozinofili ve

sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu ( DRESS)).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz

ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki

Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da

kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında

daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

CROXİLEX 'in saklanması

CROXİLEX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Sulandırılmamış tozu 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Sulandırılan süspansiyonu buzdolabı içinde (2-8 °C) saklayınız ve 7-10 gün içinde kullanınız.

Buzluğa koymayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CROXİLEX 'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi

:

İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4

Maslak Office Building Kat: 7-8 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul

Üretim yeri

:

İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12 34010

Topkapı/İstanbul

Bu kullanma talimatı ------tarihinde onaylanmıştır.