COVERSYL 5 MG FILM TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • COVERSYL 5 MG FILM TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • COVERSYL 5 MG FILM TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • burada

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2017/550
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 31-07-2017
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMA TALİMATI

COVERSYL 5 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir tablet 5 mg perindopril arjinin (3,395 mg perindoprile eşdeğer) içerir.

Yardımcı

Maddeler:

Laktoz

monohidrat

(buzağı

kaynaklı),

magnezyum

stearat

(E470B),

maltodekstrin, kolloidal hidrofobik silis, sodyum nişasta glikolat, gliserol (E422a), hipromelloz

(E464), bakır klorofilin (E141ii), makrogol 6000, titanyum dioksit (E171).

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

COVERSYL nedir ve ne için kullanılır

2.

COVERSYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

COVERSYL nasıl kullanılır

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

COVERSYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. COVERSYL nedir ve ne için kullanılır?

COVERSYL

anjiyotensin

dönüştürücü

enzim

(ADE)

inhibitörü

adı

verilen

ilaçlar

sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat

kan pompalamasını sağlar.

COVERSYL tabletler açık yeşil, çubuk şeklinde, bir yüzü

baskılı, çift tarafı çentikli

film kaplı tabletlerdir. Tabletler iki eşit doza bölünebilir.

Tabletler, beyaz opak kapaklı akış düzenleyicili kutuda 30 film kaplı tablet içeren

ambalajlarda bulunmaktadır.

Bu ilaç buzağı kaynaklı laktoz monohidrat yardımcı maddesini içerir. Doktorunuza danışmadan

ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

COVERSYL aşağıdaki rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır:

Yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde,

Kalp

yetmezliği

tedavisinde

(kalbin

vücudun

ihtiyacı

olan

kanı

yeterli

miktarda

pompalayamadığı durum),

2/8

Stabil koroner arter hastalığı olan (kalbi besleyen damarlarda (koroner arterler) daralma

sonucu kalbin kanlanmasında azalma) ve kalp krizi geçirmiş ve/veya kalp kan damarlarını

genişletmek için operasyon geçirmiş hastalarda kalp krizi gibi kardiyak olay riskinin

azaltılmasında.

2. COVERSYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COVERSYL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Perindopril’e

ve/veya

içerdiği

diğer

maddelere

(‘Yardımcı

maddeler’

bölümünde

listelenmiştir)

veya

aynı

gruba

olan

(ADE

inhibitörü)

ilaçlara

karşı

alerjik

reaksiyonunuz (hipersensitivite) varsa,

Daha önce sizde veya ailenizde herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum

güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi belirtiler

görüldüyse veya başka nedenlerde bu tür belirtiler (anjiyoödem) görüldüyse,

Hamileyseniz veya emziriyorsanız,

Aliskiren içeren kan basıncı düşürücü ilaçlar ile tedavi görüyorsanız ve beraberinde şeker

hastalığınız (diyabet) varsa veya böbrek fonksiyonlarınız bozulmuşsa,

Diyalize veya buna benzer kan filtrasyonu işlemine giriyorsanız. Kullanılan cihaza bağlı

olarak COVERSYL sizin için uygun olmayabilir,

Böbreklerinize giden kan akımının azaldığı böbrek sorununuz varsa (renal arter stenozu),

Kalp yetmezliği için sakubitril/valsartan ile tedavi görüyorsanız (Bkz

“COVERSYL’i

aşağıdaki

durumlarda

DİKKATLİ

KULLANINIZ”

“Diğer

ilaçlarla

birlikte

kullanımı”

COVERSYL’in çocuklarda ve ergenlerde kullanımı önerilmez.

COVERSYL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Aortik

stenozunuz

varsa

(kalpten

gelen

damarda

daralma)

veya

hipertrofik

kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenozunuz (böbreğe kan

taşıyan atar damarda daralma) varsa,

Başka kalp rahatsızlığınız varsa,

Karaciğer rahatsızlıklarınız varsa,

Böbrek rahatsızlığınız varsa veya diyalize giriyorsanız ,

Kanınızda aldosteron adı verilen hormonun seviyelerinde anormal artışlar varsa (Primer

aldosteronizm),

Sistemik

lupus

eritematöz

veya

skleroderma

gibi

kollajen

vasküler

(bağ

dokusu

rahatsızlığı) rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz,

Diyabetiniz varsa (şeker hastalığı),

Tuz kısıtlayan bir diyet uyguluyor ya da potasyum içeren tuzlar kullanıyorsanız,

Anestezi alacaksanız ve/veya ameliyat olacaksanız,

LDL aferezi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücudundaki kolesterolün atılması),

Balarısı

veya

eşekarısı

sokmalarına

karşı

alerjinizin

etkilerini

azaltmak

için

duyarsızlaştırma tedavisi görecekseniz,

Yakın zamanda ishal ve kusma veya dehidratasyon (susuz kalma) şikayetiniz olduysa,

Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse,

Yüksek kan basıncı tedavisi için aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:

anjiyotensin

reseptör

blokörü

(ARB)

(sartanlar

olarak

bilinir-örneğin;

valsartan,telmisartan,irbesartan),

özellikle

diyabet

(şeker

hastalığı)

ilişkili

böbrek hastalığınız varsa,

aliskiren

3/8

Doktorunuz, böbrek fonksiyonlarınızı, kan basıncınızı, kanınızdaki elektrolit miktarını (potasyum

gibi)

düzenli

aralılarla

kontrol

edebilir

(Bakınız

“COVERSYL’i

aşağıdaki

durumlarda

kullanmayınız”

başlıklı bölüm).

Siyah ırka mensupsanız; Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) riski yüksek

olabilir ve bu ilaç kan basıncını siyah olmayan ırka göre daha az düşürebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan birisini kullanıyorsanız anjiyoödem (solunum güçlüğü, yüz veya dilde

şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü) riski artabilir.

rasekadotril (ishal tedavisinde kullanılır),

sirolimus, everolimus, temsirolimus ve mTor inhibitörleri olarak isimlendirilen

sınıfa

diğer

ilaçlar

(nakledilmiş

organın

reddedilmesini

önlemek

için

kullanılırlar),

uzun dönemli kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan sakubitril (valsartan ile birlikte

aynı tablette kombinasyon halinde de mevcuttur).

Anjiyoödem

COVERSYL dahil ADE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda anjiyoödem (yutma veya nefes

almada güçlük, yüz,dudaklar ve dilde şişme ile ortaya çıkan ciddi bir alerjik reaksiyon) rapor

edilmiştir. Bu durum tedavi süresince herhangi bir zamanda meydana gelebilir.Bu tür belirtiler ile

karşılaşırsanız COVERSYL kullanmayı bırakıp hemen doktorunuza danışmalısınız (Bakınız

Bölüm 4

Olası yan etkiler nelerdir?

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız”.

COVERSYL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Dozlar yemekten önce bir bardak su ile yutulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

COVERSYL hamilelikte kullanılmaz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışınız.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

COVERSYL emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makine kullanımı

COVERSYL genellikle dikkati etkilemez ancak bazı hastalarda düşük kan basıncına bağlı olarak

sersemlik ve halsizlik oluşabilir. Eğer bu şekilde etkilenirseniz araç veya makine kullanma

yetinizolumsuz etkilenebilir.

COVERSYL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı madeler hakkında önemli bilgiler

72,58 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere

karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar COVERSYL ile tedaviyi etkileyebilir. Doktorunuz ilacın dozunu değiştirmeye ihtiyaç

duyabilir ve/veya başka önlemler alabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız

mutlaka doktorunuza bildiriniz:

4/8

Anjiyotensin II reseptör blokörleri (ARB) ve aliskiren (Bakınız “

COVERSYL’i aşağıdaki

durumlarda

KULLANMAYINIZ”

“COVERSYL’i

aşağıdaki

durumlarda

DİKKATLİ KULLANINIZ”

başlıklı bölümler) dahil olmak üzere yüksek kan basıncını

tedavi eden diğer ilaçlar, veya diüretikler (böbrek tarafından üretilen idrar miktarını artıran

ilaçlar),

Potasyum tutucu diüretikler (örn: triamteren, amilorid), tuz yerine potasyum içeren tuzlar,

vücudunuzda potasyumu artırabilen diğer ilaçlar (örneğin heparin (pıhtılaşmayı önleyen

kan inceltici ilaç) ve trimetoprim/sülfometoksazol olarak da bilinen kotrimoksazol),

Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan potasyum tutucu diüretikler: günde 12,5 mg ile 50

mg dozlar arasında kullanılan eplerenon ve spironolakton,

Lityum (depresyon veya manik depresyon tedavisinde kullanılır),

Ağrı

kesici

olarak

kullanılan

steroid

yapıda

olmayan

antiinflamatuvar

ilaçlar

(örn.

ibuprofen) veya yüksek doz aspirin,

İnsülin veya metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

Baklofen (multipl skleroz hastalığına bağlı kas sertliğini tedavi etmek için kullanılır),

Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıklarında tedavisinde kullanılan ilaçlar

(örn. Trisiklik antidepresanlar, antipsikotikler.),

Vücudun

bağışıklık

sisteminden

kaynaklanan

hastalıklarda

veya

organ

nakli

ameliyatlarından sonra organ reddini önlemek amacıyla kullanılan bağışıklık sistemi

baskılayıcıları (örn. Siklosporin, takrolimus),

Trimetoprim (enfeksiyon tedavisinde kullanılır),

Estramustin (kanser tedavisinde kullanılır),

İshal tedavisinde (rasekadotril) veya nakledilmiş organın reddedilmesini önlemek için

sıklıkla kullanılan ilaçlar (sirolimus, everolimus, temsirolimus ve mTor inhibitörleri olarak

isimlendirilen sınıfa ait diğer ilaçlar), (Bkz.

“COVERSYL’i aşağıdaki durumlarda

DİKKATLİ KULLANINIZ”

başlıklı bölüm

),

Sakubitril/valsartan

(uzun

dönemli

kalp

yetmezliği

tedavisinde

kullanılan)

(Bkz.

“COVERSYL’i

aşağıdaki

durumlarda

KULLANMAYINIZ”

“COVERSYL’i

aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ”

başlıklı bölümler

)

Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır),

Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde kullanılır),

Nitratlar dahil vazodilatörler (kan damarlarını genişleten ilaçlar),

Düşük kan basıncı, şok veya astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. efedrin, noradrenalin

veya adrenalin),

Özellikle damar yoluyla kullanılan altın tuzları (romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil

bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) belirtilerinin tedavisinde kullanılır).

Eğer reçeteli veya herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise

lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. COVERSYL nasıl kullanılır?

COVERSYL’i

daima

doktorunuzun

size

söylediği

şekilde

almalısınız.

Eğer

emin

değilseniz

doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

üksek kan basıncı:

başlangıç ve devam dozu günde tek doz olarak 5 mg’dır. Eğer gerekiyorsa

doz bir ay sonra günde tek doz 10 mg’a çıkartılabilir. Yüksek kan basıncı tedavisi için önerilen en

yüksek doz 10 mg’dır.

5/8

Kalp yetmezliği

: Olağan başlangıç dozu günde tek doz olarak 2,5 mg’dır. İki hafta sonra doz günde

tek doz 5 mg’a çıkartılabilir. Kalp yetmezliği tedavisi için önerilen en yüksek doz 5 mg’dır.

Stabil koroner arter hastalığı (bakınız bölüm 1.COVERSYL nedir ve ne için kullanılır?):

Olağan

başlangıç dozu günde tek doz olarak 5 mg’dır. İki hafta sonra doz günde tek doz 10 mg’a

çıkartılabilir. Bu endikasyon için en yüksek doz 10 mg’dır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletinizi sabahları tercihen her gün aynı saatte yemekten önce bir bardak su ile yutmalısınız.

Doktorunuz sizin için uygun olan doza karar verecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Perindoprilin çocuklarda ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Yüksek kan basıncı:

Eğer 65 yaş ve üzerindeyseniz olağan başlangıç dozu günde tek doz 2,5

mg’dır. Doz bir ay sonra günde tek doz 5 mg’a ve gerekirse daha sonra günde tek doz 10 mg’a

çıkartılabilir.

Stabil koroner arter hastalığı:

Eğer 65 yaş ve üzerindeyseniz olağan başlangıç dozu günde tek doz

2,5 mg’dır. Doz bir hafta sonra günde tek doz 5 mg’a ve bir hafta daha sonra günde tek doz 10

mg’a çıkartılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Yaşlı hastalarda, renal fonksiyonlara bağlı olarak dozu günde 10 mg’a

çıkarmadan önce bir hafta boyunca günde bir defa 2,5 mg, sonraki hafta günde bir defa 5 mg

verilmelidir. Doz sadece bir önceki düşük doz iyi tolere edildiği takdirde artırılmalıdır.

Hafif dereceli böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 60 ml/dak’ya eşit veya yukarı ) olan hastalarda

önerilen günlük doz 5mg’dır.

Orta derecede böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 30-60 ml/dak) olan hastalarda önerilen günlük

doz 2,5 mg’dır.

İleri derece böbrek yetmezliği (15< kreatinin klerensi <30 ml/dak) olan hastalarda önerilen doz iki

günde bir 2,5 mg’dır.

Hemodiyalizli hastalarda (kreatinin klerensi < 15) önerilen doz diyaliz gününde 2,5 mg’dır.

Hemodiyalizdeki hastalar için, doz diyalizden sonra verilmelidir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer COVERSYL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COVERSYL kullandıysanız

Aşırı doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş

dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları yukarı kaldırmak iyi gelecektir.

COVERSYL'den almanız gerekenden fazlasını almışsanız, size en yakın hastanenin acil bölümüne

başvurunuz veya doktorunuz ile konuşunuz.

COVERSYL’i kullanmayı unutursanız

İlacınızı her gün kullanmalısınız. Düzenli kullanıldığında tedavi daha etkili olacaktır.

6/8

Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

COVERSYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

COVERSYL ile tedavi genellikle ömür boyu olduğu için, bu ilacı kesmeden önce doktorunuza

danışmalısınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, COVERSYL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa COVERSYL’i almayı durdurun ve DERHAL doktorunuza

bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüzün, dudakların, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak

derecede şişmelerinde (anjiyoödem) (bakınız bölüm 2) (Yaygın olmayan),

Düşük kan basıncına bağlı aşırı baş dönmesi veya baygınlık (Yaygın),

Hızlı veya düzensiz kalp atışı, veya göğüs ağrısı (angina) veya kalp krizi (Çok seyrek),

Muhtemel inme belirtisi olabilecek kollarda ve bacaklarda güçsüzlük veya konuşma

problemleri (Çok seyrek),

Ani hırıltı, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya nefes almada güçlük (bronkospazm) (Yaygın

olmayan),

Kişinin kendisini çok kötü hissettiği şiddetli karın ağrısı ve sırt ağrısına neden olabilen

iltihaplı pankreas (Çok seyrek),

Sarılık belirtisi olabilecek yüzün ve derinin sararması (Çok seyrek),

Çoğunlukla yüz, kol ve bacaklarda kırmızı kaşıntılı lekelerle başlayan deri döküntüsü

(eritema multiforme) (Çok seyrek) .

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin COVERSYL’e

karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın:

-

Baş ağrısı,

-

Baş dönmesi,

-

Kişinin kendisinin veya çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesi (vertigo),

-

Karıncalanma ve uyuşma,

-

Görme bozukluğu,

-

Kulak çınlaması (tinnitus),

-

Düşük kan basıncına (hipotansiyon) bağlı sersemlik,

-

Öksürük,

7/8

-

Nefes darlığı,

-

Sindirim bozuklukları (mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, tat alma sorunları, sindirim

zorluğu, ishal veya kabızlık),

-

Ciltte döküntü ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar,

-

Kas krampları,

-

Yorgunluk.

Yaygın olmayan:

-

Ruh hali değişikliği,

-

Uyku bozuklukları,

-

Ağız kuruluğu,

-

Yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü,

-

Cilt üzerinde sıvı dolu kabarcık kümelerinin oluşumu,

-

Böbrek rahatsızlıkları,

-

Cinsel güçsüzlük,

-

Terleme,

-

Eosinofil (bir tür beyaz kan hücresi) artışı,

-

Somnolans (uyuklama hali),

-

Bayılma,

-

Çarpıntı,

-

Kalp atımının hızlanması,

-

Vaskülit (kan damarları iltihabı),

-

Fotosensitivite reaksiyonu (ışığa karşı duyarlı olma hali),

-

Eklem ağrısı,

-

Kas ağrısı,

-

Göğüs ağrısı,

-

Kırıklık,

-

Periferik (çevresel) ödem,

-

Ateş,

-

Düşme,

-

Laboratuvar parametrelerinde değişiklik, örn: kanda potasyum seviyesinin yükselmesi

(tedavi

kesilince

sona

erer),

kaybı,

diyabetik

hastalarda

hipoglisemi

(kanda

şeker

seviyesinin düşmesi), kanda üre ve kreatinin artışı.

Seyrek:

-

Psöriyazisin (sedef hastalığı) kötüleşmesi

-

Laboratuvar parametrelerinde değişiklik, örn: karaciğer enzimlerinde artış, kanda bilirubin

artışı.

Çok seyrek:

-

Zihin bulanıklığı,

-

eozinofilik zatürre (çok nadir bir zatürre türü),

-

burun tıkanıklığı veya burun akması (rinit),

-

akut böbrek yetmezliği,

-

değerlerinde

değişiklik,

örn.

sayımında

azalma,

düşük

hemoglobin,

plateletlerinin (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) sayısında azalma,

ADE inhibitörleriyle konsantre (rengi koyulaşmış) idrar

,

hasta olma veya hasta hissetme, kas

krampları, zihin bulanıklığı ve ADH (Antidiüretik hormon) adı verilen hormonun uygunsuz

salınımına neden olabilen durumlar meydana gelebilir. Bu belirtiler sizde mevcutsa mümkün olan

en kısa sürede doktorunuz ile temasa geçiniz.

8/8

Bilinmiyor:

-

El ve ayak parmaklarında renk değişikliği, uyuşma ve ağrı (Raynaud fenomeni)

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. COVERSYL’in saklanması

COVERSYL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 C°’ın altındaki oda sıcaklıklarında, kuru yerde saklanmalıdır.

Son kullanma tarihine uygun kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COVERSYL’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.,

Beybi Giz Kule Kat: 22, 23

Meydan Sok. No. 1 Maslak İstanbul

Tel: 0212 329 14 00, Faks: 0212 290 20 30

Üretim yeri:

İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş.

42050 Selçuklu/Konya

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.