CORTIMYCINE % 1 GÖZ POMADI, 5 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CORTIMYCINE % 1 GÖZ POMADI, 5 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CORTIMYCINE % 1 GÖZ POMADI, 5 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kloral

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 61/69
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-11-1961
 • Son Güncelleme:
 • 10-05-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

CORTİMYCİNE %1 göz merhemi

Göze uygulanır.

Etkin maddeler:

Bir gram merhem, 10 mg hidrokortizon asetat içerir.

Yardımcı maddeler:

Vazelin likid, vazelin flant.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CORTİMYCİNE nedir ve ne için kullanılır?

2.

CORTİMYCİNE’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CORTİMYCİNE nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CORTİMYCİNE’ in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CORTİMYCİNE nedir ve ne için kullanılır?

CORTİMYCİNE, tüp içerisinde 5 gram beyaz ve homojen pomad olarak kullanıma sunulmuş

olan ve gözdeki çeşitli iltihabi ve alerjik durumları kontrol etmek için kullanılan bir göz

pomadıdır. CORTİMYCİNE’ in içindeki etkin madde Hidrokortizon asetat, iltihap ve alerji

karşıtı etkili kortikosteroidler adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Kortikosteroidler, mekanik,

kimyasal veya bağışıklık sistemine ait uyaranlarla ortaya çıkan iltihabi cevabı azaltmaktadır.

Ayrıca göz ameliyatlarından sonra, iltihabı önlemek amacıyla da kullanılır.

2. CORTİMYCİNE’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CORTİMYCİNE’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Göz tüberkülozu dahil olmak üzere, gözünüzde mikropların (virüs, bakteri, mantar;)

neden olduğu bir rahatsızlık var ise,

Çeşitli aşıların uygulanması söz konusu ise,

Gözünüzde aktif mikrobik, akıntılı enfeksiyon var ise

2

Hidrokortizona aşırı duyarlılığı olanlarda

CORTİMYCİNE’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Ufak zedelenmelerde kullanmayınız.

Mikropların neden olduğu bir rahatsızlık var ise, bu rahatsızlığa yönelik ilaçlar ile

birlikte dikkatli kullanılmalıdır.

Uzun süre kullanmayınız, uzun süreli kullanılıyor ise devamlı göz doktorunuzun

kontrolünde

kalınız.

Uzun

süreli

tedavide

göz

tansiyonunuzun

kontrol

edilmesi

gerekebilir.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları gözlenebilir. Bu reaksiyonların görülmesi halinde ilaç

derhal kesilmelidir.

“Bu

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.”

CORTİMYCİNE’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CORTİMYCİNE’ in herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz.

CORTİMYCİNE, hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CORTİMYCİNE emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

CORTİMYCİNE bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan

önce görmenizin tekrar netleşmesini bekleyiniz.

CORTİMYCİNE’

in

içeriğinde

bulunan

bazı

yardımcı

maddeler

hakkında

önemli

bilgiler

Uyarısı olan bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bir virüs olan Herpes simplex’ in neden olduğu göz iltihaplarının tedavisinde kullanılan

virüse yönelik ilaçlarla birlikte CORTİMYCİNE uygulaması dikkatle yapılmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3

3. CORTİMYCİNE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde günde 3-4 defa tekrar edilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlara uyunuz.

İlacınızı almayı unutmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin daha başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza

danışınız.

Ellerinizi yıkayınız.

Cortimycine tüpünü alınız ve kapağını açınız.

Mümkünse bir ayna yardımı ile uygulanacak alanı görmeye çalışınız.

Başınızı hafifçe arkaya doğru eğiniz ve temiz bir parmağınız ile alt göz kapağınızı

hafifçe alt göz kapağı ile göz arasında bir boşluk oluşacak şekilde çekiniz.

Tüpün ucunu bu boşluğa yaklaştırıp ancak değmeyecek bir mesafede tununuz.

Tüpü, başparmağınız ile işaret parmağınız arasında hafifçe sıkıştırınız.

Tüpten çıkmakta olan pomadı, tüpün ucu göze ya da başka bir yere değmeyecek

şekilde, göz ile göz kapağı arasında oluşmuş olan boşluğa yatay olarak yaklaşık 1,5

cm uzunluğunda bir şerit oluşturacak şekilde sıkınız.

Alt göz kapağınızı yavaşça bırakınız ve ilacın göze yayılması için birkaç kez göz

kırpınız. Gözlerinizi kapatıp birkaç saniye kapalı tutunuz.

Diğer göze de uygulayacaksanız, 3’ten 8’e kadar olan basamakları diğer göz için de

uygulayınız.

Tüpün ağzının bir yere değmemesine dikkat ederek kapatınız.

Tüpün içeriğinin steril kalmasını sağlamak ve mikrop bulaşmasını engellemek için

tüpün kapağı açıldıktan sonra tüpün açık olan ucunun bir yere değmemesine dikkat

ediniz.

Her iki göz için aynı tüp kullanılabilir. Kullanmakta olduğunuz tüp bitmeden yenisini

kullanmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer CORTİMYCİNE’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

4

Kullanmanız gerekenden daha fazla CORTİMYCİNE kullandıysanız:

CORTİMYCİNE’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

CORTİMYCİNE’ i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

CORTİMYCİNE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CORTİMYCİNE’ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CORTİMYCİNE’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı

veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CORTİMYCİNE’ e karşı ciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek:

Özellikle uzun süren tedavilerde görme keskinliğinde ve görme berraklığında bozulma

Gözde geçici yanma, kaşıntı

Göz kapağında düşüklük

Göz bebeğinde genişleme

Gözde iltihap

‘Bunlar CORTİMYCİNE’ in nadir etkileridir.’

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CORTİMYCİNE’ in saklanması

5

CORTİMYCİNE’i

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

25°C’ nin altında oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CORTİMYCİNE ’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

İbrahim Hayri Barut Veresesi

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No:4

34467 - Maslak /Sarıyer/ İstanbul

Tel: (0212) 366 84 00

Faks: (0212) 276 20 20

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3

Esenyurt / İstanbul

Tel: (0212) 622 66 00

Faks: (0212) 623 19 52

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.