CORALAN 5 MG 56 FILM TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CORALAN 5 MG 56 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CORALAN 5 MG 56 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ıvabradine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 120/35
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-07-2006
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMA TALİMATI

CORALAN 5 mg Film Kaplı Tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablet 5 mg ivabradin içerir.

Yardımcı maddeler: Tablet özü: 63.91 mg Laktoz monohidrat, Magnezyum stearat (E

470 B), Mısır nişastası, Maltodekstrin, Silika kolloidal anhidrus (E 551). Tablet kaplama:

Gliserol (E 422), Hipromelloz (E 464), Sarı demir oksit (E172), Kırmızı demir oksit

(E172), Makrogol 6000, Magnezyum stearat (E 470 B), Titanyum dioksit (E171).

ilaç

izlemeye

tabidir.

üçgen

yeni

güvenlilik

bilgisinin

hızlı

olarak

belirlenmesini

sağlayacaktır.

Meydana

gelen

herhangi

etkiyi

raporlayarak

yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün

sonuna bakabilirsiniz.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CORALAN nedir ve ne için kullanılır?

2.

CORALAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CORALAN nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CORALAN’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CORALAN nedir ve ne için kullanılır?

CORALAN 5 mg, somon renginde, çubuk şeklinde, çift tarafı çentikli, bir

yüzünde “5” ve diğer yüzünde

baskısı bulunan film kaplı tablettir. Her

kutuda

toplamda

film

kaplı

tablet

içeren

takvimli

blister

ambalaj

bulunmaktadır.

CORALAN, aşağıdaki hastalıkları tedavi eden bir kalp ilacıdır:

“Stabil anjina pektoris” olarak tanımlanan koroner arter hastalığına bağlı

göğüs ağrısının tedavisi için;

beta blokör olarak bilinen kalp ilaçlarını tolere edemeyen veya

beta blokör olarak bilinen kalp ilaçlarını hiç kullanamayan veya

2/8

beta blokörler ile durumu tamamen kontrol altına alınamayan (göğüs ağrısı

devam eden) ve kalp hızı yüksek seyreden (dakikada 70 vuruş ve üzerinde)

yetişkinlerde beta blokörler ile birlikte kullanılır.

Ivabradin kronik kalp yetersizliği tedavisinde kalbin kan atım oranı %45’in

altında olan ve

Beta blokör tedavisi altında olup halen kalp hızı yüksek seyreden veya,

Beta Blokör tedavisine kontraendikasyonu (kullanılmaması gereken

durum) olan veya,

Beta blokör tedavisini tolere edemeyen (ilacın etkisine dayanıksız olan)

hastalarda kullanılır.

“Stabil anjina pektoris” hakkında:

Stabil

anjina,

temel

olarak

kalbin

yeterince

oksijen

alamadığı

durumlarda

meydana gelmektedir. Genellikle 40 ile 50 yaşlar arasında görülür ve sıklıkla

göğüste hissedilen ağrı veya sıkışma şeklindedir. Bu tip göğüs ağrısı özellikle,

kalbin normalden daha hızlı çarptığı zamanlarda, örneğin egzersiz sırasında,

heyecanlanılan

anlarda,

soğuk

havaya

maruz

kalındığında

veya

yemekler

sonrasında daha sık ortaya çıkmaktadır. Kısacası kalp hızında meydana gelen

artış, koroner arter hastalığı olan hastalarda göğüs ağrısına yol açabilmektedir.

“Kronik kalp yetmezliği” hakkında:

Kronik kalp yetmezliği kalbin vücuda yeterince kan pompalayamadığı bir kalp

hastalığıdır. Kalp yetmezliğinin en yaygın belirtileri nefes darlığı, halsizlik,

yorgunluk ve ayak bileklerinde şişkinliktir (ödem).

CORALAN esasen kalp hızını azaltarak etki eder ve bu sayede özellikle anjina

(göğüs ağrısı) oluşumunu tetikleyen durumlarda kalbin oksijene olan ihtiyacını

azaltır.

sayede

CORALAN,

anjina

ataklarının

(göğüste

ağrı,

sıkışma)

sayısının kontrol altına alınmasına ve atak sayısının azaltılmasına yardımcı olur.

Bunun yanında, artmış kalp hızı kalp fonksiyonunu ve kronik kalp yetmezliği

olan

hastalarda

hastalığın

seyrini

olumsuz

etkilediğinden

CORALAN’ın

özellikle kalp hızını azaltıcı etkisi bu hastalarda kalp fonksiyonunu ve hastalığın

yaşamsal seyrini iyileştirmektedir.

2.

CORALAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CORALAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

İvabradin’e veya CORALAN’ın herhangi bir bileşenine karşı bilinen alerji

ve/veya duyarlılığınız varsa,

Tedaviden önce, istirahat halindeki kalp atım hızınız yavaş ise (dakikada

70 vuruşun altında),

Hastanede yatmanızı gerektirecek şok veya kalbi besleyen damarlarda

tıkanıklık gibi önemli kalp hastalığınız varsa (kardiyojenik şok veya akut

kalp krizi),

Kalp ritim bozukluğunuz varsa (sinüs sendromu),

Daha önce kalp krizi geçirdiyseniz,

Kan basıncınız çok düşük ise,

Göğüs ağrınız “kararsız” ise, yani egzersiz, hareket, soğuk hava, stres veya

heyecan

olmaksızın

göğüs

ağrınız

oluyorsa

(stabil

olmayan

anjina

pektoris),

3/8

Yakın zamanda kötüleşen kalp yetmezliğiniz varsa,

Kalp vuruşunuz sadece kalp piliniz tarafından (pacemaker ile) sağlanıyorsa,

Ağır karaciğer yetersizliğiniz varsa,

Ağız veya enjeksiyon (zerk) yolu ile alınan mantar ilaçlarını (ketokonazol,

itrakonazol), makrolid grubu antibiyotikleri (ağızdan alınan josamisin,

klaritromisin, telitromisin, eritromisin), HIV virüsünü tedavi eden ilaçları

(nelfinavir, ritonavir), depresyon tedavisi için kullanılan nefazodon ya da

kalp hızını azaltan, tansiyon yüksekliği veya göğüs ağrısının tedavisi için

kullanılan diltiazem, verapamil kullanıyorsanız (bakınız: Diğer ilaçlar ile

birlikte kullanımı),

Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve güvenli doğum kontrol yöntemi

kullanmıyorsanız,

Hamileyseniz, veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

Emziriyorsanız.

CORALAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Kalp ritim bozukluğunuz varsa (örn. düzensiz kalp atışı, çarpıntı, göğüs

ağrısında

artma),

veya

kalıcı

atriyal

fibrilasyon

(bir

çeşit

kalp

atım

bozukluğu),

veya

uzun

sendromu

adı

verilen

normal

olmayan

elektrokardiyogram (EKG),

Yorgunluk

veya

nefes

darlığınız

varsa

(kalbinizin

çok

yavaşladığı

anlamına gelir),

Atriyal

fibrilasyon

(bir

çeşit

kalp

atım

bozukluğu)

belirtilerinden

şikayetçiyseniz (istirahat sırasında nabız hızının olağandışı yükselmesi

(dakikada 110 vuruşun üzerine çıkması) veya, herhangi belirgin bir sebep

olmaksızın düzensizleşmesi, ölçüm yapmanın zorlaşması)

Yakın geçmişte inme (beyin felci) geçirdiyseniz,

Hafif veya orta şiddette düşük kan basıncınız varsa,

Kontrol altına alınamayan kan basıncınız varsa, özellikle yüksek tansiyon

için kullandığınız tedavi değiştiğinde,

Ciddi

kalp

yetmezliğiniz

varsa

veya

“dal

bloğu”

adı

verilen

normal

olmayan EKG ile seyir eden kalp yetmezliği,

Kronik retina (gözün ağ tabakası) hastalığınız varsa,

Orta şiddette karaciğer yetersizliğiniz varsa,

Ağır böbrek yetersizliğiniz varsa.

‘Bu uyrarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse

lütfen doktorunuza danışınız’

CORALAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

CORALAN ile tedavi sırasında greyfurt suyu tüketilmemelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CORALAN

hamilelikte

kullanılmaz.

Hamileyseniz

veya

hamilelik

planlıyorsanız

CORALAN

kullanmayınız.

CORALAN

tedavi

görürken hamile kalırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer

hamile

kalma

potansiyeliniz

varsa

güvenli

doğum

kontrol

yöntemi kullanmıyorsanız CORALAN’ı kullanmayınız.

4/8

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

farkederseniz

hemen

doktorunuza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CORALAN

emzirirken

kullanılmaz.

CORALAN

kullanıyorsanız

emzirmeyi kesmelisiniz. Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız

doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

CORALAN

tedavisi

sırasında

geçici

olarak

görme

alanınızda

ışık

yoğunluğundaki ani değişimlere bağlı parlaklıklar oluşabilir (Bakınız “4. Olası

yan

etkiler

nelerdir”).

durum

araba,

araç

makina

kullanımınızı

etkilemeyecektir Ancak yine de ışık yoğunluğunda ani değişimlerin olabileceği

zamanlarda, özellikle de gece araba, araç ve makine kullanırken dikkatli olmanız

önerilir.

CORALAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

Herbir CORALAN tableti 63.91 mg laktoz içermektedir. Laktoz ve benzeri şeker

türlerine karşı duyarlılığınız ve alerjiniz veya şeker hastalığınız (diyabet) varsa

bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar vücudunuzun CORALAN tedavisine vereceği cevabı etkileyebilir.

CORALAN aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmaz:

Ketokonazol, itrakonazol (mantar hastalığı tedavisi için kullanılır),

Klaritromisin, josamisin, telitromisin, eritromisin (antibiyotiktir),

Nelfinavir, ritonavir ve nefazodon gibi ilaçlar (AIDS tedavisinde kullanılır).

Diltiazem, Verapamil (kalp hızını azaltır, tansiyon yüksekliği veya göğüs

ağrısının tedavisi için kullanılır)

Eğer

reçeteli

veya

reçetesiz

olarak

aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

kullanıyorsanız

doktorunuzu

mutlaka

bildiriniz,

zira

CORALAN

için

ayarlaması ya da yakın takip gerekebilir:

Flukonazol (mantar hastalığı için kullanılır),

Rifampisin (antibiyotiktir),

Barbitürat grubu ilaçlar (uyku bozukluğu veya sara hastalığı için kullanılır),

Fenitoin (sara hastalığı tedavisi için kullanılır),

Hypericum

perforatum

veya

St.John’s

Wort

(sarı

kantaron,

depresyon

tedavisinde kullanılan bitkisel ilaç),

Kalp ritim bozukluğu veya diğer bazı durumların tedavisi için kullanılan

ilaçlar:

Kinidin,

disopiramid,

ibutilid,

sotalol,

amiodaron

(kalp

ritmi

bozukluklarının tedavisinde),

Bepridil (koroner kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı tedavisi için),

Pimozid, ziprasidon, sertindol gibi bazı ilaçlar (anksiyete, şizofreni veya

diğer psikozların tedavisi için kullanılır),

Meflokin veya halofantrin (sıtma tedavisi için kullanılır),

İntravenöz eritromisin (antibiyotik),

5/8

Pentamidin (parazitlere karşı tedavide kullanılır),

Sisaprid

(mide

yemek

borusu

reflüsünün

(geri

kaçma)

tedavisinde

kullanılır).

Kandaki

potasyum

seviyesinin

düşmesine

açan

bazı

diüretikler:

Furosemid, hidroklorotiyazid, indapamid (ödem veya yüksek kan basıncı

tedavisinde).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında

bilgi veriniz.

3.

CORALAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

CORALAN kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak

uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Eğer, stabil anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile

ortaya çıkan göğüs ağrısı) tedavisi görüyorsanız;

Başlangıç dozu günde iki kez alınan bir tablet CORALAN 5 mg’ı aşmamalıdır.

Eğer günde iki kez 5 mg’lık doza dayanıklıysanız ve göğüs ağrınız hala devam

ediyorsa doz artırılabilir. Doktorunuz sizin için doğru dozu reçete edecektir.

Olağan doz sabah bir tablet ve akşam bir tablettir. Bazı durumlarda (örn;

yaşlıysanız), doktorunuz sabah yarım tablet CORALAN 5 mg (2,5 mg ivabradine

karşılık gelir) ve akşam yarım tablet CORALAN 5 mg reçete edebilir.

Eğer, kronik kalp yetmezliği için tedavi görüyorsanız,

Olağan önerilen başlangıç dozu günde iki kez, sabahları ve akşamları bir tablet

CORALAN 5 mg’dır. Gerekirse, doz günde iki kez sabahları ve akşamları 7.5

mg’a yükseltilebilir. Doktorunuz sizin için doğru olan doza karar verecektir.

Bazı durumlarda (örn; yaşlıysanız), doktorunuz sabah yarım tablet CORALAN 5

mg (2,5 mg ivabradine karşılık gelir) ve akşam yarım tablet CORALAN 5 mg

reçete edebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

CORALAN ağızdan kullanım içindir.

Tabletler yemekle birlikte bir bardak su ile ağızdan alınmalıdır. Su yerine

greyfurt

suyu

içilmemelidir.

Tedavi

süresince

greyfurt

suyu

içilmemelidir.

Tabletleri çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

CORALAN çocuklarda ve 18 yaşından küçük gençlerde kullanım için uygun

değildir.

Yaşlılarda kullanımı:

Bazen doktorunuz yaşınızla ilintili olarak CORALAN tedavisini yarım doz

önerebilir. Böyle bir durumda sabahları CORALAN 5 mg’ın yarısını ve

akşamları da CORALAN 5mg’ın kalan yarısını kullanabilirsiniz.

6/8

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda CORALAN’ın dikkatli kullanımı

önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

CORALAN

dozunun

ayarlamasına gerek yoktur. Orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda

dikkatli

kullanılmalıdır.

Ciddi

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

CORALAN kullanılmamalıdır.

Eğer CORALAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz

var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CORALAN kullandıysanız:

CORALAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya

eczacı ile konuşunuz.

Önerilenden daha sık veya çok fazla sayıda CORALAN tableti yuttuysanız,

kalbiniz tedaviniz için arzu edilenden daha fazla yavaşlayacağından, nefesinizin

tıkandığını veya yorgun olduğunuzu hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda derhal

doktorunuzla irtibat kurunuz.

CORALAN’ı kullanmayı unutursanız

CORALAN’ın herhangi bir dozunu almayı unutursanız, bir sonraki dozunuzu

normal zamanında almaya devam ediniz.

Tabletleri içeren blisterin üzerine basılı olan takvim, son CORALAN tabletini ne

zaman aldığınızı size hatırlatacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CORALAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Anjina veya kronik kalp yetmezliği tedavisi ömür boyu süren bir tedavidir.

CORALAN’ı

doktorunuza

danışmadan

sonlandırmayınız.

Doktorunuz

tarafından CORALAN tedavisinin kesilmesi kalp hızı ve göğüs ağrısı açısından

bir rebaund (kesilme sendromu) işareti vermeyecektir. Ancak siz CORALAN

tedavisini kendiliğinizden kesecek olursanız tedavi öncesindeki şikayetleriniz

geri dönecektir.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CORALAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan

kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

CORALAN

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüzde, dudaklarda, boğazda veya dilde şişme, solunum veya yutma güçlüğü

(Anjiyoödem-yaygın olmayan- )

Deri döküntüsü (yaygın olmayan),

Nefes almada güçlük (dispne - yaygın olmayan-),

Ürtiker (kurdeşen), kaşıntı, ciltte kızarıklık (seyrek).

7/8

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Bu ilaç kullanımı ile ilgili en yaygın yan etkiler doza bağlı ve etki mekanizması ile

ilişkilidir.

Çok yaygın:

Görme

alanında

ışıklı

alanlar

(kısa

süreli

artmış

parlaklık,

genellikle

ışık

yoğunluğundaki değişimlere bağlı oluşan). Ayrıca, hale, aniden parlayan renkli ışık,

görüntü dağılması, veya çoklu görüntü şeklinde de tanımlanabilir. Genellikle tedavinin ilk

iki ayında oluşur, daha sonra tekrarlayabilir ve tedavi süresince veya sonlanınca düzelir.

Yaygın:

Bradikardi (Kalp hızında azalma ile kalp fonsiyonlarında değişiklik. Genelde tedavi

başladıktan sonra ilk 2. ile 3. ayda görülür). Kalbin düzensiz hızda kasılması, kalp hızının

anormal algılanması, kontrol altında olmayan kan basıncı, baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık

görme.

Yaygın olmayan:

Çarpıntı ve ek kardiyak vuruş (kalp atışı), bulantı, kabızlık, ishal, karın ağrısı, başdönmesi

(vertigo), nefes darlığı (dispne), kas krampları, laboratuvar parametrelerinde değişiklik:

kan ürik asit seviyesinde artış, eozinofili (bir çeşit beyaz kan hücresi yüksekliği) ve artan

kan kreatinin düzeyi (bir kas yıkım son ürünü), düşük kan basıncı, bayılma, yorgunluk

hissi, halsizlik, normal olmayan EKG kalp izlemi, çift görme, görme bozukluğu.

Seyrek:

Kişinin kendini iyi hissetmeme durumu.

Çok seyrek:

Düzensiz kalp atışı.

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz

ile konuşunuz.

Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna

tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildirebileceginiz

gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında

daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

8/8

5.

CORALAN’ın saklanması

CORALAN’ı

çocukların

göremeyeceği

veya

ulaşamayacağı

yerlerde

ve

ambalajında saklayınız.

CORALAN 30°C’ın altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Kutu ve blister üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile,

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.,

Beybi Giz Kule, Meydan Sok. No. 1 Kat: 22-23-24 ,

34398 Maslak, İstanbul,

Tel : 0212 329 14 00, Faks : 0212 290 20 30

Üretim Yeri: Servier (Ireland) Industries Ltd., Gory Road, Arklow, Co.Wicklow, Ireland

Bu kullanma talimatı .tarihinde onaylanmıştır.