COPAXONE 40 MG/ ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTÖR, 12 ENJEKTÖR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • COPAXONE 40 MG/ ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTÖR, 12 ENJEKTÖR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • COPAXONE 40 MG/ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTÖR, 12 ENJEKTÖR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • glatiramer asetat

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/357
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-05-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-10-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

COPAXONE

®

40 mg/ml enjeksiyonluk çözelti, kullanıma hazır dolu enjektör

Steril

Deri altına uygulanır.

Etkin madde:

1 ml enjeksiyonluk çözelti, kullanıma hazır dolu enjektör başına 36 mg

glatiramer bazına eşdeğer 40 mg glatiramer asetat içermektedir.

Yardımcı madde(ler):

Mannitol ve enjeksiyonluk su.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. COPAXONE

nedir ve ne için kullanılır?

2. COPAXONE

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COPAXONE

nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COPAXONE

un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

COPAXONE

nedir ve ne için kullanılır?

COPAXONE

40 mg/ml bağışıklık sisteminizin çalışma şeklini düzenleyen tıbbi bir üründür

(bağışıklık

sistemini

düzenleyici

ajan

olarak

sınıflandırılmaktadır).

Multipl

skleroz

(MS)

hastalığının

belirtilerinin

vücudun

bağışıklık

sistemindeki

bozukluktan

kaynaklandığı

düşünülmektedir. Bu durum beyinde ve omurilikte iltihaplı bölgeler oluşturmaktadır.

COPAXONE

40 mg/ml MS hastalığı ataklarının sayısını azaltmada kullanılmaktadır.

COPAXONE

40 mg/ml yardımsız yürüyebilen hastalarda kullanılmaktadır.

2.

COPAXONE

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COPAXONE

’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer ;

COPAXONE

’un içeriğindeki etkin maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birisine

karşı alerjiniz varsa

COPAXONE

’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz, doktorunuzu bilgilendiriniz;

Herhangi bir böbrek veya kalp probleminiz varsa,

18 yaşın altındaki hastalarda güvenilirliği ve etkinliği henüz saptanmamış olduğu için

kullanımı tavsiye edilmemektedir,

COPAXONE

özel olarak yaşlılarda çalışılmamıştır; dolayısıyla doktorunuzun tavsiyelerini

önemseyin.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

COPAXONE

’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Cilt altına enjeksiyon yolu ile uygulandığından yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız

gebelik sırasında COPAXONE

kullanımı hakkında doktorunuza danışınız.

Tedavi

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

veya

hamilelik

planlıyorsanız

hemen

doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren

annelere

COPAXONE

uygulanırken

önlem

alınmalı

ilacın

anne

çocuk

üzerindeki riski ve yararı dikkate alınmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

COPAXONE

araç

makine

kullanmaya

etkisi

üzerine

herhangi

çalışma

gerçekleştirilmemiştir.

COPAXONE

’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

COPAXONE

içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu

maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

COPAXONE

başka bir ürün ile karıştırılmamalıdır.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda alıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

COPAXONE

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinlerde günlük doz, cilt altına (subkutan) haftada üç defa uygulanan kullanıma hazır

enjektördür

glatiramer

asetat).

Enjeksiyonun

hafta

aynı

günlerde

yapılması

önerilmektedir (örneğin en az 48 saat arayla; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma).

COPAXONE

’un düzgün enjekte edilmesi çok önemlidir:

Sadece cilt altındaki dokuya (subkutan dokuya) uygulanır.

Doktorun talimatındaki dozda uygulanır. Sadece doktorunuzun reçete ettiği dozu alınız.

Aynı şırıngayı asla birden fazla kullanmayınız. Kullanılmayan kısım atılmalıdır.

COPAXONE

içeriğini herhangi başka bir ürün ile karıştırmayınız veya bunları birlikte

uygulamayınız.

Eğer çözelti partikül içeriyorsa ilacı kullanmayınız. Yeni bir şırınga kullanınız.

Enjektör içinde küçük hava kabarcıkları olabilir. Uygulanacak ilaç miktarında kayba neden

olmamak

için,

kabarcıkları

enjeksiyon

öncesi

kullanıma

hazır

dolu

enjektörden

uzaklaştırmaya çalışmayınız.

COPAXONE

’u ilk kullandığınızda size bir kullanma talimatı verilecektir ve bir doktor veya

hemşire

tarafından

danışmanlık

yapılacaktır.

enjeksiyonu

kendinize

uygularken

enjeksiyondan sonraki yarım saat boyunca herhangi bir probleminiz olup olmadığından emin

olmak için doktor veya hemşireniz yanınızda olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

COPAXONE

cilt altına enjekte edilmelidir.

Kendi kendinize enjeksiyon teknikleri üzerine eğitim almalı ve ilk kendi kendinize enjeksiyon

esnasında ve sonrasındaki 30 dakika süresince sağlık personeli tarafından denetlenmelisiniz.

COPAXONE

’u kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyunuz.

Enjeksiyonu yapmadan önce size gereken her şeyin yanınızda olduğundan emin olunuz:

İçinde bir adet COPAXONE

40 mg/ml kullanıma hazır enjektör bulunan blister.

Kullanılmış enjektör ve iğneler için atma birimi.

Her bir enjeksiyon için ambalajdan kullanıma hazır enjektör içeren sadece bir adet blister

alınız. Geri kalan enjektörleri kutuda bırakınız.

Eğer enjektörünüz buzdolabında saklanmışsa, ilacı enjekte etmeden önce oda sıcaklığında

ısınabilmesi

için

enjektörü

içeren

blisteri,

enjeksiyonu

yapmadan

dakika

önce

buzdolabından çıkarınız.

Ellerinizi su ve sabun ile iyice yıkayınız.

COPAXONE

kullanıma hazır dolu enjektörler, uygun bir enjeksiyon cihazı ile uygulanabilir.

Enjeksiyonu yapmak için COPAXONE

için önerilen enjeksiyon cihazını kullanmak isterseniz,

cihaz ile birlikte verilen kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

Şekil 1’deki şemaları kullanarak enjeksiyon yerini seçiniz.

Vücudunuzda enjeksiyon yapabileceğiniz yedi bölge bulunmaktadır: kollar, uyluk, kalça ve

karın (göbek). Her bir enjeksiyon alanı içerisinde birçok enjeksiyon bölgesi vardır.

Enjeksiyon için her gün farklı bir bölge seçiniz. Böylece enjeksiyon yerinde herhangi bir tahriş

veya ağrı olması ihtimali azalacaktır. Bir enjeksiyon alanındaki enjeksiyon bölgelerini sırayla

kullanınız. Her seferde aynı bölgeyi kullanmayınız.

Ağrılı

veya

renk

değişikliği

olan

alanlara

sıkı

düğüm

veya

yumru

hissettiğiniz

bölgelere

enjeksiyon yapmayınız. Enjeksiyon bölgelerini sırayla kullanmak için planlanmış bir şema

hazırlamayı ve bunları bir günlüğe kaydetmeyi denemelisiniz.

Vücudunuzda kendi kendine enjeksiyon yapmanın güç olduğu bazı bölgeler bulunmaktadır

(kolunuzun arkası gibi). Eğer bu bölgeleri kullanmayı isterseniz yardıma ihtiyacınız olabilir.

Şekil-1

1. Alan

Karın

Göbek deliğinin çevresindeki

yaklaşık 5 cm’lik bölgeyi

kullanmayınız

4. Alan

Sol Kol

Üst arka kısmın etli

bölümü

5. Alan

Sağ Kol

Üst arka kısmın etli

bölümü

2. Alan

Sağ Uyluk

(Dizden yaklaşık 5 cm

yukarıda ve kasıktan

yaklaşık 5 cm aşağıda)

3. Alan

Sol Uyluk

(Dizden yaklaşık 5 cm

yukarıda ve kasıktan

yaklaşık 5 cm aşağıda)

6. Alan

Sol Kalça

(Kalçanın üst kısmındaki

etli bölge, her zaman

belin altına)

7. Alan

Sağ Kalça

(Kalçanın üst kısmındaki

etli bölge, her zaman

belin altına)

ÖN

ARKA

Enjeksiyon aşağıdaki şekilde yapılır:

Kağıt etiketi soyarak enjektörü koruyucu blisterin içinden çıkarınız.

İğnenin koruyucu kapağını çıkarınız.

Serbest elinizin başparmağı ve işaret parmağı ile derinizi yukarı doğru hafifçe sıkınız (Şekil

İğneyi Şekil 3’te gösterildiği gibi cildin içine itiniz.

Enjektör boşalana kadar pompayı muntazam bir şekilde enjektör boyunca iterek ilacı enjekte

ediniz.

Enjektör ve iğneyi doğrudan dışarı çekiniz.

Enjektörü güvenli bir atma kabı ile atınız. Kullanılmış enjektörleri evsel atıklar arasına

koymayınız,

doktorunuz

veya

hemşireniz

tarafından

önerildiği

şekilde

delinmez

ambalajın içine koyarak atınız.

Yetişkinlerde önerilen doz 40 mg glatiramer asetat’ın (bir adet kullanıma hazır dolu enjektör)

haftada üç defa deri altına enjeksiyonudur.

Hastanın tedavisinin ne kadar süreceği şu an için bilinmemektedir.

COPAXONE

tedavisi bir nörolog veya MS tedavisinde deneyimli bir doktor gözetiminde

başlatılmalıdır.

Uzun süreli tedavi hakkındaki karar, tedaviyi yürüten doktor tarafından izlenen hastaya bağlı

olarak alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

COPAXONE

18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

COPAXONE

özel olarak yaşlılarda çalışılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

COPAXONE

özel olarak böbrek yetersizliği olan hastalarda

çalışılmamıştır.

Eğer COPAXONE

’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Şekil-2

Şekil-3

Kullanmanız gerekenden daha fazla COPAXONE

kullandıysanız

COPAXONE

’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

COPAXONE

u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Hatırlar hatırlamaz veya alabileceğiniz en kısa zamanda ilacınızı alınız, sonrasında takip eden

günü atlayınız. Unuttuğunuz dozu tamamlamak için aynı anda iki doz birden almayınız.

Mümkünse takip eden haftada, düzenli uygulama programınıza dönünüz.

COPAXONE

ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan COPAXONE

kullanmayı bırakmayınız.

Bu ürünün kullanımına yönelik sorularınız olduğunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, COPAXONE

’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

COPAXONE

’u

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Döküntü (kırmızı noktalar veya kurdeşen),

Göz kapaklarının, yüz veya dudakların şişmesi,

Ani nefes darlığı,

Kasılmalar (nöbet),

Baygınlık.

Enjeksiyon sonrası görülen diğer etkiler

Bazı hastalarda enjeksiyonun ardından aşağıdaki belirtilerden bir ya da bir kaçı görülebilir.

Bunlar genel olarak enjeksiyondan sonra yarım saat içinde ortadan kalkar. Ancak aşağıdaki

belirtilerin 30 dakikadan daha uzun sürmesi durumunda derhal doktorunuzu bilgilendiriniz veya

size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Göğüste veya yüzde yanma/kızarma (damar genişlemesi)

Nefes darlığı (dispne)

Göğüs ağrısı

Kuvvetli ve hızlı kalp atışı (çarpıntı, taşikardi)

Aşağıda yer alan yan etkiler her gün COPAXONE

20 mg/ml alan hastalarda raporlanmıştır. Bu

yan etkiler ayrıca haftada üç defa COPAXONE

40 mg/ml kullanan hastalarda da benzer

sıklıkta raporlanmıştır.

COPAXONE

’un olası yan etkileri görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:

Çok yaygın

10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla

görülebilir.

Yaygın olmayan

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinde veya birinden fazla

görülebilir.

Seyrek

1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinde veya birinden

fazla görülebilir.

Çok seyrek

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok yaygın

Enfeksiyon, grip

Kaygı, depresyon

Baş ağrısı

Kendini hasta hissetme

Bulantı

Ciltte döküntü

Eklem ve sırt ağrısı

Güçsüz hissetme, göğüs ağrısı, tanımlanmamış ağrı

Enjeksiyon

bölgesinde

cilt

reaksiyonları.

Bunlar:

ciltte

kızarma,

ağrı,

ciltte

kabarcık

oluşumu, kaşıntı, doku şişliği, iltihap ve enjeksiyon yerinde aşırı duyarlılık

(Bu enjeksiyon bölgesi reaksiyonları normal olup, zamanla azalmaktadır.)

Yaygın

Solunum yolu enfeksiyonları, mide ve bağırsak iltihabı, uçuk, kulak enfeksiyonları, burun

akıntısı, dişte apse, vajinal pamukçuk

İyi huylu deri tümörleri (iyi huylu cilt neoplazmı), doku tümörü (neoplazm)

Lenf

düğümlerinin

şişmesi

(boyun,

koltukaltı

kasık

gibi

bölgelerde

bulunan

lenf

bezlerinin şişmesi)

Alerjik reaksiyonlar

İştah kaybı, kilo artışı

Sinirlilik

Tat alma duyusunda değişiklik, kas gerginliğinin artması, migren, konuşma problemleri,

bayılma, titreme

Çift görme, göz rahatsızlıkları

Kulak rahatsızlıkları

Kuvvetli ve hızlı kalp atışı (çarpıntı, taşikardi)

Öksürme, bahar nezlesi

Makat ve kalın bağırsak rahatsızlığı, kabızlık, diş çürümesi, hazımsızlık, yutmada zorluk,

dışkı tutamama, kusma

Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

Morarma, aşırı terleme, kaşıntı, ürtiker, diğer cilt problemleri

Boyunda ağrı

Acil idrar yapma isteği, sık idrara çıkma, idrar yapmada güçlük

Üşüme,

yüzde

şişme,

enjeksiyon

bölgesinde

ciltte

döküntü,

lokal

reaksiyonlar,

sıvı

birikimine bağlı olarak el ve ayaklarda şişme, ateş

Yaygın olmayan

Apse, deri ve yumuşak doku iltihabı, çıban, zona (bir virüsün sebep olduğu, vücudun tek

tarafında deride su toplamış ağrılı kabartılarla seyreden hastalık), böbrek iltihabı

Deri kanseri

Beyaz kan hücrelerinin sayısında artış, beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma, dalak

büyümesi, kan trombosit (pıhtılaşmaya yardımcı kan bileşeni) sayısında azalma, beyaz kan

hücrelerinin şeklinde değişiklik

Tiroid bezinin büyümesi ve aşırı çalışması

Alkol toleransının azalması, gut (bazı eklemlerde ani ve şiddetli gelişen ağrı, hassasiyet,

kızarıklık,

şişme

seyreden

hastalık),

yağlarının

yükselmesi,

kandaki

sodyum

seviyesinde artış, kan serumundaki ferritin seviyesinde azalma

Sıradışı rüyalar, kafa karışıklığı (konfüzyon), aşırı derecede mutlu hissetmek, gerçekte var

olmayan

şeyleri

görmek,

duymak,

koklamak,

tatmak

hissetmek

(halüsinasyon),

saldırganlık, anormal özgüven artışı, kişilik bozukluğu, intihar girişimi

Elde hissizlik ve ağrı (karpal tünel sendromu), davranış bozukluğu, nöbet (kasılma), yazma

ve okuma yeteneğinde bozulma, kas rahatsızlıkları, hareket bozuklukları, kas kasılması,

sinir iltihabı, anormal kas fonksiyonuna neden olan anormal sinir-kas iletisi, gözlerin

istemsiz ve hızlı hareketi, felç, ayak düşmesi, kendinden geçme durumu (stupor), görme

alanında kör noktalar

Katarakt, gözün saydam tabakasında doku bozukluğu, gözde kuruluk, gözde kanama, üst

göz kapağının sarkması, göz bebeğinin genişlemesi, görme problemlerine neden olan göz

sinir hasarı

İlave kalp atışı, yavaş kalp atışı, aralıklı hızlı kalp atışı

Toplardamar varisleri

Soluk almada periyodik duraklamalar, burun kanamaları, anormal şekilde hızlı ve derinden

nefes alma (hiperventilasyon), boğazda sıkışma hissi, akciğer rahatsızlığı, boğazda sıkışma

nedeniyle nefes alamama (tıkanma hissi)

Bağırsak iltihabı, kolon polipleri (kalın bağırsağın iç tabakasından boşluğa doğru çıkıntı

yaparak büyüyen anormal oluşumlar), geğirme, boğazda ülser (boğazı kaplayan dokuda

harabiyet sonucu meydana gelen doku kaybı, yara), dişeti iltihabı, rektal kanama (makattan

kanama), tükürük bezi büyümesi

Safra taşı, karaciğer büyümesi

Deri ve yumuşak dokuların şişmesi, deriye temas sonucu döküntü oluşumu, ciltte ağrılı

kırmızı şişlikler, ciltte şişkinlik

Eklemlerde şişlik, iltihap ve ağrı (artirit veya osteoartirit), eklem çevresindeki içi sıvı dolu

keselerin (bazı eklemlerde mevcut olan) iltihabı ve ağrı, yan ağrısı, kas kütlesinde azalma

İdrarda kan, böbrek taşı, diğer üriner sistem problemleri, idrarda anormallik

Düşük (hamilelik sonlanması)

Memede dolgunluk, sertleşme (ereksiyon) zorlukları, pelvik organ sarkması (leğen kemiği

içindeki organların sarkması), uzamış sertleşme (ereksiyon), prostat rahatsızlıkları, Simir

test

sonucunda

anormallik

(rahim

ağzından

alınan

sürüntünün

anormalliği),

testis

hastalıkları, vajinal kanama, vajinal problemler

Kist, sersemlik hissi, normalden daha düşük vücut sıcaklığı (hipotermi), tanımlanmamış

iltihap, enjeksiyon bölgesindeki dokularda harabiyet, mukoz zarı rahatsızlığı

Enjeksiyon sonrası bozukluklar

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

COPAXONE

’un saklanması

COPAXONE

’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Enjektörleri karton kutusunun içinde saklayınız ve ışıktan koruyunuz.

COPAXONE

40 mg/ml kullanıma hazır dolu enjektörler, buzdolabında 2° - 8°C arasında

muhafaza edilmelidir. Eğer buzdolabında saklanamıyorsa 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 1

aya kadar muhafaza edilebilir.

COPAXONE

’u dondurmayınız.

COPAXONE

tek bir kullanım içindir. Partikül içeren enjektörü atınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COPAXONE

’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Lütfen kalan ilacınızı eczacınıza geri götürünüz. İlaçlar evsel atıklar ile birlikte atık su yoluyla

atılmamalıdır. İhtiyacınız olmayan ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu tedbirler

çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Ruhsat Sahibi:

Teva İlaçları

San. ve Tic. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad.

Buyaka 2 Sitesi No:8 C-Blok Kat:3

Ümraniye / İstanbul

: (0216) 656 67 00

Faks

: (0216) 290 27 52

Üretici:

IVAX Pharmaceuticals UK

Aston Lane North,

Whitehouse Vale Industrial Estate,

Preston Brook, Runcorn

Cheshire, WA7 4FA

İngiltere

Bu kullanma talimatı

tarihinde onaylanmıştır.