COMBIVENT TEK DOZ 20 FLAKON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • COMBIVENT TEK DOZ 20 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • COMBIVENT TEK DOZ 20 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • salbutamol ve ipratropium bromür

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 105/73
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-03-1999
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 9

KULLANMA TALİMATI

COMBIVENT

®

0.5 mg / 2.5 mL + 2.5 mg / 2.5 mL Nebülizasyon İçin İnhalasyon

Çözeltisi

Bu ilaç ağız veya burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılır.

Etkin madde:

İpratropium bromür ve salbutamol.

Her bir 2.5 mL’lik tek dozluk ampul, 0,5 miligram ipratropium bromür (0.52 miligram

ipratropium bromür monohidrat şeklinde) ve 2.5 miligram salbutamol (3.01 miligram

salbutamol sülfat şeklinde) içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür, 1N Hidroklorik asit (pH 3.4’ e ayarlanacak şekilde),

saf su.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. COMBIVENT nedir ve ne için kullanılır?

2. COMBIVENT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COMBIVENT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COMBIVENT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

COMBIVENT

nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın adı COMBIVENT’tir. Bu ilacı, nebülizör adı verilen bir aletle kullanacaksınız. Bu

alet, ilacınızı solunum yoluyla alabilmeniz için buğu haline çevirir. COMBIVENT iki farklı

ilaç içerir:

İpratropium bromür

Salbutamol sülfat

Her iki ilaç da “bronkodilatörler”, yani “bronş açıcılar” adı verilen bir ilaç grubunda yer alır.

Bu ilaçlar “kronik obstrüktif akciğer hastalığı” ya da kısaca KOAH denilen bir hastalıkta daha

kolay nefes almayı sağlamak için kullanılır. Bu ilaçlar, solunum yolunuzu açarak etki gösterir.

COMBIVENT İnhalasyon Çözeltisi, her biri bir defada kullanılmak üzere hazırlanmış, 20

adet 2.5 ml’lik polietilen ampul içeren ambalajlar halinde piyasaya sunulmaktadır.

2 / 9

2.

COMBIVENT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COMBIVENT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

İpratropium,

salbutamol

veya

COMBIVENT

formülündeki

yardımcı

maddelerden

herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz (Bkz. Yukarıda “

Yardımcı maddeler”

bölümü)

Atropin ya da atropin benzeri ilaç içeren diğer benzer ilaçlara alerjik iseniz,

“Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati” adlı bir kalp probleminiz varsa. Bu durumda

kalbin iki yarısı arasında bulunan duvar büyümüştür ve kan akımını bloke etmektedir.

Kalbiniz çok hızlı çarpıyorsa (taşiaritmi),

Gebe iseniz ya da gebe kalma ihtimaliniz varsa ya da emziriyorsanız.

Yukarıda

sıralananlardan

herhangi

biri

kaçı

sizin

için

geçerliyse,

ilacı

kullanmayınız. Eğer emin değilseniz, COMBIVENT’i kullanmadan önce doktorunuzla ya da

eczacınızla konuşunuz.

COMBIVENT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza

ya da eczacınıza danışınız;

- Glokomunuz varsa ya da sizde glokom gelişebileceği söylendiyse,

- Kalp ya da dolaşım sorunlarınız varsa ya da yakın zamanda bir kalp krizi geçirdiyseniz,

- Şeker hastalığınız varsa,

- Tiroid beziniz fazla çalışıyorsa,

- İdrara çıkma ile ilgili sorununuz varsa,

- Prostat sorunu olan bir erkekseniz,

- Kistik fibrozunuz varsa,

-“Feokromasitoma” adı verilen bir durum yaşadıysanız. Bu durum nadir görülen, habis

olmayan bir tümördür. İnhaleri kullanmanız semptomlarınızın kötüleşmesine neden olabilir.

- Salbutamolün yüksek tedavi dozlarıyla, özellikle akut bronkospazm tedavisi (bkz. Bölüm 3

ve 4) alanlarda “laktik asidoz” denen bir durum bildirilmiştir. Laktat seviyelerinde artış, hızlı

nefes alma ve nefes darlığına (hırıltıda iyileşme olsa bile) neden olabilir. Eğer ilacın etki

göstermediğini düşünüyorsanız veya nebülizörü doktorun önerdiğinden daha sık kullanma

ihtiyacı hissediyorsanız, acilen doktorunuza danışınız.

Eğer

yukarıdakilerin

herhangi

birinin

sizin

için

geçerli

olduğundan

emin

değilseniz,

COMBIVENT

kullanmadan önce doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

COMBIVENT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

COMBIVENT solunum yoluyla uygulandığı için yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer gebeyseniz ya da gebe kalma ihtimaliniz varsa, COMBIVENT kullanmayınız.

3 / 9

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız COMBIVENT kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

COMBIVENT tedavisi sırasında baş dönmesi, odaklanmada zorluk, bulanık görme gibi

etkiler ortaya çıkabilir. Eğer sizde yukarıda sözü edilen etkiler ortaya çıkarsa, araba ya da alet

ve makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer COMBIVENT

tedavisi sırasında, reçetesiz temin ettikleriniz de dahil, başka bir ilaç

kullanıyorsanız

ya da son zamanlarda kullandıysanız, doktorunuza

ya da eczacınıza bu

durumu bildiriniz. Bu durum, bitkisel ürünleri de kapsar. Çünkü COMBIVENT diğer ilaçların

çalışmasını etkiyebilir. Diğer ilaçlar da COMBIVENT’in çalışma şeklini etkileyebilir.

Özellikle aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza ya da

eczacınıza söyleyiniz:

Prednizolon gibi steroid ilaçlar

İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler)

Depresyon ilaçları

Nefes almanıza yardımcı olan ilaçlar

“Antikolinerjikler” olarak adlandırılan ilaçlar (Bu ilaçlar, kolik ağrısını, Parkinson

hastalığını, idrara çıkma ya da idrar ya da dışkı kaçırma durumlarını tedavi için

kullanılabilir)

Propranolol gibi betablokör ilaçlar (Bu ilaçlar kalp sorunlarını, yüksek kan basıncını,

anksiyeteyi ya da migreni tedavi etmede kullanılabilir),

“Beta-mimetikler” adı verilen, fenoterol gibi, solunumla ilgili sorunların tedavisi için

kullanılan ilaçlar

Digoksin (kalbin hızlı atması durumunda ya da kalp yetmezliği için kullanılır)

Eğer yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz,

COMBIVENT kullanmadan önce doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

Ameliyatlar

Ameliyatlarda kullanılan bazı gazlar (anestezik gazlar) ilacınızın etkilerini değiştirebilir. Eğer

bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuza, diş hekiminize ya da anesteziyi yapacak olan

uzmana COMBIVENT kullanmakta olduğunuzu mutlaka söyleyiniz.

Testler

Rutin spor ilacı testlerinin bir parçası olarak idrar örneği vereceğiniz zaman, testi yapan kişiye

bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü COMBIVENT salbutamol içerir ve bu madde, testte

pozitif sonuca neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

4 / 9

3.

COMBIVENT

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, daima doktorunuzun talimatlarını

izleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız. En iyi sonucu alabilmek

için

onların

talimatlarına

uyunuz.

kullanma

talimatında

anlamadığınız

veya

emin

olmadığınız konular varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doz:

Yetişkinler (yaşlılar da dahil) ve 12 yaşından büyük çocuklar için olağan doz, günde 3 ya da 4

kez kullanılan birer tek dozluk şişedir.

COMBIVENT 12 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

Bu ilacı yutmayınız ya da enjekte etmeyiniz.

Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla miktarda ilaç kullanmayınız.

Aşağıdaki durumlarda hemen doktorunuza başvurunuz:

Eğer ilacınızın eskisi gibi etkili olmadığını düşünüyorsanız,

Eğer

nebülizörü

doktorunuzun

size

önerdiğinden

daha

fazla

kullanmaya

ihtiyaç

duyuyorsanız

Doktorunuz bu durumlarda ilacınızın ne kadar yararlı olduğunu kontrol etme gereksinimi

duyabilir.

Bazı durumlarda doktorunuzun ilacınızı değiştirmesi gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

COMBIVENT İnhalasyon Çözeltisi, uygun bir nebülizatör veya intermitan pozitif basınçlı

solunum cihazı (ventilatör) ile uygulanabilir. COMBIVENT’in doğru bir şekilde kullanımı

için,

kullanma

talimatının

sonundaki

uygulama

talimatlarına

bakınız.

Yine

emin

olamazsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklardaki bilgilerin yetersiz olması nedeniyle, COMBIVENT’in

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar COMBIVENT’i özel bir doz ayarlaması yapılmaksızın

kullanabilirler.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer

yetmezliği:

COMBIVENT

karaciğer

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda incelenmediği için bu gibi hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer COMBIVENT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COMBIVENT kullandıysanız

COMBIVENT’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor ile konuşunuz.

5 / 9

COMBIVENT’i

önerilen

dozdan

daha

fazla

kullanmanız

halinde,

içerdiği

ipratropium

bromüre bağlı olarak, kısa süre içinde ağız kuruluğu, gözde uyum bozuklukları gibi bazı

etkiler ortaya çıkabilir. Bu etkiler, hafif ve geçicidir. Çünkü soluyarak veya ağızdan uygulama

sonrası vücutta emilimi düşüktür.

Bu ilacın formülünde bulunan diğer etkin madde olan salbutamol ile meydana gelen doz

aşımının belirtileri arasında şunlar bulunur: kalp atım hızının artması (taşikardi), çarpıntı,

titreme, tansiyonun yükselmesi, kanda potasyum düzeyinin düşmesi, tansiyonun düşmesi,

nabız basıncının genişlemesi, kalp atım hızında değişiklikler, anjinal ağ

ve yüz kızarması

(flushing). Salbutamolün fazla miktarda alınması ile metabolik asidoz adı verilen bir tıbbi

durum da bildirilmiştir.

Salbutamol doz aşımı durumunda doktorunuz size gerekli tedaviyi uygulayacaktır. Bununla

birlikte, eğer bronkospazm (bronşların kasılması) öykünüz varsa, doktorunuz bunu dikkate

alarak karar verecektir.

COMBIVENT kullanmayı unutursanız

Eğer

tavsiye

edilen

COMBIVENT

dozlarından

birini

zamanında

almayı

unutursanız

kaygılanmayınız ve hatırlar hatırlamaz uygulayınız. Ancak eğer bir sonraki dozun zamanı

yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız ve zamanı gelen dozunuzu alınız.

Başka bir sorunuz olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

COMBIVENT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

COMBIVENT tedavisinin gereğinden önce sonlandırılması, hastalığınızın ağırlaşmasına yol

açabilir. Bu nedenle, şikayetleriniz ortadan kalkmış olsa bile, doktorunuz reçete ettiği sürece

COMBIVENT kullanmaya devam ediniz. Eğer bu tedaviyi durdurmak istiyorsanız, mutlaka

doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, COMBIVENT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir. Bu yan etkiler herkeste görülmeyebilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

COMBIVENT’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

COMBIVENT kullanımından sonra hırıltılı solunum ya da nefes almada güçlük ortaya

çıkarsa, doktorunuz aksini önermedikçe, bu ilacı kullanmaya son veriniz.

Ciltte döküntü, kaşıntı ve kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar. Şiddetli durumlarda dil,

dudaklar ve yüzün şişmesi ile aniden başlayan nefes almada güçlük ve baş dönmesine

neden olabilen kan basıncı düşmesi şeklinde belirtiler ortaya çıkabilir.

Bu yan etkilerden herhangi biri sizin için geçerli ise, derhal doktorunuza başvurunuz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu gibi etkiler sizde mevcut ise, sizin COMBIVENT’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

6 / 9

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Aşağıda belirtilen yan etkiler COMBIVENT

kullanan hastalarda görülmüştür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

“Yaygın olmayan”

yan etkiler (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir ):

- Sinirlilik, baş dönmesi ve sallanma hissi

- Ağız kuruluğu

- Öksürük ve baş ağrısı

- Bulantı

- Boğazda tahriş

- Tansiyon yükselmesi

- Kalp atım hızında artış ve kalp atımında düzensizlik (palpitasyonlar)

- Ses problemleri (disfoni)

- Deri reaksiyonları

“Seyrek”

yan etkiler (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir ):

- Anafilaktik reaksiyon, aşırı duyarlılık, anjiyoödem (dil, dudaklar ve yüzde şişme)

- Kalp atımında düzensizlik

- Düzenli fakat anormal derecede hızlı kalp atım hızı

Göğüs

ağrısı

(anjina

gibi

kalp

sorunlarına

bağlı

olarak).

durum

ortaya

çıkarsa

doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz. Ancak, doktorunuz aksini söylenmedikçe ilacı

kullanmaya devam ediniz.

- Bulanık görme, göz bebeklerinde büyüme, glokom, gözde ağrı, batma ve kızarıklık, gözün

şişmesi, renkler ya da haleler görme, gözün farklı uzaklıklara uyum sağlamasında sorunlar

(akomodasyon bozuklukları)

- Terlemenin artması

- Döküntü, kurdeşen, kaşıntı

- İlacın inhalasyonundan hemen sonra ortaya çıkan beklenmedik göğüs sıkışması

- Boğazda kuruma, boğazın şişmesi

- Ses kaslarındaki kasılmaya bağlı olarak, konuşmada ve nefes almada güçlük

- Bronşların daralması sonucu nefes almada güçlük

- İshal, kabızlık, kusma ya da sindirim sistemi ile ilgili diğer sorunlar

- Ağızda şişme ve ağız mukozasında iltihaplanma

- Kas krampları, kas güçsüzlüğü ve ağrı

- İdrar yapmada güçlük

- Kuvvetsizlik (asteni)

- Tansiyon düşmesi

- Ruh halinde değişiklikler

7 / 9

- Mental bozukluk (Beynin bir hastalıkla ya da ikincil diğer etmenlerle oluşabilen işlev

bozukluğu)

Ayrıca kanınızda potasyum düzeyleri beklenmedik biçimde azalabilir (hipokalemi). Eğer bu

durum ortaya çıkarsa, doktorunuz potasyum düzeyinizi kontrol etmeye devam edecektir.

Bilinmiyor

(eldeki verilerden tahmin edilemeyen yan etkiler):

Laktik asidoz olarak bilinen durum, karın ağrısı, hızlı nefes alma ve nefes darlığı (hırıltıda

iyileşme olsa bile) el-ayakta üşüme, düzensiz kalp ritmi veya susamaya neden olabilir.

Eğer bu yan etkilerden herhangi biri sizi rahatsız ederse ya da şiddetlenirse ya da bu kullanma

talimatında yer almayan herhangi bir yan etki ortaya çıkarsa doktorunuza ya da eczacınıza

danışınız.

Çözeltinin ya da buğusunun istenmeden göze kaçması sonucunda, gözde ağrı, batma ya da

kızarma, gözbebeğinde genişleme, bulanık görme, haleler veya renkli görüntüler görme

oluşabilir. Eğer bu durumlar ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz. Eğer herhangi

bir diğer zamanda gözlerinizde bir sorun ortaya çıkarsa doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,

doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

COMBIVENT’in saklanması

COMBIVENT’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız. Flakonları, ışıktan korumak

için, dış kartonunun içinde saklayınız.

İlacın renginde değişiklik varsa kullanmayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COMBIVENT’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz COMBIVENT’i

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

8 / 9

Ruhsat Sahibi:

Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad., USO Center

No: 245, K: 13-14

34398 – Maslak / Sarıyer / İstanbul

Tel: (0 212) 329 1100

Faks: (0 212) 329 1101

Üretim Yeri:

Laboratoire UNITHER

Espace Industriel Nord

151 rue Andre Durouchez - CS 28028

80084 AMIENS CEDEX 2

FRANSA

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.

9 / 9

Uygulama Talimatı:

Tek dozluk flakonları yalnızca, uygun bir nebülizör cihazı ile kullanınız. İlacı içmeyiniz veya

damar içinden enjeksiyon şeklinde kullanmayınız.

Nebülizörünüzü kullanmaya başlamadan önce, aşağıdaki 1’den 6’ya kadar sıralanan bilgileri

okuyunuz.

1. Nebülizörü, imalatçısının ya da hekimin talimatları doğrultusunda kullanıma hazırlayınız.

Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza sorunuz.

Tek dozluk bir flakonu şeritten koparınız.

Yeni

dozluk

flakonu

dikkatlice

şeritten

ayırınız.

Flakon

daha

önce

açılmışsa

veya

içindeki

sıvının

rengi değişmişse kullanmayınız.

3. Tek dozluk flakonu, uç kısmını sertçe bükerek açınız.

Bunu yaparken flakonu daima yukarı doğru tutunuz.

4. Tek

dozluk

flakonun

içeriğini,

nebülizörün

rezervuarına

(depo kısmına) sıkarak boşaltınız.

Farklı bir miktar kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz

size söyleyecektir.

Doktorunuz, ilacınızı seyreltmeniz gerektiğini söyledi

ise,

size

“steril

sodyum

klorür

%0.9

çözeltisi”

verilecektir.

Doktorunuz

seyreltme

işlemini

nasıl

yapacağınızı gösterecektir.

5. Nebülizörü, doktorunuzun tarif ettiği şekilde inhale ediniz.

6. Kullandıktan sonra, rezervuarda kalmış olabilecek çözeltiyi

atınız ve nebülizörü,

imalatçısının talimatları doğrultusunda temizleyiniz.

Nebülizörünüzü temiz tutmanız önemlidir.

Sıvı veya buğu halindeki ilaç kazayla gözünüze kaçarsa, gözlerinizde ağrı, batma ve kızarma,

göz

bebeklerinizde

genişleme,

görmede

bulanıklık

olabilir,

renkli

ışıklı

görüntüler

görebilirsiniz. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, doktorunuza başvurunuz. Göz problemleriniz

başka bir zaman ortaya çıkarsa, doktorunuzu arayınız.

dozluk

flakonlar

koruyucu

madde

içermediğinden,

mikroplarla

bulaşmayı

önlemek

amacıyla, flakonun açıldıktan hemen sonra kullanılması ve her uygulamada yeni bir flakonun

açılması önem taşımaktadır. Kısmen kullanılmış, açılmış veya hasar görmüş tek dozluk

flakonlar atılmalıdır.

COMBIVENT

Nebülizasyon

İçin

İnhalasyon

Çözeltisi’nin, aynı nebülizör içinde diğer ilaçlarla karıştırılmaması özellikle önerilmektedir.