CLOVATE % 0.05 MERHEM , 50 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLOVATE % 0.05 MERHEM , 50 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLOVATE % 0.05 MERHEM ,50   G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Betametazon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/172
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-02-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

CLOVATE

®

% 0.05 merhem

Haricen kullanılır.

Etkin madde: Her 1 gram merhem etkin madde olarak 0.5 mg klobetazol 17-propiyonat içerir.

Yardımcı maddeler: Sorbitan seskuioleat, propilen glikol, beyaz yumuşak parafin.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CLOVATE nedir ve ne için kullanılır?

2.

CLOVATE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CLOVATE nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CLOVATE'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

CLOVATE nedir ve ne için kullanılır?

CLOVATE topikal steroidler denilen ve cilde sürülen bir ilaç grubunun üyesidir. Topikal

steroidler belirli cilt problemlerindeki kaşıntı ve kızarıklığı azaltırlar.

CLOVATE merhem formunda, 50 g’lık tüplerde bulunmaktadır.

CLOVATE

diskoid

lupus

eritematozus

(genellikle

yüzde

görülen

plaklar-bir

çeşit

deri

hastalığı), liken planus (deri, deri ekleri ve mukozaları etkileyen iyi huylu deri hastalığı),

sedef

hastalığı

(psöriasis)

tedavi

edilen

dermatozlar

(deri

hastalıkları)

gibi

cilt

problemlerinde iltihabın etkilerini azaltmak için kullanılır.

2.

CLOVATE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLOVATE'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Tedavi edilmemiş deri enfeksiyonunuz varsa

Akne veya rozasea (ciltte ve burun çevresinde ciddi al basması) denilen bir durumunuz ya

da perioral dermatit (ağız çevresinde kırmızı döküntülü sivilceler)

Klobetazol propiyonat veya CLOVATE'ın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz

varsa

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2/6

İnflamasyonsuz kaşıntınız varsa

Emziriyorsanız

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız

Hastalıklı bölge bir bandaj veya bebek beziyle kapatılacaksa

Cinsel organlar ve makattaki kaşıntılı durumlarda

Derinin viral enfeksiyonlarında (uçuk, suçiçeği gibi)

Mantar ya da diğer mikropların neden olduğu deri lezyonlarında

12 yaş altındaki çocuklarda

CLOVATE'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Doktorunuz tavsiye etmedikçe derisi kolaylıkla incelebilen yüzünüze sürmeyiniz.

Göze temas ettirmeyiniz. Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız.

Tekrarlayan uygulamalarda katarakt (göze perde inmesi) ve glokoma (göz tansiyonu)

neden olabileceği düşünüldüğünden göz içine kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Uzun süreli kullanmayın. Eğer dört haftadan sonra herhangi bir iyileşme olmuyorsa,

doktorunuzla görüşünüz.

Bölgesel

aşırı

hassasiyet

reaksiyonları

teşhis

konulan

hastalığa

benzer

belirtiler

gösterebilir.

Çocuklar kortikosteroidlerin lokal(bölgesel) ve sistemik yan etkilerine daha duyarlı

olduklarından

yaşından

büyük

çocuklarda

kullanımı

günden

uzun

süreli

kullanılmamalı

geniş

alanlarda,

fazla

miktarda,

uzun

süreli

uygulamalardan

kaçınılmalıdır. CLOVATE 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Çocuklar

topikal

kortikosteroidlerin

cilt

inceltici

etkilerine

karşı

daha

duyarlı

olduklarından

CLOVATE

kullanımında

çocukların

hafta

gözden

geçirilmesi

önerilir.

Sedef hastalığı tedavisinin yakından izlenmesi gerekir.

Eğer bacak ülseri etrafındaki dermatit (iltihaplı bir çeşit deri hastalığı) tedavisi için

kullanıyorsanız, kortikosteroid kullanımı alerjik reaksiyonun ya da ülser etrafındaki

iltihabın artmasına sebebiyet verebilir.

Enfekte

olmuş

iltihaplı

hasarların

tedavisinde

uygun

antimikrobik

tedavi

uygulanmalıdır. Enfeksiyon genişlemesi görülürse derhal CLOVATE tedavisine son

verilmeli, gerekirse sistemik antimikrobik tedaviye geçilmelidir.

Steroidlerin

uzun

süre

fazla

miktarda

kullanımı,

böbrek

üstü

bezlerinin

baskılanmasına ve bazı hormonal değişikliklerin sonucu Cushing’s Sendromu (kilo

alma, kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon), aydede yüzü görünümü, ense bölgesinde

yağ birikimi, ciltte çatlama, yüzde kızarıklık, kadında yüz ve vücutta kıllanma, kan

şekeri yüksekliği, kas ve kemiklerde (osteoporoz) zayıflama, böbrek taşları, depresyon

uyku

bozukluğu

gibi

belirtileri

olan

çeşit

hormon

hastalığı)

adı

verilen

hastalıklara

kadar

ilerleyebilir.

durumlarda

ilaç

deri

tarafından

daha

fazla

emilebilir. Bu durum gözlemlendiğinde ya ilacın uygulama sıklığı azaltılarak ilaç

yavaş yavaş bırakılır ya da daha az güçlü bir kortikosteroid uygulanır. İlacın aniden

bırakılması glukokortikosteroid eksikliğine yol açabilir.

Eğer doktorunuz tarafından tavsiye edildiyse uygulama bölgesini hava geçiren bir bez

ile örtünüz. Bez ile örtme öncesinde enfeksiyonları önlemek amaçlı cildin temizlenmiş

olduğundan

emin

olunuz.

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanılmamalıdır.

yaşından büyük çocuklarda ise uygulama sonrası cilt kapatılmamalıdır.

İçeriğindeki propilen glikol nedeniyle deride iritasyona neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışın.

3/6

CLOVATE'ın yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLOVATE hamilelikte en az miktarda ve en kısa süre kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLOVATE'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bir çok ilaç anne sütü ile

atıldığı

için

CLOVATE

emziren

annelerde

dikkatli

kullanılmalıdır.

Emzirme

sırasında

kullanılırken bebeğin yutmaması için memeye uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

CLOVATE'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğindeki propilen glikol nedeniyle deride iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ritonavir

(HIV

enfeksiyonu

tedavisinde

kullanılan

ilaç)

itrakonazol

(mantar

enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CLOVATE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Eğer anlamadığınız veya zorlandığınız herhangi bir husus varsa doktorunuza veya eczacınıza

sorun.

İnce bir tabaka halinde yumuşak bir şekilde etkilenen alanı kaplayacak miktarda, günde bir ya

da iki kez düzelme sağlanana kadar 4 hafta boyunca uygulanır. Daha sonra uygulama sıklığı

azaltılır ya da tedavi daha az güçlü bir ilaca değiştirilir. Her uygulama sonrasında bir

yumuşatıcı uygulanmadan önce emilim için yeterli süre beklenmelidir.

Durum

kötüleşirse

haftada

düzelme

sağlanmazsa

tedavi

tanı

yeniden

değerlendirilmelidir.

Doktorunuz söylemedikçe;

Yukarıda bahsedilenden daha fazla kullanmayınız

Uzun süre geniş vücut yüzeylerine kullanmayınız (örneğin haftalarca veya aylarca hemen

hemen her gün)

Yüze uygulandığında 5 günden uzun kullanılmamalıdır.

Doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Bu kullanma talimatı size ilacınızı ne kadar ve

ne sıklıkla alacağınızı anlatır. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorun.

4/6

Uygulama yolu ve metodu:

CLOVATE

sadece

cilde

uygulanır.

Klobetazol

propiyonat

uygulamasından

sonra,

eğer

elleriniz tedavi edilen bölge değilse, ellerinizi yıkamalısınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 12 yaşından büyük

çocuklarda 5 günden uzun süre kullanılmamalı ve uygulama sonrası cilt kapatılmamalıdır.

Çocuklarda fazla miktarda, uzun süreli uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa

sürede kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Eğer CLOVATE'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLOVATE kullandıysanız:

Kısa sürede yüksek doz kullanılması pek muhtemel olmamakla birlikte, uzun süreli yüksek

doz veya yanlış kullanım sonucu hiperkortizolizm (böbreküstü bezinden aşırı derecede steroid

hormonu salgılanması) belirtileri görülebilir ve bu durumda CLOVATE tedavisi, adrenal

yetersizlik (böbrek üstü bezi yetmezliği) riski nedeniyle azaltılarak kesilmelidir.

CLOVATE'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

CLOVATE'ı kullanmayı unutursanız

Eğer merheminizi sürmeyi unutursanız, hatırlayınca olağan dozunda sürün veya bir sonraki

uygulama yakın bir zamandaysa o zamana kadar bekleyin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CLOVATE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

CLOVATE tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ancak

yine de doktorunuza danışmadan ilacı almayı kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CLOVATE'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

CLOVATE’ı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, CLOVATE’a karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

5/6

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek:

10.000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Bilinmiyor:

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

Uygulama yerinde kızarıklık, döküntü, kaşıntı, yanma, temasa bağlı alerjik reaksiyon

Yaygın olmayan yan etkiler

Deride incelme, çizgilenme

Deri yüzeyindeki toplardamarın belirgin hale gelmesi

Çok seyrek görülen yan etkiler

Ağırlık artışı

Aydede yüzü/yüzde yuvarlaklaşma

Obezite

Deride incelme

Deride kırışıklık

Deride kuruluk

Deri yüzeyi altında kan damarlarının görünmesi

Deri renginde değişiklik

Vücut kıllarında artma

Saç dökülmesi/uzamaması/ saçta incelme

Uygulama yerinde allerjik reaksiyon

Derideki durumun kötüleşmesi

Uygulama yerinde tahriş

Kızarıklık

Döküntü, kaşıntı

Akne

Sedef hastalığınız varsa iltihaplı şişlikler oluşması

Deri enfeksiyonu

Çocuklarda kilo artışı/büyümede yavaşlama

Kanda kortizol hormonunun azalması

Kanda şeker düzeyi artışı ve idrarda şeker bulunması

Kan basıncı yükselmesi

Gözün lensinde bulutlanma (katarakt)

Göz içi basıncı artışı (glokom)

Kemiklerde mineral kaybına bağlı güçsüzlük (osteoporoz)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

6/6

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CLOVATE'ın Saklanması

CLOVATE'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLOVATE'ı kullanmayınız.

“Son

kullanma

tarihi

geçmiş

veya

kullanılmayan

ilaçları

çöpe

atmayınız!

Çevre

Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.”

Ruhsat Sahib

:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar-İstanbul

Üretim Yeri

:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Kapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.