CLOVATE % 0.05 KREM , 50 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLOVATE % 0.05 KREM , 50 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLOVATE % 0.05 KREM ,50 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Betametazon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/168
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-02-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

CLOVATE

®

% 0.05 Krem

Haricen kullanılır.

Etkin madde: Her 1 gram krem etkin madde olarak 0.5 mg klobetazol 17-propiyonat içerir.

Yardımcı maddeler: Setostearil alkol, gliserol monostearat, arlacel 165 (gliseril stearat ve

PEG-100 stearat), sarı balmumu (bal arıları tarafından sindirim-boşaltım ile elde ediliyor),

propilen glikol, klorokrezol, sodyum sitrat, sitrik asit monohidrat, saf su.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CLOVATE nedir ve ne için kullanılır?

2.

CLOVATE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CLOVATE nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CLOVATE'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

CLOVATE nedir ve ne için kullanılır?

CLOVATE topikal steroidler denilen ve cilde sürülen bir ilaç grubunun üyesidir. Topikal

steroidler belirli cilt problemlerindeki kaşıntı ve kızarıklığı azaltırlar.

CLOVATE krem formunda, 50 g’lık tüplerde bulunmaktadır.

CLOVATE

diskoid

lupus

eritematozus

(genellikle

yüzde

görülen

plaklar-bir

çeşit

deri

hastalığı), liken planus (deri, deri ekleri ve mukozaları etkileyen iyi huylu deri hastalığı), sedef

hastalığı (psöriasis) ve zor tedavi edilen dermatozlar (deri hastalıkları) gibi cilt problemlerinde

iltihabın etkilerini azaltmak için kullanılır.

Sarı balmumu, bal arıları tarafından sindirim-boşaltım ile elde ediliyor.

2.

CLOVATE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLOVATE'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Tedavi edilmemiş deri enfeksiyonunuz varsa

Akne veya rozasea (ciltte ve burun çevresinde ciddi al basması) denilen bir durumunuz ya

da perioral dermatit (ağız çevresinde kırmızı döküntülü sivilceler)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2/6

Klobetazol propiyonat veya CLOVATE'ın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz

varsa

İnflamasyonsuz kaşıntınız varsa

Emziriyorsanız

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız

Hastalıklı bölge bir bandaj veya bebek beziyle kapatılacaksa

Cinsel organlar ve makattaki kaşıntılı durumlarda

Derinin viral enfeksiyonlarında (uçuk, suçiçeği gibi)

Mantar ya da diğer mikropların neden olduğu deri lezyonlarında

12 yaş altındaki çocuklarda

CLOVATE'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Doktorunuz tavsiye etmedikçe derisi kolaylıkla incelebilen yüzünüze sürmeyiniz.

Göze temas ettirmeyiniz. Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız.

Tekrarlayan uygulamalarda katarakt (göze perde inmesi) ve glokoma (göz tansiyonu) neden

olabileceği düşünüldüğünden göz içine kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Uzun süreli kullanmayın. Eğer dört haftadan sonra herhangi bir iyileşme olmuyorsa,

doktorunuzla görüşünüz.

Bölgesel aşırı hassasiyet reaksiyonları teşhis konulan hastalığa benzer belirtiler gösterebilir.

Çocuklar

kortikosteroidlerin

lokal(bölgesel)

sistemik

etkilerine

daha

duyarlı

olduklarından 12 yaşından büyük çocuklarda kullanımı 5 günden uzun süreli kullanılmamalı ve

geniş alanlarda, fazla miktarda, uzun süreli uygulamalardan kaçınılmalıdır. CLOVATE 12

yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Çocuklar topikal kortikosteroidlerin cilt inceltici etkilerine karşı daha duyarlı olduklarından

CLOVATE’ın

çocuklarda

kullanımı

beş

gün

sınırlandırılmalı

hafta

gözden

geçirilmesi önerilir.

Sedef hastalığı tedavisinin yakından izlenmesi gerekir.

Eğer bacak ülseri etrafındaki dermatit (iltihaplı bir çeşit deri hastalığı) tedavisi için

kullanıyorsanız, kortikosteroid kullanımı alerjik reaksiyonun ya da ülser etrafındaki iltihabın

artmasına sebebiyet verebilir.

Enfekte olmuş iltihaplı hasarların tedavisinde uygun antimikrobik tedavi uygulanmalıdır.

Enfeksiyon

genişlemesi

görülürse

derhal

CLOVATE

tedavisine

verilmeli,

gerekirse

sistemik antimikrobik tedaviye geçilmelidir. Steroidlerin uzun süre ya da fazla miktarda

kullanımı, böbrek üstü bezlerinin baskılanmasına ve bazı hormonal değişikliklerin sonucu

Cushing’s

Sendromu

(kilo

alma,

basıncı

yüksekliği

(hipertansiyon),

aydede

yüzü

görünümü, ense bölgesinde yağ birikimi, ciltte çatlama, yüzde kızarıklık, kadında yüz ve

vücutta kıllanma, kan şekeri yüksekliği, kas ve kemiklerde (osteoporoz) zayıflama, böbrek

taşları, depresyon ve uyku bozukluğu gibi belirtileri olan bir çeşit hormon hastalığı) adı verilen

hastalıklara kadar ilerleyebilir. Bu durumlarda ilaç deri tarafından daha fazla emilebilir. Bu

durum gözlemlendiğinde ya ilacın uygulama sıklığı azaltılarak ilaç yavaş yavaş bırakılır ya da

daha az güçlü bir kortikosteroid uygulanır. İlacın aniden bırakılması glukokortikosteroid

eksikliğine yol açabilir.

Eğer doktorunuz tarafından tavsiye edildiyse uygulama bölgesini hava geçiren bir bez ile

örtünüz.

örtme

öncesinde

enfeksiyonları

önlemek

amaçlı

cildin

temizlenmiş

olduğundan emin olunuz. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 12 yaşından büyük

çocuklarda ise uygulama sonrası cilt kapatılmamalıdır.

İçeriğindeki propilen glikol nedeniyle deride iritasyona neden olabilir. Ayrıca setostearil

alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, temasa bağlı alerjik deri bozukluğu) neden olabilir.

3/6

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışın.

CLOVATE'ın yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLOVATE hamilelikte en az miktarda ve en kısa süre kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLOVATE'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütü ile atıldığı

için CLOVATE emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır. Emzirme sırasında kullanılırken

bebeğin yutmaması için memeye uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

CLOVATE'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğindeki propilen glikol nedeniyle deride iritasyona neden olabilir. Ayrıca setosterail alkol

lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, temasa bağlı allerjik deri bozukluğu) sebebiyet verebilir.

Klorokrezol alerjik reasiyonlara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ritonavir

(HIV

enfeksiyonu

tedavisinde

kullanılan

ilaç)

itrakonazol

(mantar

enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CLOVATE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Eğer anlamadığınız veya zorlandığınız herhangi bir husus varsa doktorunuza veya eczacınıza

sorun.

İnce bir tabaka halinde yumuşak bir şekilde etkilenen alanı kaplayacak miktarda, günde bir ya

da iki kez düzelme sağlanana kadar 4 hafta boyunca uygulanır. Daha sonra uygulama sıklığı

azaltılır ya da tedavi daha az güçlü bir ilaca değiştirilir. Her uygulama sonrasında bir yumuşatıcı

uygulanmadan önce emilim için yeterli süre beklenmelidir.

Durum

kötüleşirse

haftada

düzelme

sağlanmazsa

tedavi

tanı

yeniden

değerlendirilmelidir.

Doktorunuz söylemedikçe;

Yukarıda bahsedilenden daha fazla kullanmayın,

Uzun süre geniş vücut yüzeylerine kullanmayın (örneğin haftalarca veya aylarca hemen

hemen her gün)

4/6

Yüze uygulandığında 5 günden uzun kullanılmamalıdır.

Doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Bu kullanma talimatı size ilacınızı ne kadar ve ne

sıklıkla alacağınızı anlatır. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorun.

Uygulama yolu ve metodu:

CLOVATE

sadece

cilde

uygulanır.

Klobetazol

propiyonat

uygulamasından

sonra,

eğer

elleriniz tedavi edilen bölge değilse, ellerinizi yıkamalısınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 12 yaşından büyük

çocuklarda 5 günden uzun süre kullanılmamalıdır ve uygulama sonrası cilt kapatılmamalıdır.

Çocuklarda fazla miktarda, uzun süreli uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede

kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Eğer CLOVATE'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLOVATE kullandıysanız:

Kısa sürede yüksek doz kullanılması pek muhtemel olmamakla birlikte, uzun süreli yüksek doz

veya yanlış kullanım sonucu hiperkortizolizm (böbreküstü bezinden aşırı derecede steroid

hormonu salgılanması) belirtileri görülebilir ve bu durumda CLOVATE tedavisi, adrenal

yetersizlik (böbrek üstü bezi yetmezliği) riski nedeniyle azaltılarak kesilmelidir.

CLOVATE'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

CLOVATE'ı kullanmayı unutursanız

Eğer kreminizi sürmeyi unutursanız, hatırlayınca olağan dozunda sürün veya bir sonraki

uygulamaya yakın bir zamansa o zamana kadar bekleyin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CLOVATE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

CLOVATE tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ancak

yine de doktorunuza danışmadan ilacı almayı kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CLOVATE'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

CLOVATE’ı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

5/6

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, CLOVATE’a karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:

1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek:

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

Uygulama yerinde kızarıklık, döküntü, kaşıntı, yanma, temasa bağlı alerjik reaksiyon

Yaygın olmayan yan etkiler

Deride incelme, çizgilenme

Deri yüzeyindeki toplardamarın belirgin hale gelmesi

Çok seyrek görülen yan etkiler

Ağırlık artışı

Aydede yüzü/yüzde yuvarlaklaşma

Obezite

Deride incelme

Deride kırışıklık

Deride kuruluk

Deri yüzeyi altında kan damarlarının görünmesi

Deri renginde değişiklik

Vücut kıllarında artma

Saç dökülmesi/ uzamaması/ saçta incelme

Uygulama yerinde allerjik reaksiyon

Derideki durumun kötüleşmesi

Uygulama yerinde tahriş

Kızarıklık

Döküntü, kaşıntı

Akne

Sedef hastalığınız varsa iltihaplı şişlikler oluşması

Deri enfeksiyonu

Çocuklarda kilo artışı/büyümede yavaşlama

Kanda kortizol hormonunun azalması

Kanda şeker düzeyi artışı ve idrarda şeker bulunması

Kan basıncı yükselmesi

Gözün lensinde bulutlanma (katarakt)

Göz içi basıncı artışı (glokom)

Kemiklerde mineral kaybına bağlı güçsüzlük (osteoporoz)

6/6

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0

800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

CLOVATE'ın Saklanması

CLOVATE'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLOVATE'ı kullanmayınız.

kullanma

tarihi

geçmiş

veya

kullanılmayan

ilaçları

çöpe

atmayınız!

Çevre

Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi

:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar-İstanbul

Üretim Yeri

:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Kapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.