CLOVATE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLOVATE %0,05 50 G KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLOVATE %0,05 50 G KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Betametazon

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680760350076
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-08-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CLOVATE

% 0.05 Krem

2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM

1 gram kremde;

Etkin madde:

Klobetazol 17-propiyonat .......................................... 0.5 mg

Yardımcı madde(ler):

Propilen glikol ........................................................... 475 mg

Setostearil alkol ......................................................... ..84 mg

Sodyum sitrat ............................................................. .0.5 mg

Klorokrezol................................................................0.038 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Krem

Beyaz renkli homojen kremdir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

CLOVATE çok etkin bir kortikosteroid olup, psoriasis (yaygın plak psoriasisi hariç), inatçı

dermatozlar, liken planus, diskoid lupus eritematozus ve daha az aktif steroidlere yeterli cevap

vermeyen diğer durumların tedavisinde kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

CLOVATE krem özellikle nemli ve sızıntılı yüzeylere uygundur. Hastalıklı alana günde bir

veya iki kez iyileşme görülene kadar uygulanır. Hastalığın kontrolü sağlanırsa tedaviye son

verilir. Hastanın durumu tekrar değerlendirilmeden tedaviye 4 haftadan daha uzun bir süre

devam edilmemelidir. Hastalığın alevlenmesini kontrol için kısa süreli CLOVATE tedavisi

tekrarlanabilir. Eğer uzun süreli bir steroid tedavisi gerekiyorsa, daha az aktif bir preparat

kullanılmalıdır. Her uygulama sonrasında bir yumuşatıcı uygulanmadan önce emilim için yeterli

süre beklenmelidir.

Uygulama şekli:

Hastalıklı

alanın

üzerini

kaplayacak

şekilde

ince

tabaka

halinde

sürülür.

Çok

inatçı

lezyonlarda,

özellikle

hiperkeratoz

durumlarında,

gerekli

olduğunda

tedavi

edilen

bölgeyi

polietilen film ile kapatarak oklüzif tedavi uygulamak CLOVATE’ın antienflamatuar etkisini

artırabilir. Geceleyin oklüzyon uygulanması genellikle yeterli cevabı verir. Takiben düzelme

oklüzyon uygulanmaksızın korunur. CLOVATE uygulamasından sonra, eğer elleriniz tedavi

edilen bölge değilse, ellerinizi yıkamalısınız.

Durum

kötüleşirse

haftada

düzelme

sağlanmazsa

tedavi

tanı

yeniden

değerlendirilmelidir.

Tedavi 4 haftadan uzun sürmemelidir. Tedavinin sürdürülmesi gerektiğinde daha az güçlü bir

ilaç kullanılmalıdır.

Haftalık maksimum doz 50 g'ı geçmemelidir.

Atopik dermatit(egzama):

Klobetazol ile tedavi, kontrol sağlandıktan sonra kademeli olarak bırakılmalı ve idame tedavisi

olarak bir yumuşatıcı krem ile devam edilmelidir.

Önceden mevcut dermatozlar klobetazolde ani kesinti ile yeniden ortaya çıkabilir.

İnatçı dermatozlar:

Sık tekrar görülen hastalar

Bir akut epizot kesintisiz bir topikal kortikosteroid kürü ile etkili bir şekilde tedavi edildikten

sonra aralıklı doz uygulama (günde bir kez, haftada iki kez, kapalı pansuman yapılamadan)

düşünülebilir. Bunun relaps sıklığını azaltmada faydalı olduğu gösterilmiştir.

Uygulama daha önce etkilenmiş tüm bölgelerde veya bilinen potansiyel relaps bölgelerinde

sürdürülmelidir. Bu rejim rutin günlük yumuşatıcı krem kullanımı ile kombine edilmelidir.

Rahatsızlık ve kesintisiz tedavinin faydaları ile riskleri düzenli olarak yeniden

değerlendirilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Sistemik

emilim

durumunda

(geniş

alana

uzun

süre

uygulamada)

metabolizma

eliminasyon gecikebilir ve sistemik toksisite riski artabilir. Bu nedenle istenen klinik etkiyi

sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

1 yaşın altındaki çocuklarda kontrendikedir. Çocuklarda topikal kortikosteroidlere karşı daha

fazla lokal ve sistemik yan etki gelişir ve genel olarak erişkinlere göre daha kısa süre ve daha az

güçlü ilaçlarla tedavi gerekir. Terapötik yararın sağlandığı en düşük miktarın uygulanmasına

dikkat edilmelidir.

Geriyatrik popülasyon:

Klinik çalışmalar yaşlılar ile genç hastalar arasında yanıt farkı saptamamıştır. Yaşlılarda hepatik

ve renal fonksiyonlarda azalma sıklığının daha fazla olması sistemik emilim ortaya çıktığında

eliminasyonu geciktirebilir. Bu nedenle istenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve

en kısa sürede kullanılmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Rozasea, akne vulgaris ve perioral dermatitte, perianal ve genital pruritusta, derinin primer viral

enfeksiyonlarında (örneğin herpes simpleks, su çiçeği), tedavi edilmemiş deri enfeksiyonlarında,

preparata aşırı duyarlılık durumlarında,

inflamasyonsuz kaşıntıda,

mantar

veya

bakterilerin

neden olduğu primer enfekte deri lezyonlarında, 1 yaşın altındaki çocuklarda dermatit ve bebek

bezi pişikleri dahil dermatozlarda kullanılması kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Klobetazol kortikosteroidlere veya preparattaki yardımcı maddelerden herhangi birine lokal aşırı

duyarlılık öyküsü olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Lokal hipersensitivite reaksiyonları

teşhis edilen hastalığa benzer semptomlar gösterebilir (Bkz. Bölüm 4.8)

Glukokortikosteroid eksikliğine yol açan hiperkortizolizm (Cushing’s sendromu) ve reversible

hipotalamik

pituiter

adrenal

(HPA)

eksen

supresyonu

bazı

bireylerde

topikal

steroidlerin

sistemik absorpsiyonunda artışa sebep olabilir. Bu durum gözlemlendiğinde ya ilacın uygulama

sıklığı azaltılarak ilaç yavaş yavaş bırakılır ya da daha az potent bir kortikosteroid uygulanır.

İlacın aniden bırakılması glukokortikosteroid eksikliğine yol açabilir.

Sistemik etkileri artıran risk faktörleri:

Topikal steroidlerin formulasyonu ve etkileri

Maruz kalma süresi

Geniş yüzey uygulamaları

Oklüzyon alanları örn. kıvrımlı bölgeler, ya da üzerine kapatılmış örn. bebek bezi alanlar

Stratum corneumun artmış hidrasyonu

İncelmiş cilt bölgelerinde kullanım örn. yüz

Çatlayan veya diğer sebeplerle cilt bariyerinin bozulduğu alanlarda kullanım

Yetişkinlere

kıyasla

çocuklarda

bebeklerde

absorpsiyonun

daha

fazla

olması

sebebiyle sistemik etkilere duyarlılık daha fazla oranda olabilir. Bu durum çocukların cilt

bariyerlerinin tam olarak olgunlaşmamasından ve yetişkinlere nazaran kiloya oranla daha

geniş cilt yüzeyine sahip olmalarından kaynaklanmaktadır.

Preparatı gözlerle temas ettirmemeye dikkat etmelidir. Göz ile temas ettiği takdirde bol su ile

yıkanmalıdır.

12 yaşından küçük çocuklarda ve bebeklerde adrenal supresyon yapabileceğinden uzun süreli

topikal kortikosteroid tedavisinden kaçınılmalıdır.

Çocuklar topikal kortikosteroidlerin atrofik etkilerine karşı daha duyarlıdır. Eğer CLOVATE’ın

çocuklarda kullanılması gerekiyorsa, tedavinin birkaç gün ile sınırlandırılması ve her hafta

gözden geçirilmesi önerilir.

Çocuklarda ve yüzde uygulandığında tedavi 5 günü geçmemeli ve oklüzyon uygulanmamalıdır.

Glokom ve katarakta neden olabileceğinden göz kapaklarına uygulanacaksa göze kaçmamasına

dikkat edilmelidir. Göze kaçtığı takdirde etkilenen göz bol su ile yıkanmalıdır.

Yüze uygulama bu bölgenin atropik değişikliklere daha duyarlı olmasından dolayı istenmeyen

bir durumdur. Yüze uygulama yapılacaksa tedavi 5 gün ile sınırlandırılmalıdır.

Bakteriyel enfeksiyonlar

ısı,

cilt

katmanları

arasındaki nemli

ortam ya

kapalı

giysiler

sebebiyle gelişirler. Kapalı giysi kullanımından sonra yeni giysi öncesi cilt temizlenmelidir.

Topikal steroidler psöriaziste dikkatli kullanılmalıdır; bazı olgularda rebound nüksler, tolerans

gelişmesi, yaygın püstüler psöriazis riski ve cildin bariyer fonksiyonunun azalmasına bağlı

olarak

lokal

sistemik

toksisite

gelişmesi

bildirilmiştir.

Topikal

steroidler

psöriaziste

kullanıldığında hastaların yakından izlenmesi önemlidir.

Topikal kortikosteroidler

bazen

kronik

bacak

ülserleri çevresindeki dermatitin tedavisinde

kullanılır. Ancak bu kullanım daha yüksek lokal aşırı duyarlılık reaksiyonları ve artmış lokal

enfeksiyon riski ile ilişkilendirilebilir.

Enfekte

olmuş

enflamatuar

lezyonlar

lokal

kortikosteroidler

tedavi

edilirken,

uygun

antimikrobik

tedavi

uygulanmalıdır.

Enfeksiyonda

herhangi

yayılma

görülürse,

kortikosteroid tedavisi hemen kesilmeli ve sistemik antimikrobik ajanlar verilmelidir. Oklüzif

örtünün

meydana

getirdiği

ılık

nemli

ortam

bakteriyel

enfeksiyonu

hızlandırabilir,

bakımdan yeni bir oklüzif örtü uygulanmadan önce deri temizlenmelidir.

İçeriğindeki propilen glikol ve setosterail alkol irritasyona ve kontak dermatit gibi lokal deri

reaksiyonlarına yol açabilir.

Klorokrezol alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Bu tıbbi ürün her 1 g’da 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez”.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

CYP3A4 inhibitörü ilaçlarla (örn. ritonavir, itrakonazol) eşzamanlı kullanımın kortikosteroid

metabolizmasını

baskılayarak

sistemik

maruziyette

artışa

açtığı

gösterilmiştir.

etkileşimin klinik olarak önemli düzeye ulaşması uygulanan kortikosteroid dozu ve uygulama

yolu ile CYP3A4 inhibitörü gücüne bağlıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Rapor edilmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Rapor edilmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kullanımda özel bir kontrasepsiyona gerek yoktur.

Gebelik planlayan kadınlarda geniş ölçüde, yüksek dozda ve uzun süre kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

Klobetazol

propiyonatın

gebe

kadınlarda

kullanımına

ilişkin

yeterli

veri

mevcut

değildir.

Kortikosteroidlerin hamile hayvanlara lokal uygulanması, ceninin gelişmesinde anormalliklere

yol açabilir.

İnsanlar

için bu

bulgunun ilişkisi tespit

edilmemiştir. Buna karşın, klobetazol

gebelik sırasında yalnızca anne için beklenen yararın fötuse verebileceği riskten fazla olması

halinde kullanılmalıdır. En az miktarda ve en kısa süre kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Topikal steroidlerin laktasyonda kullanımının güvenliliği saptanmamıştır. Topikal steroidlerin

anne sütünde saptanmaya yetecek düzeyde sistemik emilimi olup olmadığı bilinmemektedir.

Klobetazol laktasyon sırasında yalnızca anne için beklenen yararın bebeğe vereceği riskten fazla

olması halinde kullanılmalıdır. Laktasyon sırasında kullanılırken bebeğin yanlışlıkla yutmaması

için memeye uygulanmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

araştırmalar

üreme

toksisitesinin

bulunduğunu

göstermiştir.

İnsanlara

yönelik

potansiyel

risk

bilinmemektedir.

İnsanlarda

topikal

kortikosteroidlerin

fertiliteye

etkisini

değerlendirecek

veri

bulunmamaktadır.

Sıçanlara

subkutan

uygulanan

klobetazol çiftleşme performansını etkilememiş fakat yüksek dozda fertilite azalmıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Klobetazolun araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisini araştıran çalışma bulunmamaktadır.

Topikal klobetazolun advers reaksiyon profiline göre bu aktiviteler üzerinde olumsuz etki

oluşturması beklenmez.

4.8. İstenmeyen etkiler

Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın ≥1/10;

Yaygın ≥1/100 ve < 1/10;

Yaygın olmayan ≥1/1.000 ve < 1/100;

Seyrek ≥1/10.000 ve < 1/1.000;

Çok seyrek ≤ 1/10.000;

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Pazarlama sonrası deneyim

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok seyrek: Fırsatçı enfeksiyonlar

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Lokal hipersensitivite

Endokrin hastalıklar

Çok seyrek: Hipotalamik-hipofizer adrenal (HPA) eksen süpresyonu

Cushingoid özellikler (örn. aydede

yüzü, santral obezite), çocuklarda ağırlık artışı/gelişme

geriliği,

osteoporoz, glokom,

hiperglisemi/glukozüri,

katarakt,

hipertansiyon,

vücut

ağırlığı

artışı/obezite, endojen kortizol düzeyinde azalma, alopesi, trikoreksi

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Yaygın: Kaşıntı, deride lokal yanma ve ağrı

Yaygın olmayan: Deri atrofisi*, deride çizgilenme*, telenjiaktazi*

Çok

seyrek:

Deride

incelme*,

kırışıklık*,

deride

kuruluk*,

pigmentasyon

değişiklikleri*,

hipertrikoz, altta yatan semptomların alevlenmesi, allerjik kontakt dermatit, pustular psöriazis,

eritem, döküntü, ürtiker, akne

Hipotalamik-hipofizer

adrenal

(HPA)

eksen

süpresyonunun

lokal

sistemik

etkilerine

bağlıdır

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin durumlar

Çok seyrek: Uygulama yerinde irritasyon/ağrı

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Topikal uygulanan

klobetazol sistemik

etki oluşturacak

kadar

emilebilir.

Akut

aşımı

oluşması

beklenmez,

bununla

birlikte

kronik

aşımı

veya

yanlış

kullanım

sonucu

hiperkortizolizm

belirtileri

ortaya

çıkabilir.

aşımı

durumunda

klobetazol

glukokortikosteroid yetmezliği riski nedeniyle uygulama sıklığı azaltılarak ya da daha az etkili

bir kortikosteroid ile değiştirilerek azaltılarak kesilmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapotik grup: Çok güçlü kortikosteroidler (grup IV)

ATC kodu: D07AD01

Topikal kortikosteroidler geç evre allerji reaksiyonlarını mast hücre yoğunluğunun azaltılma,

kemotaksis

eozinofil

aktivasyonunun

azaltması,

lenfosit,

monosit,

mast

hücreleri

eozinofiller

tarafından

sitokin

üretiminin

azalması

araşidonik

asit

metabolizması

baskılanmasını içeren çeşitli mekanizmalarla baskılayan antienflamatuar ilaçlardır.

Topikal kortikosteroidler antienflamatuar, antipruritik ve vazokonstriktif özelliklere sahiptir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Topikal

steroidler

sağlam

deriden

sistematik

olarak

emilime

uğrayabilir.

Topikal

kortikosteroidlerin deriden emilim miktarı kullanılan araç ve epidermal bariyerin bütünlüğü gibi

birçok faktöre bağlıdır. Oklüzif uygulama, inflamasyon ve/veya diğer deri hastalıkları da emilim

derecesini artırabilir.

Dağılım:

Bir çalışmada 30 g klobetazol propiyonat % 0.05 merhemin, sağlıklı derili normal bireylere

ikinci uygulanmasından 8 saat sonra (ilk uygulamadan 13 saat sonra), klobetazol propiyonat

ortalama doruk plazma konsantrasyonu 0.63 ng/ml olmuştur. 30 g klobetazol propiyonat krem

%0.05'in

ikinci doz

olarak

uygulanmasını

takiben ortalama

doruk

plazma

konsantrasyonu

merhemden

hafifçe

daha

yüksektir

uygulamadan

saat

sonra

oluşmuştur.

Ayrı

çalışmada psöriazis ve egzamalı hastalarda 25 g klobetazol propiyonat %0.05 merhemin tek bir

uygulamasından 3 saat sonra sırasıyla yaklaşık 2.3 ng/ml ve 4.6 ng/ml ortalama doruk plazma

konsantrasyonları oluşmuştur.

Dolaşımdaki düzey saptanma sınırının altında olduğundan topikal kortikosteroidlerin sistemik

maruziyetinin değerlendirilmesinde özel farmakodinamik ölçümler gereklidir.

Biyotransformasyon:

Topikal kortikosteroidler deriden emildikten sonra sistemik uygulanan kortikosteroidlerle aynı

metabolizma yolaklarını kullanır. Başlıca karaciğer tarafından metabolize edilir ve böbreklerden

atılır.

Eliminasyon:

Topikal kortikosteroidler böbrek yolu ile atılır. İlaveten bazı metabolitleri safra ile atılır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klobetazol

propiyonatın

karsinojenik

potansiyelini

araştırmak

için

uzun

süreli

hayvan

çalışmaları yapılmamıştır.

Klobetazol propiyonat bir dizi in vitro bakteriyel hücre tayinlerinde mutajenik bulunmamıştır.

Fertilite çalışmalarında sıçanlarda 6.25 - 50 mikrogram/kg/gün dozda subkutan uygulanan

klobetazol propiyonat çiftleşmeyi etkilememiştir, fertilite yalnızca 50 mikrogram/kg/gün dozda

azalmıştır.

Gebelik

sırasında

fare

(≥100

mikrogram/kg/gün),

sıçan

(400

mikrogram/kg/gün)

≥0.1

mg/kg/gün

tavşanlarda

(1-10

mikrogram/kg/gün)

subkutan

klobetazol

propiyonat

uygulaması damak yarığı dahil olmak üzere fötal anormalliklere neden olmuştur.

Sıçan çalışmasında bazı hayvanların yavrulamasına izin verilmiş ve ≥100 mikrogram/kg/gün

dozda F1 kuşağında gelişme geriliği gözlenmiştir. F1 üreme performansı ya da F2 kuşağında

tedavi ile ilişkili etki gözlenmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Setostearil alkol

Gliserol monostearat

Arlacel 165 (Gliseril stearat ve PEG-100 stearat)

Sarı balmumu

Propilen glikol

Klorokrezol

Sodyum sitrat

Sitrik asit monohidrat

Saf su

6.2. Geçimsizlikler

Veri yoktur.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

50 gram krem alüminyum tüpte, karton kutuda

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve

"Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri"ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

34218 Bağcılar/İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

2014/168

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 19.02.2014

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

11-3-2010

Strengthened warning against Alscreme 'Creme nr. 2' from www.eminescu.dk

Strengthened warning against Alscreme 'Creme nr. 2' from www.eminescu.dk

On 12 February 2010, the Danish Medicines Agency warned strongly against using the product Alscreme 'Creme nr. 2' sold via www.eminescu.dk, as the product is an unlicensed medicinal product that contains active substance clobetasol.

Danish Medicines Agency

16-2-2010

Warning against ‘Alscreme Creme nr. 2’ from www.eminescu.dk

Warning against ‘Alscreme Creme nr. 2’ from www.eminescu.dk

The Danish Medicines Agency warns strongly against use of the product 'Alscreme Creme nr. 2' sold via www.eminescu.dk, as the product is an unauthorised medicinal product containing the active substance clobetasol.

Danish Medicines Agency

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.