CLOVATE % 0, 05 SAÇ LOSYONU, 25 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLOVATE % 0, 05 SAÇ LOSYONU, 25 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLOVATE % 0,05 SAÇ LOSYONU, 25 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Betametazon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/161
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-02-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA TALİMATI

CLOVATE %0.05 Çözelti

Haricen kullanılır.

Etkin madde: % 0.05 klobetazol 17-propiyonat içerir.

Yardımcı maddeler: Karbomer 980, izopropil alkol, sodyum hidroksit, saf su

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CLOVATE nedir ve ne için kullanılır?

2.

CLOVATE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CLOVATE nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CLOVATE'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

CLOVATE nedir ve ne için kullanılır?

CLOVATE topikal steroidler denilen ve cilde sürülen bir ilaç grubunun üyesidir. Topikal

steroidler belirli cilt problemlerindeki kaşıntı ve kızarıklığı azaltırlar.

CLOVATE 25 ml’lik ambalaj formunda bulunmaktadır.

CLOVATE, sedef hastalığı (psöriasis) ve zor tedavi edilen deri hastalıkları (dermatozlar) gibi

cilt problemlerinde iltihabın etkilerini azaltmak için kullanılır.

2.

CLOVATE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLOVATE'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Klobetazol propiyonat veya CLOVATE'ın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz

veya hassasiyetiniz varsa

Saçlı deride enfeksiyonunuz varsa

12 yaş altındaki çocuklarda

CLOVATE'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Göze temas ettirmeyiniz. Göz ile temas ettiği takdirde bol su ile yıkayınız.

Tekrarlayan uygulamalarda katarakt (göze perde inmesi) ve glokoma(göz tansiyonu) neden

olabileceği düşünüldüğünden göz içine kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2/5

Çocuklar kortikosteroidlerin lokal ve sistemik yan etkilerine daha duyarlı olduklarından 12

yaşından büyük çocuklarda kullanımı 5 günden uzun süreli kullanılmamalı ve geniş

alanlarda, fazla miktarda, uzun süreli uygulamalardan kaçınılmalıdır. CLOVATE 12 yaşın

altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Çocuklar topikal kortikosteroidlerin cilt inceltici etkilerine karşı daha duyarlı olduklarından

CLOVATE kullanımında çocukların her hafta gözden geçirilmesi önerilir.

Bölgesel aşırı hassasiyet reaksiyonları teşhis konulan hastalığa benzer belirtiler gösterebilir.

Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama ardından saç kurutma makinesi dahil

ateş, alev, ısı maruziyetinden kaçınılmalıdır.

CLOVATE'ı sedef hastalığında kullanıyorsanız yakından takip gereklidir.

Emziriyorsanız

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız

Enfekte olmuş iltihaplı hasarların tedavisinde uygun antimikrobik tedavi uygulanmalıdır.

Enfeksiyon genişlemesi görülürse derhal CLOVATE tedavisine son verilmeli, gerekirse

sistemik antimikrobik tedaviye geçilmelidir.

Eğer bacak ülseri etrafındaki dermatit (iltihablı bir çeşit deri hastalığı) tedavisi için

kullanıyorsanız,

kortikosteroid

kullanımı

alerjik

reaksiyonun

ülser

etrafındaki

iltihabın artmasına sebebiyet verebilir.

Steroidlerin

uzun

süre

fazla

miktarda

kullanımı,

böbrek

üstü

bezlerinin

baskılanmasına ve bazı hormanal değişikliklerin sonucu Cushing’s Sendromu (kilo alma,

kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon), aydede yüzü görünümü, ense bölgesinde yağ

birikimi, ciltte çatlama, yüzde kızarıklık, kadında yüz ve vücutta kıllanma, kan şekeri

yüksekliği, kas ve kemiklerde (osteoporoz) zayıflama, böbrek taşları, depresyon ve uyku

bozukluğu gibi belirtileri olan bir çeşit hormon hastalığı) adı verilen hastalıklara kadar

ilerleyebilir.

durumlarda

ilaç

deri

tarafından

daha

fazla

emilebilir.

durum

gözlemlendiğinde ya ilacın uygulama sıklığı azaltılarak ilaç yavaş yavaş bırakılır ya da daha

güçlü

kortikosteroid

uygulanır.

İlacın

aniden

bırakılması

glukokortikosteroid

eksikliğine yol açabilir. Eğer 2-4 hafta içerisinde durumunuzda bir iyileşme görülmezse

doktorunuzla görüşünüz.

Doktorunuz tavsiye etmediği sürece uygulama alanını bez ya da bandaj ile örtmeyiniz. Bez

ile kapama aktif içeriğin ciltten geçmesini kolaylaştırır ve iltihap riskini artırır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışın.

CLOVATE'ın yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLOVATE hamilelikte en az miktarda ve en kısa süre kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLOVATE'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütü ile atıldığı

için CLOVATE emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır. Emzirme sırasında kullanılırken

bebeğin yutmaması için memeye uygulanmamalıdır.

3/5

Araç ve makine kullanımı

Herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

CLOVATE'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CLOVATE'ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ritonavir

(HIV

enfeksiyonu

tedavisinde

kullanılan

ilaç)

itrakonazol

(mantar

enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CLOVATE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Eğer anlamadığınız veya zorlandığınız herhangi bir husus varsa doktorunuza veya eczacınıza

sorunuz.

Uygulamadan önce saçın kuru olduğuna emin olunuz. Sabah akşam iyileşme meydana

gelinceye kadar saç derisine az miktarda uygulayınız. Başkasına uyguluyor iseniz uygulama

sonrasında ellerinizi yıkayınız veya uygulamayı eldiven ile yapınız.

Daha sonra sağlanan düzelmenin sürdürülmesi için günde bir kez ya da daha seyrek olarak

uygulanabilir.

Doktorunuz söylemedikçe;

Yukarıda bahsedilenden daha fazla kullanmayınız

Doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Bu kullanma talimatı size ilacınızı ne kadar ve ne

sıklıkla alacağınızı anlatır. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorun.

Uygulama yolu ve metodu:

CLOVATE

sadece

saçlı

deriye

uygulanır.

Klobetazol

propiyonat

uygulamasından

sonra

ellerinizi yıkamalısınız.

CLOVATE kullanıldıktan sonra şişenin kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Yanıcı içerik ihtiva

ettiğinden

kullanım

sırasında

hemen

sonrasında

sigara

içilmemelidir,

ateşe

yaklaşılmamalıdır ve saç kurutma makinesiyle saçlar kurutulmamalıdır. Direkt güneş ışığından

koruyunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 12 yaşından

büyük

çocuklarda

günden

uzun

süre

kullanılmamalı

uygulama

sonrası

cilt

kapatılmamalıdır. Çocuklarda fazla miktarda, uzun süreli uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa

sürede kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Eğer CLOVATE'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

4/5

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLOVATE kullandıysanız:

Kısa sürede yüksek doz kullanılması pek muhtemel olmamakla birlikte, uzun süreli yüksek doz

veya yanlış kullanım sonucu hiperkortizolizm (böbreküstü bezinden aşırı derecede steroid

hormonu salgılanması) belirtileri görülebilir ve bu durumda CLOVATE tedavisi, adrenal

yetersizlik (böbrek üstü bezi yetmezliği) riski nedeniyle azaltılarak kesilmelidir.

CLOVATE'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

CLOVATE ı kullanmayı unutursanız

Eğer saç losyonunuzu sürmeyi unutursanız, hatırlayınca olağan dozunda sürün.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CLOVATE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

CLOVATE tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ancak

yine de doktorunuza danışmadan ilacı almayı kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CLOVATE'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek:

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

Uygulama yerinde kızarıklık, döküntü, kaşıntı, yanma, temasa bağlı alerjik reaksiyon

Lokal yanma hissi

Yaygın olmayan yan etkiler

Deride incelme, çizgilenme

Deri yüzeyindeki damarların belirgin hale gelmesi

Çok seyrek görülen yan etkiler

Ağırlık artışı

Aydede yüzü/yüzde yuvarlaklaşma

Obezite

Deride kırışıklık

Deride kuruluk

Deri renginde değişiklik

Vücut kıllarında artma

Saç dökülmesi/uzamaması/saçta incelme

Uygulama yerinde allerjik reaksiyon

Derideki durumun kötüleşmesi

Uygulama yerinde tahriş

Kızarıklık

Döküntü, kaşıntı

Akne

5/5

Sedef hastalığınız varsa iltihaplı şişlikler oluşması

Deri enfeksiyonu

Çocuklarda kilo artışı/büyümede yavaşlama

Kanda kortizol hormonunun azalması

Kanda şeker düzeyi artışı ve idrarda şeker bulunması

Kan basıncı yükselmesi

Gözün lensinde bulutlanma (katarakt)

Göz içi basıncı artışı (glokom)

Kemiklerde mineral kaybına bağlı güçsüzlük (osteoporoz)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0

800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CLOVATE'ın Saklanması

CLOVATE'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

CLOVATE kullanıldıktan sonra şişenin kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Yanıcı içerik ihtiva

ettiğinden

kullanım

sırasında

hemen

sonrasında

sigara

içilmemelidir

ateşe

yaklaşılmamalıdır. Direkt güneş ışığından koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLOVATE'ı kullanmayınız.

Uygulama esnasında ve sonrasında CLOVATE'ı ateşten veya sigaradan uzak tutunuz.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi :

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar/İstanbul

Üretim Yeri

:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Kapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.