CLOPRA 75 MG FILM TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLOPRA 75 MG FILM TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLOPRA 75 MG FILM TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kapsül

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 220/87
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-09-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 13

KULLANMA TALİMATI

CLOPRA

®

75 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde

:

75 mg klopidogrele eşdeğer 97,875 mg klopidogrel bisülfat,

Yardımcı maddeler

:

Beta

laktoz

anhidrat(inek

sütünden

elde

edilmiştir.),

mikrokristal selüloz PH 102, prejelatinize nişasta, kolloidal silisyum dioksit, hidroksi

propil

selüloz

(L-HPC),

hidrojene

hint

yağı,

Opadry

34127

pembe(Laktoz

monohidrat (inek sütünden elde edilmiştir.), hipromelloz, titanyum dioksit, triasetin,

kırmızı demir oksit, sarı demir oksit, siyah demir oksit.), deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CLOPRA

®

nedir ve ne için kullanılır?

2.

CLOPRA

®

’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CLOPRA

®

nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CLOPRA

®

’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2 / 13

1.

CLOPRA

®

nedir ve ne için kullanılır?

CLOPRA

film

tablet

içeren

blister

ambalajlarda

kullanıma

sunulmuştur. Pembe renkte film tabletlerdir.

CLOPRA

tabletin

etkin

maddesi

olan

klopidogrel

antitrombositer

ilaçlar

adı

verilen bir ilaç sınıfında yer alır. Trombositler, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinden

daha

küçüktürler

pıhtılaşması

sırasında

kümeler

oluştururlar.

Antitrombositer ilaçlar, bu kümelenmeyi engelleyerek, kan pıhtısı oluşumu riskini

azaltır (kan pıhtısının oluşum sürecine tromboz adı verilir).

CLOPRA

sertleşmiş

damarları

(atardamar)

içinde

pıhtısı

(trombüs)

oluşumunu

önlemek

amacıyla

kullanılır.

süreç,

aterotromboz

olarak

adlandırılmakta ve inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik olaylara yol

açabilmektedir.

Doktorunuz size CLOPRA

’yı aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla

reçetelemiş olabilir:

Sizde damar sertliği (aterotromboz) varsa ve

Daha önce kalp krizi, inme veya periferik arter hastalığı olarak bilinen bir

hastalık geçirdiyseniz,

“Kararsız

angina”

adı

verilen

şiddetli

göğüs

ağrısı

veya

“miyokard

enfarktüsü” (kalp krizi) geçirdiyseniz. Bu durumun tedavisi için, doktorunuz

kan akışını düzeltmek amacıyla daralmış veya tıkanmış atardamarınıza stent

takmış

olabilir.

durumda

doktorunuzun

size

asetilsalisilik

asit

reçetelemiş olması gerekir (asetilsalisilik asit, ağrı kesici, ateş düşürücü ve

kan pıhtılaşmasını önleyici birçok ilacın içinde bulunan bir maddedir).

Kalp atışlarınızın düzensiz olmasına neden olan ‘atriyal fibrilasyon’ adı

verilen

durumunuz

varsa

yeni

pıhtıların

oluşmasını

mevcut

pıhtıların büyümesini engelleyen ‘oral antikoagülanlar’ adı verilen ilaçları

(K vitamini antagonistlerini) kullanamıyorsanız. Sizin durumunuzda, oral

antikoagülanların

asetilsalisilik

asitten

veya

Clopra

asetilsalisilik

asit

tedavisinden

daha

etkili

olduğu

size

söylenmiş

olmalıdır.

Doktorunuz

Clopra+astilsalisilik tedavisini, ‘oral antikoagülanları’ kullanamamanız ve

önemli kanama riskinizin olmaması halinde reçete edecektir.

3 / 13

2.

CLOPRA

®

’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLOPRA

®

’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

Klopidogrele veya CLOPRA

®

’nın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz

varsa

Mide ülseri gibi, kanamaya neden olabilen bir tıbbi durumunuz varsa

Ciddi karaciğer hastalığınız varsa

Bebeğinizi emziriyorsanız.

Repaglinid kullanıyorsanız

CLOPRA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Kanama riskine yol açabilecek aşağıdaki durumlardan biri sizde varsa:

İç kanamaya yol açma riski bulunan tıbbi durumlar (örneğin, mide ülseri)

İç kanama eğilimini artıran bir kan hastalığı (vücudunuzun herhangi bir yerinde

doku, organ veya eklem içi kanama)

Kısa süre önce geçirilmiş yaralanma

Kısa süre önce geçirilmiş cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak

üzere)

7 gün içinde yapılması planlanan cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de

dahil olmak üzere)

Herhangi

başka

ilaç

kullanıyorsanız

(“CLOPRA

birlikte

diğer

ilaçların

kullanımı” bölümüne bakınız)

Mide hastalıkları tedavisi için proton pompa inhibitörü ilaç grubuna ait herhangi bir

ilaç kullanıyorsanız (‘’CLOPRA ile birlikte diğer ilaçların kullanımı’’ bölümüne

bakınız)

Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa

Kan pıhtılaşma süresinde uzamama vars, sizde pıhtılaşma yeteneğinde bozuklukla

belirgin hemofili hastalığı gelişebilir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisi uzman doktor

denetiminde yapılmalıdır. Bu durumda, CLOPRA ile tedaviniz durdurulmalıdır.

Pıhtı oluşumu sonucu gelişen dolaşım bozukluğuna bağlı felç geçirme riski yüksek,

yakın

zamanda

böyle

bozukluk

felç

geçirmiş

hastalarda,

aspirin

klopidogrelin birlikte kullanılmasının büyük birlikte kullanılmasının büyük kanamaları

4 / 13

artırdığı gösterilmiştir. Bu yüzden, yararının kanıtlandığı durumlar dışında, bu iki ilacın

birlikte kullanılmasında tedbirli olunmalıdır.

Son 7 gün içinde beyninizdeki bir damarda pıhtı oluşmuş ise (iskemik inme)

Daha önce aynı gruptan bir başka ilaca (örneğin klopidogrel veya prasugrel) karşı

alerjik

reaksiyon

gösterdiyseniz,

CLOPRA’

karşı

alerjik

reaksiyon

gösterebilirisiniz (döküntü, dudaklarda boğazda şişme, kan pulcuklarının veya beyaz

kan hücrelerinin sayısında azalma).

CLOPRA kullanırken aşağıdaki durumlardan herhangi birinde doktorunuzu bilgilendiriniz:

Diş işlemleri dahil olmak üzere herhangi bir ameliyat planlanıyorsa

Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) adı verilen ve ateş, deri altında kanamaya

bağlı deride küçük kırmızı noktalar ve/veya aşırı yorgunluk, zihin karışıklığı, deri ve

göz akında sararma ile seyreden tıbbi durum gelişirse

Bir yerinizi kestiğinizde normalden daha uzun sürede kanama duruyorsa

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

CLOPRA

, çocuklarda ve ergenlerde kullanımı uygun değildir.

CLOPRA

®

’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Besinler

CLOPRA

’nın

emilmesini

etkilemez.

CLOPRA

yemekle

beraber

veya

yemek

aralarında alınabilir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLOPRA

’nın hamilelik döneminde kullanılması önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLOPRA

’yı kullanırken bebeğinizi emzirmeniz tavsiye edilmez.

Bebeğinizi

emziriyorsanız

veya

emzirmeyi

planlıyorsanız,

CLOPRA

’yı

almadan

önce

doktorunuzla konuşunuz.

5 / 13

Araç ve makine kullanımı

CLOPRA

’nın taşıt ve makine kullanma yeteneğinizde herhangi bir değişikliğe yol açması

beklenmez.

CLOPRA

®

’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CLOPRA

film tabletler laktoz içermektedir. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı

şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla

temasa geçiniz.

CLOPRA

’nın bileşimindeki hidrojene hint yağı mide bulantısına ve ishale sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı

ilaçlar

CLOPRA

’nın

kullanımını

etkileyebilir

veya

CLOPRA

bazı

ilaçların

kullanımını etkileyebilir.

Eğer şu anda herhangi bir ilaç, özellikle de aşağıda sayılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya

son zamanlarda aldınızsa -reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere-, lütfen doktorunuza veya

eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

Varfarin gibi oral antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan

ilaçlar): Bu ilacın CLOPRA

ile birlikte kullanılması önerilmez.

Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (genellikle kas veya eklemlerin ağrılı ve/veya

iltihabi durumlarında kullanılan tıbbi ürünler)

Heparin veya kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan bir başka ilaç

Omeprazol, esomeprazol gibi proton pompası inhibitörleri ilaç sınıfına dahil olan ilaçlar

veya simetidin (mide bozuklukları için kullanılan ilaçlar)

Vorikonazol,

flukonazol,

siprofloksasin

veya

kloramfenikol

(bakteri

mantar

enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Fluvoksamin, fluoksetin veya moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Karbamazepin, okskarbazepin (sara hastalığının bazı tiplerinin tedavisinde kullanılan

ilaçlar)

Tiklopidin (diğer antitrombosit ilaçlar)

Bu tip ilaçların CLOPRA

ile birlikte kullanımı önerilemez.

Efavirenz (AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Repaglinid (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Paklitaksel (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

6 / 13

Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekir.

Şiddetli

göğüs

ağrısı

geçirdiyseniz

(kararsız

angina

veya

kalp

krizi),

doktorunuz

size

CLOPRA

’yı asetilsalisilik asit ile birlikte reçetelemiş olabilir (asetilsalisilik asit, ağrı kesici

ve ateş düşürücü birçok ilacın içinde bulunan bir maddedir). Asetilsalisilik asidin kısa süreli

kullanımı (24 saatlik sürede 1000 mg’dan yüksek olmayan dozlar) genellikle bir soruna yol

açmaz, ancak diğer durumlarda uzun süreli kullanım söz konusu olduğunda, doktorunuza

danışmanız gerekir.

Gelecekte

CLOPRA

tedavisi

devam

ederken

başka

ilaç

almanız

gerekirse

durumlardan doktorunuzu haberdar edeniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CLOPRA

®

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

CLOPRA

®

’yı

zaman

doktorunuzun

size

söylediği

şekilde

kullanınız.

İlacı

nasıl

kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Atriyal fibrilasyon (düzensiz kalp atımı) adı verilen durum dahil olmak üzere önerilen doz

günde 75 mg CLOPRA tablet olup ağızdan, aç ya da tok karnına ve her gün aynı saatte alınır.

Şiddetli

göğüs

ağrınız

olduysa,

doktorunuz

tedavinin

başlangıcında

size

CLOPRA

®

(75 mg’lık 4 tablet) reçete edebilir. Daha sonra önerilen doz yukarıda belirtildiği

gibi günde 75 mg CLOPRA tablettir.

Tabletleri her gün aynı saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, hastalığınız

üzerinde

etkiyi

elde

etmenizi

sağlayacaktır.

Aynı

zamanda,

tabletleri

zaman

alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

Size cerrahi bir girişim yapılması planlanıyorsa (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak

üzere), doktorunuza CLOPRA

®

kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

7 / 13

Uygulama yolu ve metodu:

Film tabletleri, yemekler sırasında veya yemek aralarında herhangi bir zamanda, yeterli

miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) çiğnemeden yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

CLOPRA

®

, 18 yaşın altındaki çocuk ve genç erişkinlerin kullanımına uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Belli tipte kalp krizi (ST elevasyonlu akut

miyokard enfarktüsü) geçiren 75 yaşın üzerindeki hastalarda klopidogrel tedavisine yükleme

dozu verilmeden başlanmalıdır.

Özel kullanım durumları

Alerjik çapraz reaktivite:

Antitrombosit ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatle

kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer

yetmezliği:

Ciddi

karaciğer

yetmezliğinde

kullanılmamalıdır.

Hafif

orta

derecedeki karaciğer yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer CLOPRA

®

’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLOPRA

®

kullandıysanız:

CLOPRA

®

’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Aşırı doz sonucunda kanama riski artabilir.

Yanlışlıkla bir tablet fazla almışsanız, bir şey olması beklenmez. Yanlışlıkla birden fazla

tablet almışsanız, doktorunuzla konuşunuz veya tıbbi yardım için en yakın hastanenin acil

merkezine başvurunuz. Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilaç kutusunu da

yanınıza alınız.

CLOPRA

®

’yı kullanmayı unutursanız:

8 / 13

CLOPRA

®

’nın bir dozunu almayı unutur, ancak 12 saat içinde almadığınızı hatırlarsanız,

hemen tabletinizi yutunuz ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

Dozu atlamanızın üzerinden 12 saatten daha uzun bir süre geçtiyse, sadece bir sonraki dozu

zamanında alınız. Hiçbir zaman unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu çift doz

almayınız.

CLOPRA

®

ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

CLOPRA

®

tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, kan damarları içinde kan

pıhtısı oluşma riski artar. Buna bağlı olarak; inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik

olaylar ortaya çıkabilir.

nedenle

tedaviyi

kesmeyiniz.

Tedaviyi

kesmeden

önce

mutlaka

doktorunuza

veya

eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CLOPRA

®

’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir

Çok seyrek 10.000 hastanın birinden az görülebilir

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

CLOPRA

®

’yı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek görülen bazı kan hücrelerinin sayısında azalmaya bağlı olarak ateş, enfeksiyon

belirtileri veya aşırı yorgunluk ortaya çıkarsa

Kanama ve/veya dalgınlığın eşlik ettiği veya etmediği, deri ve/veya gözlerde sarılık gibi

karaciğer sorunları ortaya çıkarsa

Ağızda şişme veya ciltte kaşıntı, döküntü, kabarcık oluşumu gibi bozukluklar. Bunlar

alerjik reaksiyon belirtileridir.

9 / 13

Yaygın:

Dokuda şişlik

Burun kanaması

Mide veya barsaklarda kanama,

ishal,

karnın üst kısmında ağrı,

hazımsızlık veya mide ekşimesi

ciltte ezik

Cerrahi girişiminde organ içine girilen bölgede kanama

Yaygın olmayan:

Kan pulcuklarının (trombositopeni) ve beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma

(lökopeni, eozinofili)

Kafa içi kanama (bazı vakalarda ölüm bildirilmiştir),

baş ağrısı,

baş dönmesi,

karıncalanma/ürperme hissi (parestezi)

gözde kanama

Mide mukozasında yara (mide ülseri),

onikiparmak barsağında yara (duodenal ülser),

mide mukozası iltihabı,

kusma,

bulantı,

kabızlık,

şişkinlik

Kızarıklık,

kaşıntı,

ciltte kanama (purpura)

idrardan kan gelmesi

Kanama süresinde uzama,

nötrofil denilen beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma,

10 / 13

kan pulcuklarının sayısında azalma

Seyrek:

Beyaz kan hücrelerinin sayısının ileri derecede azalması (ciddi nötropeni dahil

nötropeni)

Denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemleme hali (vertigo)

Karın zarının dış veya arka kısmında kanama (retroperitoneal kanama)

Jinekomasti (erkeklerde meme büyümesi)

Çok seyrek:

Ateş,

İğne başı seklinde kırmızı morarmalar,

Bilinç bulanıklığı,

Baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık (Trombotik

trombositopenik purpura =TTP),

Kemik iliğinde bozukluk sonucu kan hücrelerinin oluşumunda azalma ile gelişen

kansızlık türü (aplastik anemi),

Kanın tüm hücresel yapılarında yetersizlik (pansitopeni),

Granülosit adlı beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma ve bunun sonucunda, ağız,

boğaz ve ciltte yaralar oluşması (agranülositoz),

Kan pulcuklarının sayısının ileri derecede azalması (ciddi trombositopeni),

Granüler lökosit adlı beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (granülositopeni),

Kansızlık (anemi)

Kurdeşen,

Ödem,

Ürtiker

Eklem ağrısı,

Lenf düğümlerinde şişme belirtileri ile olan aşırı duyarlılık (serum hastalığı),

Alerjik (anaflaktik) reaksiyonlar

Mevcut olamayan bir şeyi görme, işitme, tat veya kokusunu alma (halüsinasyonlar);

zihin karışıklığı

Tat duyusunda bozulma

Ciddi kanama,

11 / 13

Ameliyat yarasında kanama,

Damar iltihabı,

Tansiyon düşüklüğü

Solunum yollarında kanama (hemoptizi) (tükrükte kan olması, akciğerlerde kanama),

Bronşlarda daralma,

Zatürre (bazen öksürüğün de eşlik ettiği nefes daralması)

Eozinofilik pnömoni

Mide veya barsaklarda, karın zarının dış veya arka kısmında ölümle sonuçlanan

kanama,

Pankreas iltihabı,

Kalın barsak iltihabı,

Ağız iltihabı

Akut karaciğer yetmezliği,

Sarılık,

Karaciğer fonksiyon testinde bozukluk

Deride su toplamış kabarcıklar (eritema multiforme, Stevens-Johnson Sendromu,

toksik epidermal nekroliz v.b.),

Kabartılı veya kabuklu kızarıklık,

İlaca bağlı aşırı duyarlılık sendromu,

Akyuvar sayısında artış ve sistemik belirtilerle birlikte görülen DRESS sendromu,

Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem),

Çoğu kez akıntı ile belirgin kaşıntılı deri iltihabı (ekzema),

Özellikle kol ve bacak derilerinde kırmızılıklar (liken planus)

Ateşle birlikte tüm vücutta yaygın içi iltihaplı döküntü

akut jeneralize ekzantematöz

püstülozis)

Kas-iskelet sisteminde kanama (hematrozis),

Eklem iltihabı,

Eklem ağrısı,

Kas ağrısı

Böbrek kılcal damarlarında iltihap ve harabiyet ile belirgin böbrek hastalığı

(glomerülonefrit),

Kan kreatinin düzeyinde artış

12 / 13

Bilinmiyor

Kan pıhtılaşmasında bozuklukla belirgin hemofili A hastalığının ortaya çıkması

CLOPRA ile kan pulcukları üzerine etkili diğer ilaçların aynı anda kullanılması ile

alerjik olayların görülmesi

CLOPRA

®

tedavisi sırasında uzun süren kanama olması halinde

Bir yerinizi kestiğiniz veya yaraladığınızda, kanın durması normalden daha uzun bir süre

alabilir. Bu durum ilacınızın etki mekanizmasıyla ilişkilidir. Hafif kesik ve yaralanmalarda

(örneğin tıraş sırasında oluşan kesikler), bu durum bir önem taşımaz. Bununla beraber,

herhangi bir şüphe duyarsanız, hemen doktorunuza başvurunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CLOPRA

®

’nın saklanması

CLOPRA

®

’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ambalajında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLOPRA

®

’yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

CLOPRA

®

’yı

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı’nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mah. 1370. sok. No:7/3 06520

Balgat-ANKARA

13 / 13

Üretim yeri:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş. 06760 Çubuk-ANKARA

Bu kullanma talimatı ././ tarihinde onaylanmıştır.