CLOPIXOL DEPOT ENJ. 200 MG/ ML IM SOLÜSYON, 1 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLOPIXOL DEPOT ENJ. 200 MG/ ML IM SOLÜSYON, 1 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLOPIXOL DEPOT ENJ. 200 MG/ML IM SOLÜSYON, 1 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • zuclopenthixol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 107/1
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-12-1999
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CLOPIXOL

®

DEPOT 200 mg/ml IM enjeksiyonluk çözelti

Steril

Kas içine uygulanır.

Etkin madde:

1 ml CLOPIXOL DEPOT, 144,4 mg zuklopentiksole eşdeğer 200 mg

zuklopentiksol dekanoat içerir.

Yardımcı maddeler:

İnce bitkisel yağ (orta zincir trigliseridleri)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CLOPIXOL DEPOT nedir ve ne için kullanılır?

2.

CLOPIXOL DEPOT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CLOPIXOL DEPOT nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CLOPIXOL DEPOT’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

CLOPIXOL DEPOT nedir ve ne için kullanılır?

CLOPIXOL DEPOT 200 mg/ml zuklopentiksol dekanoat içerir. Berrak, soluk sarı bir

sıvıdır.

CLOPIXOL

DEPOT

enjeksiyonluk

çözelti;

(200

mg)’lik

renksiz

ampuller içinde, karton kutularda sunulur.

CLOPIXOL DEPOT “antipsikotikler” veya “nöroleptikler” olarak bilinen ilaç grubuna

dahildir. Bu ilaçlar beynin belirli bölgelerindeki sinir yolaklarına etki ederek, hastalığınızın

belirtilerine neden olan, beyindeki bazı kimyasal dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olur.

CLOPIXOL DEPOT, şizofreni ve benzeri psikozların tedavisinde kullanılır.

Doktorunuz bu ilacı size başka bir amaçla da önerebilir. CLOPIXOL DEPOT’un size

neden verildiği ile ilgili sorunuz varsa, doktorunuza danışınız.

2.

CLOPIXOL DEPOT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLOPIXOL DEPOT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer zuklopentiksol veya CLOPIXOL DEPOT formülündeki herhangi bir maddeye

karşı aşırı duyarlı yani alerjikseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız)

Eğer bilinç bulanıklığınız varsa.

CLOPIXOL DEPOT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

CLOPIXOL DEPOT kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Eğer:

Karaciğer, böbrek veya tiroid sorununuz varsa,

İlerlemiş solunum sistemi hastalığınız varsa,

Parkinson hastalığınız veya myasthenia gravis hastalığınız (aşırı kas zayıflığına neden

olan bir hastalık) varsa,

Prostat büyümesi veya feokromositoma hastalığınız (böbreküstü bezinde görülen nadir

bir kanser türü) varsa,

Glokom hastalığınız varsa,

Epilepsi hastalığınız (ve alkol kesilmesi veya beyin hasarı gibi epilepsiye yatkınlık

oluşturabilecek durumlar) varsa,

Geçmişinizde kasılma nöbeti (konvülsiyon) hikayesi varsa,

Şeker hastalığınız varsa (şeker hastalığı tedavinizde bir ayarlama yapılması gerekebilir)

Organik

beyin

sendromunuz

varsa

durum

alkol

veya

organik

çözücülerle

zehirlenme sonucunda ortaya çıkabilir)

İnme açısından risk faktörleriniz varsa (örn., sigara kullanımı, yüksek tansiyon)

Kanınızda

potasyum

veya

magnezyum

azlığı

veya

bunlardan

birine

genetik

yatkınlığınız varsa,

Kalp-damar hastalığı hikayeniz varsa,

Başka bir antipsikotik ilaç kullanıyorsanız,

Bu ve benzer ilaçlar kan pıhtılaşması oluşumu ile ilişkilendirildiği için, sizde veya aile

üyelerinden birinde trombus (kan pıhtılaşması) hikayesi varsa (venöz tromboembolizm

(toplar damarlarda kan pıhtısı oluşumu) riski taşıyorsanız),

Kanser tedavisi görüyorsanız.

Ciddi yan etkilere (ölüm riskinde artış)

yol açabileceğinden CLOPIXOL DEPOT’un

demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanılması tavsiye edilmez.

Hayvan

çalışmaları

CLOPIXOL’ün

fertiliteyi

etkilediğini

göstermiştir.

Tavsiye

için

doktorunuza danışınız.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

CLOPIXOL DEPOT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

CLOPIXOL DEPOT aç veya tok karnına kullanılabilir.

CLOPIXOL DEPOT alkolün yatıştırıcı etkisini artırarak daha fazla sersemlemenize yol

açabilir. CLOPIXOL DEPOT ile tedavi sırasında alkol kullanmamanız önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile

iseniz

veya

hamile

olabileceğinizi

düşünüyorsanız

doktorunuza

bildiriniz.

CLOPIXOL DEPOT mutlaka gerekli olmadıkça gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Hamileliklerinin son üç ayında CLOPIXOL DEPOT kullanmış annelerin yeni doğan

bebeklerinde

aşağıdaki

belirtiler

görülebilir:

titreme,

sertliği

ve/veya

güçsüzlüğü,

uykulu

olma,

huzursuzluk,

solunum

problemleri

beslenme

bozuklukları.

Eğer

bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri mevcutsa doktorunuza başvurunuz.

Gebelik önleyici tedbirler alınıp alınmayacağı konusunda doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız, doktorunuza danışınız. Emzirme döneminde CLOPIXOL DEPOT

kullanmamalısınız, çünkü az miktarda ilaç anne sütüne geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

CLOPIXOL

DEPOT

kullanırken

özellikle

tedavinin

başlangıcında

sersemlik

baş

dönmesi riski vardır. Eğer böyle bir durum varsa, bu etkiler geçinceye kadar araç ve

makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız

doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:

Trisiklik

antidepresan

ilaçlar

(depresyon

tedavisinde

kullanılır,

örn.,

imipramin,

mianserin, trazodon)

Guanetidin ve benzeri ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır)

Barbitüratlar

benzeri

ilaçlar

(sersemlik

yapabilen

ilaçlar)

(örn.,

fenobarbital,

diazepam, alprazolam, midazolam)

Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., karbamazepin, gabapentin, fenitoin)

Levodopa ve benzeri ilaçlar (Parkinson hastalığında kullanılır)

Metoklopramid (mide-barsak rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)

Piperazin (barsak solucanı ve kıl kurdu tedavisinde kullanılır).

Vücudunuzdaki

veya

dengesini

etkileyen

ilaçlar

kanınızda

potasyum

magnezyum miktarını azaltırlar. örn., furosemid)

Antikolinerjik ilaçlar (örn., atropin)

CLOPİXOL DEPOT’un kandaki düzeyini artırdığı bilinen ilaçlar (örn., bupropion,

kinidin, fluoksetin, paroksetin)

Aşağıdaki ilaçlar CLOPIXOL DEPOT ile aynı zamanda kullanılmamalıdır:

Kalp atımını değiştiren ilaçlar (örn., kinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid, eritromisin,

terfenadin, astemizol, gatifloksazin, moksifloksazin, sisaprid, lityum)

Diğer antipsikotik ilaçlar (örn., tiyoridazin).

Eğer

reçeteli

ya

da

reçetesiz

herhangi

bir

ilacı

şu

anda

kullanıyorsanız

veya

son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3.

CLOPIXOL DEPOT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz almanız gereken dozu ve ne sıklıkta almanız gerektiğini belirleyecektir.

Kalçanızdan enjeksiyonla uygulanan ilaç buradan yavaş yavaş vücudunuza girer.

Enjeksiyon yerinden yavaş yavaş kana karışan ilacın iki enjeksiyon arasındaki kan düzeyi

oldukça sabit kalır.

Tavsiye edilen doz:

Yetişkinler

Normal doz 1 2 ml ve enjeksiyonlar arasındaki süre genellikle 2 ila 4 haftadır. Eğer

dozunuz 2 ml’yi geçerse, ilacınız muhtemelen 2 ayrı enjeksiyon yerine paylaştırılacaktır.

Eğer CLOPIXOL tablet ile tedavi görüyorsanız ve CLOPIXOL DEPOT’ya geçmeniz

öngörülüyorsa, ilk enjeksiyondan sonra bir hafta daha fakat daha az dozda tabletleri

almaya devam etmeniz istenebilir.

Doktorunuz zaman zaman alacağınız ilaç miktarını ve enjeksiyonlar arasındaki süreyi

değiştirmek isteyebilir.

Uygulama yolu ve metodu

Gerekli miktarda CLOPIXOL DEPOT bir enjektöre çekilir ve kalça kasına enjekte edilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve ergenlerde kullanım:

CLOPIXOL DEPOT’un bu hasta grubunda kullanımı tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanım (65 yaş üstü):

Yaşlılarda genellikle en düşük tedavi dozu kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Özel risk altındaki hastalar;

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer şikayetleri olan hastalarda genellikle en düşük tedavi dozu kullanılır.

Böbrek yetmezliği:

CLOPIXOL DEPOT, böbrek işlevi azalmış hastalara olağan dozlarda verilebilir.

Tedavi süresi

Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz önerdiği sürece ilacınızı düzenli aralıklarla

kullanmaya devam ediniz. Çünkü hastalığınız uzun süre devam edebilir. Tedavinize çok

erken son verirseniz hastalığınızın belirtileri yeniden ortaya çıkabilir. Tedavinizin süresine

doktorunuz karar verecektir.

Eğer CLOPIXOL DEPOT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz

var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLOPIXOL DEPOT kullandıysanız:

Bu ilaç size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle,

kullanmanız gerekenden fazla CLOPIXOL DEPOT almanız pek olası değildir.

Aşırı doz alındığında ortaya çıkabilecek durumlar şunlardır:

Uzun süreli dalgınlık ve uyku hali

Koma (çevreye tepkinin verilmediği derin bir bilinç kaybı ve uyandırılamayacak

biçimde uyku hali)

Olağandışı kas hareketleri

Kasılmalar (konvülziyonlar)

Şok (özellikle dolaşım sisteminin yetersizliği sonucu vücudun her yerine yeterli kan

akışının sağlanamaması nedeniyle sistemlerdeki çalışmanın azalması)

Vücut sıcaklığının yüksek veya düşük olması

CLOPIXOL DEPOT, kalbi etkilediği bilinen ilaçlarla birlikte aşırı dozda alınırsa,

kalp atışında düzensizlik, yavaşlama gibi kalp atımı değişiklikleri görülebilir.

İlaçla ilgili diğer sorularınız için doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CLOPIXOL DEPOT’u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CLOPIXOL DEPOT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tedaviyi ne zaman ve nasıl bırakacağınıza karar verecektir.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CLOPIXOL DEPOT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan

kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bunlar herkeste görülmeyebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerle sıklığı tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya

size en yakın hastaneye başvurunuz.

Yaygın olmayan:

Ağız ve dilde olağan dışı hareketler (bu durum tardif diskinezi olarak bilinen bir

durumun erken belirtisi olabilir).

Çok seyrek:

Yüksek ateş, kaslarda olağan dışı sertlik ve özellikle terleme ve hızlı kalp atımıyla

birlikte seyreden bilinç bozukluğu; bu bulgular, farklı antipsikotiklerin kullanımıyla

bildirilmiş olan “nöroleptik malign sendrom” olarak adlandırılan nadir bir durumun

belirtileri olabilir.

Deri veya göz akında sararma (bu karaciğerinizin etkilendiğinin ve sarılık durumunun

bir işareti olabilir).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Aşağıdaki yan etkiler, tedavinin başlangıcında oldukça belirgin olup, çoğunluğu tedavinin

devamında yok olur.

Çok yaygın:

Uyuklama (somnolans), sakin oturamama veya hareketsiz duramama (akatizi), istemsiz

hareketler (hiperkinezi), yavaş veya azalmış hareketler (hipokinezi)

Ağız kuruluğu

Yaygın:

Hızlı kalp atışı (taşikardi), kalbin hızlı, güçlü veya düzensiz attığı hissi (çarpıntı)

Tremor, aralıksız kas kasılmalarına bağlı olarak kıvrılmalı (yılanvari) veya tekrarlanan

hareketler veya anormal duruş (distoni), kas sertliğinde artış (hipertoni), sersemlik, baş

ağrısı,

deride

karıncalanma,

iğnelenme

veya

hissizlik

duygusu

(parestezi),

dikkat

bozukluğu, hafıza kaybı (amnezi), yürüyüş anormalliği

Göze

yakın

cisimlere

odaklanmakta

güçlük

(akomodasyon

bozukluğu),

görüş

anormallikleri

Vücut sabitken fırıl fırıl dönme veya sallanma hissi (vertigo)

Burun tıkanıklığı (nazal konjesyon), nefes almada güçlük veya ağrı (dispne)

Tükürük salgısında artış, kabızlık, kusma, sindirim problemleri veya üst karın merkezli

rahatsızlık hissi (dispepsi), ishal

İdrar yapma bozukluğu, idrar yapamama (idrar tutukluğu), idrar hacminde artış

Terlemede artış (hiperhidroz), kaşıntı

Kas ağrısı (miyalji)

İştah artışı, kilo artışı

Yorgunluk, güçsüzlük (asteni), genel olarak rahatsızlık veya halsizlik hissi, ağrı

Uykusuzluk

(insomnia),

depresyon,

kaygı

(anksiyete),

endişeli

olma hali,

anormal

rüyalar, (ajitasyon) , cinsel dürtü azalması (libido azalması)

Yaygın olmayan:

Aşırı

faal

veya

aşırı

tepki

veren

refleksler

(hiperrefleksi),

sarsıntılı

hareketler

(diskinezi),

parkinsonizm,

bayılma

(senkop),

hareketlerini

koordine

edememe

(ataksi),

konuşma

bozukluğu,

azalmış

tonüsü

(hipotoni),

kasılma

nöbetleri

(konvülziyon), migren

Gözün dairesel hareketi (okülojirasyon), göz bebeğinin genişlemesi (midriyazis)

Bazı

tonlamalarına

aşırı

duyarlılık

veya

günlük

sesleri

tolere

etmede

zorluk

(hiperakuzi), kulaklarda çınlama.

Karın ağrısı, mide bulantısı, gaz

Döküntü,

ışığa

hassasiyete

bağlı

deri

reaksiyonu

(fotosensitivite

reaksiyonu),

pigmentasyon bozukluğu, aşırı sebum salgılanmasına bağlı yağlı, parlak ve sarımsı deri

(sebore),

egzama

veya

deri

iltihabı

(dermatit),

deride

kırmızı

veya

renk

değişiklikleri olarak görülen deri altında kanamalar (purpura)

Kas rijiditesi, ağzı normal olarak açamama (trismus), boyun dönmesi ve doğal olmayan

baş pozisyonu (tortikollis)

İştah azalması, kilo kaybı

Düşük kan basıncı (hipotansiyon), ateş basması

Susama, anormal düşük vücut sıcaklığı (hipotermi), ateş (pireksi)

Enjeksiyonun yapıldığı yerdeki deride kırmızılık ve ağrı

Anormal karaciğer fonksiyon testleri

Cinsel

sorunlar

(boşalmada

gecikme,

sertleşme

problemleri,

kadınlarda

orgazm

olamama, vajinal kuruluk (vulvovajinal kuruluk))

Belirgin ölçüde çevreye ilgisizlik (apati), kabus, cinsel dürtüde artış (libido artışı), kafa

karışıklığı hali

Seyrek:

Düşük kan pıhtılaşma hücresi sayısı (trombositopeni), düşük beyaz kan hücresi sayısı

(nötropeni), azalmış beyaz kan hücresi sayısı (lökopeni), kemik iliği zehirlenmesi

(agranülositoz)

Kanda prolaktin (bir hormon) düzeyi artışı (hiperprolaktinemi)

Yüksek

şekeri,

bozulmuş

glukoz

toleransı,

kanda

yüksek

yağ

seviyeleri

(hiperlipidemi)

Aşırı duyarlılık (hipersensitivite), akut sistemik ve şiddetli allerjik reaksiyon (anaflaktik

reaksiyon)

Erkeklerde

memelerde

büyüme

(jinekomasti),

aşırı

süt

üretimi

(galaktore),

adet

görememe

(amenore),

penisin

cinsel

tahrik

veya

dürtü

birlikte

olmayan

ağrılı

ereksiyonu (priapizm)

Bunlar CLOPIXOL DEPOT’un hafif yan etkileridir.

Zuklopentiksol dekanoat (CLOPIXOL DEPOT’un

aktif maddesi) benzeri etki şekli olan

diğer ilaçlarda da görüldüğü üzere, aşağıdaki yan etkiler seyrek vakalarda bildirilmiştir:

QT uzaması (Yavaş kalp atımı ve EKG de değişiklik)

Düzensiz

kalp

atımları

(ventriküler

aritmiler,

ventriküler

fibrilasyon,

ventriküler

taşikardi, Torsades de Pointes)

Seyrek vakalarda, düzensiz kalp atışları ani ölümlere neden olabilir.

Damarlarda, özellikle bacaklarda trombus (bacakta şişlik, ağrı ve kızarıklığın da dahil

olduğu belirtiler), kan damarlarından akciğerlere hareket ederek göğüs ağrısı ve solunumda

zorluğa neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri ile karşılaşırsanız derhal doktorunuza

başvurunuz.

Yaşlı, demansı (bunama) olan ve antipsikotik ilaç alan hastalar, antipsikotik almayanlar ile

karşılaştırıldığında ölüm vakalarında artış bildirilmiştir.

Eğer yan etkiler ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir

yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya

da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattının arayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

5.

CLOPIXOL DEPOT’un saklanması

Çoğunlukla doktorunuz veya hemşireniz sizin için ilacı saklayacaktır.

Eğer evinizde saklıyorsanız:

CLOPIXOL DEPOT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ampulü güneş ışığından korumak için kutusunda muhafaza ediniz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLOPIXOL DEPOT’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü ifade eder.

kullanma

tarihi

geçmiş

veya

kullanılmayan

ilaçları

çöpe

atmayınız!

Çevre

Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.

FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No:8 1.Blok Kat:7

34771 Ümraniye / İstanbul

Üretim yeri:

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Kopenhag, Danimarka

Bu kullanma talimatı 16.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.