CLODIFEN % 1 JEL , 1 TÜP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLODIFEN % 1 JEL , 1 TÜP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLODIFEN % 1 JEL ,1 TÜP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diclofenac

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/302
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-04-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CLODİFEN

%1 jel

Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde:

Her 1 g jel 10 mg diklofenak sodyum içerir.

Yardımcı

maddeler:

Hidroksietilselüloz,

propilen

glikol,

etanol

96),

metil

parahidroksibenzoat ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CLODİFEN nedir ve ne için kullanılır?

2.

CLODİFEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CLODİFEN nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CLODİFEN'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

CLODİFEN nedir ve ne için kullanılır?

CLODİFEN

etkin

madde

olarak

diklofenak

sodyum

içeren,

renksiz,

homojen

formunda bir ilaçtır.

CLODİFEN

topikal

kullanılan

non-streoidal

antiinflamatuvar

preparatları

olarak

adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Yalnızca harici kullanım içindir.

CLODİFEN,

vidalı

kapak

kapatılmış

g'lık

tüpler

kullanıma

sunulmaktadır.

CLODİFEN yetişkinlerde

Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı,

iltihaplanma ve şişmede,

Yumuşak doku iltihaplanmalarında,

Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

2.

CLODİFEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLODİFEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Diklofenak’a veya CLODİFEN'in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi

birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise

Asetilsalisilik

asit

(ağrı

kesici

ilaç)

veya

ibuprofen

gibi

diğer

non-steroidal

antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri

döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa

Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.

CLODİFEN'i açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine

uygulamayınız.

14 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanmayınız.

CLODİFEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli

kullanınız.

CLODİFEN yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.

CLODİFEN'in gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz

suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

CLODİFEN kullandığınız sürede aşırı güneş ışığına maruz kalmayınız.

Deri döküntülerinizin olması durumunda tedavinizi durdurunuz.

CLODİFEN kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir; ancak hava geçirmeyen kapatıcı

bandajlar kullanılmamalıdır.

Diklofenak içeren diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

CLODİFEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CLODİFEN'in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLODİFEN'i

gebeliğiniz

boyunca,

özellikle

üçüncü

üç

aylık

dönemde

kesinlikle

kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLODİFEN'i

kesinlikle

gerekli

olmadıkça

emzirme

döneminde

kullanmayınız.

Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız,

uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

CLODİFEN 'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

CLODİFEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CLODİFEN propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.

CLODİFEN,

metilparahidroksibenzoat

içerdiğinden

alerjik

reaksiyonlara

(muhtemelen

gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

2.

CLODİFEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler:

CLODİFEN'i günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız.

Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram CLODİFEN (kiraz ile

ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 2.0-2.5 cm çapında bir alanı tedavi etmek için

yeterlidir.

CLODİFEN'i doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme

gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün

kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye

giderse doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında

hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen

bölge elleriniz değilse).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

CLODİFEN'in çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

14 yaş ve üzeri çocuklarda, ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomların

kötüleşmesi durumunda doktora danışılması önerilmektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda CLODİFEN'in yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer CLODİFEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLODİFEN kullandıysanız:

CLODİFEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

CLODİFEN'i kullanmayı unutursanız:

Eğer CLODİFEN'in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir

sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CLODİFEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

CLODİFEN'i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme

Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen

Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)

Bunların

hepsi

çok

ciddi

etkilerdir.

Eğer

bunlardan

biri

sizde

mevcut

ise,

sizin

CLODİFEN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)

Döküntü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Işığa hassasiyet

Kaşıntı

Kızarıklık

Bunlar CLODİFEN 'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CLODİFEN'in saklanması

CLODİFEN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CLODİFEN'i

kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CLODİFEN 'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar/İstanbul

Üretim Yeri:

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar/İstanbul

Bu kullanma talimatı 07.04.2015

tarihinde onaylanmıştır.