CLOBESOL % 0, 05 MERHEM, 50 GRAM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLOBESOL % 0, 05 MERHEM, 50 GRAM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLOBESOL % 0,05 MERHEM,50 GRAM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Betametazon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/708
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-09-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CLOBESOL % 0.05 merhem

Haricen kullanılır.

Etkin madde:

Her 1 gram merhem etkin madde olarak 0.5 mg klobetazol 17-propiyonat

içerir.

Yardımcı maddeler:

Propilen glikol (E1520), beyaz yumuşak parafin, sorbitan seskioleat

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CLOBESOL

nedir ve ne için kullanılır?

2.

CLOBESOL

’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CLOBESOL

nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CLOBESOL

’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

CLOBESOL nedir ve ne için kullanılır?

CLOBESOL topikal steroidler denilen ve cilde sürülen bir ilaç grubunun üyesidir. Topikal

steroidler belirli cilt problemlerindeki kaşıntı ve kızarıklığı azaltırlar.

CLOBESOL merhem formunda, 50 g’lık tüplerde bulunmaktadır.

CLOBESOL diskoid lupus eritematozus (genellikle

yüzde

görülen plaklar-bir çeşit deri

hastalığı), liken planus (deri, deri ekleri ve mukozaları etkileyen iyi huylu deri hastalığı),

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

sedef

hastalığı (psöriyazis) ve zor tedavi edilen dermatozlar (deri hastalıkları)

gibi cilt

problemlerinde iltihabın etkilerini azaltmak için kullanılır.

2.

CLOBESOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLOBESOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Tedavi edilmemiş deri enfeksiyonunuz varsa

Akne veya rozasea (ciltte ve burun çevresinde ciddi al basması) denilen bir durumunuz ya

da perioral dermatit (ağız çevresinde kırmızı döküntülü sivilceler)

Klobetazol propiyonat veya CLOBESOL’ün bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz

varsa

Enflamasyonsuz kaşıntınız varsa

Emziriyorsanız

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız

Hastalıklı bölge bir bandaj veya bebek beziyle kapatılacaksa

Cinsel organlar ve makattaki kaşıntılı durumlarda

Derinin viral enfeksiyonlarında (uçuk, suçiçeği gibi)

Mantar ya da diğer mikropların neden olduğu deri lezyonlarında

12 yaş altındaki çocuklarda

CLOBESOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Doktorunuz tavsiye etmedikçe derisi kolaylıkla incelebilen yüzünüze sürmeyiniz.

Göze temas ettirmeyiniz. Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız.

Tekrarlayan uygulamalarda katarakt (göze perde inmesi) ve glokoma (göz tansiyonu)

neden olabileceği düşünüldüğünden göz içine kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Uzun süreli kullanmayın. Eğer dört haftadan sonra herhangi bir iyileşme olmuyorsa,

doktorunuzla görüşünüz.

Bölgesel

aşırı

hassasiyet

reaksiyonları

teşhis

konulan

hastalığa

benzer

belirtiler

gösterebilir.

12 yaşından büyük çocuklarda ve yüzde uygulandığında tedavi 5 günü geçmemeli ve

kapatılarak uygulanmamalıdır.

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanımı

kontrendikedir.

Çocuklar

topikal

kortikosteroidlerin

cilt

inceltici

etkilerine

karşı

daha

duyarlı

olduklarından

CLOBESOL’ün çocuklarda kullanımı birkaç gün ile sınırlandırılmalı ve her hafta gözden

geçirilmesi önerilir.

Sedef hastalığı tedavisinin yakından izlenmesi gerekir.

Eğer

bacak

ülseri

etrafındaki

dermatit

tedavisi

için

kullanıyorsanız,

kortikosteroid

kullanımı

alerjik

reaksiyonun

ülser

etrafındaki

iltihabın

artmasına

sebebiyet

verebilir.

Enfekte olmuş iltihaplı hasarların tedavisinde uygun antimikrobik tedavi uygulanmalıdır.

Enfeksiyon genişlemesi görülürse derhal CLOBESOL tedavisine son verilmeli, gerekirse

sistemik antimikrobik tedaviye geçilmelidir.

Cushing’s sendromu ve hipotalamik pituiter adrenal (HPA) eksen süpresyonu sistemik

emilim artışına sebep olabilir. Bu durum gözlemlendiğinde ya ilacın uygulama sıklığı

azaltılarak ilaç yavaş yavaş bırakılır ya da daha az güçlü bir kortikosteroid uygulanır.

İlacın aniden bırakılması glukokortikosteroid eksikliğine yol açabilir.

Eğer doktorunuz tarafından tavsiye edildiyse uygulama bölgesini hava geçiren bir bez ile

örtünüz.

örtme

öncesinde

enfeksiyonları

önlemek

amaçlı

cildin

temizlenmiş

olduğundan emin olunuz.

İçeriğindeki propilen glikol nedeniyle deride iritasyona neden olabilir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

CLOBESOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLOBESOL hamilelikte en az miktarda ve en kısa süre kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLOBESOL’ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütü ile

atıldığı

için

CLOBESOL

emziren

annelerde

dikkatli

kullanılmalıdır.

Emzirme

sırasında

kullanılırken bebeğin yanlışlıkla yutmaması için memeye uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

CLOBESOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğindeki propilen glikol nedeniyle deride iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ritonavir

(HIV

enfeksiyonu

tedavisinde

kullanılan

ilaç)

itrakonazol

(mantar

enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CLOBESOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Eğer anlamadığınız veya zorlandığınız herhangi bir husus varsa doktorunuza veya eczacınıza

sorun.

İnce bir tabaka halinde yumuşak bir şekilde etkilenen alanı kaplayacak miktarda, günde bir ya

da iki kez düzelme sağlanana kadar 4 hafta boyunca uygulanır. Daha sonra uygulama sıklığı

azaltılır

ya da tedavi daha az güçlü bir ilaca değiştirilir. Her uygulama sonrasında bir

yumuşatıcı uygulanmadan önce emilim için yeterli süre beklenmelidir.

Durum

kötüleşirse

haftada

düzelme

sağlanmazsa

tedavi

tanı

yeniden

değerlendirilmelidir.

Doktorunuz söylemedikçe;

Yukarıda bahsedilenden daha fazla kullanmayınız

Uzun süre geniş vücut yüzeylerine kullanmayınız (örneğin haftalarca veya aylarca

hemen hemen her gün)

Yüze uygulandığında 5 günden uzun kullanılmamalıdır.

Doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Bu kullanma talimatı size ilacınızı ne kadar ve

ne sıklıkla alacağınızı anlatır. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorun.

Uygulama yolu ve metodu:

CLOBESOL sadece

cilde

uygulanır.

Klobetazol propiyonat uygulamasından sonra, eğer

elleriniz tedavi edilen bölge değilse, ellerinizi yıkamalısınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 12 yaşından büyük çocuklarda 5 günden

uzun

süre

kullanılmamalı

uygulama

sonrası

cilt

kapatılmamalıdır.

Çocuklarda

fazla

miktarda, uzun süreli uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Eğer CLOBESOL

ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLOBESOL kullandıysanız:

Kısa sürede yüksek doz kullanılması pek muhtemel olmamakla birlikte, uzun süreli yüksek

doz veya yanlış kullanım sonucu hiperkortizolizm (böbreküstü bezinden aşırı derecede steroid

hormonu salgılanması) belirtileri görülebilir ve bu durumda CLOBESOL tedavisi, adrenal

yetersizlik (böbrek üstü bezi yetmezliği) riski nedeniyle azaltılarak kesilmelidir.

CLOBESOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

CLOBESOL’ü kullanmayı unutursanız

Eğer merheminizi sürmeyi unutursanız, hatırlayınca olağan dozunda sürün veya bir sonraki

uygulamaya yakın bir zamansa o zamana kadar bekleyin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CLOBESOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CLOBESOL tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

Ancak yine de doktorunuza danışmadan ilacı almayı kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CLOBESOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

CLOBESOL’ü

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, CLOBESOL’e karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

Uygulama yerinde kızarıklık, döküntü, kaşıntı, yanma, temasa bağlı alerjik reaksiyon

Yaygın olmayan yan etkiler

Deride incelme, çizgilenme

Deri yüzeyindeki toplardamarın belirgin hale gelmesi

Çok seyrek görülen yan etkiler

Ağırlık artışı

Aydede yüzü/yüzde yuvarlaklaşma

Obezite

Deride incelme

Deride kırışıklık

Deride kuruluk

Deri yüzeyi altında kan damarlarının görünmesi

Deri renginde değişiklik

Vücut kıllarında artma

Saç dökülmesi/uzamaması/saçta incelme

Uygulama yerinde alerjik reaksiyon

Derideki durumun kötüleşmesi

Uygulama yerinde tahriş

Kızarıklık

Döküntü, kaşıntı

Sedef hastalığınız varsa iltihaplı şişlikler oluşması

Deri enfeksiyonu

Çocuklarda kilo artışı/büyümede yavaşlama

Kanda kortizol hormonunun azalması

Kanda şeker düzeyi artışı ve idrarda şeker bulunması

Kan basıncı yükselmesi

Gözün lensinde bulutlanma (katarakt)

Göz içi basıncı artışı (glokom)

Kemiklerde mineral kaybına bağlı güçsüzlük (osteoporoz)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CLOBESOL’ün saklanması

CLOBESOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLOBESOL’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi :

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon: 0216 398 10 63

Faks: 0216 398 10 20

Üretim Yeri :

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon: 0216 398 10 63

Faks: 0216 398 10 20

Bu kullanma talimatı .tarihinde onaylanmıştır.