CLIMEN DRAJE, 21 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CLIMEN DRAJE, 21 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CLIMEN DRAJE, 21 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • siproteron ve östrojen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 94/35
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-04-1994
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CLIMEN

®

draje

Ağız yolu ile alınır.

Etkin maddeler:

Beyaz renkli her bir draje 2.0 mg estradiol valerat içerir. Pembe renkli her

bir draje ise, 2.0 mg estradiol valerat ve 1.0 mg siproteron asetat içerir.

Yardımcı maddeler:

Beyaz renkli drajeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, povidon 25 000, talk, magnezyum

stearat, sukroz, povidon 700000, makrogol, kalsiyum karbonat, montanglikol vaks, talk içerir.

Pembe renkli drajeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, povidon 25 000, talk, magnezyum

stearat, sukroz, povidon 700000, makrogol, kalsiyum karbonat, montanglikol vaks, talk,

gliserol, titanyum dioksit, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit içerir.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu

ilacın

kullanımı

sırasında,

doktora

veya

hastaneye

gittiğinizde

bu

ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLIMEN nedir ve ne için kullanılır?

2. CLIMEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLIMEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLIMEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CLIMEN nedir ve ne için kullanılır?

Her ambalajda, 11 adet beyaz renkli draje ve 10 adet pembe renkli draje olmak üzere toplam

21 adet CLIMEN draje bulunmaktadır.

Takvimli ambalajda yer alan beyaz renkli drajelerin herbiri 2 mg estradiol valerat etkin

maddesi içerir. Pembe renkli drajelerin herbiri ise, 2 mg estradiol valerat ve 1 mg siproteron

asetat etkin maddelerini içermektedir.

CLIMEN, rahmi alınmamış kadınların menopoza bağlı şikayetlerinde, deri ve idrar-üreme

sisteminde hormon eksikliğine bağlı gerilemenin giderilmesinde, menopozda depresif ruh

hali, doğal menopoz ve hormon eksikliği, yumurtalık yetmezliği ya da alınmasına bağlı

eksiklik

belirtilerinde,

menopoz

sonrası

kemik

erimesinin

önlenmesinde,

düzensiz

adet

kontrolünde, adet görememenin tedavisinde kullanılır.

2. CLIMEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLIMEN

i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

Hamileyseniz ya da emziriyorsanız

Tanı konulmamış vajinal kanamanız varsa

Bilinen ya da şüpheli meme kanseriniz varsa

Seks hormonlarının etkisi ile ilerleyebilecek, bilinen ya da şüpheli kötü huylu tümörleriniz

(maligniteler) varsa (veya geçmişte olduysa)

İyi ya da kötü huylu karaciğer tümörünüz varsa (veya geçmişte olduysa)

Ciddi karaciğer hastalığınız varsa

Kalp

krizi

ve/veya

felç

geçirdiyseniz

(akut

arteriyel

tromboembolizm)

(veya

geçmişte

olduysa)

Bacaklarınızda

(derin

trombozu),

akciğerlerinizde

(pulmoner

embolizm)

vücudunuzun başka yerinde pıhtı ya da pıhtı hikayesi (önceden geçirilmiş/oluşmuş) varsa

Ciddi trigliserid (kanda bulunan özel bir tip yağ) yüksekliğiniz varsa

Toplardamar veya atardamarda pıhtı oluşma riskiniz (yüksek venöz veya arteriyel tromboz

riski) yüksekse

CLIMEN’in içeriğindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

Bu koşullardan herhangi biri ilacı ilk kullandığınızda başınıza gelirse derhal kullanmayı bırakın

ve doktorunuza danışınız.

CLIMEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Doktorunuz, sizinle CLIMEN’in faydaları ve risklerini tartışacaktır. Doktorunuz, örneğin risk

faktörleri kombinasyonu veya çok güçlü bir risk faktörü nedeniyle tromboz geliştirme riskinizin

daha yüksek olup olmadığını kontrol edecektir. Risk, faktörlerin kombinasyonu durumunda, iki

ayrı riskin toplamından daha yüksek olabilir. Eğer risk çok yüksek ise, doktorunuz size hormon

replasman tedavisini (HRT; kadında eksilen hormonları menopoz öncesi dönemdeki seviyeye

getirmek amaçlı bir tedavi) reçete etmeyecektir.

HRT kullanılan hormonlar olan konjüge ekuin östrojenleri (CEE) ve medroksiprogesteron asetat

(MPA) ile gerçekleştirilen iki büyük klinik çalışma, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) geçirme

riskinin ilk kullanım yılında biraz artabileceğini ortaya koymaktadır. Bu risk, yalnızca CEE ile

gerçekleştirilen büyük bir klinik çalışmada gözlemlenmemiştir. Bu hormonlarla gerçekleştirilen

iki büyük klinik çalışmada inme riski %30 - 40 artmıştır.

CLIMEN için bu tür veriler bulunmamasına rağmen, kalp krizi ve/veya inmeyi önlemek için

kullanılmamalıdır.

Eğer

hastanın

hipofiz

bezi

bölümünde

adenom

varsa,

yakın

tıbbi

kontrol

(prolaktin

seviyelerinin periyodik ölçümü dahil) gerekmektedir.

Aşağıda listelenen durumlardan herhangi birinin varlığından HRT kullanılması durumunda, yakın

gözlem altında tutulmanız gerekebilir. Doktorunuz size bunları açıklayabilir. Bu nedenle, bu

durumlardan

herhangi

biri

sizin

için

geçerliyse,

CLIMEN

kullanmaya

başlamadan

önce

doktorunuza bildiriniz:

Damarlarınızda yüksek tromboz (kan pıhtısı oluşması) riski varsa. Risk, yaş ile artmakta ve

aşağıdaki durumlarda daha yüksek olabilmektedir:

Sizde veya yakın akrabalarınızdan birinin bacaklarındaki ( derin ven trombozu)

veya akciğerlerindeki (pulmoner embolizm) kan damarlarında tromboz olmuş ise

Fazla kiloluysanız

Varisli damarlarınız varsa

CLIMEN’i zaten kullanıyorsanız, doktorunuza herhangi bir beklenen hastaneye

yatırılma durumunu veya ameliyatı bildiriniz. Bunun nedeni derin ven trombozu

görülme riskinin ameliyat, ciddi yaralanma veya hareketsiz kalma sonucunda

geçici olarak artabilmesidir.

Rahim fibroidleriniz varsa (iyi huylu rahim uru)

Endometriozunuz (vücudun normalde bulunmadığı kısımlarında rahim duvarı dokularının

bulunması) varsa veya önceden olduysa

Karaciğer veya safra kesesi hastalığınız varsa

Gebelik sırasında veya önceden seks hormonları kullanımı sırasında sarılık olduysanız

Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa

Trigliserit (özel bir kan yağı türü) seviyeleriniz yüksek ise

Yüksek tansiyonunuz (kan basıncınız yüksekse) varsa

Hamileliğe bağlı da ortaya çıkabilen yüzde sarı-kahverengi lekelenmeler (kloazma) varsa

(Bu durumda doğrudan güneşe veya ultraviyole ışığa maruz kalmayınız)

Epilepsiniz (sara) varsa

Memelerinizde yumru veya ağrı (iyi huylu meme hastalığı) varsa

Astımınız varsa

Migreniniz varsa

Porfiri olarak adlandırılan kalıtsal hastalığınız varsa

Kalıtsal işitme kaybı (otoskleroz) varsa

Eklem ağrıları ve deri döküntülerine neden olan kronik bir inflamatuar hastalığı olan

sistemik lupus eritematozusunuz varsa

Anormal hareketlerin görüldüğü bir hastalık olan korea minör varsa veya önceden olduysa

Herediter (kalıtsal) anjiyoödeminiz varsa (Vücudun el, ayak, yüz, hava yolu geçişleri gibi

kısımlarında şişlik görülen, genetik bir hastalık). CLIMEN’de bulunan estradiol valerat

hormonu kalıtsal anjiyoödem belirtilerini tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

HRT başlatıldığında 65 yaş veya üzeriyseniz. Bunun nedeni, klinik çalışmalardan elde edilen

kısıtlı kanıtlara göre, hormonal tedavinin hafıza kapasitesi gibi zihinsel becerileri büyük

ölçüde kaybedilmesi (demans) riskini artırabileceğidir.

HRT ve kanser

Endometriyum kanseri (rahim kanseri)

Östrojenler uzun süre boyunca tek başına kullanıldığında, endometriyum kanser riski artmaktadır.

CLIMEN’de bulunan progesteron riski azaltır.

CLIMEN

tedavisi

sırasında

sık

sık

kanama

düzensizliğiniz

veya

sürekli

kanamanız

varsa

doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz.

Meme kanseri

Bazı çalışmalarda, birkaç yıl boyunca HRT gören kadınlarda meme kanseri tanısı biraz daha sık

konulmuştur. Risk, tedavi süresi ile birlikte artmaktadır. Yalnızca östrojen içeren ürünlerde daha

düşük veya nötr olabilir. Kadınların HRT’yi bırakması durumunda, bu risk artışı birkaç yıl içinde

kaybolmaktadır.

Doğal menopozun gecikmesi, alkol alımı veya adipozite (derialtı dokusunda aşırı yağ birikimi)

vb. ile meme kanseri tanısında benzer artışlar gözlemlenmektedir.

HRT,

mamografide

çekilen

görüntüyü

değiştirebilir

(mamografik

görüntülerin

yoğunluğunu

artırır). Bu, bazı durumlarda meme kanserinin mamografik tespitini zorlaştırabilir. Bu nedenle,

doktorunuz başka meme kanseri tarama tekniklerini de kullanmayı tercih edebilir.

Yumurtalık kanseri

Yumurtalık kanseri nadirdir- meme kanserinden daha nadir görülür. Tek başına östrojen veya

kombine östrojen- projestojen içeren HRT kullanımı yumurtalık kanserindeki hafif bir risk artışı

ile ilişkilendirilmiştir.

Yumurtalık kanseri riski yaş ile değişkenlik göstermektedir. Örneğin 50-54 yaş aralığında HRT

almayan kadınlarda, 5 yıllık süre içerisinde yaklaşık 2000 kadından 2’sine yumurtalık kanseri

tanısı

konulması

beklenmektedir.

yıl

süreyle

alan

kadınlar

için

sayının

2000

kullanıcıda yaklaşık 3 vaka olması beklenmektedir. (örn. yaklaşık 1 ekstra vaka)

Karaciğer tümörü

CLIMEN’de bulunan hormonlar gibi hormonların kullanımı sırasında veya sonrasında, iyi huylu

karaciğer

tümörleri

seyrek

olarak,

kötü

huylu

karaciğer

tümörleri

çok

seyrek

olarak

görülmüştür. İzole vakalarda, bu tümörlerden karın boşluğuna kanama hayati tehlikeye sebep

olmuştur. Bu olaylar son derece beklenmedik olmasına rağmen, üst karnınızda kısa sürede

ortadan kaybolmayan herhangi bir alışılmadık his olursa doktorunuza bildiriniz.

CLIMEN’in derhal bırakılmasına yönelik nedenler:

Aşağıdaki durumlarından herhangi birine sahipseniz, tedaviyi derhal bırakmalı ve doktorunuza

danışmalısınız:

İlk migren nöbeti (tipik olarak zonklayan bir baş ağrısı ve görme bozukluklarını takiben

bulantı)

Önceden var olan migrenin kötüleşmesi, alışılmışın dışında sık veya alışılmışın dışında

şiddetli baş ağrıları

Ani görme ve duyma bozuklukları

İltihaplı damarlar (flebit)

CLIMEN kullanırken bir kan pıhtısı oluşursa veya bundan şüphelenilirse, CLIMEN kullanmayı

derhal bırakmalı ve doktorunuzla irtibata geçmelisiniz. Dikkat edilecek uyarı belirtileri aşağıda

verilmektedir:

öksürürken kan gelmesi

kollar veya bacaklarda alışılmışın dışında ağrı veya şişme

ani nefes darlığı

bayılma

Gebe kalmanız veya sarılık geliştirmeniz durumunda da CLIMEN derhal bırakılmalıdır.

Östrojenler tek başına ya da progesteron ile birlikte hedeflenen amaçlar için mümkün olan en

düşük dozda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

Östrojenler tek başına ya da progesteron ile birlikte koroner kalp hastalığından (damar

sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması) korunmak için kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

CLIMEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CLIMEN kullanımı sırasında greyfurt suyu veya aşırı miktarda alkol alınması, kandaki hormon

seviyesini artırarak istenmeyen yan etkilere sebep olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLIMEN, hamilelikte kullanılmamalıdır. CLIMEN

kullanımı sırasında gebelik oluşursa tedavi

hemen kesilmelidir.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Düşük miktarlarda seks hormonu insan sütüne geçebilmektedir. Emziren annelerde CLIMEN

kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

CLIMEN’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.

CLIMEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CLIMEN laktoz, sukroz ve gliserol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı

şeker çeşitlerine karşı tahammülsüzlüğünüz (toleransınızın olmadığı) olduğu söylenmişse, bu

ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Oral

doğum

kontrol

hapları

kullanılmamalıdır.

Gerekirse,

doğum

kontrol

tavsiyesi

için

doktorunuza danışınız.

Aşağıdaki ilaçları CLIMEN ile birlikte kullanırken dikkatli olunuz.

Bazı tıbbi ürünler, HRT’nin düzgün şekilde çalışmasını durdurabilir.

Sara

hastalığının

tedavisinde

kullanılan

ilaçlar

(hidantoinler,

barbitüratlar,

primidon

karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat),

Bir antibiyotik olan rifampisin, penisilin, tetrasiklin,

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar,

Mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan griseofulvin.

HRT reçete eden doktora halihazırda kullandığınız ilaçları söyleyiniz. Ayrıca başka bir ilaç reçete

eden herhangi bir doktora da CLIMEN kullandığınızı söyleyiniz.

Diyabet hastasıysanız, doktorunuz diyabet ilacının dozunu değiştirebilir.

Kullanmakta olduğunuz herhangi bir tıbbi ürün ile ilgili şüpheleriniz varsa doktorunuza sorun.

HRT kullanımı belirli laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Her zaman doktorunuza

veya laboratuvar personeline bir hormon replasman tedavisi kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CLIMEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

CLIMEN her gün 1 tablet alınır.

Eğer hala adet görüyorsanız, tedaviye adetin 5. gününde başlayınız. Başka herhangi bir durumda,

doktorunuz derhal başlamanızı önerebilir. İlk 11 gün boyunca her gün beyaz renkli bir draje,

sonraki 10 gün boyunca her gün pembe renkli bir draje alınız. Her bir paket, 21 günlük tedaviyi

kapsamaktadır. Pembe drajeler bitince (21 gün boyunca drajelerin kullanımı sonrası) 7 gün ilacı

kullanmayınız. Kanama, genellikle son draje alındıktan sonraki birkaç gün içinde 7 günlük arada

meydana gelmektedir.

7 günlük aradan sonra yeni bir CLIMEN kutusuna başlanmalıdır. Bu, yeni kutuya bir önceki ile

haftanın aynı gününde başlayacağınız anlamına gelmektedir.

Lütfen

kullanım

talimatlarına

dikkat

edin,

aksi

takdirde

CLIMEN’den

tamamen

faydalanamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

CLIMEN drajeler bütün olarak yeterli miktarda su ile yutulmalıdır. Tercihen her gün aynı saatte

alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

CLIMEN

çocuklarda ve ergenlerde kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda dozaj ayarlamasına ihtiyaç olduğuna dair bilgi bulunmamaktadır. Özellikle, 65

ve 65 yaş üstü kadın hastalardaki kullanımı için doktorunuzun tavsiyesine uyunuz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Eldeki verilere göre böbrek yetmezliği bulunan hastalarda dozaj ayarlaması

yapılması gerektiğine ilişkin bir çalışma yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

CLIMEN

ağır karaciğer hastalığı bulunan kadın hastalarda kullanılmaz.

E

er CLIMEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu

una dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konu

unuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLIMEN kullandıysanız:

Aşırı dozdan kaynaklanan hastalık etkilerine dair hiç rapor bulunmamaktadır. Aşırı doz bulantı,

kusma

düzensiz

kanamaya

neden

olabilir.

Hiçbir

özel

tedavi

gerekli

değildir,

ancak

endişelenirseniz doktorunuza danışmalısınız.

CLIMEN’den

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

CLIMEN’i kullanmayı unutursanız:

24 saatten daha az geç kaldıysanız, ilacı bir an önce alıp bir sonrakini de normal zamanında

alınız. Ancak 24 saatten daha fazla geç kaldıysanız, unuttuğunuz tableti blisterde bırakın. Kalan

tabletleri her gün normal zamanında almaya devam edin.

CLIMEN’i birkaç gün boyunca almamanız durumunda düzensiz kanama meydana gelebilir.

Bir drajenin unutulması durumunda yeni draje en kısa zamanda alınmalıdır. Birden fazla draje

unutulması kanamalara neden olabilir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CLIMEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CLIMEN kullanmayı bıraktığınızda, sıcak basması, uyku bozuklukları, sinirlilik, baş dönmesi

veya vajinal kuruluk gibi menopozun doğal belirtilerini tekrar hissetmeye başlayabilirsiniz.

CLIMEN

kullanmayı bıraktığınızda bununla birlikte kemik erimesi başlayacaktır.

CLIMEN kullanmayı bırakmak istiyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CLIMEN‘in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

İlaç kullanımıyla ilişkili ciddi reaksiyonlar dahil yan etkiler için ayrıca ‘

CLIMEN’i aşağıdaki

durumlarda

KULLANMAYINIZ

CLIMEN’i

aşağıdaki

durumlarda

DİKKATLİ

KULLANINIZ

’ bölümlerine bakınız. Bu bölümleri dikkatle okuyunuz ve gerekirse derhal

doktorunuza başvurunuz.

Olası yan etkiler, görülme sıklıklarına göre de aşağıda yer almaktadır.

Aşağıda belirtilen yan etkilerin sıklığı Çok yaygın (

1/10); yaygın (

1/100 ila <1/10); yaygın

olmayan(

1/1000 ila <1/100); seyrek (

1/10.000 ila < 1/1000); çok seyrek (< 1/10.000), klinik

çalışmalarda elde edilen verilere dayanmaktadır.

Yaygın:

Kilo artışı ya da azalması

Bulantı

Baş ağrısı

Karın ağrısı

Bulantı

Döküntü*, kaşıntı*

Vajinal kanama

Yaygın olmayan:

Aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonu*

Depresif duygu durumu

Baş dönmesi

Görme bozukluğu

Çarpıntı

Bacaklarda ağrılı nodüller (eritema nodozum)

Dispepsi (sindirim güçlüğü)

Ürtiker

Meme ağrısı

Memede hassasiyet

Ödem

Seyrek:

Gerginlik

Cinsel istek azalması ya da artması

Migren

Kontakt lense toleranssızlık

Şişkinlik

Kusma

Kıllanma artışı

Akne

Kas krampları

Adet sancısı

Vajinal salgıda değişiklikler

Adet öncesi sendrom

Meme büyümesi

Yorgunluk

*Kaşıntı ve döküntüyü de içeren alerjik reaksiyonlar şiddetli olabilir.

Kalıtsal anjiyoödem (kalıtsal olarak alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) izlenen kadınlarda

ekzojen östrojenler (laboratuvarda üretilen östrojenler) anjiyoödem belirtilerini uyarabilmekte

veya şiddetlendirebilmektedir. (bkz. Bölüm

“CLIMEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ

KULLANINIZ”

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da, 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

CLIMEN’in saklanması

CLIMEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30ºC’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLIMEN'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CLIMEN

’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53

34770 Ümraniye - İstanbul

Tel: 0216 – 528 36 00

Faks: 0216 – 645 39 50

Üretim yeri:

Delpharm Lille S.A.S, Fransa

Bu kullanma talimatı 11/08/2014 tarihinde onaylanmıştır.