CITOL 20 MG FILM TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CITOL 20 MG FILM TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CITOL 20 MG FILM TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fluoksetin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 203/5
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-09-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CİTOL 20 mg Film Tablet

Sitolapram

Ağızdan alınır

Etkin madde: 20 mg sitalopram (hidrobromür olarak).

Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, kurutulmuş nişasta, laktoz

monohidrat, povidon K-90, titanyum dioksit, HPMC E-5, polietilen glikol 400

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CİTOL nedir ve ne için kullanılır?

2.

CİTOL'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CİTOL nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CİTOL'ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CİTOL nedir ve ne için kullanılır?

CİTOL film tabletlerin her biri 20 mg sitalopram içerir.

CİTOL 28 ve 56 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Beyaz renkli, oval, bir yüzü Aİ logolu, diğer yüzü çentikli film kaplı tabletlerdir. Eşit olarak iki

parçaya bölünebilir.

CİTOL selektif serotonin geri alım inhibitörüdür (SSRI) ve antidepresanlar olarak bilinen bir

ilaç grubuna aittir.

Beyindeki serotonin sistemine etki ederek serotonin düzeylerini yükseltirler.

Serotonin sistemindeki bozukluklar depresyon ve depresyonla ilişkili hastalıkların gelişmesinde

önemli bir faktördür. Bu ilaçlar hastalığınızın belirtilerine neden olan beyindeki bazı kimyasal

dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olurlar.

CİTOL

depresyon

tedavisinde

kendinizi

daha

hissettiğinizde

belirtilerin

tekrarlanmasını önlemede yardımcı olmak için kullanılır.

Ayrıca, CİTOL tekrarlayan depresyonu olan hastalarda yeni depresif nöbetlerin oluşumunu

önlemek üzere uzun dönem tedavide kullanılır.

CİTOL, panik atak eğilimi olan hastalarda ve obsesif kompulsif (saplantı-zorlantı) bozukluğu

(OKB) olan hastalarda belirtilerin hafifletilmesinde yararlıdır.

Doktorunuz CİTOL'ü başka bir amaçla da reçetelendirmiş olabilir. CİTOL'ün size neden

reçetelendirildiğine dair herhangi bir sorunuz var ise doktorunuza sorunuz.

2. CİTOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CİTOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Sitalopram veya CİTOL'ün içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz

varsa

Aynı zamanda monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) olarak bilinen ilaçlardan birini

kullanıyorsanız. Fenelzin, iproniyazid, izokarboksazid, nialamid, tranilsipromin gibi

MAOI

grubu

ilaçlar,

selejilin

(Parkinson

hastalığının

tedavisinde

kullanılır),

moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) ve linezolid (bir antibiyotik) gibi ilaçlar,

Aynı zamanda pimozid kullanıyorsanız,

Doğuştan gelen veya sonradan yaşadığınız anormal kalp ritmi (kalbin nasıl çalıştığını

değerlendiren bir inceleme olan EKG’de görüntülenir) hikayeniz varsa.

Yukarıda belirtilen monoamin oksidaz inhibitörlerinden birini kullanmayı bitirmişseniz, CİTOL

tedavisine başlamadan önce 2 hafta beklemeniz gerekecektir.

Moklobemid

kullanmayı

bıraktığınızda

CİTOL

tedavisine

başlamadan

mutlaka

gün

geçmelidir.

CİTOL kullanmayı bıraktıktan sonra herhangi bir monoamin oksidaz inhibitörü kullanmaya

başlamadan önce 1 hafta beklemelisiniz.

CİTOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Mani

(taşkınlık)

veya

panik

bozukluğu

(aniden

ortaya

çıkan

zaman

zaman

tekrarlayan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleridir) dönemleriniz varsa.

Karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa. Doktorunuzun ilaç dozunuzu

ayarlaması gerekebilir.

Diyabetiniz

varsa.

CİTOL

tedavisi

glisemik

kontrolü

(kan

şekeri

kontrolünü)

etkileyebilir. İnsülin ve/veya oral hipoglisemik (kan şekeri düşürücü) ilaç dozunuzun

ayarlanması gerekebilir.

Epilepsiniz

varsa.

Nöbetler

oluşursa

veya

nöbet

sıklığında

artış

olursa

CİTOL

tedavisinin sonlandırılması gerekir.

Bir tür kanama bozukluğunuz varsa

Kanınızdaki sodyum seviyesi azalmışsa

Elektrokonvülsif (elektroşok tedavisi) tedavi alıyorsanız

Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz veya kalbinizle ilgili probleminiz varsa veya

geçmişte yaşadıysanız

Dinlenirken kalp atış hızınız düşükse ve/veya uzun süren şiddetli ishal ve kusma

(hastalık hali) sonrasında veya diüretik (idrar söktürücü ilaç) kullanımı sonucu tuz

kaybınız varsa

Ayaktayken hızlı veya düzensiz kalp atışınız, bayılma, düşme veya baş dönmesi gibi

kalp hızı fonsiyonunda anormalliklere işaret eden durumlar yaşıyorsanız

Glokom (göz tansiyonu) hastalığınız varsa

Manik-depresif (taşkınlık-çökkünlük/iki uçlu duygu durum bozukluğu) hastalığı olan bazı

hastalar manik döneme girebilirler. Bu, olağandışı ve hızla değişen düşünceler, uygunsuz

mutluluk ve aşırı fiziksel aktivite ile anlaşılır. Eğer böyle hissediyorsanız doktorunuzla temasa

geçiniz.

Tedavinin ilk haftalarında, huzursuzluk veya yerinde duramama ya da sürekli hareket etme

ihtiyacı (akatizi) olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

İntihar düşüncesi ve depresyon veya endişe (anksiyete) bozukluğunda kötüleşme:

Eğer depresyondaysanız ve/veya endişe (anksiyete) bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar

verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu belirtiler, antidepresanların ilk

kullanılmaya başlandığı zamanlarda artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermeye başlaması,

genellikle yaklaşık 2 hafta, fakat bazen daha uzun bir zaman alabilir.

Bu olasılık aşağıdaki durumlarda daha fazladır:

Eğer daha önce intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olmuşsa.

Eğer genç bir yetişkinseniz. Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile

tedavi edilen ve psikiyatrik bozukluğu olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde, intihar

davranışı riskinin artabileceğini göstermiştir.

Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceniz olursa,

doktorunuza bildirin veya hemen bir hastaneye başvurun.

Depresyonunuz

veya

anksiyete

bozukluğunuz

olduğunu

yakınınıza

veya

yakın

arkadaşınıza söylemeniz ve onlardan bu talimatları okumalarını istemeniz faydalı olacaktır.

Depresyonunuzun

veya

anksiyete

bozukluğunuzun

kötüleştiğini

düşündüklerinde

veya

davranışlarınızdaki değişimlerden endişe duyduklarında size ve doktorunuza söylemelerini

isteyebilirsiniz.

Çocuklar ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı

CİTOL genel olarak çocuklar ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılmamalıdır. Ayrıca

bilmelisiniz ki; 18 yaşın altındaki hastalar bu sınıf ilaçları kullandıklarında intihar girişimi,

intihar düşüncesi ve düşmanlık (çoğunlukla saldırganlık, zıtlaşma davranışı ve sinirlilik) gibi

yan etkilerin riski yüksektir. Buna karşın doktorunuz hasta için en yararlısı olduğunu düşünerek

18 yaşın altındaki hastalara CİTOL reçete edebilir. Doktorunuz 18 yaşın altındaki bir hastaya

CİTOL reçete etmişse ve siz bunu görüşmek istiyorsanız lütfen doktorunuzla temasa geçiniz. 18

yaşın altındaki bir hasta CİTOL kullanırken yukarıda yer alan belirtilerden herhangi biri

gelişirse veya daha da kötüleşirse doktorunuza haber vermelisiniz.

Hastalığınıza ilişkin özel bilgi:

Depresyon veya buna bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarda da olduğu gibi

iyileşme

hemen

sağlanamaz.

CİTOL

tedavisine

başladıktan

sonra

herhangi

iyileşme

hissetmeniz birkaç hafta alabilir.

Panik bozukluk tedavisinde herhangi bir iyileşmenin görülmesi genellikle 2-4 hafta alır.

Tedavinin başında bazı hastalar artan endişe hissedebilir, tedavi devam ettikçe bu kaybolacaktır.

Bu nedenle, doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip etmeniz ve doktorunuza danışmadan

tedaviyi durdurmamanız veya dozu değiştirmemeniz çok önemlidir.

Bazen depresyon veya panik bozukluk belirtileri intihar veya kendine zarar verme düşünceleri

içerebilir. İlacın antidepresan etkisi tam olarak ortaya çıkıncaya kadar bu belirtilerin devam

etmesi veya kötüleşmesi mümkündür. Eğer genç bir erişkinseniz (örn. 30 yaşın altındaysanız)

ve daha önce antidepresan ilaçlar kullanmadıysanız bu olasılık daha yüksektir.

Bazen yukarıda bahsedilen belirtilerin farkında olmayabilirsiniz. Bu nedenle, bir yakınınız veya

arkadaşınızdan davranışınızdaki değişikliklerin olası belirtilerini gözlemlemede size yardımcı

olmasını istemeyi faydalı bulabilirsiniz.

Eğer tedavi sırasında sıkıntılı düşünceleriniz veya hisleriniz olursa veya yukarıda bahsedilen

belirtilerden herhangi biri oluşursa, derhal doktorunuza bildiriniz veya en yakın hastane ile

temasa geçiniz.

CİTOL'ün yiyecek, içecek ve alkol ile kullanılması

CİTOL aç veya tok karnına alınabilir.

CİTOL'ün alkolün etkilerini arttırmadığı görülmüştür. Yine de CİTOL tedavisi sırasında alkol

kullanılmaması tavsiye edilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Hamile kadınlar,

doktor tarafından risk/yarar değerlendirmesi yapılmadan CİTOL kullanmamalıdır.

Eğer, hamileliğinizin son üç ayında ve doğuma kadar CİTOL kullanırsanız, yeni doğan

bebeğinizde şu etkilerin görülebileceğini bilmelisiniz: nefes alıp verme güçlüğü, mavimsi bir

cilt, nöbetler, vücut sıcaklığı değişimleri, besleme güçlüğü, kusma, düşük kan şekeri, sert veya

gevşek kaslar, artmış refleksler, titreme, sinirlilik, aşırı duyarlılık, uyuşukluk hali, sürekli

ağlama, uykulu olma ve uyuma güçlükleri. Yeni doğan bebeğinizde bu belirtilerden biri olursa

derhal doktorunuz ile temasa geçiniz.

Doktorunuz ve/veya doğumunuza yardımcı olan kişilerin CİTOL tedavisinde olduğunuzu

bilmeleri gerekir. Hamilelik sırasında, özellikle hamileliğin son 3 ayında, CİTOL ve benzeri

ilaçların kullanılması, yeni doğanda kalıcı pulmoner hipertansiyon adı verilen ve bebeğin daha

hızlı nefes alıp vermesi ve mavimsi görünmesine neden olan ciddi durum riskini artırabilir. Bu

belirtiler, genellikle bebek doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğinizde

bunlardan biri varsa derhal doktorunuza bildiriniz.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CİTOL anne sütüne geçmektedir. Emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Fertilite

Sitalopramın hayvan çalışmalarında spermin kalitesini düşürdüğü görülmüştür. Teorik olarak

bu fertiliteyi etkileyebilir fakat insandaki fertiliteye etkisi ile ilgili yeterli veri yoktur.

Araç ve makine kullanımı

CİTOL genel olarak sersemlik haline neden olmaz. Fakat yine de bu ilacı almaya başladığınızda

baş dönmesi veya uyku hali hissederseniz, bu etkiler geçinceye kadar araç kullanmayınız veya

herhangi bir alet veya makina çalıştırmayınız.

CİTOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer

daha

önceden

doktorunuz

tarafından

bazı

şekerlere

karşı

intoleransınız

olduğu

söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar bir diğerinin etkisini etkileyebilir ve bu durum bazen ciddi yan etkilere neden

olabilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

fenelzin, iproniyazid, izokarboksazid, nialamin ve tranilsipromin etkin maddelerini

içeren “seçici olmayan monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri (depresyon tedavisinde

kullanılır)”. Bu ilaçlardan herhangi birini kullandıysanız, CİTOL almadan önce 14 gün

beklemelisiniz. CİTOL kullanmayı bıraktıktan sonra bu ilaçlardan herhangi birini almak

için 7 gün beklemelisiniz.

moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) içeren “geri dönüşümlü seçici MAO-A

inhibitörleri”

linezolid (bir antibiyotik)

lityum (manik depresif bozukluk tedavisi ve koruma döneminde kullanılır) ve triptofan

(bir aminoasittir ve beslenme desteği olarak kullanılır)

imipramin ve desipramin (her ikisi de depresyon tedavisinde kullanılır)

selejilin

(Parkinson

hastalığında

kullanılır)

içeren

“geri

dönüşümsüz

MAO-B

inhibitörleri”; bunlar yan etki riskini artırır. Selejilin dozu günde 10 mg’ı geçmemelidir.

metoprolol (yüksek tansiyon ve/veya kalp hastalığı için kullanılır); metoprolol kan

seviyeleri artar fakat buna bağlı metoprolol etki artışı belirtileri veya yan etkileri

bildirilmemiştir.

sumatriptan ve benzeri ilaçlar (migren tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli ağrı

için kullanılır); bunlar yan etki riskini artırır. Bu kombinasyonu kullanırken olağan dışı

bir belirti ile karşılaşırsanız doktorunuzu görmelisiniz.

simetidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır) yüksek dozlarda kullanıldığında; CİTOL

kan seviyeleri artabilir fakat CİTOL’a bağlı yan etki artışı bildirilmemiştir.

trombosit (kan pulcuğu) fonksiyonunu etkilediği bilinen ilaçlar (ör: bazı antipsikotik

ilaçlar,

trisiklik

antidepresanlar,

asetilsalisilik

asit

(ağrı

kesici

olarak

kullanılır),

ibuprofen ve diklofenak gibi non-steroid antienflamatuvar ilaçlar (eklem iltihabı (artrit)

için kullanılır)); kanama anomalileri riskinde hafif artışa neden olurlar.

St John Wort (Sarı kantaron-depresyon için kullanılan bitkisel bir ilaç); CİTOL ile

beraber kullanılması yan etki riskini artırabilir.

meflokin (sıtma tedavisinde kullanılır), bupropiyon (depresyon tedavisinde kullanılır)

ve tramadol (şiddetli ağrı için kullanılır); bunların nöbet eşiğini düşürme riski olasıdır.

nöroleptikler (şizofreni ve psikoz tedavisinde kullanılır) ve antidepresanlar (amitriptilin,

imipramin gibi); bunların nöbet eşiğini düşürme riski olasıdır.

Sınıf IA ve III antiaritmikler gibi kalp ritmi problemleri için kullanılan veya kalp ritmini

etkileyebilecek

ilaçlar,

antipsikotikler

(ör:

pimozid,

haloperidol),

trisiklik

antidepresanlar,

bazı

antimikrobiyal

bileşikler

(ör:

sparfloksasin,

moksifloksasin,

eritromisin IV, pentamidin, özellikle halofantrin olmak üzere anti-sıtma ilaçları), alerji

hastalıklarına karşı etkili bazı ilaçlar (astemizol, mizolastin).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CİTOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. CİTOL'ü her zaman

doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız

varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşmalısınız.

Erişkinler

Depresyon

Normal doz günde 20 mg’dır. Bu doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 40 mg’a kadar

arttırılabilir.

Panik bozukluğu

Dozu günde 20-30 mg’a arttırmadan önce ilk hafta için başlangıç dozu günde 10 mg’dır. Bu

doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 40 mg’a kadar arttırılabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)

Başlangıç dozu günde 20 mg’dır. Bu doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 40 mg’a kadar

arttırılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

CİTOL her gün, günde tek doz olarak ağızdan alınır.

CİTOL günün herhangi bir zamanında yemeklerle veya tek başına alınabilir.

Tabletler, su ile yutulur. Tabletleri çiğnemeyiniz, tatları acıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve ergenlerde (18 yaş altı) kullanımı:

CİTOL çocuklara veya ergenlere (< 18 yaş) verilmemelidir. Daha fazla bilgi için bkz. ‘2.

CİTOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler’.

Yaşlılarda kullanımı (65 yaş üstü):

Yaşlı hastalarda başlangıç dozu, önerilen günlük dozun yarısı (ör: 10-20 mg) olmalıdır. Yaşlı

hastalar genel olarak günde 20 mg’dan fazla kullanmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta dereceli böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer ile ilgili yakınmaları olan hastalar günde 20 mg’dan fazla kullanmamalıdır.

Böbrek ve karaciğer işlevi ciddi olarak azalmış hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Tedavinin süresi:

Depresyon, panik bozukluk ve OKB için kullanılan diğer ilaçlarda da olduğu gibi, bir iyileşme

hissetmeniz birkaç hafta sürebilir. Durumunuzda herhangi bir düzelme hissetmeniz biraz zaman

alsa da CİTOL kullanmaya devam ediniz.

Doktorunuzla konuşmadan önce ilacın dozunu kesinlikle değiştirmeyiniz.

Tedavi süresi kişiden kişiye değişir, genellikle en az 6 ay’dır. Doktorunuz tavsiye ettiği sürece

tabletleri kullanmaya devam ediniz. Kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile, doktorunuz

söylemeden tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Altta yatan hastalık uzun bir süre devam

edebilir ve eğer tedaviyi keserseniz çok yakın bir süre içinde belirtileriniz tekrarlayabilir.

Tekrarlayan depresyonu olan hastalar, yeni depresif dönemlerin oluşumunu önlemek için, bazen

birkaç yıl devam eden tedaviden fayda görmektedir.

Eğer CİTOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CİTOL kullandıysanız:

CİTOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, hemen doktorunuz veya size en

yakın hastanenin acil bölümü ile temasa geçiniz. Bir rahatsızlık veya zehirlenme belirtisi olmasa

da bunu yapınız. Bir doktor veya hastaneye giderseniz, CİTOL kutusunu yanınıza alınız.

Aşırı doza bağlı bazı belirtiler hayatı tehdit edici olabilir. Bunlar:

Düzensiz kalp atışı

Kasılma nöbeti

Kalp ritminde değişiklik

Sersemlik hali

Koma (çevreye tepkinin verilmediği derin bilinç kaybı ve uyandırılamayacak biçimde

uyku hali)

Kusma

Titreme

Düşük tansiyon

Yüksek tansiyon

Bulantı (hastalık hissi)

Serotonin sendromu (bkz. “4. Olası yan etkiler nelerdir?”)

Huzursuzluk

Baş dönmesi

Gözbebeğinin büyümesi

Terleme

Mavimsi cilt

Normalden daha hızlı bir şekilde nefes alıp verme (hiperventilasyon)

CİTOL’den

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

CİTOL’ü kullanmayı unutursanız

Bir doz almayı unutursanız ve yatmadan önce hatırlarsanız hemen alınız. Gece sırasında veya

ertesi gün önceki dozunuzu almayı unuttuğunuzu hatırlarsanız o dozu almayınız, atlayınız.

Ertesi gün, ilacınızı her zamanki vaktinde almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CİTOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz söylemeden CİTOL kullanmayı bırakmayınız. Tedavi kürünüz tamamlandığında,

CİTOL dozunun birkaç hafta içinde kademeli olarak düşürülmesi tavsiye edilir.

İlacın aniden kesilmesi; baş dönmesi, uyuşma veya karıncalanma hissi, uyku bozuklukları

(gerçek gibi rüyalar, kabuslar, uyuyamama), endişeli hissetmek, baş ağrıları, hasta hissetmek

(bulantı), kusma, terleme, huzursuz veya heyecanlı hissetme, titreme, zihin bulanıklığı veya

şaşkınlık, duygusal veya aşırı hassas hissetme, ishal (yumuşak dışkılama), görme bozuklukları,

çarpıntı veya vurma şeklinde kalp atışı (palpitasyonlar) gibi ilacın bırakılmasına bağlı, hafif

şiddette ve geçici belirtilere yol açabilir. Bu nedenle, tedaviniz tamamlandığında CİTOL’ün

aniden kesilmesi yerine birkaç haftada yavaş yavaş azaltılarak bırakılması tavsiye edilir.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CİTOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

etkiler

genellikle

tedavi

başlangıcından

birkaç

hafta

sonra

olurlar.

Etkilerin

hastalığınızın belirtileri de olabileceğini ve bunların siz iyileşmeye başladıkça düzeleceklerini

bilmelisiniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10’da 1 kişiden daha fazlasını etkileyen.

Yaygın: 10’da 1 kişiye kadar etkileyen.

Yaygın olmayan: 100’de 1 kişiye kadar etkileyen.

Seyrek: 1000’de 1 kişiye kadar etkileyen.

Bilinmiyor: eldeki verilerle sıklığı tahmin edilemiyor.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

CİTOL’ü

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüksek ateş, huzursuzluk, zihin bulanıklığı, titreme ve ani kas kasılmaları; bu durum,

değişik antidepresanların birlikte kullanımı ile bildirilen ve serotonin sendromu adı

verilen ve seyrek görülen bir durumun işareti olabilir.

Eğer ciltte, dilde, dudaklarda veya yüzde şişme veya nefes alıp verme veya yutkunma

güçlüğü hissediyorsanız (alerjik reaksiyon).

Olağandışı kanamalar (gastrointestinal (mide, bağırsak) kanamalar dahil)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CİTOL’e

karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Hiponatremi (kandaki düşük sodyum seviyesine bağlı yorgunluk, zihin bulanıklığı ve

kas seğirmesi)

Hızlı, düzensiz kalp atımı, bayılma: bunlar hayatı tehdit eden ve Torsades de Pointes

olarak bilinen bir durumun belirtileri olabilir.

Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz,

doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın yan etkiler

Uykulu hissetme

Uyuma zorluğu

Terleme artışı

Ağız

kuruluğu

(Diş

çürümesi

riskini

artırdığından,

dişlerinizi

normalden

daha

sık

fırçalamalısınız)

Bulantı (hasta hissetme)

Yaygın yan etkiler

İştah azalması

Huzursuzluk

Cinsel dürtü azalması

Endişe/Kaygı

Sinirlilik

Zihin bulanıklığı durumu

Anormal rüyalar

Titreme

Ellerde veya ayaklarda karıncalanma veya uyuşma

Baş dönmesi

Dikkat bozukluğu

Kulaklarda çınlama

Esneme

İshal

Kusma

Kabızlık

Kaşıntı

Kas ve eklemlerde ağrı

Erkeklerde boşalma ve ereksiyon sorunları

Kadınlarda orgazm olamama

Bitkinlik

Ateş

Ciltte batma hissi

Kilo azalması

Yaygın olmayan yan etkiler

Ciltte kanama bozuklukları (kolay morarma)

İştah artışı

Saldırganlık

Depersonalizasyon (kişinin vücudunun tümü ya da bir kısmına yabancılaşması şeklinde daha

farklı bir algılayış içine girilmesi)

Halüsinasyon

Mani

Baygınlık

Genişlemiş gözbebekleri

Hızlı kalp atışı

Yavaş kalp atışı

Kurdeşen

Saç dökülmesi

Döküntü

Işığa duyarlılık

İşemede güçlük

Aşırı adet kanaması

Kol veya ayaklarda şişme

Kilo artışı

Seyrek yan etkiler

Kasılma nöbetleri

İstemsiz hareketler

Tat alma bozuklukları

Kanama

Hepatit (sarılık; gözlerdeki beyaz kısmın ve cildin sararması ile kendini gösterir)

Bilinmiyor:

Kendine zarar verme veya kendini öldürme düşünceleri (bkz. ‘CİTOL’ü aşağıdaki durumlarda

DİKKATLİ KULLANINIZ’)

Kanama veya morarma riskini artıran düşük kan pulcuğu (trombosit) seviyesi

Aşırı hassasiyet (döküntü)

Baş dönmesi veya nefes alıp vermede zorluğa neden olan ciddi alerjik reaksiyon

İdrar miktarında artış

Hipokalemi (kas zayıflığı, seğirme veya anormal kalp ritmine yol açabilen kanda düşük

potasyum seviyesi)

Panik atak

Diş gıcırdatma

Rahatsızlık

Olağandışı kas hareketleri veya kas sertliği

Akatizi (kasların istem dışı hareketi)

Görme bozuklukları

Düşük tansiyon

Burun kanaması

Cilt ve mukoza kanamaları dahil kanama bozuklukları (ekimoz)

Cilt veya mukozanın aniden şişmesi

Ağrılı ereksiyon

Erkeklerde ve emzirmeyen kadınlarda süt gelmesi

Anormal karaciğer fonksiyon testleri

Anormal kalp ritmi

Bu tip ilaçları kullanan hastalarda kemik kırığı riskinde artış bildirilmiştir.

Bunlar CİTOL’ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CİTOL'ün saklanması

CİTOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

CİTOL'ü ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Son kullanma tarihi ayın son gününe atıfta bulunur.

Hiçbir ilacı lavaboya dökmeyiniz veya çöpe atmayınız. Kullanmadığınız ilaçlarınızın imhası

için eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumanıza yardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı (--/--/----) tarihinde onaylanmıştır.