CISTEIL 1200 MG TOZ ICEREN SASE, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CISTEIL 1200 MG TOZ ICEREN SASE, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CISTEIL 1200 MG TOZ ICEREN SASE, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetilsistein

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 226/56
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-10-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CİSTEİL 1200 mg toz içeren saşe

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir toz içeren saşe 1200 mg asetilsistein içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), aspartam (E951), silikon

dioksit, talk, limon aroması.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CİSTEİL nedir ve ne için kullanılır?

2. CİSTEİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CİSTEİL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CİSTEİL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CİSTEİL nedir ve ne için kullanılır?

CİSTEİL, 1200 mg asetilsistein içeren, beyaz renkli toz şeklindedir.

CİSTEİL, 1200 mg toz içeren saşe uygun sayıda PE / Alüminyum/Kuşe Kağıt, kullanma

talimatıyla beraber karton kutuda piyasaya sunulmaktadır.

CİSTEİL etkin madde olarak asetilsistein içerir. Asetilsistein, bir amino asit olan sistein türevi

bir ajandır. Balgam söktürücü etkiye sahiptir.

CİSTEİL

yoğun

kıvamlı

balgamın

atılması,

azaltılması,

yoğunluğunun

düzenlenmesi

ekspektorasyonun

(balgamın

atılabilmesi)

kolaylaştırılması

gereken

durumlarda,

bronkopulmoner (bronş ve akciğer) hastalıklarda, bronşiyal sekresyon (solunum yolu salgısı)

bozukluklarının tedavisinde kullanılan mukolitik (balgam, mukusu parçalayan) bir ilaçtır.

Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin

önlenmesinde kullanılır.

2. CİSTEİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CİSTEİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Asetilsisteine veya CİSTEİL’in bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine

karşı aşırı duyarlılığınız var ise

CİSTEİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Astım ve bronkospazm (bronşların daralması) hikayeniz var ise, CİSTEİL’i kullanmadan

önce mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise

Mide veya barsağınızda yara (ülser) ve yemek borusunda toplardamar genişlemesi gibi

rahatsızlıklarınız var ise

Siroz hastası iseniz

Sara (epilepsi) hastası iseniz

CİSTEİL’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

CİSTEİL’i kullanırken cildinizde ve göz çevresinde herhangi bir değişiklik (örn. kızarıklık,

kaşıntı,

içi

sıvı

dolu

kabarcıklar,

oturması)

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

başvurunuz.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

CİSTEİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CİSTEİL’in

yiyecek

içecekler

beraber

kullanılmasında

bilinen

sakınca

bulunmamaktadır.

Bol sıvı alımı CİSTEİL’in balgam söktürücü (mukolitik) etkisini destekler.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CİSTEİL’in anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak

bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız, CİSTEİL’i kullanmadan

önce doktorunuza başvurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Asetilsisteinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirme döneminde zorunlu

olmadıkça

CİSTEİL

kullanılmamalıdır.

Emzirmeye

devam

edip

etmemeniz

gerektiği

konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Asetilsisteinin araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

CİSTEİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CİSTEİL laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla

temasa geçiniz.

CİSTEİL aspartamdan (E951) dolayı fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi

olan insanlar için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Öksürük kesici ilaçlar (CİSTEİL’in bu ilaçlar ile birlikte kullanılması halinde, öksürük

refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış

olabilir.)

Antibiyotikler

(CİSTEİL

çeşitli

antibiyotikler

(tetrasiklinler,

sefalosporinler,

aminoglikozitler,

penisilinler,

makrolidler

amfoterisin

aynı

zamanda

kullanılmamalı,

gerekli

olduğu

durumlarda

kullanımları

arasında

saat

olmalıdır.)

Nitrogliserin (kalp hastalıklarının tedavisinde damar genişletici olarak kullanılır)

CİSTEİL ile birlikte kullanıldığında nitrogliserinin damar genişletici ve kan sulandırıcı

etkisinde bir artış olabileceği bildirilmiştir.

Karbamazepin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır)

CİSTEİL

birlikte

kullanılması

halinde

karbamazepinin

düzeylerinde

azalma

olabilir.

Aktif kömür (ilaç zehirlenmelerinde veya aşırı doz ilaç alımlarında kullanılır.

Birlikte kullanılmaları halinde aktif kömür CİSTEİL’in emiliminde azalmaya neden

olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CİSTEİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor

tarafından

başka

şekilde

önerilmediği

durumlarda

CİSTEİL

için

öngörülen

aşağıdaki şekildedir:

14 yaş üzerindeki ergenlerde ve erişkinlerde;

Solunum

yollarını

ilgilendiren

hastalıklarda

artmış

sekresyonu

azaltmak

atılımı

kolaylaştırmak amacıyla günde 1 defa 1 toz içeren saşe uygulanır.

Parasetamol zehirlenmesinde, yükleme dozu; 140 mg/kg, idame dozu ise; 4 saatte bir

70 mg/kg (toplam 17 doz) olarak önerilir.

CİSTEİL kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda

doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

CİSTEİL yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızı çözelti haline getirildikten sonra aç veya tok karnına alabilirsiniz.

İlacın hazırlanması:

Bir saşe içeriği su bardağı içerisine boşaltılarak üzerine yarısına dek (100 mL) içme suyu

eklenir.

Karıştırılarak

tamamen

çözünmesi

sağlanır.

Saydam

olmayan

(opelasan)

görünümdeki çözelti ağız yolundan uygulanır.

Hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalı, kalan bölümü atılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

14 yaş altındaki çocuklarda, asetilsistein içerikli ürünlerden bu yaş grubuna uygun formunun

kullanılması önerilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Bu yaş grubuna özel bir kullanımı yoktur, erişkinler için önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

CİSTEİL daha fazla azotlu maddenin birikiminden kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek

yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır.

Eğer böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa CİSTEİL’i kullanmadan önce doktorunuza

danışınız.

İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun

gelişimi takip etmesi önemlidir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz CİSTEİL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi

erken kesmeyiniz, çünkü CİSTEİL tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye

gitmesine neden olabilir.

Eğer

CİSTEİL’in

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CİSTEİL kullandıysanız

CİSTEİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

CİSTEİL’i kullanmayı unutursanız

Endişelenmeyiniz.

CİSTEİL’i

almayı

unutursanız

hatırladığınızda

hemen

alınız.

Hatırladığınızda bir sonraki dozun alınma zamanı yakın ise bu dozu atlayıp gelen dozu

zamanında alınız ve normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CİSTEİL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CİSTEİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

CİSTEİL’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma

güçlüğü, kalp

atışında hızlanma ve kan basıncının düşmesi (tansiyon düşmesi))

Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (anafilaktik reaksiyonlar-döküntü, kaşıntı,

terleme, baş dönmesi, dil, dudak ve soluk borusunda şişme, hava yolunun tıkanması,

bulantı, kusma gibi belirtiler görülebilir). Ayrıca çok seyrek olarak aşırı duyarlılık

reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CİSTEİL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdaki kategori kullanılarak istenmeyen etki sıklığı belirtilmektedir.

Çok yaygın: 10 hastada 1’den fazla kişiyi etkileyen

Yaygın: 100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen

Yaygın olmayan: 1.000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen

Seyrek: 10.000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen

Çok seyrek: 10.000 hastada 1’den az kişiyi etkileyen

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın olmayan:

Alerjik reaksiyonlar

Seyrek:

Soluk alıp vermede güçlük

Bronşların kasılması

Ağız içi iltihabı

Mide yanması

Mide bulantısı

Kusma

İshal

Çok seyrek:

Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları

Ateş

Baş ağrısı

Kanama

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CİSTEİL’in saklanması

CİSTEİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CİSTEİL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CİSTEİL’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

Esenler / İSTANBUL

Tel: 0 850 201 23 23

Faks: 0 212 481 61 11

e-mail: bilgi@neutec.com.tr

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 31.07.2018 tarihinde onaylanmıştır.