CIPRO 250 MG FIM TABLET, 14 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CIPRO 250 MG FIM TABLET, 14 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CIPRO 250 MG FIM TABLET, 14 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 152/98
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-06-1990
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/14

KULLANMA TALİMATI

CİPRO

®

250 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir film tablet,

250 mg

siprofloksasin’e eşdeğer 291 mg siprofloksasin

hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Mikrokristal selüloz, mısır nişastası, krospovidon, kroskarmelloz sodyum,

kolloidal silika susuz, magnezyum stearat (E572), hidroksi propil metil selüloz (E464),

titanyum dioksit (E171), polietilen glikol.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CİPRO nedir ve ne için kullanılır?

2.

CİPRO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CİPRO nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CİPRO’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

CİPRO nedir ve ne için kullanılır?

CİPRO, film tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film tabletin içinde 250 mg

etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır. CİPRO’nun etkin maddesi olan siprofloksasin,

florokinolon adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

CİPRO, 14 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.

CİPRO, yetişkinlerde solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde, uzun süreli ve tekrarlayan

kulak ya da sinüzit enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında, adneksit

(dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel

soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında, sindirim sistemi

enfeksiyonlarında, karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında, cilt ve

yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında,

Neisseria meningitidis

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza

bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2/14

adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların 18 yaş üzeri önlenmesinde ve şarbon solunması

yoluyla maruziyet durumunda ve kötü huylu dış kulak iltihabında kullanılır.

CİPRO akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısı düşük (nötropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon

kaynaklı

olduğu

düşünülen

ateşin

söz

konusu

olduğu

hastaların

tedavisinde

diğer

antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir.

Şiddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla türde bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon

olması halinde, CİPRO'ya ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

CİPRO, kistik fibröz (Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir

hastalık) bulunan çocuk ve ergenlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, böbreklere

ulaşanlar (piyelonefrit) dahil, komplike idrar yolu enfeksiyonlarında siprofloksasin etkin

maddesine hassasiyet gösterilmesi durumunda diğer alternatif tedaviler uygun olmadığında,

şarbon inhalasyonuna (soluma yoluyla) maruziyet durumunda kullanılır. CİPRO, doktorun

gerekli

görmesi

halinde

çocuklarda

ergenlerde

görülen

diğer

spesifik

şiddetli

enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

CİPRO

dahil

florokinolonlar,

kronik

bronşitin

akut

bakteriyel

alevlenmesi

komplike

olmayan üriner enfeksiyonlarda (idrar yolu enfeksiyonlarında) alternatif tedavi seçeneklerinin

varlığında, ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

Bu endikasyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir.

CİPRO, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe

bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.

3/14

2.

CİPRO

yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CİPRO’nun

etkin

maddesi

olan

siprofloksasin

siprofloksasinin

dâhil

olduğu

florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubu aşağıdaki gibi sakatlığa yol açan ve geri

dönüşümsüz yan etkilere neden olabilir:

Tendinit (tendon iltihabı) ve tendon (kasları kemiklere bağlayan bağlar) yırtılması

Periferal nöropati (sinirlerin zarar görmesi)

Merkezi sinir sistemi etkileri (halüsinasyon (olmayan şeyler görme, duyma veya

hissetme), anksiyete (kaygı hali), depresyon, intihar eğilimi, insomnia (uyku

bozuklukları), şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon (ani zihin karışıklığı)

Bu reaksiyonlardan herhangi birinin gözlendiği hastalarda CİPRO kullanımı derhal bırakılmalı

ve florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

CİPRO da dȃhil olmak üzere florokinolonlar, myastenia gravisli (kas güçsüzlüğüne yol

açan bir hastalık) hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilir. Bilinen myastenia

gravis öyküsü olanlarda CİPRO kullanımından kaçınılmalıdır.

CİPRO’nun da dȃhil olduğu florokinolon grubu ilaçların ciddi yan etkilerle ilişkili olduğu

bilindiğinden aşağıdaki endikasyonlarda başka alternatif yoksa kullanılabilir.

Komplike olmayan üriner enfeksiyon (erişkinlerde görülen üriner sistemin yapısal

anatomik

bozukluklarının

eşlik

etmediği,

sağlıklı

bireylerde

görülen

enfeksiyonlar)

Kronik

bronşitin

akut

bakteriyel

alevlenmesi

(akciğerdeki

bronş

tüplerinin

zarlarının kalıcı iltihaplanması durumunun yeniden şiddetlenmesi)

CİPRO dâhil florokinolonlar, sakatlığa sebep olabilen ve potansiyel olarak geri dönüşümsüz

ciddi yan etkilerle ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen yan etkiler kas- iskelet ve periferal

sinir sistemi (tendinit (tendon iltihabı) ve tendon (kasları kemiklere bağlayan bağlar) yırtılması,

tendonlarda şişme veya iltihaplanma, karıncalanma veya uyuşma, kol ve bacaklarda uyuşukluk,

kas ağrısı, kas güçsüzlüğü, eklem ağrısı, eklemlerde şişme gibi), artralji (eklem ağrısı), myalji

(kas ağrısı), periferal nöropati (sinirlerin zarar görmesi), merkezi sinir sistemi etkileridir

(halüsinasyon

(olmayan

şeyler

görme,

duyma

veya

hissetme),

anksiyete

(kaygı

hali),

depresyon, intihar eğilimi, insomnia (uyku bozuklukları), şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon (ani

zihin karışıklığı) (“4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız). Bu yan etkiler, CİPRO

başladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her yaş grubundan veya önceden

mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu yan etkileri yaşamıştır.

Herhangi bir ciddi yan etkinin ilk bulgularının veya belirtilerinin ortaya çıkması durumunda

CİPRO

derhal

kesilmelidir.

Ayrıca,

florokinolonlarla

bağlantılı

olarak

ciddi

advers

reaksiyonlardan

herhangi

birini

yaşayan

hastalarda

CİPRO

dȃhil

florokinolonların

kullanımından kaçınılmalıdır.

CİPRO’yu aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız

Eğer geniş bir kan damarının genişlemesi veya “Şişmesi” (aort anevrizması veya geniş

damar periferik anevrizması) teşhisi konulduysa

4/14

Eğer daha önce aort diseksiyonu atağı geçirdiyseniz (aort duvarında yırtık)

Eğer aile öykünüzde aort anevrizması ya da aort diseksiyonu varsa veya diğer risk

faktörleri ile

zemin

hazırlayan

durumlara

sahipseniz

(örn.

Marfan

sendromu

veya

vasküler Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları veya Takayasu arteriti, dev

hücreli arterit, Behçet hastalığı gibi vasküler hastalıklar, yüksek tansiyon veya bilinen

ateroskleroz)

Karnınızda, göğsünüzde veya sırtınızda ani ve şiddetli ağrı hissederseniz derhal bir acil servise

başvurunuz.

CİPRO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Siprofloksasine,

diğer

kinolon

grubu

antibiyotiklere

veya

CİPRO

içindeki

yardımcı

maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

Kas gevşetici olarak kullanılan

tizanidin

etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız

(Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı bölümüne bakınız).

CİPRO’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

18 yaşından küçükseniz,

İshal görülürse,

Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,

Eklem çevresinde ağrı, şişlik veya tendon iltihabı olursa, veya antibiyotik tedavisi altında

önceden bu şikayetleriniz olduysa,

İleri yaşta iseniz ve kortizon içeren ilaç kullanıyorsanız,

Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,

CİPRO ile hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) riski olabileceğinden, diyabetli (şeker

hastası) iseniz,

Depresyon veya psikoz durumu varsa,

CİPRO'yu ilk alışınızda psikiyatrik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Depresyon ya da

psikozdan (bir tür ruhsal bozukluk

muzdaripseniz, bulgularınız (semptomlarınız) CİPRO

tedavisiyle daha kötü hale gelebilir. Nadir durumlarda depresyon ya da psikoz, intihar

düşünceleri, intihar teşebbüsleri veya intiharı gerçekleştirmeye kadar ilerleyebilir. Bu

durum gerçekleşirse hemen CİPRO almayı bırakın ve doktorunuzla iletişime geçin.

İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,

Teofilin (soluk alma problemleri için kullanılan bir ilaç), metilksantin, kafein, duloksetin

(depresyon, diyabetik sinir ağrılarında zedelenmesi veya idrar tutamama durumlarının

tedavisinde kullanılan bir ilaç), ropinirol (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir

ilaç), klozapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), olanzapin

(psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), etkin maddelerini içeren

ilaçlardan birini kullanıyorsanız,

5/14

Yaşlıysanız,

Böbrek yetmezliğiniz varsa,

Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Şiddetli, ani alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon/şok, anjiyoödem). İlk dozda dahi, şiddetli

alerjik reaksiyon gelişmesine ilişkin küçük bir olasılık söz konusudur, bu durumu takip eden

belirtiler şunlardır: göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, mide bulantısı veya bayılma ya da ayağa

kalkınca

baş

dönmesi.

Bunun

olması

halinde,

CİPRO

kullanmayı

bırakmalı

derhal

doktorunuzla görüşmelisiniz.

Enflamasyon ve tendon yırtılması tedavinin ilk 48 saati ile tedavi bırakılmasından aylar

sonrasına kadar sürede gerçekleşebilir. Bu tendinopati riski, yaşlı hastalarda veya eş zamanlı

olarak kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda artabilir. Ağrı veya enflamasyonun (iltihabın)

ilk belirtisinde ilacı almayı bırakınız ve ağrılı bölgeyi dinlendiriniz. Herhangi gereksiz egzersiz

tendon yırtılması riskini arttırabilir.

Görüşünüzde bozulma meydana gelirse veya gözleriniz herhangi bir şekilde etkilenirse, derhal

göz doktoruna başvurunuz.

CİPRO kullanırken cildiniz güneş ışığına veya ultraviyole (UV) ışınlara daha duyarlı hale gelir.

Kuvvetli güneş ışığına veya solaryum gibi yapay UV ışığa maruz kalmaktan kaçınmalısınız.

İshal CİPRO kullanımını bıraktıktan haftalar sonra da gelişebilir. Ciddi veya ısrarcı olursa ya

da kan veya mukus içerirse, hayatı tehdit edici olabileceğinden dolayı derhal CİPRO tedavisini

kesmelisiniz. Bağırsak hareketlerini durduran ya da azaltan ilaç kullanmamalı ve derhal

doktorunuzla görüşmelisiniz.

Kalp

hastalığınız

varsa,

CİPRO

kullanırken

dikkatli

olunması

gereken

durumlar:

intervalinde uzama ile doğmuş olma veya ilgili aile öyküsünün bulunması (kalbin elektriksel

kaydı olan EKG'de saptanan bir durum), kanda tuz dengesizliği (özellikle kandaki potasyum

veya magnezyum düzeyinin düşük olması), kalp ritminin çok yavaş olması ('bradikardi' olarak

adlandırılır), zayıf kalp (kalp yetmezliği), kalp krizi öyküsü (miyokard enfarktüsü), kadın veya

yaşlı olma ya da anormal EKG değişikliklerine yol açan diğer ilaçları kullanıyor iseniz.

CİPRO’nun metotreksat (bazı kanser türleri, romatoid artirit denilen eklem iltihabı, sedef

hastalığı denilen psöriyazis) tedavisinde kullanılan bir ilaç ile eş zamanlı kullanımı önerilmez.

Bazı genital yol (üreme sistemi) enfeksiyonlarının tedavisi için doktorunuz siprofloksasine ek

olarak ilave bir antibiyotik daha reçete edebilir. Tedavinin 3. gününde henüz bir iyileşme

olmaması halinde, lütfen doktorunuza danışın.

Kan ya da idrar analizi yaptırırken, CİPRO kullandığınızı söyleyiniz.

6/14

CİPRO kullanırken, ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve / veya güçsüzlük gibi nöropati

belirtileri ile karşılaşırsanız CİPRO kullanmayı bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.

CİPRO karaciğer hasarına neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sarılık (cildin sararması), koyu

renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, CİPRO

almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.

Eğer sizin ya da ailenizden birinin glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) denilen kalıtımsal bir

durumu varsa CİPRO kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz- 6-

fosfat dehidrojenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.

CİPRO kullanılırken yapılan

Mycobacterium tuberculosis

kültür testinde yanlış negatif sonuçlar

görülebilir.

CİPRO’ya duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

Myasthenia gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

CİPRO gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis

belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri

yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

CİPRO beyaz kan hücreleri sayısında azalmaya neden olabilir ve enfeksiyonlara direnciniz

azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzda bozulma, ya da ateş ve lokal enfeksiyon belirtileri

(boğaz, solunum borusu, ağız veya üriner problemler) gibi enfeksiyon belirtileriniz olursa

derhal doktorunuza danışınız. Doktorunuz tarafından muhtemel beyaz küre sayısında azalma

olup

olmadığı

test

edilecektir.

Doktorunuzu

kullandığınız

ilaç

bakımından

uyarmanız

önemlidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

CİPRO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması:

CİPRO ile süt ürünleri (süt, yoğurt veya peynir gibi.) veya mineral katkılı içeceklerin (ör.

kalsiyum takviyeli portakal suyu) beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür

gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız

bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte CİPRO kullanımından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza

7/14

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında CİPRO kullanmayınız, çünkü siprofloksasin anne sütüne geçer ve bebeğinize

zararlı olabilir.

Araç ve makine kullanımı

CİPRO araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özellikle alkolle birlikte

alındığında görülür.

CİPRO’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CİPRO’yu, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.:

Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar (ör. Kinidin, hidrokinidin, disopramid, amiodaron, sotalol,

dofetilid, ibutilid), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar), bazı

antimikrobiyaller

(makrolid

denilen

sınıfa

ait)

bazı

psikiyatri

hastalıklarının

tedavisinde kullanılan ilaçlar),

Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Metoklopramid (bulantı ilacı),

Omeprazol (mide ilacı),

Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Tizanidin (merkezi sinir sistemini, özellikle beyin ve omurilik fonksiyonunu etkileyen bir

hastalık olan multiple skleroz hastalarında şiddetli kas kasılmaları için bir ilaç)

Metotreksat (romatizma, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Siklosporin (deri hastalıkları, romatoid artrit ve organ naklinde bağışıklık sistemini

düzenleyici bir ilaç),

Vitamin K antagonistleri (ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion) veya

diğer ağızdan alınan kan sulandırıcılar,

Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),

Klozapin (Psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Fenitoin (Sara (epilepsi) için kullanılan),

Olanzapin (psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Zolpidem (uyku bozukluları için kullanılan bir ilaç).

CİPRO aşağıdaki ilaçların kanınızdaki seviyesini arttırabilir:

Pentoksifilin (dolaşım problemleri için),

Kafein,

Duloksetin (depresyon, diabetik sinir hasarı ve idrar tutamama için),

Lidokain (kalp rahatsızlıkları veya anestezi için),

8/14

Sildenafiln (erkeklerde sertleşme sorunu olarak adlandırılan erektil disfonksiyon için)

Agomelatin (depresyon tedavisi için kullanılan bir ilaç).

Bazı ilaçlar CİPRO’nun etkisini azaltabilir:

Antasitler (sindirim güçlüğü tedavisi için kullanılır),

Mineral destek ilaçları,

Sükralfat (mide yanması, sindirim güçlüğü, mide veya bağırsaktaki ülser tedavisinde

kullanılır),

Polimerik fosfat bağlayıcı (sevelamer, lanthanum karbonat) (böbrek rahatsızlığı bulunan

hastalarda fosfat düzeyini azaltmak için kullanılır),

Magnezyum, kalsiyum, alüminyum veya demir içeren ilaçlar veya destek maddeleri.

Bu preperatların kullanımı gerekli ise CİPRO bu ilaçlardan 2 saat önce veya en erken 4 saat

sonra alınmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

CİPRO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

CİPRO’yu ne kadar süre ile ve ne sıklıkla kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir. Bu süre

enfeksiyonunuzun tipine ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır.

Böbrek hastalığınız varsa doktorunuza belirtiniz çünkü ilaç dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

Tedavi genellikle 5 ile 21 gün sürer, ama bazen şiddetli enfeksiyonlarda daha uzun sürebilir.

Bu ilacı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz

kaç tablet almanız gerektiğini, nasıl kullanmanız gerektiğini doktorunuza veya eczacınıza

sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yoluyla uygulanır.

Tabletleri yeteri miktarda sıvı ile birlikte alınız.

Tabletlerinizi her gün aynı saatlerde almaya çalışınız.

Tabletleri aç karnına ya da tok karnına alabilirsiniz. Yemeklerle kalsiyum almanız ilacın

emilimini önemli derecede etkilemeyecektir. Ancak, tabletler süt veya yoğurt gibi süt

ürünleri ya da mineral takviyeli içeceklerle (ör. kalsiyum takviyeli portakal suyu)

birlikte

alınmamalıdır.

Bu ilacı kullanırken yeterli miktarda sıvı içmeyi aklınızda tutunuz.

9/14

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği durumunuz varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü tedavi

dozunuzun buna göre ayarlanması gerekecektir. Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz

çalışması yapılmamıştır.

Karaciğer

yetmezliği:

Doktorunuz

tarafından

önerildiği

şekilde

kullanılmalıdır.

Karaciğer

bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Eğer CİPRO’nun etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CİPRO kullandıysanız:

CİPRO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, acilen bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilacın kutusunu yanınıza alınız.

CİPRO kullanmayı unutursanız:

Mümkün olan en kısa süre içinde normal dozu alın ve daha sonra reçete edildiği şekilde devam

edin. Ancak, neredeyse bir sonraki dozu alacağınız zaman geldiyse, atladığınız dozu almayın

ve normalde olduğu gibi devam edin. Tedavi kürünüzü mutlaka tamamlayın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CİPRO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Kendinizi birkaç gün içinde iyi hissetmeye başlasanız dahi,

tedavi kürünü tamamlamanız

önemlidir.

Bu ilacı olması gerekenden kısa sürede bırakırsanız, enfeksiyon tamamen tedavi

edilmeyebilir ve enfeksiyonla ilgili belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ya da kötüleşebilir. Ayrıca

antibiyotiğe karşı direnç gelişebilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CİPRO’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

10/14

Çok

seyrek:

10.000

hastanın

birinden

görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, CİPRO’yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek

Nöbetler

Çok seyrek

Göğüste sıkışma, baş dönmesi, hasta veya baygınlık hissi veya ayağa kalkınca baş

dönmesi

meydana

gelmesi

gibi

belirtilerle

birlikte

şiddetli,

alerjik

reaksiyon

(anaflaktik reaksiyon/şok) (2. Bölüm “CİPRO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi

gerekenler” başlığı altına bakınız.)

Kas güçsüzlüğü, kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da yırtılma, özellikle

ayak

bileğinin

arkasındaki

büyük

tendon

(kasları

kemiklere

bağlayan

doku,

aşil

tendonu) (2. Bölüm “CİPRO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı

altına bakınız.)

Yaygın şekilde kabartılar veya deride soyulmalara varabilen, genellikle ağız, boğaz,

burun, gözler ve cinsel bölge gibi diğer mukoz yüzeylerde kabartılar veya yaralar

oluşması

şeklindeki

ciddi,

hayatı

tehdit

edici

deri

döküntüleri

(Stevens-Johnson

sendromu, toksik epidermal nekroliz).

Bilinmiyor

Ağrı,

yanma,

karıncalanma,

uyuşma

veya

kol-bacak

kaslarında

güçsüzlük

gibi

olağandışı hisler (nöropati) (2. Bölüm “CİPRO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi

gerekenler” başlığı altına bakınız.)

Döküntü, ateş, iç organlarda iltihaplanma, kan değerlerinde anormallikler ve tüm

vücudu etkileyen (sistemik) hastalık (eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği

ilaç reaksiyonu (DRESS sendromu), akut genel ekzantematöz püstüloz AGEP)

CİPRO ile tedavi sırasında gözlemlenen diğer yan etkileri görülme sıklıklarına göre aşağıda

verilmiştir:

Yaygın yan etkiler

Bulantı,

İshal,

Çocuklarda eklem ağrısı ve eklemlerde iltihaplanma.

Yaygın olmayan yan etkiler

Yetişkinlerde eklem ağrısı,

Mantar süper enfeksiyonları (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir

enfeksiyonun başlaması),

Kandaki eozinofil adı verilen ve bir çeşit beyaz kan hücresi olan kan hücreleri sayısında

11/14

artış,

İştahsızlık,

Hareketlilik (hiperaktivite),

Huzursuzluk,

Baş ağrısı,

Baş dönmesi,

Uyku bozuklukları,

Tat alma bozuklukları,

Kusma,

Karın ağrısı,

Mide

rahatsızlığı

(hazımsızlık/mide

yanması)

veya

şişkinliği

gibi

sindirim

problemleri,

Bazı

maddelerin

seviyesinde

yükselme

(Karaciğer

enzimlerinde

(transaminaz)

ve/veya bilirubinde artış),

Döküntü,

Kaşıntı,

Kurdeşen,

Böbrek fonksiyon bozukluğu,

Kas ve kemiklerde ağrı, iyi hissetmeme (asteni) veya ateş,

Kanda alkalen fosfataz (kanda belli bir madde) artışı.

Seyrek:

Kas ağrısı, eklem iltihabı, kas gerginliğinde artış ve kramp,

Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen) (2. Bölüm

“CİPRO

yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

Kan hücrelerinin sayısında azalma ya da artma (lökopeni, lökositozis, nötropeni, anemi),

Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,

Alerjik reaksiyon, şişme (ödem) veya deri ve mukozal yüzeylerin aniden şişmesi

(anjiyoödem) (2. Bölüm “CİPRO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”

başlığı altına bakınız.)

Kan şekerinde artış (hiperglisemi),

Kan şekerinde düşüş (hipoglisemi) (2. Bölüm “CİPRO

yu kullanmadan önce dikkat

edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız),

Ani zihin karışıklığı (konfüzyon),

Yönünü şaşırma (oryantasyon bozukluğu),

Kaygı reaksiyonları,

Garip rüyalar,

Depresyon (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etmeye varma

olasılığı) (2. Bölüm “CİPRO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı

altına bakınız.),

Gerçek olmayan şeyleri görme, duyma veya hissetme (halüsinasyon),

Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,

12/14

His azalması,

His kaybı,

Titreme,

Denge bozukluğu,

Görme bozuklukları (diplopi adı verilen çift görme dahil),

Kulak çınlaması,

İşitme kaybı,

İşitmede azalma,

Kalp atım hızında artma (taşikardi),

Kan damarlarında genişleme (vazodilatasyon),

Tansiyon düşüklüğü,

Bayılma,

Nefes darlığı (astımla ilgili durumlar dahil), astım benzeri belirtiler (semptomlar),

Karaciğer yetmezliği,

Safra akışında tıkanıklığa bağlı sarılık,

Karaciğer iltihabı (hepatit),

Işığa duyarlılık (2. Bölüm “CİPRO

yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”

başlığı altına bakınız.),

Böbrek yetmezliği,

İdrarda kan olması,

İdrarda kristaller olması,

İdrar yolları iltihabı,

Vücutta su tutulmasına bağlı şişlik (ödem),

Aşırı terleme,

Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı.

Çok seyrek:

Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık (hemolitik anemi) (2.

Bölüm “CİPRO

yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması (pansitopeni) (hayatı tehdit edici),

Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında tehlikeli bir şeklide azalma (agranülositoz) (2.

Bölüm “CİPRO

yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),

Serum hastalığı benzeri reaksiyon (bir çeşit alerjik reaksiyon),

Akıl sağlığında bozukluklar (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar

etmeye varma olasılığı olan psikolojik reaksiyonlar) (2. Bölüm “CİPRO’yu kullanmadan

önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

Migren,

Koordinasyon bozukluğu,

Yürüme güçlüğü,

Koku alma bozuklukları,

Kafa içi basıncı artması (intrakraniyal basınç ve pseudotümör serebri)

13/14

Görsel renk bozuklukları (vaskülit),

Damar iltihabı,

Pankreas iltihabı,

Çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilen karaciğer hasarı

(karaciğer nekrozu) (2. Bölüm “CİPRO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”

başlığı altına bakınız.),

Deri altında küçük kanama noktası (peteşiler); çeşitli cilt döküntüleri veya döküntüler

Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi (2. Bölüm

“CİPRO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.).

Bilinmiyor:

Çok

heyecanlı

hissetme

(mani)

veya

çok

fazla

iyimserlik

veya

aşırı

hareketlilik

(hipomani)

Anormal

hızlı

kalp

ritmi,

hayatı

tehdit

edici

düzensiz

kalp

ritmi,

kalp

ritminde

düzensizlikler (“QT aralığı uzaması” adı verilen, kalbin elektrik aktivitesini gösteren

EKG’de gözüken)

Kan pıhtılaşması üzerinde etkiler (Vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda).

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız,

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

CİPRO’nun saklanması

CİPRO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

CİPRO’yu 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CİPRO’yu kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CİPRO’yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

14/14

Ruhsat sahibi:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon: (0216) 398 10 63

Faks: (0216) 398 10 20

Üretim yeri:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon: (0216) 398 10 63

Faks: (0216) 398 10 20

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.