CETRYN 5 MG/ 5 ML SURUP, 200 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CETRYN 5 MG/ 5 ML SURUP, 200 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CETRYN 5 MG/5 ML SURUP, 200 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetaminofen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 196/39
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-01-2001
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CETRYN 5 mg/ 5 ml şurup

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Setirizin dihidroklorür

Şurup’un her bir ml’si 1 mg setirizin dihidroklorür içermektedir.

Yardımcı

madde:

Sodyum

sakkarin,

gliserin,

propilen

glikol,

sorbitol

çözeltisi

(E420),

metilhidroksibenzoat (E218), propilhidroksibenzoat (E216), glasiyel asetik asit, muz aroması,

sodyum asetat, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CETRYN nedir ve ne için kullanılır?

2.

CETRYN 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CETRYN nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CETRYN' in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

CETRYN nedir ve ne için kullanılır?

CETRYN şurup, muz aromalı berrak çözeltidir. CETRYN şurup 100 ve 200 ml’lik renkli cam

şişede 5 ml’lik ölçekle beraber sunulur.

CETRYN, alerjik nezle, nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde

kullanılan bir ilaçtır.

CETRYN;

2 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde;

Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtikerin

(nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

2.CETRYN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CETRYN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

CETRYN'in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine

veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,

Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için

kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10

ml/dk'nın altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilacı kullanmayınız.

CETRYN’i 2 yaş altı çocuklarda kullanmayınız.

CETRYN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Böbrek

yetmezliğiniz

varsa,

doktorunuza

danışınız.

Eğer

gerekirse,

ilacınızın

dozu

azaltılacaktır. Doktorunuz almanız gereken yeni dozu belirleyecektir.

İdrara

çıkma

problemleriniz

varsa

(omurilik

problemleri

prostat

veya

mesane

problemleri) doktorunuza danışınız.

Sara

(epilepsi)

hastasıysanız

konvulsiyon

geçirme

riskiniz

varsa,

doktorunuza

danışınız.

Tavsiye edilen dozlarda kullanılan CETRYN ile birlikte alkol alındığında (0.5 g/l kan

seviyesi – bir kadeh şaraba denk gelir) klinik olarak önemli bir etkileşim gözlenmemiştir.

Ancak daha yüksek dozlarda CETRYN ve alkolün birlikte kullanılmasının güvenliliğine

ilişkin veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, diğer antihistaminiklerde olduğu gibi, CETRYN

ile birlikte alkol kullanımından kaçınmalısınız.

Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce CETRYN ile tedaviyi kesip

kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. CETRYN alerji testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

CETRYN’in

yiyecek ve içecek ile kullanılması

CETRYN’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CETRYN'in hamile kadınlarda kullanımından kaçınılmalıdır. İlacın hamilelik sırasında kazara

kullanımının fetüs için zararlı bir etkisi olmasa da CETRYN’in hamilelik boyunca ancak

mutlak gerekli olduğunda dikkatle kullanılması önerilir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CETRYN'in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin

CETRYN'i kullanması önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

Önerilen 10 mg dozda CETRYN araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı

(ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı

temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi)

verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.

Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan

hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı

hastalarda, CETRYN'in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ile

eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

CETRYN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CETRYN sorbitol çözeltisi içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere

karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

CETRYN

içeriğindeki

metilhidroksibenzoat

propilhidroksibenzoat

nedeniyle,

alerjik

reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CETRYN'in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CETRYN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

2-6 yaş

arası çocuklarda

: Günde 1 kez 2.5 mg (yarım kaşık) (2.5mg/2.5 ml şurup) uygulanır.

Bu yaş grubunda günlük doz 5 mg’a yükseltilebilir ve günde 1 kez 5 mg (tam kaşık) (5mg/5ml

şurup) veya günde iki kez (12 saatte bir) 2.5 mg (2.5mg/2.5 ml şurup) verilebilir.

6-12 yaş

arası çocuklarda

: Semptomların şiddetine göre günde 1 kez 5 mg (tam kaşık)

(5mg/5ml şurup) veya 10 mg (iki tam kaşık) (10mg/10ml şurup) uygulanır veya günlük doz

ikiye bölünerek de uygulanabilir.

12 yaş

üstü çocuklarda ve erişkinlerde:

Semptomların şiddetine göre günde 1 kez 5 mg (tam

kaşık) (5mg/5ml şurup) veya 10 mg (iki tam kaşık) (10 mg/10 ml şurup) uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

CETRYN ağızdan kullanım içindir.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı:

CETRYN’in 2 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre

doktorunuz tarafından ayarlanır.

Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne

alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek

hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

Eğer

CETRYN’in

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CETRYN kullandıysanız

Doz aşımında, aşağıda belirtilen yan etkiler daha şiddetli olabilir. Konfüzyon (zihin karışıklığı),

diyare (ishal), sersemlik hissi, halsizlik, baş ağrısı, kırıklık, göz bebeklerinin büyümesi, kaşıntı,

durmaksızın hareketle belirgin aşırı huzursuzluk hali, sedasyon, somnolans (uyuklama hali),

stupor (uyuşukluk), taşikardi (anormal hızlı kalp atışı), tremor (titreme) ve idrar retansiyonu

(birikmesi) gibi yan etkiler bildirilmiştir.

CETRYN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

CETRYN’i kullanmayı unutursanız

Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CETRYN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

CETRYN almayı bıraktığınızda nadiren yoğun kaşıntı ve/veya ürtiker (kurdeşen) geri gelebilir.

CETRYN ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin

tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir. CETRYN ile tedavinin

sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CETRYN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CETRYN'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza

bildirin ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar, şiddetli reaksiyonlar ve anjiyoödem (yüz veya boğazın şişmesine

neden olan ciddi bir alerjik reaksiyon) dahil

Bu reaksiyonlar ilacı aldıktan hemen sonra ya da daha sonra başlayabilir. Yukarıda belirtilen

yan etkiler seyrek ya da çok seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın

:10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

:100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

:1000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Çok seyrek

:10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Bilinmiyor

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Somnolans (uyuklama hali)

Sersemlik hissi

Baş ağrısı

Farenjit (yutak iltihabı)

Rinit (nezle)

Diyare (ishal)

Mide bulantısı

Ağız kuruluğu

Halsizlik

Yaygın olmayan:

Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)

Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)

Karın ağrısı

Kaşıntı

Döküntü

Asteni (yorgunluk)

Kırıklık

Seyrek:

Alerjik reaksiyonlar, bazıları şiddetli (çok seyrek)

Depresyon

Halüsinasyon (Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/duymak)

Agresyon (saldırganlık hali)

Konfüzyon (zihin karışıklığı)

Uykusuzluk

Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)

Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının – nabzın- normalin üstüne çıkması)

Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)

Ürtiker (kurdeşen)

Ödem

Kilo artışı

Çok seyrek:

Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması]

Senkop (baygınlık)

Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)

Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)

Titreme

Tat alma bozukluğu

Bulanık görme

Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)

Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)

Anjiyo ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın

yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)

Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)

Enürez (idrar kaçırma)

Disüri (ağrılı işeme)

Bilinmiyor:

İştah artışı

İntihar düşüncesi (intihara ilişkin tekrarlayan düşünceler veya intihar endişesi)

Kabus görme

Unutkanlık

Hafıza bozukluğu

Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

İdrar yapamama, işeme zorluğu

Yoğun kaşıntı ve/veya ürtiker (kurdeşen) (tedavi kesildiğinde)

Eklem ağrısı

İltihaplı kabarcıkların eşlik ettiği döküntü (akut jeneralize ekzantematöz püstülozis)

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0

800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

CETRYN’in saklanması

CETRYN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CETRYN’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No: 3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.