CASODEX 150 MG TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CASODEX 150 MG TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CASODEX 150 MG TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bakın

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 116/21
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-09-2004
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CASODEX 150 mg film tablet

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde:

150 mg bikalutamid

Yardımcı

madde(ler):

Laktoz

monohidrat

(sığır

sütünden

elde

edilmektedir),

magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz, makrogol 300 ve

titanyum dioksit

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CASODEX nedir ve ne için kullanılır?

2.

CASODEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CASODEX nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkileri nelerdir?

5.

CASODEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

CASODEX nedir ve ne için kullanılır?

Yuvarlak bikonveks beyaz film kaplı tabletler.

Tabletlerin bir yüzünde 150, diğer yüzünde ise logo basılıdır.

CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.

CASODEX, bikalutamid adı verilen bir ilaç içerir. Bu ilaç “anti-androjenler” adı verilen bir

ilaç grubuna dahildir.

CASODEX, prostat kanserinin tedavisinde kullanılır.

Testosteron gibi erkeklik hormonlarının etkilerini bloke ederek çalışır.

2.

CASODEX’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CASODEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Kadın veya çocuksanız,

Etkin madde olan bikalutamide veya CASODEX’in bileşiminde bulunan maddelerden

herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

Terfenadin ve astemizol (histamin baskılayıcı) veya sisaprid (mide ilacı) içeren ilaçları

kullanıyorsanız,

CASODEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Kalp ritim problemleri (aritmi) dahil herhangi bir kalp veya kan damarı hastalığınız

varsa veya bu hastalıklar için ilaç tedavisi görüyorsanız. Kalp ritmi problemlerine

yönelik risk CASODEX kullanırken artabilir.

Kan sulandırıcılar veya kan pıhtılarını önlemeye yönelik ilaçlar alıyorsanız.

Karaciğer yetmezliğiniz varsa. Doktorunuz CASODEX tedavinizden önce ve tedaviniz

sırasında kan testleri yapabilir.

Şeker

hastalığınız

(diyabetiniz)

varsa

LHRH

(Luteinizan

Hormon

Salan

Hormon

Benzeri)

analogu

tedavi

görüyorsanız.

Buna

goserelin,

buserelin,

leuprorelin ve triptorelin dahildir.

Hastaneye gittiğinizde, hekim ve eczacınıza, CASODEX kullandığınızı belirtiniz.

CASODEX

alıyorsanız

CASODEX

aldığınız

sırada

CASODEX’i

bıraktıktan

sonraki

gün

süresince

ve/veya

partneriniz

doğum

kontrol

yöntemi

uygulamalısınız. Doğum kontrolü konusunda herhangi bir sorunuz varsa doktorunuzla

görüşün.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

CASODEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CASODEX yiyeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

CASODEX kadınlar tarafından kullanılmaz.

Emzirme

CASODEX kadınlar tarafından kullanılmaz.

Araç ve makine kullanımı

CASODEX kullanırken bazen uyku hali oluşabileceğinden, böyle bir durum oluşması halinde

araç ve makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

CASODEX’ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CASODEX, laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı

şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse CASODEX almadan önce doktorunuzla

temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte CASODEX kullanmayınız:

Sisaprid (bazı hazımsızlık türlerinde kullanılır).

Bazı anti-histaminik ilaçlar (terfenadin veya astemizol).

CASODEX kalp ritim problemlerinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla (örn. kinidin,

prokainamid, amiodaron ve sotalol) etkileşime girebilir veya diğer bazı ilaçlar ile birlikte

kullanıldığında (örn. metadon (ağrı tedavisinde ve madde bağımlılığının tedavisinin bir

parçası

olarak

kullanılır),

moksifloksasin

(bir

antibiyotik),

ciddi

akıl

hastalıklarının

tedavisinde kullanılan antipsikotikler) kalp ritim problemleri riskini artırabilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Kan pıhtılarının önlenmesi için ağızdan alınan ilaçlar (oral anti-koagülanlar) Kan

sulandırıcılar veya kan pıhtılarını önlemeye yönelik ilaçlar. Doktorunuz CASODEX

tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında kan testleri yapabilir.

Siklosporin (organ naklinde bağışıklık sisteminin baskılanmasında kullanılır).

Kalsiyum

kanal

blokörleri

(yüksek

basıncı

veya

bazı

kalp

hastalıklarının

tedavisinde kullanılır).

Simetidin

(mide problemleri için kullanılır)

Ketokonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır).

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi verini

3.

CASODEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

CASODEX’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin

olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

Bir erişkin için önerilen doz, günde bir tablettir.

Tabletlerinizi bütün olarak, bir bardak suyla yutunuz.

İlacınızı her gün aynı saatlerde almaya çalışınız.

Doktorunuz

size

söylemeden,

kendinizi

hissetseniz

bile

tabletlerinizi

almayı

bırakmayınız

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım

CASODEX çocuklarda kullanılmaz.

65 yaş üzerindeki hastalarda kullanım

Yaşlılarda doz değişikliği önerilmez. Yetişkinlerde kullanılan dozda kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Orta şiddetli veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer CASODEX

in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CASODEX kullandıysanız:

CASODEX

’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

CASODEX’i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unutulan dozu atlayınız ve bir sonraki dozu zamanında alarak

tedavinize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CASODEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza

danışmadan

CASODEX

kullanmayı

bırakmayınız.

CASODEX

tedavisinin

durdurulması, bazı hastalarda klinik olarak‚ antiandrojen çekilme sendromu ile sonuçlanabilir.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza, eczacınıza veya

hemşirenize sorunuz.

4.

Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CASODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

CASODEX’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar

Yaygın

olmayan

(100

hastanın

birinden

az,

fakat

1000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir):

Belirtiler, aşağıdaki etkilerin aniden başlamasını içerebilir:

Deride döküntü, kaşıntı veya batma hissi

Yüz, dudaklar, dil, boğaz veya vücudun diğer bölgelerinde şişme

Nefes darlığı, hırıltı veya nefes almada zorluk

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan birisi sizde mevcut ise sizin CASODEX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

Döküntü

Memelerde şişme ve hassasiyet

Bitkin hissetme

Yaygın:

Deride veya göz akında sararma (sarılık). Bunlar, karaciğer problemlerinin veya

seyrek durumlarda (1,000 kişiden 1'inde görülebilir) karaciğer yetmezliğinin belirtisi

olabilir.

Karın ağrısı

İdrarda kan

Sıcak basması

Bulantı hissi

İştahsızlık

Cinsel istekte veya doğurganlıkta azalma

Depresyon

Uyuklama

Hazımsızlık

Midede gaz

Saç dökülmesi

Saçların yeniden çıkması veya kıllanma

Kırmızı kan hücrelerinin düzeyinde azalma (anemi). Bu yorgun hissetmenize veya

solgun görünmenize neden olabilir.

Cilt kuruluğu

Kaşıntı

Döküntü

Sertleşme problemleri (iktidarsızlık)

Kilo artışı

Kabızlık

Baş dönmesi

Şişme

Yaygın olmayan:

Ciddi nefes darlığı veya aniden kötüleşen nefes darlığı. Bu duruma öksürük veya ateş

eşlik

edebilir.

Bunlar

interstisyel

akciğer

hastalığı

adı

verilen

akciğerlerde

iltihaplanma belirtisi de olabilir.

Kan damarında ve sinirlerde ödem (anjiyonörotik ödem) ve ürtikeri içeren

aşırı

duyarlılık tepkileri

Seyrek:

Ciltte artan güneş hassasiyeti

Karaciğer yetmezliği

Bilinmiyor:

EKG değişiklikleri (QT uzaması)

Doktorunuz, kanınızda meydana gelen değişiklikleri kontrol etmek için kan testleri yapabilir.

Bu yan etki listesinden dolayı endişelenmeyiniz. Bu etkilerin hiçbiri sizde görülmeyebilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800

314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

CASODEX’in saklanması

CASODEX

’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra

CASODEX

’i kullanmayınız.

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra bu ilacı kullanmayınız. Son

kullanma tarihi ilgili ayın son günüdür.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza,

B Blok, Kat: 3-4 Levent/ İstanbul

Üretim Yeri:

Corden Pharma GmbH Plankstadt, Almanya

Bu kullanma talimatı --/--/----tarihinde onaylanmıştır.