CARDURA 4 MG TABLET, 90 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CARDURA 4 MG TABLET, 90 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CARDURA 4 MG TABLET, 90 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • doxazosin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 166/92
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-01-1970
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CARDURA 4 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her tablet 4,85 mg doksazosin mesilat (4 mg doksazosine eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum nişasta glikolat, laktoz (sığır kaynaklı), mikrokristal selüloz,

magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CARDURA nedir ve ne için kullanılır?

2.

CARDURA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CARDURA nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CARDURA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CARDURA nedir ve ne için kullanılır?

CARDURA, 20 ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur.

CARDURA alfa-blokörler adı verilen bir grup tansiyon ilacından biridir. Yüksek kan basıncını veya

erkeklerde prostat bezinin büyümesinin neden olduğu belirtileri tedavi etmek için kullanılır.

CARDURA kan damarlarını genişletip kanın damarlardan daha kolay geçmesini sağlayarak, yüksek kan

basıncının (hipertansiyon) tedavi edilmesi için kullanılabilir. Bu, kan basıncının düşmesine yardımcı

olur.

Prostat bezinde büyüme olan hastalarda CARDURA, idrara çıkma zorluğu ve/veya sık idrara çıkma

tedavisi için kullanılır. Bu durum prostat bezi büyümüş hastalarda yaygındır. CARDURA, mesane

çıkışı ve prostat bezi etrafındaki kası rahatlatarak kolay idrara çıkış sağlar.

2. CARDURA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARDURA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Geçmişte CARDURA’ya, etkin madde doksazosine, diğer kinazolin türlerine (prazosin veya

terazosin gibi) veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birine

karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa. Bu reaksiyon kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma

zorluğu olabilir.

Emziriyorsanız.

18 yaşından küçükseniz.

Büyümüş prostatınız ve düşük tansiyonunuz varsa.

Otururken veya uzanırken ayağa kalkınca başın döndüğü veya sersemlemiş hissedilen bir düşük

tansiyon türü olan ‘ortostatik hipotansiyon’ geçmişiniz varsa.

Büyümüş

prostat

birlikte

idrar

yolunuzda

tıkanma,

uzun

süredir

olan

idrar

yolu

enfeksiyonu veya mesane taşınız varsa.

Böbrek sorunları ile birlikte veya herhangi bir sorun olmaksızın idrar kaçırıyor (sıkışma hissi

duymadan) veya idrar çıkaramıyor ([anüri] vücudunuz idrar üretmiyor) iseniz.

CARDURA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız

Karaciğer hastalığınız varsa

Aynı zamanda başka ilaçlar kullanıyorsanız

Kalp hastalığınız varsa

Katarakt

(göz

merceğinin

bulanıklaşması)

nedeniyle

göz

ameliyatına

girecekseniz,

lütfen

göz

doktorunuzu ameliyattan önce CARDURA’yı önceden kullandığınız veya kullanmakta olduğunuz

konusunda bilgilendiriniz. Çünkü CARDURA ameliyat sırasında, doktorunuzun önceden hazırlıklı

olması halinde yönetilebileceği komplikasyonlara neden olabilir.

Prostat bezinin büyümesi prostat kanseri ile aynı belirtilere neden olabilir. Bu sebeple CARDURA ile

tedavinize başlamadan önce doktorunuz bu gibi diğer durumları elemek için size testler yapabilir.

Çok nadir de olsa erkek cinsel organı peniste sürekli ağrılı ereksiyonlar (sertleşme) olabilir. Böyle bir

durumda derhal doktorunuza başvurmalısınız.

CARDURA almaya başladığınız ilk dönemlerde, uzanırken veya otururken ayağa kalktığınızda düşük

kan basıncı sebebiyle bayılma hissi veya baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bayılacak gibi hissediyorsanız

veya başınız dönüyorsa kendinizi daha iyi hissedinceye kadar oturmalı veya uzanmalı ve düşmenize

veya

kendinizi

yaralamanıza

açabilecek

durumları

önlemelisiniz.

etkilerin

ortaya

çıkma

ihtimalini azaltmak için doktorunuz tedavi başlangıcında kan basıncınızı düzenli olarak ölçmek

isteyebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

CARDURA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

CARDURA gıda ile birlikte veya gıda almadan kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik sırasında CARDURA kullanmanın güvenli olup olmadığı belirlenmemiştir. Gebeyseniz veya

gebe kalmaya çalışıyorsanız doktorunuzla konuşunuz, doktorunuz CARDURA’nın sizin için uygun

olup olmadığına karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız CARDURA kullanmayınız

Araç ve makine kullanımı

Araç veya makine kullanıyorsanız dikkatli olunuz. Aldığınız tabletler güvenli biçimde araç veya

makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir, özellikle de tabletleri almaya ilk başladığınızda halsizlik

veya baş dönmesi hissetmenize yol açabilir. İlaç sizi etkilerse araç veya makine kullanmayınız ve

hemen doktorunuza başvurunuz.

CARDURA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tolerans

düşüklüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CARDURA ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır:

Yüksek kan basıncı veya prostat büyümesi tedavisi için alfa-blokör tedavi alan bazı hastalar,

hızla oturma veya ayağa kalkma sonucu düşen kan basıncından kaynaklanabilecek baş dönmesi

veya

sersemlik

hissedebilirler.

Bazı

hastalar,

alfa-blokörlerle

birlikte

iktidarsızlık

(erektil

disfonksiyon) ilaçları alırken bu belirtileri yaşamışlardır. Bu belirtilerin oluşma olasılığını

azaltmak için iktidarsızlık ilaçlarına başlamadan önce alfa-blokörünüzün düzenli günlük dozunu

alıyor olmalısınız.

Yüksek kan basıncınızın tedavisi için başka tansiyon ilaçları (terazosin, prazosin gibi)

alıyorsanız CARDURA kan basıncınızı daha da düşürebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CARDURA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

CARDURA’nın önerilen dozu günde 1 tablettir.

CARDURA’yı ilk defa alıyorsanız normal doz günde 1 mg’dır. Doktorunuz bu dozu birkaç hafta

sonra günde 2 mg veya 4 mg’a yükseltebilir. Bazı durumlarda doz, prostat büyümesi için tedavi

görüyorsanız

günde

maksimum

8 mg'a

veya

yüksek

basıncı

için

tedavi

görüyorsanız

maksimum 16 mg’a yükseltilebilir.

Tabletlerinizi doktorunuzun söylediği biçimde alınız.

Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tabletlerinizi almaya devam etmeniz kan basınıcınızı kontrol altında tutmak için önemlidir.

Doktoronuzun yönlendirmesi olmadan dozunuzu değiştirmeyiniz.

Doktor muayenesi için tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

CARDURA sabah veya akşam alınabilir.

Tabletlerinizi her gün aynı saatte suyla birlikte almanız en iyisidir.

CARDURA aç veya tok alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

CARDURA’nın çocuklardaki etkililiği ve güvenliliği gösterilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Normal yetişkin dozu tavsiye edilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa vücuttaki ilaç miktarı değişmediği için ve ilacınızın mevcut böbrek

hasarını kötüleştirdiğine ilişkin hiç bir kanıt bulunmadığı için, doktorunuz alışılmış dozlar

kullanabilir. Doksazosin diyaliz edilemez.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğerde tamamen yıkılan bütün ilaçlarda olduğu gibi, CARDURA karaciğer fonksiyonu

bozukluğu kanıtı varsa size dikkatle uygulanmalıdır.

Eğer CARDURA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDURA kullandıysanız:

Bir defada çok fazla tablet almak kendinizi kötü hissetmenize yol açabilir. Birçok tablet almak tehlikeli

olabilir. Hemen doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

CARDURA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CARDURA’yı kullanmayı unutursanız:

Endişelenmeyiniz. Tabletinizi almayı unutursanız, o dozu tamamen atlayınız. Sonra da önceki biçimde

almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CARDURA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tabletlerinizi devamlı almanız önemlidir. Kan basıncınızı kontrol altına almanıza yardımcı olurlar. Önce

doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz veya tabletleri almayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CARDURA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Asağıdakilerden biri olursa, CARDURA kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bolumune basvurunuz:

Kalp krizi (Genellikle göğüste ağrı, nefes alma güçlüğü gibi belirtiler)

Kollarda, bacaklarda güçsüzlük veya konuşma sorunları, bunlar inme (felç) semptomu

olabilir.

İlaca alerjik reaksiyon sonucu meydana gelmiş olabilecek yüzde, dilde veya boğazda şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CARDURA’a karşı

ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye ve hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın

hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Yaygın

Nefes darlığı, nefes almada güçlük

Hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atımı

Kalp atımını hissetme (çarpıntı)

Yaygın olmayan

Göğüs ağrısı

Düzensiz kalp atışı

Çok seyrek

Deri veya gözlerde sararma (sarılık)

Morarma veya kolay kanamayla sonuçlanabilecek beyaz kan hücrelerinde veya kan

pulcuğunda (trombositlerde) düşüş

Peniste sürekli ağrılı ereksiyonlar (sertleşme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerektirebilir.

CARDURA ile tedavi gören hastalarda aşağıdaki olaylar bildirilmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri

ciddileşirse

veya

kullanma

talimatında

almayan

etki

yaşarsanız,

lütfen

bunu

doktorunuza bildiriniz.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Baş dönmesi, çevrenin döndüğü hissi (vertigo), baş ağrısı

Düşük kan basıncı

Ayakların, ayak bileklerinin veya parmakların şişmesi

Soğuk algınlığı, öksürük, solunum yolları (burun, boğaz, akciğer) enfeksiyonu

Grip sonucu oluşmuş burun tıkanıklığı, hapşırma ve/veya burunda akıntı

Mide/karın ağrısı, hasta olma/hissetme, bulantı

İdrar yolları enfeksiyonu, idrar kaçırma (idrara çıkışı kontrol edememe), idrar torbası

enfeksiyonu (sistit)

Uyuklama, genel halsizlik

Hazımsızlık, mide yanması, ağız kuruluğu

Kaşıntı

Sırt ağrısı, kaslarda ağrı

Grip benzeri belirtiler

Yaygın olmayan:

Kabızlık, gaz, mide ve bağırsakta ishal veya kusmaya sebep olabilecek iltihap (gastroenterit)

İdrara çıkarken ağrı veya rahatsızlık, normalden daha fazla idrara çıkma ihtiyacı

kanlı idrar

Eklemlerde iltihap (gut), ağrılı eklem, genel ağrı

Yüzde şişme

Uykusuzluk, endişe, huzursuzluk, depresyon, sinirlilik

El ve ayakların hissedilmesinde veya dokunma duyusunda azalma veya değişme

Burun kanaması

İştahta azalma ya da artma, kilo alma

Deri döküntüsü

Kulakta çınlama veya gürültü, titreme

Cinsel güçsüzlük, iktidarsızlık

Bazı tıbbi testleri etkileyebilecek karaciğer enzim artışları

İnme

Seyrek:

İdrara çıkma zamanlarının sayısında artış

Kas krampları, kas güçsüzlükleri

Çok seyrek:

Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğünün

sebep olduğu bayılma ya da baş dönmesi

Karaciğer iltihabı (hepatit) veya safra kesesi hastalığı

Kurdeşen, saç dökülmesi, deride kırmızı veya mor döküntüler, deri altı kanama

El ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma

Yorgunluk, genel rahatsızlık hissi

Hırıltılı solunumda artış

Bulanık görme

Sıcak basması

İdrara çıkmada bozukluk, gece idrara çıkma ihtiyacı, çıkılan idrar hacminde artış

Erkeklerde memelerde rahatsızlık veya büyüme

Bilinmiyor:

Orgazm sırasında çok az semen gelmesi veya gelmemesi, orgazm sonrası bulanık idrar,

Göz merceğinde bulanıklık (katarakt) için göz ameliyatı sırasında gözde sorunlar oluşabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu

veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08

numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) bildiriniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla

bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız

5. CARDURA’nın saklanması

CARDURA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARDURA’yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

PFIZER İlaçları Ltd. Şti., 34347 Ortaköy – İstanbul

Üretim yeri:

PFIZER İlaçları Ltd. Şti., 34347 Ortaköy – İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.