CARDOPAN PLUS 160 MG/ 25 MG FILM TABLET, 28 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CARDOPAN PLUS 160 MG/ 25 MG FILM TABLET, 28 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CARDOPAN PLUS 160 MG/25 MG FILM TABLET, 28 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • araç ve diüretikler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 214/16
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-01-2008
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CARDOPAN PLUS 160 mg/25 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler:Valsartan160 mg

Hidroklorotiyazid 25 mg

Yardımcımaddeler:Mikrokristal selüloz PH 102, prejelatinize nişasta, kolloidalsilikon

dioksit, magnezyumstearat, laktoz monohidrat, hidroksipropil metilselüloz, titanyum

dioksit (E171), polietilen glikol 4000, kırmızıdemiroksit (E172) içerir.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak siziniçin reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacınkullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CARDOPAN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. CARDOPAN PLUS’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CARDOPAN PLUS nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. CARDOPAN PLUS’ın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. CARDOPAN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

CARDOPAN PLUS, 28 ve 98 adet filmtabletiçeren blisterambalajda takdim

edilmektedir.

Tabletler oblong, çentiksiz, pembe renklidir.

Her bir filmtablet, 160 mg valsartan ve 25 mghidroklorotiyazid içerir.

CARDOPAN PLUS, yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcıolan anjiyotensin

II antagonisti veidrarsöktürücü (diüretik) içerir. Vücutta bulunan doğal bir madde olan

anjiyotensin IIkan damarlarının daralmasına ve böylece kan basıncının yükselmesine

neden olur. CARDOPAN PLUS içindeki valsartan anjiyotensin II’nin etkisiniönler.Sonuç

olarak, kan damarlarıgenişler ve kan basıncıdüşürülür. Diüretikler, idrar atılımınıartırarak

vücuttaki tuz ve su miktarınıdüşürür. Bu, uzun süreli kullanımda kan basıncınıdüşürmeye

ve kontrol altına almaya yardımcıolur.

CARDOPAN PLUS yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır. Yüksek kan basıncı

kalbin ve atardamarların işyükünün artırır. Bu durumuzun süre devamederse, beyin, kalp

ve böbrek damarlarınıhasarauğratabilir ve inme, kalp yetmezliği ya da böbrek yetmezliği

ile sonuçlanabilir. Yüksek kan basıncıkalp krizi riskini artırır. Kan basıncınızınormal

değerlere düşürmek bu hastalıkların gelişmeriskini azaltır.

CARDOPAN PLUS’ın nasıl çalıştığıveya bu ilacın size neden reçete edildiği ile ilgili

sorularınız var ise, doktorunuza sorunuz.

2. CARDOPAN PLUS’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARDOPAN PLUS’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Valsartana, hidroklorotiyazide veya benzeri idrar söktürücülere (diüretiklere)

sülfonamidlere karşıya da CARDOPAN PLUS’ın içerdiği yardımcımaddelerden

herhangi birisine karşıaşırıduyarlılığınız varsa (eğer hangisinin sizin için zararlı

olduğu konusunda emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz),

Şiddetli karaciğerhastalığınız varsa ve karaciğer içindeki küçük safra kanallarıharap

olmuşsa (biliyersiroz)ve bu durumsafranın karaciğerde birikmesine yol açıyorsa

(kolestaz),

Vücudunuz idrar üretemiyorsa(anüri), bununla ile birlikteşiddetli böbrek hastalığınız

varsa

Hamileyseniz ya da hamile kalmayıplanlıyorsanız.

CARDOPAN PLUS’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Potasyumtakviyeleri, potasyumtutucu ilaçlar, potasyumiçeren yapay tuzlar veya

potasyumdüzeylerini artıran örn. heparin gibi diğer ilaçlar kullanıyorsanız (doktorunuz

kanınızdaki potasyummiktarınıdüzenli olarak kontrol etmeihtiyacıduyabilir),

Kanınızdaki potasyumya da magnezyumdüzeyi düşükse, (kas güçsüzlüğü, kas

spazmlarıveanormal kalp ritmi belirtileri ile birlikte veya bu belirtiler olmaksızın),

Kanınızdaki sodyumdüzeyi düşükse (yorgunluk, konfüzyon (kafa karışıklığı) , kas

seğirmesi, nöbet belirtileri ile birlikte veya bu belirtiler olmaksızın),

Kanınızdaki kalsiyumdüzeyi yüksekse (bulantı, kusma, kabızlık, mide ağrısı, sık

işeme, susuzluk, kas güçsüzlüğü ve seğirmesi belirtileri ile birlikte veya bu belirtiler

olmaksızın),

Kusma, ishal ya da yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) almaya bağlırahatsızlık

yaşadıysanız,

Ciddi kalp hastalığınız varsa veya kalp krizi geçirdiyseniz. Başlangıç dozuiçin

doktorunuzun talimatına dikkatlice uyunuz. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızıda

kontrol edebilir.

Bir ADE inhibitörü (yüksektansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) veya

aliskiren (kan basıncınıdüşüren bir ilaç) ile tedavi ediliyorsanız,

Böbrek arter damarınızda daralmaşikayetiniz varsa,

Size yakın zamanda yeni bir böbrek nakli yapıldıysa,

Hiperaldosteronizm(Böbrek üstü bezlerinin aşırıçalışmasından oluşan hastalık. Bu

hastalık sizde varsa CARDOPAN PLUS kullanımıönerilmemektedir.) hastalığınız

varsa,

Karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa,

Ateş, cilt döküntüsü, eklemağrısı(sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığının

belirtileri olabilir, SLE; otoimmün bir hastalık olarak isimlendirilir) yaşadıysanız,

Diyabetiniz (yüksek kanşekeri) varsa,

Kanınızdaki ürik asit, kolesterol yadatrigliserit düzeyileri yüksekse,

CARDOPAN PLUS ile aynıilaç sınıfında (anjiyotensin II reseptör antagonistleri)

olan, kan basıncınıdüşüren diğer ilaçların kullanımıyla alerjik reaksiyon (yüzünüzde

ve boğazınızda olmak üzereşişlik yaşadıysanız) yaşadıysanız ya da alerjiniz veya

astımınız varsa, Bu durumda, CARDOPAN PLUS kullanmayıkesiniz ve hemen

doktorunuzu arayınız. Tekrar CARDOPAN PLUS kullanmamalısınız.

Görme azalmasıveya gözde ağrıyaşıyorsanız.Bu belirtiler göz için basıncının

artmasıyla alakalıbir belirti olabilir ve CARDOPAN PLUS alımınıtakiben saatler

veya haftalar içinde ortaya çıkabilir. Bu durum, tedavi edilmediği takdirde, kalıcı

görmebozukluğuna yol açabilir

CARDOPAN PLUS, derinizin güneşe karşıhassasiyetini artırabilir.

Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (ya da hamile kalabileceğinizi) bunu doktorunuza

söyleyiniz. CARDOPAN PLUS, hamileliğin erken dönemlerinde önerilmemektedir.

Eğer 3 aydan daha uzun süredir hamileyseniz CARDOPAN PLUS kullanmayınız

çünkü eğer bu dönemde kullanırsanız bebeğinize ciddi zararlar verebilir (bkz.

Hamilelik bölümü).

CARDOPAN PLUS’ısadece tıbbi bir muayeneden sonra kullanabilirsiniz. CARDOPAN

PLUS, tümhastalar için uygun olmayabilir. Doktorunuzun talimatlarınıdikkatlice izleyiniz.

Doktorunuzun talimatlarıbu kullanma talimatıiçindeki genel bilgiden farklıolabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangibir dönemde dahi olsa sizin içingeçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

CARDOPAN PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

CARDOPAN PLUS aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayın. Alkol, kan basıncınızın daha fazla

düşmesine ve/veya başınızın dönmesine veya bayılmanıza neden olabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayıplanlıyorsanız CARDOPAN PLUS kullanmayınız.

Benzer ilaçların kullanılmasıhenüz doğmamışçocuğa ciddi hasar ile ilişkilendirilebilir.Bu

nedenle, hamile olmaolasılığınız varsa ya da hamile kalmayıplanlıyorsanız derhal

doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz hamilelik sırasında CARDOPAN PLUS

kullanmanın potansiyel risklerinisize anlatacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemendoktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Emzirme dönemisüresince deCARDOPAN PLUS kullanmamanız önerilir. CARDOPAN

PLUS bileşimindeki diüretik madde, anne sütüne geçmektedir ve süt miktarınızıazaltabilir.

Emziriyorsanız doktorunuz tarafından önerilmedikçe CARDOPAN PLUS kullanımından

sakınınız.

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi CARDOPAN PLUS da

bazıhastalarda başdönmesi ya da bayılma gibi etkilere neden olabilir. Bu nedenle araç ve

makine kullanımından önce ya da diğer konsantrasyon gerektiren durumlarda,

CARDOPAN PLUS’ın üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

CARDOPAN PLUS’ın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli

bilgiler

Tabletler laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı

şekerlere karşıintoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

CARDOPAN PLUS içeriğinde bulunan yardımcımaddelere karşıaşırıbir duyarlılığınız

yoksa bu maddelere bağlıolumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ya da bazıdurumlarda

ilaçlardan birisini bırakmanız gerekebilir:

Lityum(bazıdepresyon tiplerini tedavi etmekte kullanılan bir ilaç),

Potasyumtakviyeleri ya da potasyumiçeren yapay tuzlar, potasyum tutucu idrar

söktürücüler heparin (doktorunuz kanınızdaki potasyummiktarınıperiyodik olarak

kontrol edebilir.)

Diüretikler (idrar söktürücüler), kortikosteroidler (kortizalbenzeri ilaçlar), laksatifler

(kabızlık giderici ilaçlar) , karbenolokson, amfoterisin ya da penisilin G gibi

kanınızdaki potasyummiktarınıazaltabilen ilaçlar,

Antiaritmikler (kalp problemlerini tedavi etmekte kullanılan ilaçlar) ve bazı

antipsikotikler (ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılanilaçlar)gibi ilaçlar,düzensiz

kalp atışına neden olabilirler.

Antidepresanlar, antipsikotikler,antiepileptikler (karbamazepin) gibikanınızdaki

sodyummiktarınıazaltabilen ilaçlar,

Allopurinol gibi guttedavisi için kullanılan ilaçlar,

Vitamin D ve kalsiyumtuzları,

Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılanilaçlar (metformingibi oral ajanlar ya

da insülinler),

Kan basıncınıdüşüren diğer ilaçlar (metildopa dahil), özellikle ADE inhibitörleri veya

aliskiren,

Noradrenalin ya da adrenalin gibi kan basıncınıartıran ilaçlar,

Digoksin ya da diğer dijitalis glikozidleri (kalp problemlerini tedavi etmede kullanılan

ilaçlar),

Diazoksid ya da betablokörler gibi kandakişeker düzeyini artırabilecek ilaçlar,

Metotreksat ya da siklofosfamid gibi sitotoksik ilaçlar(kanser tedavisi için kullanılır),

Selektif siklooksijenaz inhibitörleri (Cox-2 inhibitörler) dahil steroid yapıda olmayan

iltihap giderici ilaçlar(NSAİİ’ler) gibi ağrıkesiciler,

Artrit (eklemiltihabı) ilaçları,

Kas gevşetici ilaçlar (örn. tübakürarin),

Antikolinerjik ajanlar (mide-barsaksistemi krampları, idrar kesesi spazmı, astım,taşıt

tutması, kas spazmı, Parkinson hastalığıve anesteziye yardımcıilaçlar gibi çeşitli

hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar),

Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde ve ayrıca virüslerin sebep olduğu

hastalıklarıtedavi etmede ya da önlemede kullanılan bir ilaç),

Kolestiramin ve kolestipol (özellikle kandayüksek düzeydeki lipidlerintedavisinde

kullanılan reçineler),

Rifamisin grubu (bazıantibiyotikler), Siklosporin (organ reddini önlemek için organ

naklinde kullanılan bir ilaç), ritonavir (HIV/AIDS enfeksiyonu tedavisinde kullanılan

antiretroviral bir ilaç). Builaçlar CARDOPAN PLUS’ın etkisini artırabilir.

Alkol, uyku ilaçlarıve anestezikler(hastaların ameliyata ya da diğer işlemlere alınması

için kullanılan ilaçlar),

İyot kontrast maddeleri (görüntülemeyöntemi için kullanılan ajanlar),

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandınız ise lütfendoktorunuzaveya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3. CARDOPAN PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Sık sık yüksek kan basıncıolan hastalar, bu problemin belirtilerine dikkat etmezler.

Birçok kişi, bu durumda kendini normal hissedebilir. Bu durumsizin ilacınızıtam

olarak doktorunuzun ve eczacınızın söylediğişekilde almanızıve kendinizi iyi

hissetseniz bile doktorunuz ile randevularınıza devametmenizi daha önemli kılar.

Doktorunuzun açıklamalarınıdikkatle uygulayınız.

Önerilen dozu aşmayınız.

CARDOPAN PLUS’ıne kadar ve ne sıklıkta kullanılacağınızıdoktorunuz size

söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuzdaha yüksek ya da daha

düşük doz önerebilir.

CARDOPAN PLUS için normal günlükdoz bir tablettir. Doktorunuzla konuşmadan

dozu değiştirmeyiniz ya da tedaviye son vermeyiniz. CARDOPAN PLUS’ıher gün

aynısaatte almak, ilacıalmayıhatırlamanıza yardımcıolacaktır.

İlacın istenenşekilde etkiettiğinden emin olmak için, düzenli kontrollerde

durumunuzu kontrol etmek doktorunuz için önemlidir.

CARDOPAN PLUS tedavisi öncesi ve sırasında düzenli olarak kan testleriniz

yapılabilir.Bu testlersayesindekanınızdaki (potasyum, sodyum, kalsiyumveya

magnezyum gibi) elektrolit miktarlarınız takip edilecektir ve özellikle de 65 yaşının

üzerindeyseniz, kalp, karaciğer veya böbrek hastalıklarınız varsa ve potasyum

takviyeleri alıyorsanız böbrek fonksiyonlarınız izlenecektir. Doktorunuz size bu

konuda tavsiyelerdebulunacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

CARDOPAN PLUS besinlerlebirlikte ya da tek başına su ilebirlikte alınabilir.

İlacınızıher gün aynızamanda, tercihen sabahlarıalmanız önerilir.

CARDOPAN PLUS aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.Tabletibirbardaksuile

yutunuz.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı(18 yaşaltı):

CARDOPAN PLUS’ın çocuklarda kullanımına dair deneyim bulunmamaktadır.

CARDOPAN PLUS’ın 18 yaşaltındaki çocuklarda kullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı(65 yaşya da üzeri):

65 yaşya da üzerindeki kişiler de CARDOPAN PLUS kullanabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif-ortaşiddetteki böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ilaortaşiddette karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Doktorunuz ayrıbir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

Doktorunuz söylediği sürece CARDOPAN PLUS kullanmaya devamedin. CARDOPAN

PLUS’ıne süreyle kullanmanız gerektiği ileilgili sorularınız varsa doktorunuz veya

eczacınıza danışınız.

Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CARDOPAN PLUS tedavisini durdurmak hastalığınızın

daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer CARDOPAN PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDOPAN PLUS kullandıysanız:

Eğer başdönmesi ve/veya bayılma, normalin dışında yorgunluk ya da güçsüzlük, kas

kramplarıveya düzensiz kalp atışlarıyaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

CARDOPAN PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya

eczacıile konuşunuz.

CARDOPAN PLUS’ıkullanmayıunutursanız:

İlacınızıalmayıunutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu

her zamanki saatinde alınız.

Eğer ilacınızıalmayıunuttuğunuzu fark ettiğinizde sonraki dozun saati yaklaşmışise,

unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonra normal kullanımadevamediniz.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

CARDOPAN PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

CARDOPAN PLUS tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, CARDOPAN PLUS’ıkullanan hastalarda da herkeste olmamakla birlikte

yan etkiler ortaya çıkabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiğişekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Sıklığıbilinmeyen:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Yaygın olmayan:

Susama, idrar çıkışında azalma, koyu renk idrar, kuru ve sıcak deri, uyaranlara karşı

aşırıduyarlıolmadurumu (dehidratasyon belirtisi olabilir)

Karıncalanmaya da hissizlik (parestezi semptomu olabilir)

Görme bozuklukları

Yorgunluk

Öksürük

Kas ağrısı

Kulak çınlaması

Başdönmesi, kafada ağırlık (hipotansiyon semptomuolabilir)

Çokseyrek:

Başdönmesi

İshal(diyare)

Eklemağrısı

Bilinmiyor:

Nefes darlığı(kardiyojenik olmayan pulmoner ödemsemptomu olabilir)

Ani bilinç kaybı(senkop semptomuolabilir)

İdrar çıkışında önemli derecede azalma(böbrek fonksiyonlarının bozulmasının

semptomuolabilir)

Enfeksiyon nedeniyle ateş, boğaz ağrısıyadaağızda ülser (nötropeni semptomu

olabilir)

Kas güçsüzlüğü, kas spazmı, anormal kalp ritmi (kanda potasyumdüzeyi azalmasının

semptomuolabilir)

Yorgunluk, zihin karışıklığı(konfüzyon), kas titremesi, havale (konvülziyonlar)

(hiponatremi semptomuolabilir)

Anormal böbrek fonksiyon testi sonucu (serumürik asit ya da kreatinin ya da kanda üre

nitrojeni artışısemptomuolabilir)

Anormal karaciğer fonksiyon testi sonucu (serumbilirubin artışısemptomu olabilir)

Aşağıdaki etkiler CARDOPAN PLUSile yürütülen klinik çalışmalarda gözlenmiştir; ilaç

ya da diğer nedenlere bağlıolup olmadıklarısaptanmamıştır:

Karın ağrısı, üst karın ağrısı, kaygı, endişe (anksiyete), eklemağrısıve sertliği (artrit),

güçsüzlük (asteni), sırt ağrısı, göğüsağrısıve ateşile birlikte balgamlıöksürük (bronşit ya

da akut bronşit),göğüs ağrısı, ayakta dururken baygınlık, yemek sonrasımide rahatsızlığı

(dispepsi), nefes darlığı(dispne), ağız kuruluğu, burun kanaması(epistaksis), ereksiyon

sağlanma ya da sürdürmegüçlüğü (erektil disfonksiyon), ishal vekusmaile birlikte görülen

mide ve barsak enfeksiyonu (gastroenterit), başağrısı, aşırıterleme (hiperhidroz), deri

duyarlılığında azalma(hipoestezi), grip (influenza), uykusuzluk (insomnia), kas spazmı,

kas incinmesi, burun tıkanıklığı(nazal konjesyon), burun mukozasınıniltihabı

(nazofarenjit), bulantı, boyun ağrısı,şişlik (ödem), el, ayak ve bileklerdeşişlik (periferik

ödem), orta kulak iltihabı(otitis media), uzuvlarda ağrı, çarpıntı, boğaz ağrısı

(faringolaringeal ağrı), olağanüstü sık idrara çıkma durumu (pollakiüri), ateş(pireksi),

yanak/alında baskıhissi (sinüzit), sinüs tıkanıklığı, sersemlik (somnolans), hızlıkalpatışı

(taşikardi), üst solunumyolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, denge bozukluğundan

kaynaklanan başdönmesi duygusu (vertigo), viral enfeksiyonlar, görmebozukluğu.

CARDOPAN PLUS ilegözlenmemekle birlikteaşağıdaki muhtemelenciddi istenmeyen

etkiler tek başına valsartan ya da hidroklorotiyazid içeren diğer ilaçlarla bildirilmiştir.

Valsartan

Yaygın olmayan:

Karın ağrısı

Denge bozukluğundan kaynaklanan başdönmesi dönmeduygusu (vertigo)

Bilinmiyor:

Kanda hemoglobin ve kırmızıkan hücresi azalması(şiddetli olgulardaanemiye yol

açabilir) sıradışıkanamaya da berelenme (trombositopeni),

Döküntü, kaşıntıile birlikte ateş, eklemağrısı, lenf nodüllerindeşişlik ve/veya grip

benzeri semptomlar (serumhastalığıdahil olmak üzere diğer hipersensitivite/alerji

reaksiyonları),

Kas spazmları, anormal kalp ritmi (serumpotasyumdüzeyi artışı)

Mor-kırmızınoktalar, ateş, kaşıntı(vaskülit)

Karaciğerenzimlerideğerlerinde yükselme,

Döküntü, kaşıntı, başdönmesi, yüz, dudak, dil ya da boğazdaşişlik, nefes ve yutma

güçlüğü (anjiyoödem)ile birliktealerjik reaksiyonlar

Döküntü, kurdeşen (kaşıntı),

İdrar çıkışında önemli derecede azalma (böbrek yetmezliği)

Kanda sodyumdüzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi).

Çalışmailacıyla nedensel ilişkisinden bağımsız olarak hipertansifhastalarda klinik

çalışmalarsırasında aşağıdaki olaylar gözlenmiştir: Artralji, asteni, sırt ağrısı, ishal, baş

dönmesi, başağrısı, uykusuzluk, libido azalması, mide bulantısı, ödem, farenjit, rinit,

sinüzit, üst solunumyolu enfeksiyonu, viral enfeksiyonlar.

Hidroklorotiyazid

Çok yaygın:

Kanda lipid (yağ) düzeyi artışı(hiperlipidemi)

Yaygın:

Kanda magnezyumdüzeyi azalması(hipomagnezemi), kanda ürik asit düzeyi artışı

(hiperürisemi)

Başdönmesi, ayakta dururken baygınlık (ortostatikhipotansiyon)

İştah azalması, hafif bulantı, kusma,

Kaşıntılıya da diğer döküntü tipleri (ürtiker)

Ereksiyon sağlanamamasıya da sürdürülememesi (empotans)

Kanda sodyumdüzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi).

Seyrek:

Deride mor lekeler (trombositopeni, purpura belirtisi olabilir)

Bulantı, kusma, kabızlık, mide ağrısıgibi gastrointestinal bozukluklar, sık idrara

çıkma, susuzluk, kas güçsüzlüğü vetitremesi (hiperkalsemi belirtisi olabilir), kan ve

idrardaşeker düzeyi artışı(hiperglisemi, glikozüri),

Başağrısı, başdönmesi, uyku bozukluğu, depresyon, karıncalanmaya da hissizlik

(parestezi),

Görme bozukluğu,

Şiddetli ve sürekli kusma, ishal, düzensiz kalp atımı(aritmi belirtisi olabilir)

Karında rahatsızlık, kabızlık ya da ishal

Derinin güneşe karşıduyarlılığında artış(fotosensitivite),

Göz ve deride sararma (kolestaz ya da sarılık),

Çokseyrek:

Ateş, boğaz ağrısı, sık enfeksiyon (agranulositozbelirtisi olabilir), ateş, boğaz ağrısıya

da ağızda ülser (lökopeni belirtisi olabilir),güçsüzlük, berelenme ve sık enfeksiyon

(pansitopeni, kemik iliği depresyonu belirtisi olabilir), soluk deri, yorgunluk, nefes

darlığı, koyurenk idrar (hemolitik anemi belirtisi olabilir),

Deri döküntüsü ve/veya nefes darlığı(hipersensitivite reaksiyonu belirtisi olabilir)

Konfüzyon, yorgunluk, kas titremesi ve spazmı, hızlısoluk alma(hipokloremik alkaloz

belirtisi olabilir),

Şiddetli karın ağrısı(pankreatit belirtisi olabilir)

Döküntü, mor-kırmızılekeler, ateş, kaşıntı(nekrotizan vaskülit belirtisi olabilir),yüzde

döküntü, eklemağrısı, kas bozukluğu, ateş(Sistemik Lupus Eritematozus belirtisi

olabilir),

Bilinmiyor:

Gözde yüksek basınç nedeniyle görme kaybıya da gözde ağrı(akut dar açılıglokom),

Döküntü, deride kızarıklık, dudak, göz ya da ağızda, deride soyulma,ateş(Toksik

Epidermal Nekroliz, eritema multiformebelirtileri olabilir)

Kas spazmı

İdrar çıkışında önemli düzeyde azalma (böbrek bozukluğu/yetmezliği belirtisi),

Ateş(pireksi), güçsüzlük (asteni)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya

da 0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirim hattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta

olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamış

olacaksınız.

5. CARDOPAN PLUS’ın saklanması

CARDOPAN PLUS’ıçocuklarıngöremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARDOPAN PLUS’ıkullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CARDOPAN PLUS’ı

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Sanovelİlaç San. ve Tic. A.Ş.

34460İstinye -İstanbul

Üretim yeri: Sanovelİlaç San. ve Tic. A.Ş.

34580 Silivri -İstanbul

Bu kullanmatalimatı tarihinde onaylanmıştır.