CANTAB 16 MG TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CANTAB 16 MG TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CANTAB 16 MG TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • com

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 226/4
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-07-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CANTAB 16 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Kandesartan sileksetil.16 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, polietilen glikol 8000 P, mısır nişastası,

hidroksi

propil

selüloz-L,

kalsiyum

karboksi

metil

selüloz,

magnezyum

stearat,

kırmızı demir oksit (E172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CANTAB nedir ve ne için kullanılır?

2.

CANTAB’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CANTAB nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CANTAB’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CANTAB nedir ve ne için kullanılır?

CANTAB 28, 56 ve 84 tabletlik ambalajlarda pazarlanmaktadır. Her bir tablet 16 mg etkin

madde içerir. Tabletler, pembe renkli, yuvarlak, bir yüzü tek çentiklidir.

Yetişkinlerde yüksek kan basıncının (hipertansiyon) ve kalp kası fonksiyonlarının azaldığı

hastalardaki

kalp

yetmezliğinin

tedavisinde

anjiyotensin

dönüştürücü

enzim

(ADE)

inhibitörlerine ilave olarak (ADE inhibitörleri kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç

grubudur) veya ADE inhibitörlerinin kullanılamadığı zamanlarda ya da mineralokortikoid

reseptör antagonistleri (bu grup ilaçlar bir çeşit idrar söktürücüdürler, vücudunuzdaki fazla

sodyum ve suyun atılmasını sağlarlar) tolere edilemediğinde kullanılmaktadır.

Etkin

madde

kandesartan

sileksetil'dir.

Kandesartan

sileksetil,

'anjiyotensin

reseptör

antagonisti'

adı

verilen

ilaç

grubuna

aittir.

damarlarınızı

gevşetmekte

genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine yardımcı olmaktadır. Böylece kalbinizin

kanı vücudunuzun tüm bölümlerine pompalaması kolaylaşır.

2. CANTAB’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANTAB’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer hamile iseniz CANTAB’ı kullanmayınız, hamile olabileceğiniz veya hamile kalma

durumunuzu

dikkate

alınız.

Hamile

iseniz

veya

şüpheniz

doktorunuza

bildirmelisiniz. CANTAB’ın hamilelik döneminde kullanımı bebeğinizde ciddi hasara ve

hatta ölüme bile neden olabilir (Hamilelik ve emzirme bölümlerine bakınız.).

Kandesartan sileksetile veya CANTAB’ın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi

birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise

Emziriyorsanız,

Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığı (safra kesesinden safranın

iletilmesi ile ilgili bir problem) var ise.

Eğer

şeker

hastalığınız

(diyabetes

mellitus)

veya

böbrek

yetmezliğiniz

ise,

CANTAB’ın da içinde bulunduğu tansiyon düşürücü ilaç grubu olan “aliskiren” ile

birlikte kullanmayınız.

Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz CANTAB’ı kullanmadan

önce doktorunuza danışınız.

CANTAB’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, CANTAB’ı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz

ile konuşunuz:

Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise veya diyalize giriyorsanız,

Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,

Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustuysanız veya ishal iseniz,

Conn sendromu denilen (ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek

üstü bezi hastalığınız var ise,

Kan basıncınız düşükse,

Daha önce felç geçirdiyseniz,

Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ-Ağrı ve enflamasyonu hafifleten

ilaçlar) kullanıyorsanız.

Böbrek damarlarında daralmanız var ise,

Aort veya mitral kapak daralması olan ya da hipertrofik kardiyomiyopatili (kalp kası

kalınlaşmış olan) hasta iseniz,

Ağır kalp yetmezliği, kalp hastalığı ya da aterosklerotik serebrovasküler hastalığı

(damar sertleşmesine bağlı beyin damar hastalığı) olanlarda,

Eğer yüksek kan basıncını tedavi etmek için aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız:

Özellikle

diyabet

ilişkili

böbrek

problemleriniz

varsa,

ADE-inhibitörü

(örneğin enalapril, lisinopril, ramipril)

Aliskiren

Bu ilaçlardan birini CANTAB ile birlikte kullanıyorsanız hipotansiyon (düşük kan basıncı),

hiperkalemi (kanda potasyum yüksekliği) riskinin artışı ve böbrek fonksiyonlarınızda azalma

ortaya çıkabilir.

Eğer mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA) olarak bilinen ilaç sınıfına

giren bir ilaç ile birlikte bir ADE-inhibitörü alıyorsanız. Bu ilaçlar kalp yetmezliği

tedavisine yöneliktir (bkz. “Diğer ilaçlar ve CANTAB”).

Doktorunuz düzenli aralıklarla böbrek fonksiyonunuz, kan basıncınız ve elektrolit miktarınızı

(örn. potasyum) kontrol edebilir.

Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler

yapmak isteyebilir.

Eğer

operasyon

geçirecek

iseniz

doktorunuza

veya

diş

hekiminize

CANTAB

kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü CANTAB bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında

kan basıncınızın aşırı düşmesine neden olabilir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

Ayrıca “CANTAB kullanmayınız” başlığı altındaki bilgilere bakınız.

CANTAB’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

CANTAB’ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz

CANTAB’ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise)

doktorunuza

bildirmelisiniz.

Hamile

olduğunuzu

veya

hamile

kalmayı

düşündüğünüzü

doktorunuza

bildirdiğinizde

doktorunuz

CANTAB

kullanmayı

bırakmanızı

isteyebilir.

Doktorunuz CANTAB yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. CANTAB hamilelik

sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden

olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

Emzirme döneminde CANTAB’ı kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Bazı kişiler CANTAB kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı

durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

CANTAB’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CANTAB bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından

bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce

doktorunuzla temasa geçiniz. Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı'nın başında

yer almaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya

ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız lütfen doktorunuza veya

eczacınıza

söyleyiniz.

CANTAB

bazı

ilaçların

işleyişini

etkileyebilir,

bazı

ilaçların

CANTAB üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman

kan testleri yapması gerekebilir.

Doktorunuzun dozunuzu değiştirmesi gerekebileceği için ve/veya başka önlemler alabileceği

için özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lizinopril veya ramipril gibi ADE

(Anjiyotensin dönüştürücü enzim) inhibitörleri ve aliskiren gibi diğer RAAS blokerleri

de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar

İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar

(NSAİİ), selekoksib veya etirokoksib (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar),

Her gün 3 g' dan fazla Asetilsalisilik asit kullanıyorsanız (ağrıyı ve enflamasyonu

hafifleten ilaç),

Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kanınızdaki potasyum seviyesini

arttıran ilaçlar),

Heparin (kanı sulandıran bir ilaç)

Trimetoprim/sulfametoksazol (bir antibiyotik kombinasyonu)

İdrar sökücüler (diüretikler)

Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç)

Alkol

kullanıyorsanız

CANTAB

kullanmadan

önce

doktorunuz

konuşunuz.

CANTAB kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişilerde baygınlık veya baş dönmesi

görülebilir.

Eğer bir ADE-inhibitörü ve aliskiren alıyorsanız (ayrıca “Cantab kullanmayınız” ve

“Uyarılar ve önlemler” başlıkları altındaki bilgilere bakınız).

Eğer

kalp

yetmezliğinizin

tedavisi

için

mineralokortikoid

reseptör

antagonistleri

(MRA) (örneğin spironolakton, eplerenon) olarak bilinen bazı başka ilaçlarla birlikte

bir ADE-inhibitörüyle tedavi edilmişseniz.

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen diğer ilaçlarla olan deneyimlere göre

CANTAB’ın

potasyum

tutucu

diüretiklerle,

potasyum

preparatları

ile,

potasyum

içeren yapay tuzlarla ya da potasyum düzeylerini artırıcı diğer ilaçlarla (örn.heparin)

birlikte kullanımı, hipertansif hastalarda serum potasyum düzeylerini artırabilir. Bu

nedenle, şeker hastalığınız (diyabetes mellitus) veya böbrek yetmezliğiniz var ise,

potasyum düzeyini artırıcı bu ilaçları CANTAB ile kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CANTAB nasıl kullanılır?

CANTAB’ı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda

doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CANTAB’ı her gün kullanmanız önemlidir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Genel kullanım dozu günde 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bütün olarak su ile yutunuz.

Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza

yardımcı olacaktır.

Yüksek kan basıncı:

CANTAB’ın yaygın kullanım dozu günde 8 mg'dır. Kan basıncı cevabınıza göre

doktorunuz günlük dozu 16 mg'a ve daha sonra da 32 mg'a kadar yükseltebilir.

Karaciğer ve böbrek problemi olan bazı hastalar ile daha önce kusma, ishal veya idrar

söktürücü tablet kullanma sebebiyle vücut sıvısı kaybeden hastalara, doktor daha

düşük bir başlangıç dozu tavsiye edebilir.

Siyah Afro-karayip kökenli bazı hastalar bu tip ilaçlara daha az cevap verebilir, tek

başına tedavide kullanıldığında bu hastalarda daha yüksek doza ihtiyaç duyulabilir.

Kalp yetmezliği:

CANTAB’ın yaygın başlangıç dozu günde 4 mg'dır. Doktorunuz bu dozu en az 2

haftalık aralıklarla iki katına çıkararak günde 32 mg'a kadar yükseltebilir. CANTAB

kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla birlikte alınabilir. Doktorunuz

hangi tedavinin size uygun olduğunu belirleyecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Kandesartan’ın çocuklarda (18 yaşından küçük) kullanımına ilişkin bir deneyim yoktur. Bu

nedenle CANTAB çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda ayrıca bir başlangıç dozu ayarlamasına ihtiyaç yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hemodiyaliz dahil böbrek yetmezliği probleminiz var ise, günde 4 mg'lık başlangıç dozu

önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği probleminiz var ise, günde bir defa 4 mg'lık

başlangıç

dozu

önerilmektedir.

Doktorunuz,

tedaviye

verilen

yanıta

göre

dozunuzu

ayarlayabilir.

Eğer

CANTAB’ın

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla CANTAB kullandıysanız:

Eğer almanız gerekenden daha fazla CANTAB kullandıysanız DERHAL doktorunuz veya

eczacınız ile konuşunuz.

CANTAB’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Sadece zamanı gelince bir sonraki

dozunuzu alınız.

CANTAB ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Eğer

CANTAB

kullanmayı

bırakırsanız,

basıncınız

tekrar

artabilir.

nedenle

doktorunuzla konuşmadan CANTAB kullanmayı bırakmayınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CANTAB’ın da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir. Bu yan etkilerin ortaya çıkabileceğini bilmeniz önemlidir.

Eğer aşağıdaki alerjik reaksiyonlardan birine sahipseniz, CANTAB almayı kesip hemen

tıbbi yardım alınız:

Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi ile birlikte veya tek

başına nefes almada güçlük

Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi sonucunda yutmada

güçlük

Derinizde ciddi kaşıntı (kabarcıklarla birlikte ortaya çıkan)

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın (10 hastanın 1’inden fazla görülen)

Yaygın (100 hastadan 1 ila 10 hastada görülen)

Yaygın olmayan (1000 hastadan 1 ila 10 hastada görülen)

Seyrek (10 000 hastadan 1 ila 10 hastada görülen)

Çok seyrek (10 000 hastanın 1'inden daha azında görülen)

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygın görülen yan etkiler:

Sersemlik / baş dönmesi hissi

Baş ağrısı,

Akciğer enfeksiyonu,

Kan basıncınızda düşüş. Bu durum sersemlik veya baygınlık hissine neden olabilir

Kan testi değerlerinizde değişiklik

Özellikle böbrek problemleriniz veya kalp yetersizliğiniz var ise, kanınızda

potasyum miktarının artması. Eğer bunlar şiddetliyse yorgunluk, güçsüzlük,

düzensiz kalp atımı veya karıncalanma hissedebilirsiniz.

Eğer böbrek veya kalp yetmezliği problemleriniz var ise, böbrek fonksiyonlarınız

üzerine etkiler görülebilir. Çok seyrek vakalarda, böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir.

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Yüzün, dudakların, dilin ve/veya boğazın şişmesi.

Kırmızı

veya

beyaz

hücrelerinizde

veya

trombosit

(kan

pulcuğu)

sayınızda

azalma. Bu durum yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşe veya kolay morarmaya neden

olabilir.

Deri döküntüsü, benek benek döküntü,

Kaşıntı,

Sırt ağrısı, eklemlerde ve kaslarda ağrı,

Karaciğerinizde

iltihaplanma

(hepatit)

dahil,

karaciğerinizin

çalışmasındaki

değişiklikler,

sarılık

(Yorgunluk,

deride

göz

akında

sararma

grip

benzeri

belirtiler ortaya çıkabilir.),

Mide bulantısı

Kanınızdaki sodyum miktarının azalması. Bu ciddi bir azalma ise yorgunluk, enerji

yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.

Öksürük

Listedeki

olası

etkiler

nedeni

endişeye

kapılmayınız.

etkiler

sizde

görülmeyebilir.

CANTAB beyaz kan hücrelerinin sayısında azalmaya sebep olabilir. Enfeksiyona direnciniz

azalabilir ve yorgunluk, enfeksiyon veya ateş ortaya çıkabilir. Eğer bunlar ortaya çıkarsa

doktorunuzla

temasa

geçiniz.

Doktorunuz

zaman

zaman

CANTAB’ın

kanınızda

(agranülositoz) etkisi olup olmadığını kontrol etmek için kan testleri yapabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CANTAB’ın saklanması

CANTAB’ı

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANTAB’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

CANTAB’ı

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

NOBEL İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Ümraniye, 34768 İSTANBUL

Üretim Yeri:

NOBEL İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Sancaklar, 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.