CANDIDIN 150 MG 2 KAPSUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CANDIDIN 150 MG 2 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CANDIDIN 150 MG 2 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • flukonazol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 177/44
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-03-1996
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CANDİDİN 150 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her kapsül 150 mg flukonazol içerir.

Yardımcı

maddeler:

Laktoz, mısır nişastası, magnezyum stearat, aerosil 200, sodyum

lauril sülfat, beyaz opak kapsül (jelatin (sığır kaynaklı), titanyum dioksit)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CANDİDİN nedir ve ne için kullanılır?

2. CANDİDİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CANDİDİN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CANDİDİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CANDİDİN nedir ve ne için kullanılır?

CANDİDİN, 1 numara beyaz renkte opak kapsüller içinde beyaz toz içerir. 1 veya 2 kapsüllük

ambalajlar halinde bulunur.

CANDİDİN, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan

biridir. Etkin madde flukonazoldür.

CANDİDİN, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için

kullanılır. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni

Candida

adı verilen bir mayadır

.

CANDİDİN ayak mantarı (tinea pedis), kasık mantarı (tinea kruris), gövde, kol ve bacakların

yüzeyel

mantar

enfeksiyonu

(tinea

korporis),

deri

yüzeyi

mantarı

(tinea

versicolor),

deri

mukozaların

mantar

hastalıkları

enfeksiyonu

dahil

olmak

üzere

tür

mantar

hastalığı

(dermatomikozlar), tırnaklardaki mantar hastalığı (onikomikozlar) tedavisi ve cinsel organlardaki

mantar hastalıkları için kullanılır.

2. CANDİDİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANDİDİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:

Flukonazole veya CANDİDİN’in içerisinde bulunan herhangi bir bileşene

Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara

Belirtiler, kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.

Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız

Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız

Şizofreni (bir çeşit psikiyatrik hastalık) hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi

psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız

Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız

Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız

Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine ait

kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız

Günde 400 mg’dan fazla flukonazol ile birlikte terfenadin içeren ve alerji tedavisinde

kullanılan bir ilaç alıyorsanız

CANDİDİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa

Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa

Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse

Kızarıklık, kaşıntı gibi ciddi cilt reaksiyonu ya da nefes almada güçlük gelişirse

Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları

gelişirse

tedavi

sonlandırılmalıdır.

Özellikle

AIDS

hastası

iseniz

şiddetli

deri

reaksiyonları

gösterme eğilimi daha yüksektir.

Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT uzamasına sebep olabilecek durumlar

sizde mevcutsa

Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız (bakınız “diğer ilaçlar ile birlikte kullanım”)

Böbreküstü bezlerinin kortizol gibi bazı steroid hormonlarını yeterli miktarda üretemediği böbrek

yetmezliği belirtileri sizde mevcutsa (kronik veya uzun süreli yorgunluk, kas zayıflığı, iştah

azalması, kilo kaybı, karın ağrısı)

Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amiodaron kullanıyorsanız

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

CANDİDİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CANDİDİN’i yiyeceklerle birlikte veya bağımsız olarak alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğin ilk 3 ayında CANDİDİN’in günlük 400-800 mg uzun süreli kullanımı bebekte doğuştan

anomali riskini arttırabilir. Cinsel organlardaki mantar hastalıklarının tek doz, düşük doz tedavisi

ile bu risk gösterilmemiştir. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, hamile kalmayı

planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz almanız

gerektiğini söylemediği takdirde hamileyken CANDİDİN almamalısınız.

Etkin doğum kontrol yöntemleri uygulanmadığı takdirde çocuk doğurma potansiyeli bulunan

kadınlarda CANDİDİN kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

200 mg’a kadar tek doz CANDİDİN aldıktan sonra emzirmeye devam edebilirsiniz. Eğer daha

yüksek dozlarda ve tekrarlı olarak CANDİDİN kullanıyorsanız emzirmeye devam etmeyiniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate

alınmalıdır.

CANDİDİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar CANDİDİN ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.

Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç

alıyorsanız

Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız

Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız

Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız

Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız

Aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

alıyorsanız

bunu

doktorunuza

bildiriniz.

CANDİDİN

etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz

ayarlaması gerektirir:

Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin

Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil

Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin

Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan amfoterisin B, vorikonazol

Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)

Bir antibiyotik olan azitromisin

Uyumanıza

yardımcı olan veya

kaygı, endişeye karşı midazolam,

triazolam

gibi

benzodiazepinler

Sara hastalığı nöbetlerini kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin

Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan

nifedipin, isradipin,

amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokörler

Kan basıncını düşürücü olan losartan

Organ

nakli

reddini

önlemek

için

siklosporin,

takrolimus,

everolimus,

sirolimus

çeşitli

kanserlerin tedavisinde kullanılan siklosfosfamid, vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastin)

Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin

Selekoksib, naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen gibi

ağrı,

ateş

iltihaba

etkili

ilaçlar

atorvastatin,

simvastatin

veya

fluvastatin

gibi

lipid

bozuklukları için kullanılan ilaçlar

Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon

Doğum kontrol ilaçları

Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon (steroid)

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bilinen

zidovudin ve AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir, klorpropamid, glibenklamid,

glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları

Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin

A Vitamini

Kistik fibroz tedavisinde kullanılan ivakaftor

Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan amiodaron

İdrar söktürücü olarak kullanılan hidroklorotiyazid

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CANDİDİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Durum

Doz

Kandida türü mantarların neden olduğu ayak

mantarı (

tinea pedis

), kasık mantarı

tinea kruris

), gövde, kol ve bacakların

yüzeyel mantar enfeksiyonu (

tinea

korporis

Haftada bir kez 150 mg veya günde bir kez 50

mg’dır.

Tedavinin süresi 1 ila 4 haftadır. Ayak mantarı

tinea pedis

) 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir.

Gövde, sırt ve kollarda deri renginde açık

veya koyu renkli lekeler biçiminde oluşan

derinin mantar enfeksiyonu (

tinea

versicolor

) tedavisinde

1-3 hafta için haftada bir kez 300 mg’dır.

Kimi hastalarda üçüncü hafta 300 mg flukonazol

gerekirken kimi

hastalarda tek

300-400

yeterli olabilmektedir. Alternatif bir doz rejimi 2 ila

4 hafta boyunca, günde 50 mg’dır.

Tırnaktaki mantar hastalığı

tedavisinde (onikomikoz)

Haftada

dozdur.

Tedavi,

enfekte

olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerini

almasına kadar devam ettirilmelidir. Normal olarak

tırnaklarının

tekrar

çıkması

için

ayak

tırnakları

için

6-12

aylık

süre

gerekmektedir.

Bununla birlikte tırnağın uzama süresi kişiye ve yaşa

bağlı olarak değişebilmektedir. Uzun süreli kronik

enfeksiyonların

başarılı

şekilde

tedavisinin

ardından, bazen tırnakta şekil bozuklukları kalabilir.

Cinsel organlardaki mantar hastalıkları

tedavisinde

Tek doz olarak 150 mg önerilir.

Tekrarlayan vajinal mantar hastalığının

tedavisinde

Tekrarlayan vajinal mantar hastalığınızın görülme

sıklığını

azaltmak

için

doktor

tarafından

başka

şekilde önerilmediği takdirde. 1., 4., 7. günlerde

toplam 3 doz alınmasını takiben haftada bir kez

tek doz 150 mg kullanılabilir. Tedavi süresi 6 aydır.

Doktorunuz

kültür

diğer

laboratuvar

çalışmalarının

sonuçları

bilinmeden

önce

tedavinize

başlayabilir.

Sonuçlar

belli

olduğunda,

tedavi

gerektiği

şekilde

doktorunuz

tarafından

düzenlenecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır. İlacınızı her gün aynı saatlerde almanız en

iyisidir.

İlacınız aç veya tok karnına alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

16 yaşından küçük çocuklarda flukonazolün, doktor gözetimi haricinde kullanımı önerilmemektedir.

İlacınızı her zaman tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek sorunlarınız

yoksa normal

yetişkin dozu verilecektir. Böbrek sorunlarınız

varsa

doktorunuz ilacınızı böbreğin işlevine göre ayarlayacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz, böbrek fonksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

kullanımı

ilgili

bilgi

sınırlıdır.

nedenle

karaciğer

bozukluğu olan hastalarda dikkatli biçimde uygulanmalıdır.

Eğer CANDİDİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANDİDİN kullandıysanız:

Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla CANDİDİN aldıysanız,

kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Olası fazla doz kullanımında gerçek olmayan şeyleri görme, duyma,

hissetme, düşünme gibi (halüsinasyonlar ve paranoid davranış) bir durum oluşabilir. Bu durumda

doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz. Sistemik tedavi (destekleyici önlemler ve gerekli

durumda mide yıkanması) yeterli olabilir.

CANDİDİN’den

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

CANDİDİN’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ilacınızı almadığınızı fark ettiğiniz zaman hemen alınız. Eğer bir

sonraki dozunuzu alma zamanına yakınsanız unutulan dozu almayınız.

İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CANDİDİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz

size

söylemediği

sürece

CANDİDİN

almayı

durdurmayınız.

CANDİDİN

almayı

kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. CANDİDİN

kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CANDİDİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CANDİDİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma

Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme

Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler

Deri döküntüsü

Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).

AIDS hastasıysanız, CANDİDİN dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığınız

daha yüksektir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CANDİDİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Eğer burada yazılı

olmasa bile herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

CANDİDİN karaciğerinizi etkileyebilir.

Karaciğer

problemlerinin

belirtileri

aşağıda

sıralanmıştır.

Yorgunluk

İştah kaybı

Kusma

Deride veya göz aklarında sararma (sarılık)

CANDİDİN

böbreküstü

bezlerinizi

üretilen

steroid

hormon

seviyesini

etkileyebilir.

Böbrek

problemlerinin belirtileri aşağıda sıralanmıştır.

Yorgunluk

Kas zayıflığı

İştah kaybı

Kilo kaybı

Karın ağrısı

Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde olursa CANDİDİN almayı bırakınız ve derhal

doktorunuza haber veriniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastada birden az, fakat 1.000 hastada birden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastada birden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Baş ağrısı

Karın ağrısı, midede rahatsızlık, bulantı, kusma, ishal, karaciğer fonksiyonu kan testi sonuçlarında

artış (alanin aminotransferazda artış, aspartat aminotransferazda artış, kan alkalin fosfatazda artış)

Döküntü

Yaygın olmayan:

Soluk renkli deriye, yorgunluğa ve nefessiz kalmaya neden olabilecek kırmızı kan hücreleri

sayısında azalma, kansızlık (anemi)

İştah azalması

Uykusuzluk, uykululuk hali

Nöbetler, sersemlik, odanın döndüğünü hissetme, karıncalanma, iğnelenme veya uyuşma hissi,

tat bozukluğu

Hazımsızlık, sindirim bozukluğu, gaz ve ağız kuruluğu

Kas ağrısı

Sarılık, safra akışının yavaşlaması veya durması, bilirubinde artış (cilt ve gözlerde sararma)

Kaşıntı, kurdeşen, terlemede artış, deride kabarcık

Yorgunluk, keyifsizlik, güçten düşme, ateş

Seyrek:

Enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücreleri sayısında ve kanamayı durdurmaya yardımcı

trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma

Düşük trombosit sayısı veya diğer kan hücrelerindeki değişikliklerden kaynaklı deride kızarma

veya morarma

Yüksek kolesterol, yüksek trigliserit (kanınızda bazı yağların miktarının yükselmesi)

Kan potasyum düzeyinde düşme

Titreme

Elektrokardiyografi (EKG) bozuklukları, QT uzaması, yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi

(torsades de pointes)

Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite, karaciğer yetmezliği, karaciğer iltihabı,

karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü veya hasarı

Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (alerji

sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil olmak üzere). Kabarmaya

neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonlarının, yüz veya dudaklarda şişmenin görüldüğü

alerjik reaksiyonlar (bazen ciddi boyutta)

Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz), ciltte ve

göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu),

ani başlayan ve ateşle birlikte tüm vücutta irinli deri kabarcığı oluşan deri hastalığı (akut yaygın

ekzantematöz püstüloz), eksfoliyatif deri hastalıkları, yüzde ödem

Saç dökülmesi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir

yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0

numaralı

etki

bildirim

hattını

arayarak

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CANDİDİN’in saklanması

CANDİDİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

kullanma

tarihi

geçmiş

veya

kullanılmayan

ilaçları

çöpe

atmayınız!

Çevre

Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANDİDİN’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

Hobyar Mah. Ankara Cad. Hoşağası İşhanı

No: 31/516 Fatih/İstanbul

Üretim Yeri:

TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

Hanlıköy Mah. Ferman Sok. No:18 54580

Arifiye/Sakarya

Bu kullanma talimatı ././ tarihinde onaylanmıştır.