CANDEXIL PLUS 32/ 12.5 MG TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CANDEXIL PLUS 32/ 12.5 MG TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CANDEXIL PLUS 32/12.5 MG TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ilacı ve diüretik

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 215/43
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-04-2008
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 9

KULLANMA TALİMATI

CANDEXİL

®

PLUS 32 mg/12.5 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Her bir tablet 32 mg kandesartan sileksetil ve 12,5 mg hidroklorotiyazid

içermektedir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 200 M (inek sütünden üretilmiştir), mısır nişastası,

karboksi metil selüloz kalsiyum, hidroksipropil selüloz, sarı demir oksit, polietilen glikol

8000, magnezyum stearat, laktoz monohidrat DCL 15

(inek sütünden üretilmiştir)

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Başkalarının

belirtileri sizinkiler ile aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

İlaç hakkında size verilmiş talimatlara uyunuz. Size verilmiş olan dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CANDEXİL

®

PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2.

CANDEXİL

®

PLUS’ı

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CANDEXİL

®

PLUS nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CANDEXİL

®

PLUS’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

CANDEXİL

®

PLUS nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın

ismi

CANDEXİL

PLUS’tır.

tabletlik

ambalajlarda

kullanıma

sunulmuştur. Tabletler açık sarı renkli, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentiklidir.

CANDEXİL

PLUS

yüksek

basıncının

tedavisinde

kullanılmaktadır

(hipertansiyon

tedavisinde). İki adet etken madde içermektedir: Kandesartan sileksetil ve hidroklorotiyazid.

Bu iki etken madde kan basıncınızın düşürülmesinde birlikte rol almaktadırlar.

Kandesartan sileksetil, “anjiyotensin II reseptör antagonisti” adı verilen bir ilaç grubuna

aittir. Kan damarlarınızı gevşetmekte ve genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine

yardımcı olmaktadır.

2 / 9

Hidroklorotiyazid, “diüretikler” (idrar söktürücüler) adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

Vücudunuzdan suyun ve sodyum gibi tuzların idrar ile uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu

da kan basıncınızın düşmesini sağlar.

Doktorunuz CANDEXİL

PLUS’ı, kan basıncınızın tek başına kandesartan sileksetil veya

hidroklorotiyazid ile düşürülemediği durumlarda reçete edebilir.

2.

CANDEXİL

®

PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Eğer hamile iseniz CANDEXİL

PLUS’ı kullanmayınız, hamile olabileceğinizi veya hamile

kalma durumunuzu dikkate alınız. Hamile iseniz veya bir şüpheniz var ise doktorunuza

bildirmelisiniz. CANDEXİL

PLUS’ın hamilelik döneminde kullanımı bebeğinizde ciddi

hasara ve hatta ölüme bile neden olabilir (Hamilelik ve emzirme bölümlerine bakınız.).

CANDEXİL

®

PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Kandesartan sileksetil’e ve hidroklorotiyazid’e veya CANDEXİL

PLUS’ın içeriğinde

bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

Sülfonamid ilaçlara alerjiniz var ise (Emin olmak için doktorunuza danışınız),

Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığınız var ise (safra kesesinden

safranın atılması ile ilgili bir problem),

Ciddi böbrek problemleriniz var ise,

Gut hastalığınız var ise,

Kanınızdaki potasyum seviyesi sürekli düşük ise,

Kanınızdaki kalsiyum seviyesi sürekli yüksek ise,

Emziriyorsanız,

Şeker hastalığınız (diyabetes mellitus) veya böbrek yetmezliğiniz var ise, CANDEXİL

PLUS’ın

içinde

bulunduğu

tansiyon

düşürücü

ilaç

grubu

olan

inhibitörlerini, diğer bir tansiyon düşürücü ilaç olan “aliskiren” ile birlikte kullanmayınız.

Yukarıdaki

durumların

size

uyup

uymadığından

emin

değilseniz

CANDEXİL

PLUS’ı

kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

CANDEXİL

®

PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, CANDEXİL

PLUS’ı kullanmaya başlamadan önce

doktorunuz ile konuşunuz:

Şeker hastası iseniz veya böbrek yetmezliğiniz varsa,

Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise,

Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,

Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustu iseniz veya ishal iseniz,

Conn sendromu denilen ( ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü

bezi hastalığınız var ise,

Sistemik lupus eritematozus (SLE) olarak bilinen bir hastalığınız var ise veya geçmişte

oldu ise,

Kan basıncınız düşükse,

3 / 9

İnme geçirdiyseniz,

Astım veya alerji geçirdiyseniz,

Steroid olmayan anti enflamatuar ilaçlar (NSAİİ) kullanıyorsanız.

Aynı hormonel sistem (Renin-anjiyotensin-aldosteron/RAAS) üzerinden etkili olan ilaçlar

tansiyonunuzu düşürmeye yarayan ADE ve ARB diye bilinen gruplara dâhil bir başka ilaç

kullanıyorsanız düşük tansiyon, inme, bayılma, böbreklerde fonksiyon bozukluğu ve kanda

potasyum fazlalığı görülebilir. Bu ürünlerle “aliskiren” içeren bir başka tansiyon ilacının

beraber kullanımı önerilmez.

Aliskiren ilaçlar ARB ve ADE inhibitörleri diye bilinen tansiyon ilaçlarıyla kullanılmaz.

Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler

yapmak isteyebilir.

Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veya diş hekiminize CANDEXİL

PLUS

kullandığınızı

söyleyiniz.

Çünkü

CANDEXİL

PLUS

bazı

anestezik

ilaçlar

birlikte

kullanıldığında kan basıncınızın düşmesine neden olabilir.

CANDEXİL

PLUS, deride güneş ışığına karşı hassasiyete neden olabilir.

“Bu

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.”

CANDEXİL

®

PLUS Tablet’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

CANDEXİL

PLUS’ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

Alkol kullanıyorsanız CANDEXİL

PLUS kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz.

CANDEXİL

PLUS

kullandığı

sırada

alkol

kullanan

bazı

kişiler

baygınlık

hissi

veya

sersemlik hissedebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz

CANDEXİL

PLUS’ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz

ise)

doktorunuza

bildirmelisiniz.

Hamile

olduğunuzu

veya

hamile

kalmayı

düşündüğünüzü

doktorunuza

bildirdiğinizde

doktorunuz

CANDEXİL

PLUS

kullanmayı

bırakmanızı isteyecektir. Doktorunuz CANDEXİL

PLUS yerine başka bir ilaç kullanmanızı

önerecektir. CANDEXİL

PLUS hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara

hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

4 / 9

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

Emzirme döneminde CANDEXİL

®

PLUS’ı kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Bazı kişiler CANDEXİL

PLUS kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de

aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

CANDEXİL

®

PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

CANDEXİL

PLUS bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz

tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan

önce doktorunuzla temasa geçiniz. Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı'nın

başında yer almaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya

ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandı iseniz lütfen doktorunuza veya

eczacınıza söyleyiniz. CANDEXİL

PLUS bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların

da CANDEXİL

PLUS üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size

zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lisinopril veya ramipril gibi ADE

inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar,

İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antienftamatuvar ilaçlar

(NSAİİ-ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaçlar),

Selekoksib veya etorikoksib gibi COX-2 inhibitörleri (ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaçlar),

Asetilsalisilik asit (ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaç) (Günde 3g’dan fazla kullanıyorsanız),

Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kandaki potasyum seviyenizi arttıran

ilaçlar),

Kalsiyum veya D vitamini ilaveleri,

Kolestipol veya kolestiramin gibi kolestrolünüzü düşüren ilaçlar,

Diyabette kullanılan ilaçlar (tabletler veya insülin),

Digoksin ve beta blokörler gibi kalp atımınızın kontrol edilmesinde kullanılan ilaçlar

(antiaritmik ajanlar),

Kandaki potasyum seviyelerinden etkilenebilen ilaçlar (bazı antipsikotik ilaçlar gibi),

Heparin (kanı seyrelten bir ilaç),

İdrar sökücüler (diüretikler),

Laksatifler,

5 / 9

Penisilin veya trimetoprim/sulfametoksazol (bir antibiyotik kombinasyonu),

Amfoterisin (mantar enfeksiyonlarının tedavisi için),

Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç),

Steroidler (prednizolon gibi),

Hipofiz hormonu (ACTH Pituiter hormon-steroid sentezi ile ilgili hormon tedavisinde),

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,

Amantadin (Parkinson hastalığı’nın veya virüslerin neden olduğu ciddi enfeksiyonların

tedavisinde),

Barbitüratlar (aynı zamanda epilepsi tedavisinde kullanılan bir çeşit sedatif),

Karbenoksolon (özofajeal hastalık veya oral ülserlerin tedavisi için),

Atropin ve biperiden gibi antikolinerjik ajanlar,

Siklosporin (organ nakli için kullanılan bir ilaç)

Baklofen (spastisitenin hafifletilmesinde kullanılan bir ilaç), amifostin (kanser tedavisinde

kullanılan

ilaç)

gibi

ilaçlar

bazı

antipsikotikler

gibi

antihipertansif

etkiyi

arttırabilecek bazı ilaçlar

Alkol kullanımı

Şeker hastalığınız veya böbrek yetmezliğiniz var ise, “aliskiren” içeren bir ürünle bu ilacı

kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CANDEXİL

®

PLUS nasıl kullanılır?

CANDEXİL

PLUS’ı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız

durumlarda

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

CANDEXİL

PLUS’ı

gün

kullanmanız önemlidir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Genel doz günde 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.

Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza

yardımcı olacaktır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

CANDEXİL

PLUS’ın

çocuklarda

yaşın

altındaki)

kullanımı

ilgili

deneyim

bulunmamaktadır. Bu nedenle CANDEXİL

PLUS çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

6 / 9

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda kandesartan sileksetil'in önerilen

başlangıç

dozu

mg’dır.

Ağır

böbrek

yetmezliğiniz

varsa

CANDEXİL

PLUS’ı

kullanmamalısınız.

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğiniz var ise, doktorunuz sizin için uygun dozu

belirleyecektir. Bu durumda önerilen başlangıç dozu 4 mg'dır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz

veya

kolestazınız

(safra

yollarında

tıkanıklık)

CANDEXİL

PLUS’ı

kullanmamalısınız.

Eğer CANDEXİL

®

PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANDEXİL

®

PLUS kullandıysanız:

Eğer almanız gerekenden daha fazla CANDEXİL® PLUS kullandıysanız derhal doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

CANDEXİL

®

PLUS’ı kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız. Sadece zamanı gelince bir sonraki

dozunuzu alınız.

CANDEXİL

®

PLUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Eğer CANDEXİL

PLUS kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu nedenle

doktorunuzla konuşmadan önce CANDEXİL

PLUS’ı kullanmayı bırakmayınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm

ilaçlar

gibi

CANDEXİL

PLUS’ın

içeriğinde

bulunan

maddelere

duyarlı

olan

kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu yan etkilerin ortaya çıkabileceğini bilmeniz önemlidir. CANDEXİL

PLUS’ın bazı yan

etkileri kandesartan sileksetil ve bazıları da hidroklorotiyazidten ileri gelmektedir.

Eğer aşağıdaki alerjik reaksiyonlardan birine sahipseniz, CANDEXİL

®

PLUS almayı

kesip hemen tıbbi yardım alınız:

Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi ile birlikte veya tek

başına nefes almada güçlük

Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi sonucunda yutmada

güçlük

Derinizde ciddi kaşıntı (kabarcıklarla birlikte ortaya çıkan)

Bunların

hepsi

çok

ciddi

etkilerdir.

Eğer

bunlardan

biri

sizde

mevcut

ise,

sizin

CANDEXİL

PLUS’a

karşı

ciddi

alerjiniz

demektir.

Acil

tıbbi

müdahaleye

veya

7 / 9

hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Mevcut verilerden tahmin edilemiyor.

Kandesartan ile görülen olası yan etkiler aşağıdaki gibidir:

Yaygın görülen yan etkiler

Sersemlik/baş dönmesi, baş ağrısı

Solunum yolu enfeksiyonları

Çok seyrek görülen yan etkiler

Trombositlerinizde

veya

kırmızı

veya

beyaz

hücrelerinizde

azalma.

durum

yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşe veya kolay berelenmeye neden olabilir.

Kanınızdaki sodyum miktarının azalması. Bu

ciddi bir azalma ise

yorgunluk,

enerji

yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.

Özellikle böbrek problemleriniz veya kalp yetmezliğiniz var ise, kanınızda potasyum

miktarının artması veya azalması (Bu ciddi bir etki ise, yorgunluk, güçsüzlük, düzensiz

kalp atımı hissedebilirsiniz.)

Öksürük

Bulantı

Karaciğerinizde iltihaplanma (hepatit) dahil, karaciğerinizin çalışmasındaki değişiklikler.

Yorgunluk,

grip

benzeri

bulgular,

cildinizde

göz

akında

sararma

gibi

belirtiler

görebilirsiniz.

Hızlı gelişen, derinin su toplaması veya soyulması, ağızda olası su toplaması şeklinde

gelişen ciddi döküntü, topak topak kaşıntılı döküntü (ürtiker), kaşıntı

Sırt ağrısı, eklemlerde ve kaslarda ağrı

Özellikle böbrek problemleriniz ve kalp yetersizliğiniz var ise, böbreklerinizin çalışmasına

yönelik etkiler.

Hidroklorotiyazid ile monoterapide genellikle 25 mg ve daha yüksek dozlarda görülen yan

etkiler.

Yaygın görülen yan etkiler:

Kan testi değerlerinizde değişiklik

Kanınızdaki

sodyum

miktarının

azalması.

ciddi

azalma

yorgunluk,

enerji

yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.

Özellikle böbrek problemleriniz veya kalp yetmezliğiniz var ise, kanınızda potasyum

miktarının azalması (Bu ciddi bir etki ise, yorgunluk, güçsüzlük, düzensiz kalp atımı

hissedebilirsiniz.)

8 / 9

Kanınızda ürik asit ve şeker miktarlarının artması

Kanınızdaki kolestrol/trigliserid miktarlarının artması (Bu durum incelenmektedir.)

İdrarınızda şeker bulunması

Baş dönmesi, sersemlik hissi, halsizlik

Baş ağrısı

Solunum enfeksiyonu

Yaygın olmayan yan etkiler:

Kan basıncında düşüş. Bu durum sersemlik ve baygınlık hissine neden olabilir.

İştah kaybı, ishal, kabızlık, mide iritasyonu

Deride döküntü, topak topak kaşıntılı döküntü (ürtiker), güneş ışığına bağlı hassasiyetin

neden olduğu döküntü

Seyrek görülen yan etkiler:

Sarılık (cilt renginizin veya gözlerinizin beyaz kısımlarının sararması-). Bu durum ortaya

çıkarsa, DERHAL doktorunuza bildiriniz.

Özellikle böbrek problemleriniz ve kalp yetersizliğiniz var ise, böbreklerinizin çalışmasına

yönelik etkiler.

Uyuma zorluğu, depresyon, huzursuzluk

Kollarınızda veya bacaklarınızda karıncalanma veya iğnelenme

Kısa süreli bulanık görme

Anormal kalp atışı

Solunum güçlüğü (Akciğer iltihabı ve akciğerlerde sıvı)

Yüksek ateş

Pankreasın iltihaplanması. Bu durum midede orta dereceden ciddiye doğru bir ağrıya

neden olur.

Kas krampları

Kan damarlarınızda oluşan hasarın neden olduğu deride kırmızı veya pembe noktaların

oluşması

Trombositlerinizde

veya

kırmızı

veya

beyaz

hücrelerinizde

azalma.

durum

yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşe veya kolay berelenmeye neden olabilir.

olan

lupus

eritematozusun

kötüleşmesi-

reaksiyonlar

şeklinde

veya

farklı

deri

reaksiyonlarının görülmesi ile

Yüzün, dudakların dilin ve/veya boğazın şişmesi

Kan üre azotu ve kanınızdaki kreatinin miktarında artış (Bu durum incelenmektedir.)

Ayrıca ani miyop (uzağı görememe) veya ani gelişen ciddi göz ağrısı görülebilir.

CANDEXİL

PLUS

beyaz

hücrelerinin

sayısında

azalmaya

neden

olabilir.

Enfeksiyonlara karşı direnciniz düşebilir ve sizde yorgunlukla birlikte enfeksiyon ve ateş

görülebilir. Böyle bir durumda doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz CANDEXİL

PLUS’ın

9 / 9

kanınıza herhangi bir etkisi (agronülositoz) olup olmadığını anlamak için sizden zaman zaman

kan testleri yaptırmanızı isteyebilir.

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

CANDEXİL

®

PLUS’ın saklanması

CANDEXİL

®

PLUS’ı

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

CANDEXİL® PLUS’ı etiket veya ambalaj üzerinde yer alan son kullanma tarihini geçtikten

sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününe kadardır.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Deva Holding A.Ş.

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0 212 692 92 92

Faks: 0 212 697 00 24

E-mail: deva@devaholding.com.tr

Üretim yeri:

Deva Holding A.Ş.

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.